Monday, February 26, 2024

Pogled u budućnost, upoznajte Future II u Srpskom jeziku

Kao što već stalno napominjemo, gramatika svakog stranog jezika se uči prema strukturi glagolski oblika jezika kojeg učite. To znači da se glagolski oblici u Srpskom jeziku razlikuju od glagolski oblika u Engleskom jeziku, Nemačkom jeziku i drugim jezicima. Ako poštujete ovo pravilo lakše ćete naučiti i savladati već dovoljno komplikovanu gramatiku Srpskog jezika. Svi mi kojima je Srpski jezik  maternji jezik možemo samo pretpostaviti kako je strancima komplikovano da menjaju i da znaju kako koju imenicu da izgovore prema padežima kada razgovaraju. Isto tako može biti zbunjujuće kada shvatite da se isto glagolsko vreme može razlikovati od stranog jezika i maternjeg jezika i to prema formi ali i prema upotrebi čak iako izražavaju radnju na isti način. Dok postoje i neki glagolski oblici koji u nekim stranim jezicima i ne postoje. Zato poređenje glagolski oblika u Srpskom jeziku sa glagolskim oblicima u Engleskom jezikuNemačkom jeziku ili nekom drugom je opravdano i poželjno. Ali učenje gramatike u Srpskom jeziku zahteva da znate strukturu glagolski oblika u Srpskom jeziku. Pogledajte ovde. Obratite dobro pažnju na sledeći deo strukture glagolski oblika.

·                     Glagolski oblici

o        Lični

§     Vremena

     • Prezent 
     • Perfekat
     • Aorist
     • Pluskvamperfekat
     • Imperfekat
     • Futur I

o        Načini

§     Imperativ

§     Potencijal

§     Future II

Prvo što ćete primetiti da na primer Futur I i Futur II jesu obadva lična glagolska oblika ali Futur I je glagolsko vreme dok Futur II je glagolski način. Futur I se naziva glagolskim vremenom jer se odnosi na radnju koja će se desiti u budućnosti, dok se Futur II koristi za izražavanje radnje koja će biti završena u budućnosti pre neke druge buduće tačke u vremenu, stoga je više povezan sa načinom realizacije radnje nego sa samim vremenom. Zato Futur II nije kao Futur I glagolsko vreme već glagolski način. Što se tiče našeg učenja sa Future II završavamo i sa ličnim glagolskim oblicima i sa ličnim glagolskim načinima i u sledećoj lekciji počinjemo sa učenjem neličnih glagolskih oblika. Sad kad vidite veću sliku šta radimo, možemo se koncentrisati na Futur II glagolski način.


( Futur II se koristi isključivo u složenim zavisnim rečenicama )

Znači, Futur I ili kako ga još zovu buduće vreme u Srpskom jeziku je prosto ili složeno lično glagolsko vreme koje služi za opisivanje radnje, stanja i zbivanja koje će se desiti u budućnosti. Dok Futur II je složen i ličan glagolski način koji označava neostvarenu radnju za koju pretpostavljamo da će se izvršiti u budućnosti, pre, posle ili istovremeno sa nekom budućom radnjom. Futur II se uglavnom koristi u složenim rečenicama, u oblikovanju zavisne rečenice gde je glavna rečenica u Futur I. Tako da u Futur II složenoj rečenici imate i glavnu rečenicu u Futur I.

 • Futur I: Kupiću nov auto. - I will buy a new car. - Ich werde ein neues Auto kaufen.
 • Futur II: Čim budem imao novac, kupiću nov auto. - As soon as I have money, I will buy a new car. - Sobald ich Geld habe, werde ich ein neues Auto kaufen.
 • Futur I: Posetićemo Berlin. - We will visit Berlin. - Wir werden Berlin besuchen.
 • Futur II: Posetićemo Berlin kad budemo imali vremena. - We will visit Berlin when we have time. - Wir werden Berlin besuchen, wenn wir Zeit haben.

Futur I rečenicama mi smo poprilično sigurni da će osoba kupiti nov auto i da će posetiti Berlin. Da će se to desiti u budućnosti. Međutim, u Futur II mi samo pretpostavljamo da će osoba kupiti novi auto i da će posetiti Berlin, da se to uopšte i ne mora desiti u budućnosti jer sve zavisi da li će se uslovi desiti. I samo ako se uslovi ispune u budućnosti, tek posle njih će se i ostvariti radnja.

Kako se gradi Futur II glagolski način?

Futur II se gradi od prezenta pomoćnog glagola biti i radnog glagolskog prideva glagola koji se menja.

PREZENT POMOĆNOG GLAGOLA BITI + RADNI GLAGOLSKI PRIDEV

Pogledajte Futur II glagola biti sa radnim glagolskim pridevom, promenjen prema licima jednine i množine: 

 1. Ja budem trčao/trčala. I will run.  Ich werde rennen.
 2. Ti budeš trčao/trčala.You will run. – Du wirst rennen.
 3. On/ona/ono bude trčao/trčala/trčalo. – He/she/it will run. – Er/sie/es wird rennen.
 1. Mi budemo trčali. – We will run– Wir werden rennen.
 2. Vi budete trčali. – You will run. – Ihr werdet rennen.
 3. Oni budu trčali. - They will run. – Sie werden rennen.

Srpskom jeziku nije retka pojava da se u Futur II zameni prezentom.

 • Ne pojedeš li svu supu sa tanjira, nećeš dobiti čokoladu. - If you don't eat all the soup on the plate, you won't get the chocolate. - Wenn man nicht die ganze Suppe auf dem Teller isst, bekommt man keine Schokolade.

Radnje koje se iskazuju Futur-om II uvek imaju neke veze sa nekim drugim budućim radnjama koje mogu da se dogode:

 - Pre neke buduće radnje.

 • Popraviću ti kompjuter kada dođem kući. - I'll fix your computer when I get home. - Ich repariere deinen Computer, wenn ich nach Hause komme.

- Za vreme neke buduće radnje.

 • Kada ja budem vozio kamion, vozićeš ga i ti. - When I drive the truck, you drive it too. - Wenn ich den Truck fahre, fahren Sie ihn auch. 

- Posle neke buduće radnje.

 • Kad ja budem učio španski jezik, ti ćeš ga već naučiti. - When I learn Spanish, you will already learn it. - Wenn ich Spanisch lerne, wirst du es bereits lernen.

Futur II se takođe gradi isključivo sa sledećim veznicima.

AKO

 • Ako kiša ne bude prestala da pada, kupićemo kišobran. - If the rain doesn't stop, we will buy an umbrella. - Wenn der Regen nicht aufhört, kaufen wir einen Regenschirm.
 • Biće mi drago ako posetiš Beograd. - I will be glad if you visit Belgrade. - Ich würde mich freuen, wenn Sie Belgrad besuchen.

KAD

 • Kad ona bude plesala, onda ću i ja. - When she dances, then I will too. - Wenn sie tanzt, werde ich es auch tun.
 • Ješćemo kad budete hteli. - We will eat when you want. - Wir essen, wann Sie möchten.

DOK

 • Dok restoran bude otvoren, čekaću te u restoranu. - Until the restaurant is open, I will wait for you in the restaurant. - Bis das Restaurant geöffnet ist, warte ich im Restaurant auf Sie.
 • Dok budeš vozila, pogledaću gde sam stavio pasoš. - While you're driving, I'll see where I put my passport. - Während Sie fahren, schaue ich, wo ich meinen Pass hinlege.

ČIM

 • Čim budete došli kući, nazovite me telefonom. - As soon as you get home, call me on the phone. - Sobald Sie nach Hause kommen, rufen Sie mich an.
 • Kupiću ti knjigu čim budemo pronašli knjižaru. - I'll buy you a book as soon as we find a bookstore. - Ich kaufe dir ein Buch, sobald wir einen Buchladen finden.

 

No comments:

Post a Comment