Saturday, February 24, 2024

U susret mogućnostima, sve o Srpskom glagolskom načinu; Potencijalu

Kao što smo već naveli u prethodnim tekstovima gramatike Srpskog jezika, glagolski oblici u Srpskom jeziku se razlikuju od glagolski oblika u Engleskom jeziku, Nemačkom jeziku i drugim stranim jezicima. To isto znači da se gramatika svakog jezika uči prema strukturi glagolski oblika jezika kojeg učite. To isto znači da se glagolski oblici Srpskog jezika uči prema glagolskim jezicima kako to nalaže srpska gramatika. Zato prvo pogledajte glagolske oblike u Srpskom jeziku, ovde. Obratite dobro pažnju na sledeći deo strukture glagolski oblika.

 • Glagolski oblici
  • Lični
   • Vremena
    • Prezent
    • Perfekat
    • Aorist
    • Pluskvamperfekat
    • Imperfekat
    • Futur I
  • Načini
   • Imperativ
   • Potencijal

Kao što možete i sami zaključiti, od prošle glagolske lekcije koja predstavlja Imperativ; pogledajte ovde; mi smo završili sa glagolskim vremenima u Srpskom jeziku i prešli na učenje glagolski načina. U ovoj lekciji učimo Potencijal. Međutim, ukoliko je vaš maternji jezik Engleski jezikNemački jezik ili neki drugi možete se itekako pitati šta je to Potencijal, zato što nemate takav glagolski oblik u vašim jezicima.


( Potencijal glagolski način u Srpskom jeziku se najčešće koristi za izražavanje neke mogućnosti koja bi se mogle dogoditi )

Potencijal je složen i ličan glagolski oblik kojim se izriče želja, mogućnost ili namera da se izvrši neka radnja. On nema nikakvo vremensko značenje već označava neku neostvarenu radnju. Potencijal govori o radnji i pokazuje stav govornika prema izvršenoj radnji, ili zbivanju. Govornik svojim stavom samo procenjuje da li postoji mogućnost, želja, spremnost, namera i uslov sa se radnja izvrši. Radnja iskazana ovim glagolskim oblikom nije izvršena i mi nismo sigurni da li će se ta radnja uopšte i izvršiti. Zato Potencijal spada u glagolski način.  

 • Mogućnost: Ja bi vam to bolje isprogramirao. - I would program it better for you. - Ich würde es besser für dich programmieren.
 • Uslov: Ako bi zaslužila oproštaj, onda bi joj oprostio. -  If she deserved forgiveness, then I would forgive her. - Wenn sie Vergebung verdient hätte, dann würde ich ihr vergeben. 
 • Želja: Kad bi samo imao dovoljno novca. - If only I had enough money. - Wenn ich nur genug Geld hätte.

Engleskom jeziku bi ste umesto Potencijal glagolskog načina verovatno koristili modal verbs - modalne glagole. Ovi glagoli se koriste za izražavanje mogućnosti, sposobnosti, dozvole, obaveze, želje, ili da se izrazi stepen sigurnosti ili nesigurnosti u vezi sa nekom radnjom.

 • Would you like to go out some time? - Da li bi želela da nekada izađemo?

Međutim, često se koristi i Kondicional sa sve 4 vrste kondicionala koja su kategorisana prema stepenu verovatnoće ispunjenja uslova. 

 • If I won the lottery, I would buy my island. - Da dobijem na lutriji, kupio bih svoje ostrvo.

Dok se u Nemačkom jeziku umesto Potencijal glagolskog načina može koristiti Konjunktiv II koji se koristi  za izražavanje mogućnosti, želja, hipotetičkih situacija ili izražavanje nečega što je verovatno nerealno ili imaginarno.

 • Wenn ich Zeit hätte, würde ich gerne reisen. - Kada bih imao vremena, voleo bih da putujem.

Postoje i strani jezici koji imaju nešto veoma slično srpskom glagolskom načinu Potencijal, na primer u gramatici Španskog jezika. U Španskom jeziku imate modo potencial – potencijalni način.

 • Yo podría ir mañana. - Mogao bih ići sutra.

Kako se gradi Potencijal glagolski način u Srpskom jeziku?

Potencijal glagolski način spada u složene glagolske oblike zato što u njegov sastav spadaju i pomoćni glagoli. Gradi se od Aorista pomoćnog glagola biti i radnog glagolskog prideva glagola koji se menja.
Ukoliko ne razumete glagolsko vreme Aorist u Srpskom jeziku; pogledajte ovde.

AORIST POMOĆNOG GLAGOLA + GLAGOLSKI PRIDEV GLAGOLA KOJI SE MENJA

Izuzetak je treće lice množine, u kojem se umesto Aorista više koristi oblik trećeg lica jednine bi.

glagol biti u aoristu

       1.       ja bih putovao

2.       ti bi putovao

3.       on/ona/ono bi putovao/putovala/putovalo

1.       mi bismo putovali

2.       vi biste putovali

3.       oni bi putovali

Pogledajte neke primere. Osnovna upotreba Potencijala je u pogodbenim rečenicama, gde se iskazuje uslov čije se ostvarenje ne očekuje, ali je moguće.

 • Kad bi išao u Berlin, lakše bi naučio nemački jezik. - If I went to Berlin, it would be easier to learn German. - Wenn ich nach Berlin gehen würde, wäre es einfacher, Deutsch zu lernen.
 • Kad bi našla bolji posao, bila bi više plaćena i imala bi dovoljno novca da plati sve račune. - If she found a better job, she would be paid more and have enough money to pay all the bills. - Wenn sie einen besseren Job fände, würde sie mehr verdienen und genug Geld haben, um alle Rechnungen zu bezahlen.

Mogućnost, u osnovnoj rečeničkoj službi upotreba Potencijala glagolskog načina označava stav govornog lica prema nerealizovanoj radnji, stanju ili zbivanju tako što se tim stavom procenjuje da postoje mogućnosti vršenja označene radnje.

 • Ko bi pomislio da će nas sneg zaustaviti. - Who would have thought that snow would stop us. - Wer hätte gedacht, dass der Schnee uns aufhalten würde.
 • Znam da kasni ali i dalje mislim da će doći. - I know she's late but I still think she'll come. - Ich weiß, dass sie zu spät kommt, aber ich glaube trotzdem, dass sie kommen wird.

Potencijal može da se koristi i za ublažavanje neke tvrdnje.

 • Pomislila bih da grešim i da to nije tačno. -  She would think that I am wrong and that it is not true. - Sie würde denken, dass ich falsch liege und dass es nicht wahr sei.
 • Rekao bih joj u lice da to nije tačno. - I would tell her to her face that that is not true. - Ich würde ihr ins Gesicht sagen, dass das nicht stimmt.

Kad su želje u pitanju, Potencijal glagolski način se uglavnom i češće izriče u prvom licu.

Mi bismo rado išli peške kroz centar grada. - We would be happy to walk through the city center. - Gerne spazieren wir durch die Innenstadt.

Ja bih vas zamolio da budete malo tiši jer deca spavaju. - I would like to ask you to be a little quieter because the children are sleeping. - Ich möchte Sie bitten, etwas leiser zu sein, da die Kinder schlafen.

Međutim ako za želju koristite glagol hteti, onda umesto njega u Potencijal glagolski način možete staviti i sam glagol koji iskazuje željnu radnju.

 • Mi bismo se malo kupali u bazenu. - We would have a little swim in the pool. - Wir würden ein wenig im Pool schwimmen.

Potencijal glagolski način se može koristiti i za neku radnju koja se ponavlja u prošlosti.

 • Što bi uštedela to bi odmah i sve potrošila na račune, tako da joj nije ništa ostalo. - What she would save, she would immediately spend it all on the bills, so that she had nothing left. - Was sie sparen würde, würde sie sofort für die Rechnungen ausgeben, so dass ihr nichts mehr übrig bliebe.

Imajte samo u vidu da bi se poseban glagolski način koji se upotrebljava za moguću radnju u prošlosti gradi od Potencijala glagola biti i radnog glagolskog prideva. Međutim to se danas češće zamenjuje običnim Potencijalom.

 • Bio bih došao da sam dobio vizu. - I would have come if I had gotten a visa. - Ich wäre gekommen, wenn ich ein Visum bekommen hätte.

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment