Thursday, January 18, 2024

Savršenstvo u prošlosti, The Past Perfect Tense – Pluskvamperfekat u Engleskom jeziku

Da li se sećate iz prethodnih postova koji su to glagolski vremenski oblici u Engleskom jeziku? Da li se sećate da smo naveli da glagolski oblici nisu isti u Engleskom jeziku kao na primer u Nemačkom jeziku ili Srpskom jeziku? Da li ste znali i da se zbog toga i učenje glagolski vremenski oblika razlikuje od jezika kojeg učite, kao i načini na koje se glagolska vremena grade? Zato je mnogo važno da poznajete glagolske vremenske oblike za jezik koji učite i da precizno po njihovom redosledu učite glagolska vremena. Pogledajte ovde. Isto tako, mi smo u prethodnim postovima učili glagolske vremenske oblike za sadašnjost, ali od lekcije koje predstavlja The Past Tense – Prošlo vreme; pogledajte ovde; mi učimo glagolske vremenske oblike za prošlost u Engleskom jeziku.

 • Glagolski vremenski oblici za prošlost

 1.                   The Past Tense – Prošlo vreme
 2.                    The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme
 3.                    The Past Perfect Tense – Pluskvamperfekat
 4.                    The Past Perfect Progressive Tense – Trajni Pluskvamperfekt
 5.                    Used + to + Infinitive – Used + to infinitivom (I used to go)
 6.                    Would + Infinitive – Would + infinitivom (I would go)
 7.                    The Participle – Particip

U ovom postu smo stigli do The Past Perfect Tense – Pluskvamperfekta koji u suštini izražava neku svršenu radnju koja se dogodila pre nekog izvesnog prošlog trenutka ili neke druge radnje u prošlosti. Ova gramatička struktura pomaže u uspostavljanju vremenskog redosleda između dve prošle radnje, ukazujući na to da se jedna radnja dogodila pre nego što se druga dogodila. Pluskvamperfekt možete prepoznati i kod rečenica koji počinju i završavaju se u prošlosti, kao i u rečenicama gde se koristi u kombinaciji sa The Past Tense – Prošlim vremenom, pogledajte ovde. U Srpskom jeziku se Pluskvamperfekat retko koristi, ali to nije slučaj sa Engleskim jezikom gde se još uvek zadržava u svakodnevnom govoru. Posebno u indirektnom.


The Past Perfect Tense – Pluskvamperfekt izražava svršenu radnju koja se dogodila u prošlosti pre neke druge radnje )

The Past Perfect Tense - Pluskvamperfekat se posebno koristi kada želimo naglasiti koja od dve prošle radnje se dogodila prva, kao i kako je jedna radnja uticala na drugu. Ova vremenska forma takođe može biti korisna u pripovedanju ili izražavanju žaljenja i zbog nečega što se nije dogodilo u prošlosti. Sve u svemu pogledajte nekoliko primera, po kojima možete prepoznati ovaj glagolski vremenski oblik.

 • I had already eaten when they arrived. Već sam bio jeo kad su oni stigli.
 • She had studied for the exam before the teacher gave the instructions. – Ona je već učila za ispit pre nego što je nastavnik dao uputstva.
 • Donald had chosen a large SUV before her. – Donald je izabrao veliko vozilo pre nje.
 • I had gone long before the message came. – Otišao sam mnogo pre nego što je poruka stigla.
 • When they reached the bus station, the bus had already left. – Kad su stigli na autobusku stanicu, autobus je već otišao.

Kako se gradi Pluskvamperfekat u Engleskom jeziku?

Kao što možete pretpostaviti gledajući prethodne primere, The Past Perfect Tense – PluskvamperfekatEngleskom jeziku se gradi koristeći oblik glagola to have u prošlom vremenu had, zajedno s prošlim participom glavnog glagola. 

                                            Subjekat + HAD + Particip glavnog glagola

Bitno je napomenuti da je olakšavajuća okolnost što se pomoćni glagol u prošlom vremenu had koristi bez obzira na to koje je lice ili koji je broj subjekta u rečenici. Prošli particip glavnog glagola formira se dodavanjem -ed na regularne glagole, dok nepravilni glagoli imaju svoje specifične oblike koje trebate naučiti i zapamtiti. Tabelu Nepravilni glagolaEngleskom jeziku pogledajte ovde. Sad kad znate da kreirate PluskvamperfekatEngleskom jeziku, pogledajte par primera u potvrdnom obliku.

 • They had already finished her homework. Oni su već završili domaći zadatak.
 • She had never visited that place before. Ona nikada nije posetila to mesto pre.
 • We had finished our work by 10 o’ clock. – Završili smo svoj posao do 10 sati.

Do sada smo videli kako se gradi potvrdni oblik Pluskvamperfekta, ali sad obratite pažnju kako gradite odrični ili upitni oblik.

Odrični i upitni oblik Pluskvamperfekta u Engleskom jeziku

Odrični oblik ili što bi u nekim literaturama rekli negativna rečenica; The Past Perfect Tense – Pluskvamperfekta se gradi tako što se negacija not stavlja posle pomoćnog glagola to have u prošlom vremenu had not .

Subjekat + HAD + NOT + Particip glavnog glagola

S obzirom da se u Engleskom jeziku u govoru više koriste skraćenice, naučite da pomoćni glagol to have u prošlom vremenu had i not govorite kao spojenu skraćenicu hadn’t.

 • I hadn't seen that movie before yesterday. Nisam video taj film do juče.
 • She hadn't realized the mistake until it was too late. Nije shvatila grešku dok nije bilo prekasno.
 • On reaching the train station, she found that her friends had not arrived.Kad je stigla na železničku stanicu, videla je da njezini prijatelji nisu stigli.

Upitni oblik može izgledati veoma interesantno. Pogledajte kako se jednostavno gradi upitni oblik zamenom subjekta i pomoćnog glagola u prošlom vremenu i obratite pažnju na primere.

HAD + Subjekat + Particip glavnog glagola ?

 • Had you ever been to Berlin before last summer?  Da li si ikada bila u Berlinu pre prošlog leta?
 • Had they finished the project by the deadline?   Da li su završili projekat do roka?
 • Had you exchange pounds into euros before crossing the border?   Da li ste pre prelaska granice menjali funte u evre?
 • Had they seen the movie before it won the award? Da li su videli film pre nego što je osvojio nagradu?
 • Had you ever visited that museum in London before last weekend? Da li si ikada posetila taj muzej u Londonu pre prošlog vikenda?

Međutim, kako izgleda upitni oblik kada koristite upitne reči? Gde je njihovo mesto u rečenici?

Upitna reč + HAD + Subjekat + Particip glavnog glagola ?

 • When had he realized his mistake? Kada je shvatio svoju grešku?
 • Why hadn't they informed us earlier? Zašto nam nisu ranije javili?
 • Why had she decided to quit her job? Zašto je odlučila da da otkaz?
 • What had inspired her to write such a beautiful code? Šta ju je inspirisalo da napiše tako lep kôd?
 • How had you managed to solve the programming problem so quickly? Kako si uspeo rešiti programerski problem tako brzo?

Koje se priloške odredbe koriste u Pluskvamperkektu u Engleskom jeziku?

Priloške odredbe koje se često koriste sa pluskvamperfektom u Engleskom jeziku pomažu u jasnijem izražavanju vremenskih odnosa između dve prošle radnje. Evo nekoliko često korišćenih priloških odredbi koje se mogu koristiti sa Pluskvamperfektom.

 • after – posle
 • before – pre
 • by – do
 • by the time – do trenutka
 • for – za
 • since – od
 • until – dok
 • itd.


 

 

  

 

 

 

No comments:

Post a Comment