Sunday, November 19, 2023

Upoznajte se sa Srpskim Imperativom, kako se izraziti sa stvarnim autoritetom?

Još od 1 marta 2023 godine, putujemo putem glagolski oblika u Srpskom jeziku; i na tom putu kod svake lekcije podsećamo se šta smo učili i dokle smo stigli na tom putovanju; podsećajući vas koliko je u Srpskom jeziku bitno poznavati strukturu koju predstavljaju glagolski oblici. Pogledajte ovde. Počeli smo od ličnih glagolskih vremena; lični zato što se menjaju prema licima; i sa prethodnom lekcijom završili smo sa glagolskim vremenima. Znači, učili smo: prezent, perfekat, aorist, pluskvamperfekat, imperfekat i futur I. U ovoj lekciji; u kojoj ćemo se upoznati sa imperativom; naše putovanje prelazi u drugu traku; preciznije rečeno sa lični glagolski vremena prelazimo na lični glagolski način. Najbolje je da pogledate deo strukture glagolski oblika u Srpskom jeziku.

·         Glagolski oblici

o   Lični

§  Vremena

·         Prezent

·         Perfekat

·         Aorist

·         Pluskvamperfekat

·         Imperfekat

·         Futur I

§  Načini

·         Imperativ

Kao što možete videti imperativ nije glagolsko vreme već glagolski način i spada u lični glagolski oblik iako je delimično okrnjen, tj. nemaju sva lica imperativ. I od današnje lekcije učimo glagolske načine.


( Imperativ u Srpskom jeziku se često koristi u direktnoj komunikaciji )

Kad u gramatici bilo kojeg jezika pomenemo imperativ; odmah svih pomisle na naredbe i naređivanje koje je možda prihvatljivo u vojsci ili u nekim opasnim situacijama. Na primer nećete moliti dete da ne stavlja ekser u utičnicu; već ćete toliko dreknuti na njega i narediti mu da to ne radi. Dok u nekoj društvenoj komunikaciji ćete umesto urlikanja i naređivanja; radije zamoliti osobu da nešto uradi. Dobra vest je da imperativ nije samo naređivanje, već može da bude i molba. Pa najbolje da razmotrimo šta je to u stvari imperativ. Jedna od definicija glasi da je imperativ zapovedni način. Glagolski oblik kojim se izriče neka molba, želja ili zapovest. Ali se to isto može reći i bolje. Imperativ je prost i ličan glagolski oblik, zapovedni način kojim se izriče molba, želja, zapovest, zabrana, podsticaj ili savet. Pogledajte sledeće rečenice:
 • Avioni, lezite dole! - Airplanes, lie down! - Flugzeuge, legt euch hin!
U ovoj rečenici se koristi imperativ kao zapovest. Ovde se vidi da se neka osoba obraća ostalim osobama i da im naređuje da legnu na zemlju jer dolaze avioni. Očigledno je da osoba ne moli druge osobe da legnu na zemlju. Ona im naređuje, zato što je situacija opasna. Čak iako osoba koja im naređuje nije nadređena ili neko ko može drugima naređivati, ona je to uradila za njihovo dobro i ne mora da ih moli. Jednostavno, imperativ kao zapovest je ovde opravdan ili kao nešto što se podrazumeva.
 • Molim vas, dodajte mi olovku. - Please pass me the pen. - Bitte gib mir den Stift.
Ovo je situacija gde se imperativ koristi kao molba. Pretpostavlja se da osoba ne poznaje osobu kojoj se obraća. U ovoj situaciji bi se imperativ mogao upotrebiti kao naredba ukoliko se osoba obraća svom detetu, nekom članu porodice ili nekom veoma bliskom prijatelju. Opet radi kultutre i poštovanja bolje je koristiti imperativ kao molbu.
 • Zabranjeno hranjenje životinja! - Feeding animals is forbidden! - Tieren füttern verboten!
Ovo prethodna rečenica predstavlja imperativ kao zabranu. Ovakva vrsta imperativa se koristi uglavnom na znacima koji označavaju neku zabranu. Znak sa ovakvom rečenicom možete uglavnom videti u zoološkom vrtu.
 • Dodajte tri kašike brašna. - Add three tablespoons of flour! - Fügen Sie drei Esslöffel Mehl hinzu!
U prethodnoj rečenici i sami možete pretpostaviti da se radi o imperativu kao savet, ovde se radi o nekom receptu. Kad su recepti i uputstva u pitanja; tamo nećete pronaći imperativ kao molbu.

Kako se gradi imperativ u srpskom jeziku?

Kao što smo rekli imperativ ili zapovedni način je glagolski način kojim se izražavaju zapovesti, želje, molba, zabrana, savet ili podsticaj. Imperativ se najčešće koristi u direktnom svakodnevnom govoru ali najviše ćete ga pronaći u receptima i uputstvima. Međutim, i pored toga što je imperativ lični glagolski oblik; što znači da se menja kroz lica; on može da se koristi samo sa 1 lice jednine i 1 i 2 lice množine. Moguće je da koristi i 3 lice jednine i množine ali samo sa konstrukcijom. Inače gradi se na sledeći način:

PREZENTSKA OSNOVA + DVOJAKI NASTAVCI

Pogledajte nastavke:

1.       -

2.       -i

3.       -

 

1.       -imo

2.       -ite

3.       

Na primer glagol trčati će u infinitivu izgledati ovako:

 • Trči niz reku, brzo! - Run down the river, fast! Lauf schnell den Fluss hinunter!
 • Trčimo niz reku, brzo! - Let's run down the river, fast! - Lass uns schnell den Fluss hinunterrennen!
 • Trčite niz reku, brzo! - Run down the river, fast! - Lauf schnell den Fluss hinunter!

Ako se 3 lice množine završava na -ju.

1.       -

2.       -j

3.       -

 

1.       -jmo

2.       -jte

3.       

Na primer glagol pogledati će u infinitivu izgledati ovako:

 • Pogledaj mapu! - Look at the map! - Schau auf die Karte!
 • Pogledajmo mapu! - Let's look at the map! Schauen wir uns die Karte an!
 • Pogledajte mapu! - Look at the map! - Schau auf die Karte!

Kako se može kreirati imperativ za 3 lice jednine i množine?

Imperativ za 3 lice jednine i množine se prave konstrukcijom. Pogledajte sledeće rečenice:

 • Neka trči niz reku, brzo! - Let him run down the river, quick! Lass ihn schnell den Fluss hinunterlaufen!
 • Neka trče niz reku, brzo! - Let they down the river, quick! - Lass sie schnell den Fluss hinunterlaufen!

 

 • Neka pogleda mapu! - Let him look at the map! Lass ihn auf die Karte schauen!
 • Neka pogledaju mapu! - Let they look at the map! Lass sie auf die Karte schauen!


Kako se pravi negacija u imperativu?

Negacija u imperativu se uglavnom pravi dodavanjem negacije ispred reči u imperativu:

 • Ne čitaj tu knjigu! - Don't read that book! - Lesen Sie dieses Buch nicht!
 • Nemoj da piješ vodu sa česme! - Don't drink water from the tap! - Trinkst du kein Leitungswasser!
 • Nećeš ići napolje! - You will not go outside! - Du wirst nicht nach draußen gehen!


Kako prepoznati rečenice sa imperativom koje izgledaju isto kao rečenice sa drugim glagolskim oblikom?

Srpskom jeziku nije retkost da se susretnete sa rečenicama koje imaju različite glagolske oblike ali izgledaju isto. Na primer:

 • Prezent: Ljubinka čisti. - Ljubinka cleans. – Ljubinka reinigt.
 • Imperativ: Ljubinka, čisti! - Ljubinka, clean! - Ljubinka, mach sauber!

Razliku ćete prepoznati prema znaku interpunkcije !. Međutim, u govoru ćete prepoznati prema povišenom glasu, dok u nekim receptima za kuvanje i u uputstvima za montiranje nameštaja, retko ćete videti znakove interpunkcije. Ponekad jednostavno možete pretpostaviti na osnovu tematike.

 

 


No comments:

Post a Comment