Monday, February 06, 2023

Pametno korišćenje prideva, kako izbeći učestale greške?

Još u osnovnoj školi su nas učili da su pridevi promenjive vrste reči koje stoje uz imenicu, opisuju istu ili je određuju. Kad kažemo da su promenjive mislimo da se menjaju prema rodu, broju i padežu. Da, to je tačno ako pričamo o Srpskom jeziku. Međutim, u Engleskom jeziku pridevi su nepromenjiva vrsta reči i nemaju rod, broj i slaganje sa padežom. To je lepota Engleskog jezika, jer u Engleskom jeziku kad kažete da je nešto što je crvena; sve je crvena i on i ona i ono. A tek Kineski jezik, on uopšte nema prideve već umesto njih koristi stativne glagole. I opet ako ste ili ako trenutno idete i u školi učite Srpski jezik; onda se pridevi smatraju najlakšom gramatičkom lekcijom koja se lako nauči. Mada ja mislim da je to individualno i zavisi od osobe i koja uči i koju uče. Dobra vest je da kod prideva u Srpskom jeziku da oni preuzimaju promene prema rodu, broju i padežu od imenica. Ako znate kakva je promena kod imenice, znaćete kakva je promena i kod prideva. Ako je vaš maternji jezik Engleski jezik; obratite pažnju da neke prideve koje vi pišete velikim slovom se u Srpskom jeziku piše malim. Npr. Italian macaroni – italijanski makaroni. Takođe, možda ste primetili da ja kad pišem neki jezik u postovima, da pišem pridev velikim slovom za koji je gramatički ispravno da pišem malim slovom. Ja to jednostavno radim samo da bi naglasio taj pridev. Znači, Engleski jezik; pridev engleski, se piše malim slovima osim u slučajevima kao što to novinari rade kad hoće nešto naznače, istaknu ili skrenu pažnju; oni to uvek pišu velikim slovom. Tako da vas to ne zbunjuje. I da, radio sam neko vreme i kao novinar za jedan od najpopularniji informatički časopisa “Internet Ogledalo“. Mada o mojim tekstovima i gramatici je vodila brigu urednica; tako da ne znam koliko je to relevantno.

( Pridevi u srpskom jeziku su promenjive vrste reči )

Kad kažemo da pridevi stoje uz imenicu, to takođe znači da su pridevi zavisni od imenica ali se to uglavnom odnosi na atributsku upotrebu prideva.

 • Plavo auto se zaustavilo. - The blue car stopped. - Das blaue Auto hielt an.
 • Ona ima crveno auto. - She has a red car. - Sie hat ein rotes Auto.

Međutim, pridevi se mogu odnositi i na predikatsku funkciju prideva.

 • To je skupo auto. - It's an expensive car. - Es ist ein teures Auto.
 • Ona je lepa devojka. - She is a beautiful girl. - Sie ist ein schönes Mädchen.

 Inače prideve delimo na:

 • Opisni pridevi
 • Prisvojni pridevi
 • Gradivni pridevi
 • Vremenski pridevi
 • Mesni pridevi

Ono što još treba da znate pored ove podele prideva jeste pridevski vid i poređenje prideva. Ali idemo redom.

Opisni pridevi

Opisni pridevi su pridevi koji označavaju osobine imenica uz koje stoje. To su:
veliki, mali, lepa, ružna, star, mlad, nov, pametan… itd.
 • On je srećan čovek. - He is a happy man. - Er ist ein glücklicher Mann.
 • Crni panter je pobegao iz zoološkog vrta. - The black panther escaped from the zoo. - Der schwarze Panther entkam aus dem Zoo.
Prisvojni pridevi

Prisvojni pridevi su pridevi koji označavaju pripadnost uz koju stoje. To su:
seoski, gradski, državni, šumski, morski, Manuelov, bakin, planinski… itd.
 • Ona govori srpski jezik. - She speaks Serbian. - Sie spricht Serbisch.
 • Školska tabla nije obrisana. - The blackboard had not been erased. - Die Schulbehörde war nicht geputzt worden.

Gradivni pridevi

Gradivni pridevi su pridevi koji označavaju od čega je napravljena imenica uz koju stoje. To su:
zlatni, srebrni, drveni, čelični, svileni, pamučni, masni, voćni… itd.
 • Devojčica je pojela čokoladnog zeku. - The little girl ate a chocolate bunny. - Das kleine Mädchen hat einen Schokoladenhasen gegessen.
 • Dijamantski prsten je preskup. - A diamond ring is too expensive. - Ein Diamantring ist zu teuer.
Vremenski pridevi

Vremenski pridevi su pridevi koji označavaju imenicu po vremenu. To su:
zimski, prolećni, jutarnji, trajni, mesečni, godišnji, budući, sutrašnji… itd.
 • Pas je doneo današnje novine. - The dog brought today's newspaper. - Der Hund brachte die heutige Zeitung.
 • Jesenja kiša je prestala da pada. - The autumn rain has stopped falling. - Der Herbstregen hat aufgehört zu fallen.
Mesni pridevi

Mesni pridevi su pridevi koji označavaju na kom mestu se odnosi imenica uz koju stoje. To su:
severni, istočni, gornji, donji, zadnji, levi, daleki, srednji… itd.

 • Zapadni put vodi u pustinju. - The western road leads into the desert. - Die westliche Straße führt in die Wüste.
 • Prednje sedište je slobodno. - The front seat is free. - Der Vordersitz ist frei.
Pridevski vid

Pridevski vid je gramatička kategorija koju imaju samo pridevi. Deli se na:
 • Određeni pridevski vid
 • Neodređeni pridevski vid
Određeni pridevski vid se odnosi na prideve koji označava osobinu nečeg poznatog i određenog bića, predmeta i pojma. Obavezan je za reči u množini. U muškom rodu određeni vid prideva ima nastavak –I koji se u govoru izgovara dugo, dok u ženskom i srednjem rodu; određeni i neodređeni vid prideva imaju isti oblik, a razlika je samo u akcentu i dužini izgovora nastavka. U govoru se više i češće koristi određeni pridevski vid dok neki pridevi imaju obe podele. Različito se menjaju po padežima. Određeni pridevski vid odgovara na pitanje KOJI?
 • Taj plavi auto je moj. - That blue car is mine. - Das blaue Auto gehört mir.
 • Dajte mi tu košulju. - Give me that shirt. - Gib mir das Hemd.
Neodređeni pridevski vid se odnosi na prideve koji označava osobinu nečeg nepoznatog i neodređenog bića, predmeta i pojma. Neodređen pridevski vid ima kratke oblike i nemaju svi pridevi neodređen pridevski vid. Imaju ga samo opisni i gradivni pridevi. Nedređeni pridevski vid odgovara na pitanje KAKAV?
 • Ja ću kupiti plavi laptop. - I will buy a blue laptop. - Ich werde einen blauen Laptop kaufen.
 • Svaka čaša je plastična. - Each cup is plastic. - Jede Tasse ist aus Plastik.
Komparacija prideva

Poređenje prideva ili komparacija je iskazivanje različite zastupljenosti neke osobine kod imenice uz koju stoji pridev. Samo opisni pridevi se mogu porediti. Komparacija prideva može biti pravilna ili nepravilna komparacija, inače komparacija prideva se deli na osnovni oblik i dva stepena:
 • Pozitiv - osnovni oblik prideva
 • Komparativprvi stepen prideva
 • Superlativdrugi stepen prideva
Pogledajte pravilnu komparaciju:
 • pametan, smart, schlau: pametan – pametniji – najpametniji
 • hrabar, brave, mutig: hrabar – hrabriji – najhrabriji
kad komparativ prideva počinje sa prvim slovom j-, to slovo se udvostručuje u superlativu:
 • jak, strong, stark: jak - jači – najjači
kod nekih prideva dolazi do jotovanja:
 • brz, fast, schnell: brz – brži – najbrži
Nepravilna komparacija obuhvata samo sledeća četiri prideva:
 • dobar, good, gut: dobar – bolji - najbolji
 • zao, evil, böse: zao – gori - najgori
 • mali, small, klein: mali – manji - najmanji
 • velik, big, groß: velik – veći – najveći

Kao što možete videti iz navedenog; komparativ u Srpskom jeziku se uglavnom gradi dodavanjem nastavaka -iji, -ji, -ši… itd. Dok se superlativ gradi dodavanjem rečce naj- . Dodao bi samo na kraju da u Srpskom jeziku postoje i pridevi koji nikad ne menjaju svoj oblik i njih zovemo nepromenjivi pridevi. Kao npr.
 • Kupila je bordo cipele. - She bought burgundy shoes. - Sie kaufte burgunderfarbene Schuhe.
 • Obojila je veb sajt cijan bojom. - She colored the website with cyan paint. - Sie färbte die Website mit Cyan-Farbe.No comments:

Post a Comment