Monday, November 07, 2022

Sadašnjost i uzbudljivost, The Present Progressive Tense – Trajni prezent u Engleskom jeziku

Ukoliko ste čitali prethodni post, kliknite ovde; videli ste listu koja prikazuje glagolske vremenske oblike za sadašnjost, prošlost i budućnost. Takođe smo detaljno objasnili da za razliku od Nemačkog jezika ili Srpskog jezika, sadašnjost se u Engleskom jeziku zavisi od toga da li pričate o uobičajenoj radnji ili radnji koja se upravo događa dok o njoj govorite. Ukoliko pričate o nekoj uobičajenoj radnji ili radnji koja ima prekide a dešava se u sadašnjosti onda definitivno koristite The Simple Present Tense – prezent. Međutim ukoliko pričate o nečemu što se upravo dešava još dok govorite; onda koristite The Present Progressive Tense – trajni prezent koji učimo sad u ovom postu. Nemojte da mislite da je svejedno koji vremenski oblik koristite i da će vas razumeti. Ili da možete da samo koristite The Simple Present Tense – prezent za sve što je u sadašnjosti. To prvo nikad neće proći ni u jednoj školi niti na jednom testu. Jednostavno mora da znate da pravite razliku. Isto tako The Present Progressive Tense – trajni prezent  glagolski oblik koji sad učimo se takođe zove i sve se više koristi u novijoj literaturi kao The Present Continuous Tense – trajni prezent. Treba samo da znate da je to jedno te isto.


Present Progressive Tense – se koristi za radnju koja se dešava dok o njoj govorite ) 

Pogledajte glagolske oblike za sadašnjost koje ćemo učiti kad je sadašnjost u pitanju.     

 • Glagolski vremenski oblici za sadašnjost

  1. The Simple Present Tense – Prezent
  2. The Present Progressive Tense – Trajni prezent
  3. The Present Perfect – Sadašnji perfekat
  4. The Present Perfect Progressive – Sadašnji trajni perfekat

The Present Progressive Tense – trajni prezent znači predstavlja glagolski oblik koji se upotrebljava za radnju koja se događa upravo u trenutku govorenja. Radnja koja se dešava u trenutku govora je trajna radnja i zato se zove trajni prezent. Ali nemojte da se iznenadite ako vidite da se ovaj isti oblik koristi često i za budućnost kada nešto planirate.

 • I am writing the post at this moment.Ja pišem post u ovom momentu.
 • I am going outside, tonight.Ja izlazim večeras.

U prvoj rečenici ja radim nešto dok pričam, plus ja potvrđujem koristeći predlog da naznačim da se radnja dešava u ovom trenutku. Dok u drugoj rečenici ja iskazujem budućnost, tačnije planiram ili sam sasvim siguran da izlazim večeras.

Kako se gradi The Present Progressive Tense?

Za razliku od The Simple Present Tense – prezenta; gde jednostavno menjate treće lice jednine dodajući nastavak -s ili -es, pogledajte ovde; za gradnju The Present Progressive Tense – trajnog prezenta; The Present Progressive Tense – trajni prezent se gradi od glagola to be – biti u prezentu i sadašnjeg participa. Sadašnji particip se gradi jednostavno kad se na infinitiv doda nastavak -ing, pa to izgleda ovako:

to be + osnovni glagol + ing

Znači, na primer Present Progressive Tense – trajni prezent za rečenicu u kojoj imamo osnovni glagol to look for – tražiti bi izgledao ovako:

 • I am looking for a book. – Tražim knjigu.

Obratite pažnju da glagol to be – biti morate da menjate prema licima.

 • She is looking for a book. – Ona traži knjigu.
 • We are looking for a book. – Mi tražimo knjigu.

Ako se glagol završava na suglasnik ispred kojeg stoji kratak i naglašen samoglasnik onda se krajnji suglasnik ispred -ing udvostručava. Na primer:

swimplivati - swimming

 • He is swimming. – On pliva.

Obratite pažnju na glagole poput to begin – početi, to hit – udariti, to permit – dopustiti, begin – početi itd. Ako se neki glagol završava sa -l on se uvek udvostručava.

travel – putovati - travelling

 • I am travelling to London. – Putujem u London.

Ukoliko se neki glagol završava na -e onda se slovo -e gubi.

comedoći - coming

 • She is coming. – Dolazi.

Ali ako se neki glagol završava na -ie, onda taj nastavak prelazi u -y.

dieumirati - dying

 • He is dying. – On umire.

Kad se koristi trajni prezent?

Present Progressive Tense – trajni prezent se koristi kad hoćete da iskažete privremenu radnju.

 • I'm walking in the park these days. – Ovih dana šetam u parku.

Ako želite da iskažete ljutnju zbog neke radnje koja se stalno ponavlja.

 • You always are snoring too loudly! – Ti uvek hrčeš preglasno!

Kao što smo već naveli, kada iskazujete planove za budućnost. 

 • I am visiting my grandma this weekend. – Sledećeg vikenda ću posetiti moju baku.

Kad želite da izrazite radnju koja predstavlja karakteristiku subjekta.

 • He is always grumbling. – On stalno gunđa.

Odrični i upitni oblik trajnog prezenta

Odrični oblik ili negacija u Present Progressive Tense – trajnom prezentu se gradi odričnog oblika pomoćnog glagola to be – biti 

I am not (I’m not) writing. – Ne pišem.
You are not (aren’t) writing. – Ne pišeš.
He, she, it is not (isn’t) writing. – On, ona, ono ne piše.
 
We are not (aren’t) writing. – Ne pišemo.
You are not (aren’t) writing. – Ne pišete.
They are not (aren’t) writing. – Ne pišeš.

Upitni oblik se gradi jednostavno što zamenite pozicije pomoćnog glagola to be – biti sa pozicijom subjekta tako da upitna rečenica počinje sa pomoćnim glagolom a ne subjektom.

Am I writing? – Da li pišem?
Are you writing? – Da li ti pišeš?
Is he, she, it writing? – Da li on, ona, ono piše?

Are we writing? – Da li mi pišemo?
Are you writing? – Da li vi pišete?
Are they writing? – Da li oni pišu?

Na pitanja tipa da ili ne se odgovara kratkim odgovorima na sledeći način:

Am I writing? – Da li pišem? – Yes, I amNo, I’m not
Are you writing? – Da li ti pišeš? - Yes, you areNo, you aren’t
Is he, she, it writing? – Da li on, ona, ono piše? – Yes, he, she, it isNo, he, she, it isn’t

Are we writing? – Da li mi pišemo? - Yes, we are No, we aren’t
Are you writing? – Da li vi pišete? - Yes, you areNo, you aren’t
Are they writing? – Da li oni pišu? - Yes, they are No, they aren’t

I za kraj ovog posta želim samo da vas napomenem da u Engleskom jeziku, postoje glagoli koji najčešće ne mogu da budu upotrebljeni u trajnim vremenima: to hear – čuti, to know – znati, to see – videti, to smell – mirisati, to remember – setiti se, to understand – razumeti, to want – hteti, to wish – želeti itd.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

No comments:

Post a Comment