Wednesday, February 28, 2024

Otkrijte skrivene nijanse nelični glagolski oblika, Infinitiv u Srpskom jeziku

Ukoliko ste čitali postove za podelu glagola u Engleskom jeziku; možete pogledati ovde; i podelu glagola u Nemačkom jeziku; možete pogledati ovde; primetićete da se tu glagoli dele drugačije ali pokrivaju slične stvari. Jednu vrstu kompleksnosti u podeli glagola imate i u Srpskom jeziku. Svaki strani jezik ima svoje podele glagola i prema njihovim podelama trebate učiti taj strani jezik. Pogledajte ovde. Obratite dobro pažnju na sledeći deo strukture glagolski oblika.

        ·      Glagolski oblici

o   Lični

§  Vremena

·         Prezent

·         Perfekat

·         Aorist

·         Pluskvamperfekat

·         Imperfekat

·         Futur I

§  Načini

·         Imperativ

·         Potencijal

·         Futur II

o   Nelični

·         Infinitiv

Kao što i sami možete zaključiti; prošlom lekcijom gde smo radili Futur II, pogledajte ovde; po pitanju glagolski oblika smo pre svega završili sa ličnim glagolskim oblicima. U ovoj lekciji obrađujemo Infinitiv i samim tim prelazimo u strukturu nelični glagolski oblika. Međutim, podsetimo se šta su to lični i nelični glagolski oblici; u čemu se razlikuju? Glavna razlika između ova dva oblika je u njihovoj funkciji i načinu na koji se koriste u rečenicama. Lični glagolski oblici se koriste kada je potrebno jasno identifikovati koje lice izvršava radnju dok se nelični oblici koriste za opisivanje radnje uopšteno, bez specifičnog vezivanja za lica.


( Infinitiv je nelični glagolski oblik )

Nelični glagolski oblici, poput Infinitiva, predstavljaju temelj srpske gramatike, pružajući bogatstvo izražavanja i nijansi u jeziku. Dok se često smatraju osnovnim neličnim oblicima glagola, Infinitiv često krije dublje slojeve značenja i mogućnosti koje otkriva iskusnim govornicima jezika. InfinitivSrpskom jeziku, kao nelični oblik, ne vezuje se za određenu osobu, lice ili broj, već predstavlja apstraktnu ideju radnje ili stanja. Ova sloboda u izražavanju omogućava Infinitivu da budu veoma svestrani i da se koriste na različite načine u rečenicama. Zato ako se pitate šta je to Infinitiv, on je jednostavno prost i neličan glagolski oblik. Kad kažemo da je Infinitiv prost glagolski oblik, to znači da se sastoji od jedne reči, glagola. On može imati funkcije drugih vrsta reči, često se koristi kao dopuna glagolima u ličnim glagolskim oblicima i uglavnom se koristi uz pomoćne glagole za građenje drugih glagolski oblika i vremena. Najjednostavnije rečeno, Infinitiv je prost i nelični glagolski oblik koji ne pokazuje ni ko, ni kada niti na koji način neko vrši radnju. Međutim, kao dopuna drugim glagolima on je izuzetne važnosti prilikom gradnje drugih glagolski oblika i vremena. Infinitiv se uvek završava na -ti, ili -ći.

Šta je infinitivna osnova u Srpskom jeziku i kako se kreira?

Infinitivna osnova se koristi kao osnova za kreiranje različitih glagolskih oblika i konstrukcija, kao što su različite vrste prošlog vremena. To je važan koncept u Srpskom jeziku jer omogućava formiranje različitih oblika glagola koji su neophodni za precizno izražavanje vremena, vida i značenja u rečenicama. Što se tiče infinitivne osnove, postoji dva načina kako se dobija infinitivna osnova.

 • Glagoli koji se završavaju na -ti, dok ispred imaju samoglasnik. Jednostavno oduzmete nastavak -ti.

MISLITI   ->   MISLITI   ->   MISLI 

PISATI     ->   PISATI   ->   PISA

ČITATI     ->   ČITATI   ->   ČITA

KORIGOVATI  ->   KORIGOVATI   ->   KORIGOVA

OCENITI  ->   OCENITI   ->   OCENI

 • Glagoli koji se završavaju na -sti ili -ći. Glagol se stavlja u prvo lice Aorista, zatim se oduzme nastavak -oh.

REĆI   ->   REKOH   ->   REK

PLESTI   ->   PLETOH   ->   PLET

STEĆI   ->   STEKOH   ->   STEK

JESTI   ->   JEDOH   ->   JED

PRONAĆI   ->   PRONAĐOH   ->   PRONAĐ

Zato se u ovom slučaju infinitivna osnova naziva i aorisna osnova. Sve o AoristuSrpskom jeziku možete pogledajte ovdeInfinitiv se može koristiti na mnogo različitih načina u Srpskom jeziku. Pogledajte neke od njih.

Infinitiv kao subjekt rečenice:

 • Plivati je najbolji način da se opustite. - Swimming is the best way to relax. - Schwimmen ist die beste Art, sich zu entspannen.
 • Lagati je najgori način da se opravdate. - Lying is the worst way to justify yourself. - Lügen ist die schlechteste Art, sich zu rechtfertigen.

Infinitiv kao objekat rečenice:

 •  Ne volim da igram golf. - I don't like to play golf. - Ich spiele nicht gern Golf.
 •  Obožavam da plivam. - I love to swim. - Ich schwimme gerne.

 Infinitiv kao deo složene rečenice:

 • Hoću da idem u Srbiju. - I want to go to Serbia. - Ich möchte nach Serbien gehen.
 • Hoću da ideš samnom u Berlin. - I want you to come with me to Berlin. - Ich möchte, dass du mit mir nach Berlin kommst.

Kao deo glagolske radnje:

 • Neću da radim. - I'm not going to work. - Ich werde nicht arbeiten.
 • Hoću da doručkujem. - I want to have breakfast. - Ich möchte frühstücken.

Infinitiv imenuje radnju koja treba da se realizuje u budućnosti sa još nekim glagolom:

 • Ja ću roniti. - I will dive. - Ich werde tauchen.
 • Ona će plesati. - Ona će plesati. - Sie wird tanzen.

Infinitiv kao dopuna nepotpunih glagola:

 • Treba kodirati svaki dan. -  Need to code every day. - Muss jeden Tag programmieren.
 • Možeš trčati svako jutro. - You can run every morning. - Sie können jeden Morgen laufen.

Infinitiv se najčešće upotrebljava u rečnicima i receptima ali kad su u pitanju drugi glagolski oblici i vremena u pitanju najčešće ćete ga koristiti u Futur I. Pogledajte razne primere i situacije gde se koristi Infinitiv.

 • Bolje je umeti nego imati. - It is better to know than to have. - Es ist besser zu wissen als zu haben.
 • Ne smeš zakasniti. - You can't be late. - Du darfst dich nicht verspäten.
 • Ona će da ide u bioskop a mi možemo da igramo bilijar. - She will go to the cinema and we can play pool. - Sie wird ins Kino gehen und wir können Billard spielen.
 • Moram da nađem posao i radim u Nemačkoj. - I have to find a job and work in Germany. - Ich muss einen Job finden und in Deutschland arbeiten.
 • Treba skuvati ručak. - Lunch should be cooked. - Das Mittagessen sollte gekocht werden.
 • Hoće da bude astronaut i da ide na mesec. - He wants to be an astronaut and go to the moon. - Er möchte Astronaut werden und zum Mond fliegen. 

 

 

 

No comments:

Post a Comment