Friday, May 15, 2020

Jezička avantura, kako brojanje na Engleskom jeziku oblikuje komunikaciju?

Ukoliko ste savladali imenice, zamenice i prideve u Engleskom jeziku, vreme je da pređemo na jednu lakšu ali itekako bitnu lekciju; koju ćete definitivno najviše koristiti. Da to su brojevi u Engleskom jeziku. Međutim, ako niste pogledajte sadržaj. Za čas pročitajte i ponovite navedene gramatičke lekcije i zatim se vratite ovde. Brojevi u svakom jeziku se koriste svakodnevno. Ja nikad nisam za svojih 44 godine imao priliku da posetim bilo koju zemlju Engleskog govornog područja, ali svakodnevno koristim Engleski jezik; jer se koristi svugde. Jednostavno je prisutan u komunikaciji, filmovima, muzici, programiranju i neophodan na Internetu. Možda ću jednog dana doživeti da putujem u zemlju Engleskog govornog područja i prva stvar koju ću tamo raditi i pre nego što dođem do takve zemlje jeste kupovina vode, hrane i svega nečeg na nekom stajalištu. Na kasi ću pričati sa kasirkom, ili ću pitati neku zaposlenu osobu u trgovini koliko nešto košta i tada ću definitivno koristiti brojeve u Engleskom jeziku. Tako ćete isto i vi dok neki od vas su to već radili. Znači trgovina je prva stvar gde ćete koristiti brojeve na Engleskom jeziku. Srećna okolnost po pitanju brojeva je što vi već znate kako se pišu i izgledaju brojevi. Numeričke cifre su skoro u svim stranim jezicima iste. Ali obratite pažnju; ako se nađete u nekoj trgovini u USA; vaš račun može biti uvećan bez obzira što ste vi profesionalni matematičar u sabiranju cena; zato što oni imaju sasvim drugačiji princip obračuna artikala sa porezom i taksama i prikaz istih. Takvi računi nisu jasni kao kod nas ili recimo u Nemačkoj i zbog toga mogu biti iritirajući. Znači sve što kupujete u USA; dodajte slobodno još dolara na ono što ste izračunali da će te platiti; o cenama nebi ni da diskutujem. Ili je kod njih sve mnogo skuplje ili mi živimo u mnogo jeftinoj zemlji.

( Brojevi u Engleskom jeziku su veoma bitni )

Druga itekako važna stvar za one kojima to ne pada ni na pamet; jeste korišćenje . i zareza , u brojevima. Npr. kod nas se piše ovako 1.234,056 dok se u USA piše obratno 1,234.056 (one thousand and two hundred and thirty-four point nought five six ). Isto tako mi koristimo kilometre dok oni milje; zatim tu su totalno drugačije mere za hranu, benzin, brzinu, težinu, obuću, odeću i ako na primer radite na gradilištu; možete imati noćne more da se prilagodite. Ukoliko putujete u UK situacija će biti slična ali Engleska milja i Američka milja su totalno različite vrednosti. Mi se u ovom postu nećemo baviti svim tim različitim mernim jedinicama. Nadam se da svako od vas ima mobilni telefon, pristup Internetu i korisnim veb stranicama koje će umesto vas da vam konvertuju merne vrednosti od temperature do broja cipela koje nosite. Većina vas će morati se prilagoditi različitim mernim jedinicama; samo shvatite da je za to potrebno vreme. Ovakve komplikacije nećete imati ako recimo putujete u Nemačku jer oni koriste skoro sve iste mere kao i mi na Balkanu. Ukoliko želite da učite gramatiku Nemačkog jezika; to takođe možete na ovom blogu. Pogledajte sadržaj. Sve u svemu; mi se nećemo baviti mernim jedinicama na ovom postu; ali smatram da te stvari trebate da imate u vidu i da ih malo na svoju ruku izguglate. Prihvatite to kao turistički izazov. Toliko o uvodu, a sad se koncentrišimo na brojeve. U Engleskom jeziku brojeve delimo na: 

·         Cardinal numerals (numbers)osnovni brojevi

·         Ordinals numerals (numbers)redni brojevi

·         Fractional numerals (numbers)frakcijski brojevi

·         Repeating numerals (numbers) brojevi za ponavljanje

·         Multiplicatives numerals (numbers)brojevi za umnožavanje

·         Zerobroj nula

 Pa krenimo redom.

 Osnovni brojevi

 

Cardinal Numerals ili Cardinal Numbers – osnovni brojevi su:

0. zero - nula

1. one – jedan

2. two – dva


3. three – tri


4. four – četiri


5. five – pet


6. six – šest


7. seven – sedam


8. eight – osam


9. nine – devet


10. ten – deset


11. eleven – jedanaest


12. twelve – dvanaest


13. thirteen – trinaest


14. fourteen – četrnaest


15. fifteen – petnaest


16. sixteen – šesnaest


17. seventeen – sedamnaest


18. eighteen – osamnaest


19. nineteen – devetnaest


20. twenty – dvadeset


21. twenty-one – dvadeset jedan


22. twenty-two – dvadeset dva


23. twenty-three – dvadeset tri


30. thirty – trideset


40. fourty – četrdeset


50. fifty – pedeset


60. sixty – šesdeset


70. seventy – sedamdeset


80. eighty – osamdeset


90. ninety – devedeset


100. (a/one)hundred – sto


101. (a/one)hundred and one – sto jedan


121. (a/one)hundred and twenty-one - sto dvadeset jedan


1000. (a/one)thousand – hiljada


2000. two thousand – dve hiljade


1 000 000. (a/one) million – milion


2 000 000. two million – dva miliona


1 000 000 000. (a/one) billion - bilion

Kao što možete videti u navedenim osnovnim brojevima označili smo crvenom bojom ono što bi mogli nazvati nepravilnim brojevima ili brojevima koji odstupaju od drugih. U Engleskom jeziku se retko pišu brojevi slovima od 10 pa na dalje, osim na čekovima. Prvo naučite da brojite od 1 do 10, pa do 13 pa do 20 i onda do 100 itd. Tu nema izgovora. Jednostavno naučite što više možete napamet. Zatim obratite pažnju da se brojevima od 13 do 19 dodaje sufiks -teen osim broja 15. Kod broja 15 i 50, slova ve prelaze u f i zato se 15 piše fifteen dok 50 fifty. Ovu  nepravilnost naučite napamet. Brojevi ili tačnije desetice se kreiraju dodavanjem sufiksa -ty, osim naravno broj 50 je nepravilan – fifty. Za razliku od Nemačkog jezika desetice i jedinice se kreiraju kao i kod nas. Ali obratite pažnju da oni koriste crticu između ove podele u pisanom formatu. E sad može se desiti da negde naiđete na nešto poput ovog; za brojeve ispod 40. Npr:

·         37 – seven and thirty – trideset sedam.

Ali nebi vam preporučio da to koristite. Brojevi iznad 100 koriste and ’ i to nemojte da zaboravite. Ukoliko koristite brojeve kao imenice u množini; onda morate dodati nastavak -s . Npr:

      ·         billions of books – bilioni knjiga.

Ovo pravilo ne važi za ones jer ones kod množina u imenici predstavlja zamenicu koja se koristi da bi se izbeglo ponavljanje imenice u množini u rečenici. Npr:

·         I have read books and will return ones. – Pročitao sam knjige i sad ću ih vratiti.

 Redni brojevi

Ordinals numerals ili ordinals numbers – redni brojevi su:

1-st first – prvi

2-nd second – drugi


3-rd third – treći


4-th fourth – četvrti


5-th fifth – peti


6-th sixth – šesti


7-th seventh – sedmi


8-th eighth – osmi


9-th ninth – deveti


10-th tenth – deseti


11-th eleventh – jedanaesti


12-th twelfth – dvanaesti


13-th thirteenth – trinaesti


14-th fourteenth – četrnaesti


15-th fifteenth – petnaesti


16-th sixteenth – šesnaesti


17-th seventeenth – sedamnaesti


18-th eighteenth – osamnaesti


19-th nineteenth – devetnaesti


20-th twentieth – dvadeseti


21-th twenty-first – dvadeset prvi


22-th twenty-second – dvadeset drugi


23-th twenty-third – dvadeset treći


30-th thirtieth – trideseti


40-th fortieth – četrdeseti


50-th fiftieth – pedeseti


60-th sixtieth – šesdeseti


70-th seventieth – sedamdeseti


80-th eightieth – osamdeseti


90-th ninetieth – devedeseti


100-th (a/one)hundredth – stoti


101-th (a/one)hundred first – sto prvi


121-th (a/one)hundred and twenty-first - sto dvadeset prvi


1000-th (a/one)thousandth – hiljaditi


2000-th two thousandth – dve hiljaditi


1 000 000-th (a/one) millionth – milionski


2 000 000-th two millionth – dvomilionski


1 000 000 000-th (a/one) billionth - bilionski

Kao što možete videti iz navedenog, samo prva tri broja dobijaju nastavak -st, -nd i -rd dok svi ostali brojevi dobijaju nastavak -th. Naravno, kod desetica ne možete pisati – tyth, nego ono prelazi u -tieh jer se -y pretvara u ie kao i u nekim imenicama u množini. Postoje i drugi izuzeci poput fifth – peti gde su promene nastale radi čitljivosti. Ono što je najvažnije, redni brojevi skoro uvek dobijaju određen član the, posebno kad su određeni. Pogledajmo za šta se upotrebljavaju redni brojevi.

      ·         Datuma meseca – 1st of Septembre – the first of Septembre – prvog septembra

·         Imena vladara – Theodosius II - Theodosius the Second – Teodosije Drugi

·         Poglavlja u knjigama – chapter the seventh – poglavlje sedam

·         U izrazima, posle reči every – every fourth hour – svaki četvrti sat

·         U razlomcima poput ¾  - three fourthsjedna trećina; izuzev izuzetaka ½ - one half – jedna polovina i ¼ - one quarter – jedna četvrtina

 Frakcijski brojevi

Fractional numerals ili fractional numbers – frakcijski brojevi su brojevi koji se koriste za predstavljanje dela celine. Osim half – polovina; svi frakcijski brojevi se predstavljaju rednim brojem sa nastavkom -s u množini:

·         three eightstri osmice

·         three deuces tri dvojke ako bacate kockice

·         half a cake – pola torte

Brojevi za ponavljanje

Repeating numerals ili repeating numbers – brojevi za ponavljanje se prave pomoću reči times – puta

·         once – jedanput je izuzetak

·         twice – dvaput je izuzetak

·         three times – tri puta

·         four times – četiri puta

Broj za umnožavanje

Multiplicatives numerals ili multiplicatives numbers – brojevi za umnožavanje prave se dodavanjem nastavka -fold iako prva četiri broja više koriste nepravilan oblik.

·         single ili onefold – jednostruko

·         double ili twofold – dvostruko

·         triple ili threefold – trostruko

·         quadruple ili fourfold – četvorostruko

·         fivefold – petorostruko

·         sixfold - šestostruko

Broj nula

Zero – broj nula se u Engleskom jeziku može izgovarati i drugačije u zavisnosti od potrebe. Tako na primer, posebno u Britanskom engleskom jeziku se češće govori naught, nego zero. U programiranju se često koristi vrednost Null ali to nije prava nula, nego više u programiranju znači ništa.

 ·         Five degrees below zero – pet stepeni ispod nule

 ·         255 – 705 – kod telefonski brojeva se izgovara o, ou two five five seven ou five

 

No comments:

Post a Comment