Wednesday, March 15, 2023

Efikasno korišćenje i razumevanje, The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme u Engleskom jeziku

Sa našim prethodnim postom The Past Tense – Prošlo vreme u Engleskom jeziku; pogledajte ovde; zakoračili smo u svet prošlosti i prošlih glagolski oblika. Danas učimo The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vremeEngleskom jeziku, koji se u novijim literaturama naziva i The Past Continuous Tense što je u suštini ista stvar. Pogledajte prvo kako izgledaju glagolski vremenski oblici za prošlost u Engleskom jeziku.

 • Glagolski vremenski oblici za prošlost
  • The Past Tense – Prošlo vreme
  • The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme
  • The Past Perfect Tense – Pluskvamperfekt
  • The Past Perfect Progressive Tense – Trajni Pluskvamperfekt
  • Used + to + Infinitive – Used + to infinitivom (I used to go)
  • Would + Infinitive – Would + infinitivom (I would go)
  • The Participle – Particip

Kad pogledamo prošlo i prošlo trajno vreme, prvo što nam pada na pamet jeste poređenje ova dva prošla vremena. Prvo; oba glagolska oblika se grade drugačije. Drugo; The Past Tense – Prošlo vreme u Engleskom jeziku koristi nepravilne glagole. Da bi ste gradili prošlo vreme morate znati nepravilne glagole napamet. Listu nepravilnih glagola pogledajte ovde; dok The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme u Engleskom jeziku ne koristi nepravilne oblike glagola niti koristi sve glagole kao ni The Present Progressive Tense – Trajni prezent; pogledajte ovde. Kad imate glagol koji se ne koristi u trajnom prošlom vremenu onda koristite njegov oblik u prošlom vremenu. Pored očiglednih razlika isto tako bitno je kada se upotrebljava jedno glagolsko vreme a kada drugo.


The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme označava radnju koja je u prošlosti duže trajala. )

Poznato vam je da se The Past Tense – Prošlo vreme u Engleskom jeziku koristi da označava da se nešto desilo u tačno nekom određenom vremenu u prošlosti i tamo završilo. Vi znate da se to desilo i završilo jer ovo glagolsko vreme uvek prati neka određena priloška fraza ili određen prilog koji označava prošlost. Ali ako pričamo o The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme u Engleskom jeziku; onda se misli na radnju koja je u prošlosti duže trajala.

 • Prošlo vreme: I programmed a program yesterday. – Juče sam isprogramirao program.
 • Prošlo trajno vreme: I was programming a program all day yesterday. -  Celi dan juče sam programirao program.

The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme u Engleskom jeziku se takođe koristi kada imate dve radnje koje se paralelno dešavaju ili kada neku dužu radnju u prošlosti je prekinula neka druga radnja u prošlosti. Ta druga radnja se često nalazi u The Past Tense – Prošlom vremenu u Engleskom jeziku.

 • While I was drinking coffee, my dog was playing with a ball. – Dok sam pio kafu, moj pas se igrao sa lopticom.
 • I was drawing a project when a fire broke out in the kitchen. – Crtao sam projekat kad je izbio požar u kuhinji.

Često se koristi uz glagol wonder – pitati se kada hoćete da budete učtivi.

 • I was wondering if you have an appointment available? – Pitao sam se da li imate slobodan termin?
 • I was wondering if you would show me around town? - Pitao sam se da li bi ste mi pokazali grad?

Koristi se i kad hoćete da kažete da se nešto menjalo ili raslo.

 • My blog was growing fast. - Moj blog je rastao brzo.
 • Was the stock rising rapidly in the stock market when you sold it? – Jesu li dionice rasle brzo na berzi kad ste ih prodali?

Kako se gradi trajno prošlo vreme u Engleskom jeziku?

The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme Engleskom jeziku se gradi od pomoćnog glagola to be - biti u prošlom vremenu i zatim se dodaje osnovni glagol u infinitivu sa nastavkom -ing.

 Subjekat + TO BE (was / were) + infinitiv + -ing

Pogledajte jednostavne primere u potvrdnom obliku.

 • I was enjoying my vacation until you came.Uživao sam na svom odmoru sve dok ti nisi došla.
 • She was swimming all morning.Plivala je celo jutro.

Do sada smo videli kako izgleda potvrdni oblik prošlog vremena. Ali kako se gradi odrični oblik ili upitni oblik?

Odrični i upitni oblik prošlog trajnog vremena

Odrični oblik ili negacija u The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme Engleskom jeziku se gradi odričnog oblika pomoćnog glagola to be – biti u prošlom vremenu was/were. 

I was not (wasn’t) swimming. – Nisam plivao.

You were not (weren’t) swimming. – Nisi plivao.

He, she, it was not (wasn’t) swimming. – On, ona, ono nije plivalo.


We were not (weren’t) writing. – Nismo plivali.

You were not (weren’t) writing. – Niste plivali.

They were not (weren’t) writing. – Nisu plivali.

Upitni oblik se gradi jednostavno što zamenite pozicije pomoćnog glagola to be – biti u prošlom vremenu was/were sa pozicijom subjekta tako da upitna rečenica počinje sa pomoćnim glagolom u prošlom vremenu, a ne subjektom.

Was I swimming? – Da li sam plivao?

Were you swimming? – Da li ste plivali?

Was he, she, it swimming? – Da li je on, ona, ono plivalo?


Were we swimming? –
Da li smo plivali?

Were you swimming? – Da li ste plivali?

Were they swimming? – Da li su plivali?

Što se tiče kratkih odgovora, na upitni oblik u The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme Engleskom jeziku se odgovara na sledeći način.

 • Was she swimming? – Da li je ona plivala? - Yes, she was. – Da, jeste. - No, she wasn’t. – Ne, nije.
 • Were they swimming? – Da li su oni plivali? - Yes, they were. – Da, jesu. - No, they weren’t. – Ne, nisu.

Koje vremenske odrednice se najčešće koriste za izgradnju prošlog trajnog vremena?

Vremenske odrednice koje se najčešće koriste za izgradnju The Past Progressive Tense – Prošlog trajnog vremena Engleskom jeziku:   

 • all the time – stalno, svo vreme
 • always – uvek
 • constantly – stalno, neprekidno
 • continually – kontinuirano
 • continuously – kontinuirano
 • forever – zauvek
 • perpetually – stalno
 • the entire time – celo vreme,
 • etc.
 • As a baby, my brother was always crying.Kao beba, moj brat je uvek plakao.
 • She was singing the same song all the time.Pevala je istu pesmu celo vreme.
 • She was forever trying to impress me.Pokušala je da me zauvek impresionira.

I za kraj ovog posta želim samo da vas podsetim da u  Engleskom jeziku postoje glagoli koji najčešće ne mogu da budu upotrebljeni u trajnim vremenima: to hear – čuti, to know – znati, to see – videti, to smell – mirisati, to remember – setiti se, to understand – razumeti, to want – hteti, to wish – želeti itd.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment