Friday, October 07, 2022

Moć glagolskih oblika, podela glagola u Engleskom jeziku

Za razliku od Nemačkog jezika; sa gramatikom Engleskog jezika lako smo prešli i imenice, zamenice i brojeve ali kad su u pitanju glagoli neophodno je da se potrudimo jer i u Engleskom jeziku morate znati napamet nepravilne glagole. Kao što ste učili u školi na času Srpskog jezika; glagol je nesamostalna promenjiva reč u rečenici koja može označavati radnju, stanje ili zbivanje. Oni opisuju akciju, šta se radi i šta se dešava. Oni izražavaju šta jeste, šta je bilo i šta će biti. Ali šta je glagolska fraza? Glagolska fraza vam je sastavljena od jednog ili više glagola. Znači, nije dovoljno da znate pravilno napisati i prevesti glagol nego treba da znate kako se on pravino koristi u kombinacijama i sa drugim glagolima ali i sa drugim delovima rečenice. Ako na primer padeže možete zamisliti kao voz čiji svaki vagon predstavlja jedan padež, tako i glagole možete zamisliti kao set točkova od velikog kamiona. Svoje ideje možete tovariti u kamion ali ako želite te iste ideje da predstavite vašoj publici; neophodni su vam glagoli. Svakoj rečenici je neophodan glagol ako želite bilo šta da uradite sa tom rečenicom. Postoje mnoge vrste glagola. Mi ćemo se potruditi da njihove podele svedemo na neki minimum, ali ono što treba da znate da je mnogo bitnije da prepoznajete i da pravilno koristite glagole u rečenicama i frazama nego da se opterećujete terminologijom. U praksi sve to ide jedno sa drugim i lako se pamte i najkomplikovanije fraze kada se često susrećete sa njima i kad ih često ponavljate.


( Podela glagola u engleskom jeziku )

Mnogi ljudi u Srbiji znaju mnoge reči i izraze na Engleskom jeziku; uglavnom iz filmova ali i iz muzike i svega ostalog. Ukoliko živite u Srbiji u nekim većim gradovima; gde god se okrenete susrećete se sa Engleskim jezikom. Čak i ako ne učite Engleski jezik; mnoge stvari će vam biti poznate; što baš nije toliki slučaj sa drugim stranim jezicima. Zato pokušajte da gledate filmove bez prevoda ali ako vam to baš nikako ne ide; pokušajte sa titlovima na Engleskom jeziku; posebno ako gledate crtane filmove. To će vam dosta olakšati i sa nepravilnim glagolima i sa čitavim glagolskim frazama i sa svim ostalim podelama. Najjednostavnija podela glagola u Engleskom jeziku jeste da se oni dele na podelu prema glagolima, prema nezavisnosti i prema glagolima koji se dele prema objektima. Ali ove dve podele imaju takođe svoje podele pa je najbolje da pogledate sledeću konstrukciju:

     ·         Podela glagola prema nezavisnosti

o   The Finite Verbs – finitni glagoli

o   The Non-finite Verbs – nefinitni glagoli

o   The Auxiliary Verbs – pomoćni glagoli

§  The Primary Auxiliary Verbs – primarni pomoćni glagoli

§  The Modal Verbs – modalni glagoli

·         Podela glagola prema objektima

o   The Transitive Verbs – prelazni glagoli

o   The Intransitive Verbs – neprelazni glagoli

o   The Linking Verbs – povezujući glagoli

Za početak ćemo se posvetiti potkategorijama podele glagola prema nezavisnosti.

The Finite Verbs – finitni glagoli

Tradicionalno; finitni glagolske oblike će te prepoznati prema tome što često glagol stoji iza lične zamenice i morfološki razlikuje sva tri lica jednine i množine u različitim glagolskim vremenima i načinima. Uglavnom pokazuju vreme radnje; mogu da stoje kao samostalna rečenica ili da budu koren nezavisne rečenice.

 • I am reading a novel. – Ja pišem roman.
 • She goes to school. – Ona ide u školu.

Finitni glagolski oblik može biti samo jedan u rečenici iako isti glagol može da se pojavi i u nefinitnom glagolskom obliku. On može da prikazuje gramatičke kategorije: rod, lice, broj, vreme, vid, način i stanje.

The Non-finite Verbs – nefinitni glagoli

Nefinitne glagolske oblike će te prepoznati prema neličnim glagolskim oblicima. Oni ne stoje iza gramatičkih kategorija poput roda ili vremena. Nefinitni glagolski oblika može biti više u rečenici ali nefinitni glagolski oblici ne mogu da stoje kao koren nezavisne rečenice.

 • Stop smoking. – Prestani pušiti.
 • To program a game is not an easy task. – Isprogramirati igricu nije lak zadatak.
 • She does not appreciate my working. – Ona ne ceni moj rad.

The Auxiliary Verbs – pomoćni glagoli

Pomoćni glagoli ne mogu da stoje samostalno bez glavnog glagola u glagolskim frazama, već oni služe i pomažu glavnom glagolu u građenju složenih glagolski vremena; ali i u građenju pasiva i izražavanju glagolskog načina. Negaciju prave sa prilogom not. Dele se na primarne pomoćne glagole i na modalne glagole. Primarni pomoćni glagoli su be – biti, do – činiti i have – imati.

be - biti

I am – ja sam
you are – ti si
he/she/it is – on/ona/ono je
we are – mi smo
you are – vi ste
they are – oni su

do - činiti

I do – ja činim
you do – ti činiš
he/she/it does – on/ona/ono čini
we do – mi činimo
you do – vi činite
they do – oni čine

have - imati

I have – ja imam
you have – ti imaš
he/she/it has – on/ona/ono ima
we have – mi imamo
you have – vi imate
they have – oni imaju

Pogledajte primere kako se pomoćni glagoli koriste.

 • Does she drink beer? – Da li ona pije pivo?
 • I'm going swimming today. – Ja danas idem na plivanje.
 • I’ve been reading this book for many hours. – Čitam ovu knjigu satima.

Što se modalnih glagola tiče to su glagoli koji označavaju modalnost, tj. mogućnost u rečenici. Oni su polisemantični što znači da imaju više značenja. Oni su:

can – moći, umeti, znati

could – mogao bih, mogla bih, mogao sam, zamenica za can

may – smem li, mogu li, možda

might – možda

must – morati ( zbog sebe )

shall – hteti

should – trebao bi, trebao bi da

will – ću, ćeš, će, ćemo, ćete

would – bih, bi, bismo, biste

ought to – trebalo bih, trebali biste

have to – morati ( zbog obaveze prema drugom ), zamena za must

need – trebati

Osim glagola need - trebati i have to - morati svi modalni glagoli imaju isti oblik za sva lica jednine i množine dok navedeni glagoli menjaju svoj oblik u trećem licu jednine.

 • er/she/it needs – on, ona, ono treba
 • er/she/it has to – on, ona, ono mora

( Modalni glagoli u engleskom jeziku )

Pogledajmo neke primere.

 • I can swim. – Ja umem da plivam.
 • They could learn German. – Oni bi mogli da uče nemački jezik.
 • May I try on these shoes? - Mogu li probati ove cipele?
 • It might snow today. – Možda će padati sneg danas.
 • You must stop at a red light. – Moraš stati na crvenom svetlu.
 • He will pick them up from the hotel. – On će ih pokupiti iz hotela.
 • She doesn't need to buy a car. – On ne mora da kupuje auto.
 • Would you like me to call a taxi? - Hoćete li da ja pozovem taksi?
 • We have to work on the weekend. – Moramo da radimo za vikend.
 • Shall we visit Manuel's website? - Hoćemo li posjetiti Manuelovu web stranicu?
 • You shouldn't stay here. – Nebi trebala ostati ovde.
 • You ought to admit your crime. – Trebao bih priznati svoj zločin.

Što se tiče podele glagola prema objektima pogledajte sledeće pasuse:

The Transitive Verbs – prelazni glagoli

Prelazni glagol bez objekta bi kreirao nepotpunu rečenicu. Zato iza prelaznog glagola uvek imamo objekat u akuzativu. To u Engleskom jeziku zovemo direct object – direktni objekat. Ovi glagoli prenose radnju sa subjekta na nekog drugog. Sa njima možete tvoriti pasiv.

 • I sent her a message. - Poslao sam joj poruku.
 • They speak Russian. – Oni pričaju ruski jezik.

The Intransitive Verbs – neprelazni glagoli

Neprelazni glagoli za razliku od prelaznih su glagoli koji ne mogu imati objekat. Njihova radnja ne prelazi na objekat. Samo kontekst određuje da li je glagol prelazan ili neprelazan jer se za tu svrhu može koristiti isti glagol. Prvo pogledajte primere za neprelazne glagole.

 • She sleeps all day. – Ona spava celi dan.
 • The train has arrived. – Voz je stigao.

Zatim pogledajte kad se isti glagol koristi i kao prelazni i kao neprelazni glagol.

 • PRELAZNI: I walk my dog every day. – Ja šetam svog psa svaki dan.
 • NEPRELAZNI: I walk every day. – Ja šetam svaki dan.
The Linking Verbs – povezujući glagoli

Povezujući glagoli su glagoli koji povezuju subjekat sa ostatkom rečenice. Oni pokazuju stanje ljudi i bića. Nemaju neko konkretno značenje.

 • She sounds awesome. – Ona zvuči sjajno.
 • The man became Superman. – Čovek postaje Supermen.

 

 


No comments:

Post a Comment