SADRŽAJ

ASEMBLER
 1. ŠTA JE TO ASSEMBLER, ASSEMBLY ILI JEDNOSTAVNO ASEMBLER?
ASP .NET
 1.  UVOD U ASP .NET
ASP .NET MVC
 1. UVOD U ASP.NET MVC
AZURE
 1. DA LI VAM SE ISPLATI DA KORISTITE AZURE?
BLOG
 1. KAKO DA NAPRAVIM BLOG NA BLOGGER-U? 
 2. PRVA GODIŠNJICA MANUEL RADOVANOVIĆ BLOGA
 3. DRUGA GODIŠNJICA MANUEL RADOVANOVIĆ BLOGA
 4. TREĆA GODIŠNJICA MANUEL RADOVANOVIĆ BLOGA
 5. ČETVRTA GODIŠNJICA MANUEL RADOVANOVIĆ BLOGA
 6. PETA GODIŠNJICA MANUEL RADOVANOVIĆ BLOGA

 1. UVOD U C PROGRAMSKI JEZIK
 2. KAKO DA ISPROGRAMIRATE JEDNOSTAVAN KALKULATOR U C PROGRAMSKOM JEZIKU?
 3. KAKO DA ISPROGRAMIRATE PROGRAM LOTTO U C PROGRAMSKOM JEZIKU?
 4. KAKO RADI KOMPAJLER C PROGRAMSKOG JEZIKA? 
 5. TIPOVI PODATAKA U C PROGRAMSKOM JEZIKU
C++
 1. UVOD U C++ PROGRAMSKI JEZIK 
 2. PROMENJIVE I KONSTANTE U C++ PROGRAMSKOM JEZIKU
 3. OPERATORI U C++ PROGRAMSKOM JEZIKU
 4. IF ELSE STATEMENT I SWITCH CASE STATEMENT U C++ PROGRAMSKOM JEZIKU
 5. FUNKCIJE U C++ PROGRAMSKOM JEZIKU
 6. PETLJE U C++ PROGRAMSKOM JEZIKU
 7. NIZOVI U C++ PROGRAMSKOM JEZIKU 
 8. POKAZIVAČI U C++ PROGRAMSKOM JEZIKU 
 9. KLASE U C++ PROGRAMSKOM JEZIKU - 1 DEO
 10. KLASE U C++ PROGRAMSKOM JEZIKU - 2 DEO
 11. STRUKTURE I ENUMERACIJE U C++ PROGRAMSKOM JEZIKU 
 12. OBRADA GREŠAKA U C++ PROGRAMSKOM JEZIKU 
 13. RAD SA STRINGOVIMA U C++ PROGRAMSKOM JEZIKU
 14. STANDARDNE FUNKCIJE U C++ PROGRAMSKOM JEZIKU 
 15. RAD SA TEKSTUALNIM I BINARNIM DATOTEKAMA U C++ PROGRAMSKOM JEZIKU
C# - FUNDAMENTALS - OSNOVNI NIVO
 1. UVOD U C# PROGRAMSKI JEZIK
 2. POČETAK SVIH POČETAKA, TIPOVI PODATAKA, PROMENJIVE I KONSTANTE U C# PROGRAMSKOM JEZIKU
 3. OPERATORI U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 4. ISKAZI ODLUČIVANJA U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 5. PROGRAMERSKE PETLJE U C# PROGRAMSKOM JEZIKU
 6. NIZOVI U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 7. FUNKCIJE U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 8. BIRANJE SLUČAJNIH BROJEVA, RANDOM U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 9. ENUMERACIJE ILI NABRAJANJE TIPA ENUM U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 10. STRUKTURE U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 11. KLASE U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 12. VREDNOSNI I REFERENTNI TIPOVI PODATAKA U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 13. KONSTRUKTORI I DESTRUKTORI U C# PROGRAMSKOM JEZIKU
 14. PROPERTIJI U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 15. UPRAVLJANJE GREŠKAMA I IZUZECIMA U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 16. KONVERZIJA TIPOVA PODATAKA U C# PROGRAMSKOM JEZIKU
 17. RAD SA STRINGOVIMA U C# PROGRAMSKOM JEZIKU
 18. MATEMATIKA, KLASA MATH U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 19. DATETIME STRUKTURA, RAD SA DATUMIMA I VREMENOM U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 20. STATIČKE KLASE, METODE, KONSTRUKTORI I PROMENJIVE U C# PROGRAMSKOM JEZIKU
 21. APSTRAKTNE KLASE U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 22. INTERFEJSI U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 23. OBJECT KLASA U C# PROGRAMSKOM JEZIKU
 24. INDEKSERI U C# PROGRAMSKOM JEZIKU  
C# - ADVANCED - NAPREDNI NIVO   
 1. UVOD U ADVANCED - NAPREDNIJE C# TUTORIJALE 
 2. ARHITEKTURA MICROSOFT .NET FRAMEWORK-A 
 3. ŠTA SU SKLOPOVI?
 4. MANIFEST, GAC I REFLEKSIJA 
 5. RAD SA NITIMA U C# PROGRAMSKOM JEZIKU
 6. RAD SA TASKOVIMA U C# PROGRAMSKOM JEZIKU
 7. ASINHRONO, ASYNC I AWAIT VIŠENITNO PROGRAMIRANJE
 8. NEGENERIČKE KOLEKCIJE U C# PROGRAMSKOM JEZIKU
 9. ŠTA SU GENERICI I KAKO SE PRAVE?
 10. GENERIČKE LISTE U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 11. DELEGATI U C# PROGRAMSKOM JEZIKU
 12. DOGAĐAJI U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 13. RAD SA DRAJVERIMA, FOLDERIMA I FAJLOVIMA U C# PROGRAMSKOM JEZIKU
 14. RAD SA TEKSTUALNIM I BINARNIM DATOTEKAMA U C# PROGRAMSKOM JEZIKU 
 15. ČITANJE I PISANJE U BAZU REGISTRY
 16. KRIPTOGRAFIJA, HEŠIRANJE I POTPISIVANJE PODATAKA 
C# & .NET CORE
DOGAĐAJI, KONFERENCIJE I PREDAVANJA
 1. ŠTA JE COFERENCE E-TRGOVINA?
 2. ŠTA JE IT-KONEKT? 
 3. ŠTA JE NOVO U TEAM FOUNDATION SERVER 2015 I VISUAL STUDIO ONLINE?
 4. ŠTA JE TO HUB?
 5. ŠTA JE TO TARABICA? 
 6. TARABICA IT KONFERENCIJA 2016
 7. KOJU KNJIGU DA KUPIM NA BEOGRADSKOM SAJMU KNJIGA?
 8. 65-TI MEĐUNARODNI BEOGRADSKI SAJAM KNJIGA, ŠTA SI KUPIO?
ENGLESKI JEZIK
 1. ZAŠTO JE VAŽNO DA UČITE I KORISTITE ENGLESKI JEZIK?
 2. ABECEDA I PRAVOPIS ENGLESKOG JEZIKA
 3. ODREĐENI I NEODREĐENI ČLANOVI U ENGLESKOM JEZIKU
 4. IMENICE U ENGLESKOM JEZIKU
 5. ZAMENICE U ENGLESKOM JEZIKU
 6. PRIDEVI I POREĐENJE PRIDEVA U ENGLESKOM JEZIKU
 7. BROJEVI U ENGLESKOM JEZIKU
 8. GLAGOLI - 1. PODELA GLAGOLA U ENGLESKOM JEZIKU
 9. GLAGOLI - 2. KONJUGACIJA GLAGOLA - THE SIMPLE PRESENT TENSE - PREZENT U ENGLESKOM JEZIKU
 10. GLAGOLI - 3. KONJUGACIJA GLAGOLA - THE PRESENT PROGRESSIVE TENSE - TRAJNI PREZENT - U ENGLESKOM JEZIKU
 11. GLAGOLI - 4. KONJUGACIJA GLAGOLA - THE PRESENT PERFEKT - SADAŠNJI PERFEKAT U ENGLESKOM JEZIKU
 12. GLAGOLI - 5. KONJUGACIJA GLAGOLA - THE PRESENT PERFEKT PROGRESSIVE - SADAŠNJI TRAJNI PERFEKAT U ENGLESKOM JEZIKU
 13. GLAGOLI - 6. KONJUGACIJA GLAGOLA - THE PAST TENSE - PROŠLO VREME U ENGLESKOM JEZIKU
 14. GLAGOLI - 7. KONJUGACIJA GLAGOLA - THE PAST PROGRESSIVE TENSE - PROŠLO TRAJNO VREME U ENGLESKOM JEZIKU
FILMOVI
 1. BETA TEST ( 2016 ) - FILM KAKAV PRE NIKAD NISTE VIDELI
 2. TOP 8 FILMOVA KOJI SU INSPIRISALI SVAKOG PROGRAMERA 
FOREX
 1. ŠTA JE TO FXLIDER?
HACKER-SKI VODIČ ZA ZAŠTITU
INTERNET
 1. KOJI JE NAJBOLJI BESPLATAN HOSTING?
 2. KAKO DA ZAMENITE VAŠE STARE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ONLINE
 3. DA LI SU MUĐA I ĆALE PRVI DOBILI YOUTUBE PLAY GOLD BUTTON NA BALKANU? 
 4. ZAŠTITITE DECU OD PSIHIČKOG ZLOSTAVLJANJA POPULARNIH JUTJUBERA
 5. DA LI JE 2020-TA , KRAJ YOUTUBE-A KAKVOG POZNAJETE
 6. BALKANSKI FENOMEN BAKA PRASE
 7. ZAŠTO SAM POKRENUO NOVI YOUTUBE KANAL?
 8. ZA KOGA STE, ZA BAKU PRASETA ILI PINK?
 9. BAKA PRASE POKRENUO PETICIJU ZA GAŠENJE ZADRUGE
 10. PINK MAŠINERIJA SE OBRUŠILA NA BAKU PRASETA
 11. DA LI BAKA PRASE POBEĐUJE PINK?
 12. PINK UGASIO BAKA PRASE KANAL, ALI SE KREIRAO NOVI, BAKA PRASE 2
 13. BAKA PRASE NAPRAVIO BRUTALAN DISTREK NA MITROVIĆA
 14. BAKA PRASE VRATIO KANAL ALI POSTAO KOCKAR
JAVA
 1. UVOD U JAVA PROGRAMSKI JEZIK
 2. TIPOVI PODATAKA, PROMENJIVE I KONSTANTE U JAVA PROGRAMSKOM JEZIKU
 3. OPERATORI U JAVA PROGRAMSKOM JEZIKU
 4. ISKAZI ODLUČIVANJA IF ELSE I SWITCH CASE U JAVA PROGRAMSKOM JEZIKU
JAVASCRIPT
 1. UVOD U JAVASCRIPT
LINQ
 1. UVOD U LINQ
LINUX
 1. ŠTA JE TO LINUX?
 2. OSNOVNE KOMANDE U LINUX-U
 3. VIM HACKER-SKI TEXT EDITOR
 4. ŠTA JE LAMP I KAKO SE INSTALIRA I KONFIGURIŠE U FEDOR-I?
 5. KAKO BEZBEDNO DEINSTALIRATI LINUX I SAČUVATI WINDOWS?
 6. KAKO DA INSTALIRATE DUAL-BOOT WINDOWS I UBUNTU? 
 7. UBUNTU
 8. ELEMENTARY OS - NAJLEPŠA LINUX DISTRIBUCIJA
 9. KAKO DA OBRIŠETE LAPTOP I INSTALIRATE KALI LINUX
 10. KAKO DA INSTALIRATE VISUAL STUDIO CODE I .NET CORE U KALI LINUX
NEMAČKI JEZIK
 1. ZAŠTO JE VAŽNO DA UČITE I KORISTITE NEMAČKI JEZIK?
 2. ABECEDA I PRAVOPIS NEMAČKOG JEZIKA
 3. ODREĐENI I NEODREĐENI ČLANOVI U NEMAČKOM JEZIKU
 4. IMENICE U NEMAČKOM JEZIKU
 5. DEKLINACIJA IMENICA U NEMAČKOM JEZIKU
 6. PRIDEVI I DEKLINACIJA PRIDEVA U NEMAČKOM JEZIKU
 7. ZAMENICE U NEMAČKOM JEZIKU
 8. BROJEVI U NEMAČKOM JEZIKU
 9. GLAGOLI - 1. PODELA GLAGOLA U NEMAČKOM JEZIKU
 10. GLAGOLI - 2. KONJUGACIJA GLAGOLA, PREZENT - SADAŠNJE VREME U NEMAČKOM JEZIKU
 11. GLAGOLI - 3. KONJUGACIJA GLAGOLA, PRETERIT - PROŠLO VREME U NEMAČKOM JEZIKU
 12. GLAGOLI - 4. KONJUGACIJA GLAGOLA, PERFEKAT - SLOŽENO PROŠLO VREME U NEMAČKOM JEZIKU
 13. GLAGOLI - 5. KONJUGACIJA GLAGOLA, PLUSKVAMPERFEKAT - SLOŽENO DAVNOPROŠLO VREME U NEMAČKOM JEZIKU
 14. GLAGOLI - 6. KONJUGACIJA GLAGOLA, FUTER I - SLOŽENO BUDUĆE VREME U NEMAČKOM JEZIKU
 15. GLAGOLI - 7. KONJUGACIJA GLAGOLA, FUTER II - SLOŽENO BUDUĆE VREME U NEMAČKOM JEZIKU
 16. UPOTREBA STANJA PASIV, U NEMAČKOM JEZIKU
 17. KONJUNKTIV I U NEMAČKOM JEZIKU
 18. KONJUNKTIV II U NEMAČKOM JEZIKU
 19. IMPERATIV U NEMAČKOM JEZIKU
 20. PRILOZI U NEMAČKOM JEZIKU
 21. PREDLOZI U NEMAČKOM JEZIKU
 22. VEZNICI U NEMAČKOM JEZIKU
PIŠEMO...
 1. MOJ PAS LEO
POSLOVANJE

 1. ŠTA JE STARTUP?
PROGRAMIRANJE
 1. KAKO SAM POSTAO PROGRAMER?
 2. KOJI PROGRAMSKI JEZIK DA UČIM?
 3. KOJU ŠKOLU DA UPIŠEM ZA PROGRAMERE?
 4. KO JE BIO AARON SWARTZ?
 5. BINARNI RAČUNARSKI BROJEVNI SISTEM 
 6. ŠTA JE ASCII A ŠTA UNICODE?
 7. OKTALNI RAČUNARSKI BROJEVNI SISTEM
 8. HEKSADECIMALNI RAČUNARSKI BROJEVNI SISTEM
 9. KAKO DA KREIRAM UWP I PHONE APLIKACIJE KAD MI VS2015 NE RADI?
PYTHON
 1.  UVOD U PYTHON PROGRAMSKI JEZIK
 2.  BOOLEAN TIP PODATAKA U PYTHON PROGRAMSKOM JEZIKU
 3.  NUMERIČKI TIPOVI PODATAKA U PYTHON PROGRAMSKOM JEZIKU
 4. RAD SA STRING TIPOM PODATAKA U PYTHON PROGRAMSKOM JEZIKU
ROBOTIKA
 1. KAKO DA NAPRAVIM ROBOT-A?
SQL
 1. UVOD U SQL 
 2. KREIRANJE BAZE PODATAKA I DRUGE AKTIVNOSTI S ISTOM
 3. RAD SA TABELAMA U SQL SERVERU
 4. RELACIJE IZMEĐU TABELA U BAZAMA PODATAKA
SUPER PAMĆENJE
 1. ŠTA JE SUPER PAMĆENJE?
 2. MANUELOV VRHUNSKI SISTEM PAMĆENJA BROJEVA OD 0 DO 99 
 3. MANUELOV VRHUNSKI SISTEM PAMĆENJA BROJEVA OD 100 DO 199 
 4. MANUELOV VRHUNSKI SISTEM PAMĆENJA BROJEVA OD 200 DO 299
 5. MANUELOV VRHUNSKI SISTEM PAMĆENJA BROJEVA OD 300 DO 399
 6. MANUELOV VRHUNSKI SISTEM PAMĆENJA BROJEVA OD 400 DO 499
 7. MANUELOV VRHUNSKI SISTEM PAMĆENJA BROJEVA OD 500 DO 599 
 8. MANUELOV VRHUNSKI SISTEM PAMĆENJA BROJEVA OD 600 DO 699  
 9. MANUELOV VRHUNSKI SISTEM PAMĆENJA BROJEVA OD 700 DO 799 
 10. MANUELOV VRHUNSKI SISTEM PAMĆENJA BROJEVA OD 800 DO 899 
 11. MANUELOV VRHUNSKI SISTEM PAMĆENJA BROJEVA OD 900 DO 999    
TABELE
 1. TABELA ASCII KODA I BINARNA TABELA
 2. TABELA NEPRAVILNI GLAGOLA U ENGLESKOM JEZIKU
 3. TABELE HEKSADECIMALNI BROJEVA I SISTEMSKI BOJA
VIDEO PRODUKCIJA
 1.  KAKO SE SNIMA FACECAM DOK IGRATE IGRICU?
WINDOWS
1 komentar:

 1. Personalpronomen im Dativ: mit dir, mit ihm Relativsatz,Relativpronomen im Nominativ und Akkusativ Takodje ako možete objasniti

  OdgovoriIzbriši