Thursday, September 10, 2020

Imperativ u praksi, savladajte umetnost naređivanja na Nemačkom jeziku

U Nemačkom jeziku postoji 3 glagolska načina: indikativ, konjunktiv i imperativ. Indikativ je vremenski oblik koji nam govori da se nešto dešava realno, konjunktiv da će se nešto možda desiti i imperativ koji naređuje da se nešto desi. Indikativ smo već učili, pogledajte glagolska vremena u sadržaju; konjunktiv smo takođe učili; pogledajte Konjunktiv I i Konjunktiv II. I sad učimo imperativ. Imperativ se i na Nemačkom jeziku i na Srpskom jeziku kaže isto. Ali šta je to Imperativ? Imperativ ili što mi često kažemo zapovedni način je prost lični glagolski oblik kojim izričemo zapovest, molbu ili želju da se određena radnja izvrši. Imperativom se takođe može nešto zabraniti ili dati savet. A sad onaj lakši deo; Imperativ ima samo drugo lice jednine i množine:

 • Lies! – Čitaj! – od ( du liest )
 • Lest! – Čitajte! – od ( ihr lest )

U prethodnom primeru možete primetiti da mi u imperativu ne koristimo lične zamenice. One se pretpostavljaju, ali se u nekim situacijama mogu koristiti. Na primer kada radite sa grupom ljudi. 

 • Lies du! – Čitaj ti! – Obraćate se jednoj osobi iz grupe.
 • Lest ihr! – Čitajte vi! – Obraćate se jednoj izdvojenoj grupi ljudi ili celom kolektivu.( Budite oprezni kada koristite Imperativ jer niko ne voli da mu se naređuje! )

Međutim ako hoćete da budete učtivi, ne morate glagol ni da menjate: 

 • Lesen Sie! – Čitajte!
 • Kommen Sie! – Dođite!
 • Gehen Sie! – Idite!

Obratite pažnju da ljudi u Nemačkoj ne vole da im se naređuje, kao ni mi. Možda je bolje da uvek budete ljubazni i da ne morate menjati glagol. Ali ipak postoje situacije kad morate koristiti zapovedni način. Zar ovo nije sve jednostavno? A da, možete pomisliti sve je to divno ali kako ja da znam da se čitaj kaže lies. Ko će sad naučiti sve te glagole ponovo kako se govore u imperativu? Znate, i ja kad sam se susreo privi put u nekom tekstu sa imperativom isto sam pomislio. Pogotovo šta na primer u Engleskom jeziku kada pravite imperativ uopšte ne menjate glagol, već ga koristite isto: 

 • You read – ti čitaš - Read – čitaj!  

Prosto čoveku dođe da se naljuti; a onda pogledam lepu mladu devojku iz Nemačke koja mi predaje nemački jezik, priča rečenice u imperativu i uopšte se ne brine kako ćemo naučiti imperativ; kao da je to lako. I onda sam došao do neverovatnog otkrića. Znate imperativ se gradi, pravi… znači ne morate ga učiti napamet; već treba da samo primenite jednostavnu formulu i sami ćete znati imperativ svakog glagola. Međutim, imperativ se gradi i na druge načine gde onda treba da naučite fraze napamet. Ali da mi prvo pogledamo kako se gradi imperativ.

Kako se gradi Imperativ?

Vrlo jednostavno:

Infinitivna osnova

Da, dobro vidite. Kad pravite Prezent, vi od glagola prvo oduzimate -n ili en. To se zove infinitivna osnova i onda dodajete određene nastavke. Međutim kod imperativa ne dodajete ništa. Jednostavno koristite infinitivnu osnovu:

 • Kommen – doći – du kommst – dolaziš = Komm! – dođi!
 • Trinken – piti – du trinkst – piješ = Trink! – pij!
 • Gehen – ići – du gehst – ideš = Geh! – idi! 
Obratite pažnju na nepravilne glagole. Kod njih se menja nepravilna promena:

 • Essen – jesti – du isst – jedeš – Iss – jedi!

 U gore navedenom primeru ne možete preseći ss, zato on ostaje. Kod nekih glagola se menja umlaut: 

 • Laufen – trčati – du läufstti trčiš – Lauf! – trči!
 • Fahren – voziti – du fährst – ti voziš – Fahr – vozi!

Neki glagoli koji se završavaju na t, m i d dobijaju nastavak e na infinitivnu osnovu.

 • Arbeiten – raditi – du arbeitest – ti radiš – Arbeite – radi!
 • Heiraten – venčati se – du heiratest – ti se venčavaš – Heirate – venčaj se!

Ali šta je sa glagolima sa odvojivim prefiksom?

Zumachen – zatvoriti

 • Mach bitte mal das Fenster zu! – Molim vas zatvorite prozor!
 • Mach bitte mal die Tür zu! – Molim vas zatvorite vrata!

Glagoli sein, haben i werden takođe odstupaju nešto od pravila:

 • Sei ruhig! – Budi miran!
 • Seid ruhig! – Budite mirni!
 • Seien Sie ruhig, bitte! – Budite mirni, molim Vas!
 • Hab keine Angst! – Nemoj se bojati!
 • Habt keine Angst ! – Nemojte se bojati!
 • Haben Sie keine Angst, bitte! – Nemojte se bojati, molim Vas!
 • Werde Mitglied! – Postani član!
 • Werdet Mitglieder! – Postanite članovi!
 • Werden Sie Mitglied, bitte! – Postanite član, molim Vas!

Navedeni primeri se uglavnom koriste kada se obraćate pojedincu. Pogledajte neke primere kad se obraćate mnogim osobama istovremeno:

 • Kaufen – kupovati – ihr kauft – vi kupujete – Kauft! – kupujte!
 • Ausrucht – odmarati – ihr rucht aus – vi se odmarate – Rucht aus! – odmorite se!
 • Trinken – piti – ihr trinkt – vi pijete – Trinkt! – pijte!
Za opisivanje imperativa koriste se modalni glagoli: sollen, lassen, mögen, dürfen, müssen i wollen.

 • Du sollst herkommen. – Dođi ovamo!
 • Du sollst loben. – Hvali!
 • Du darfst, den Mut nicht verlieren! – Ne smeš izgubiti hrabrost!

Imperativ može da se izrazi imenicom, prilogom i čitavom rečenicom:

 • Achtung! – Pažnja!
 • Vorwärts! – Napred!
 • Lies mir eine Geschichte vor! – Pročitaj mi priču!
 • Geh schlafen! – Idi da spavaš!

Pogledajte kako se koristi imperativ sa spregom infinitiva i negacijom nicht: 

 • Nicht rauchen! – Pušenje zabranjeno!
 • Nicht abspringen! – Zabranjeno iskakanje!
 • Nicht aus dem Fenster lehnen! – Ne naginji se kroz prozor!
 • Vergiss das nicht! – Nemoj to da zaboraviš!
 • Nehm Taxi! – Uzmi taksi!

Znamo da imperativ koristi 2 lice jednine i množine, ali kako da ga koristimo na primer za 3 lice jednine ili 1 lice množine?

 • Er komme – er soll kommen – neka dođe!
 • Laß uns gehen! – Hajdemo!
 • Laßt uns tanzen! – Igrajmo!

Pogledajte sad neke primere u imperativu koje vam mogu biti korisne:

 • Haltet die Bestimmungen des Arbeitschutzes ein! – Pridržavajte se pravila zaštite na radu!
 • Stehen Sie auf, bitte! – Molim Vas ustanite.
 • Aufgepaßt! – Pazi!
 • Halt, stehen bleiben! – Stoj!
 • Aufgestanden! – Ustaj!
 • Ruf bitte an! – Molim te nazovi!
 • Erledige das! – Uradite to!
 • Fahre vorsichtig! – Vozi oprezno!
 • Bleib gesund! – Ostani zdrav!
 • Geht nach Hause! – Idite kući!
 • Du gehst sofort zum Bahnhof und wirst den Koffer abholen! – Idi odmah na stanicu i donesi kofere!
 • Du schreibst den Brief noch heute! – Napiši pismo još danas!
 • Du wirst schleunigst den Saal verlassen! – Izađi odmah iz dvorane! 
 • Nehmen Sie hier Ihren Einkaufskorb! – Uzmite ovde vašu korpu za kupovinu!
 • Laß uns ins Kino gehen! – Hajdemo u bioskop!
 • Laßt mich in Ruhe! – Ostavite me na miru!
 • Laß uns eine Flasche Redwine mitbringen! – Hajdemo doneti jednu flašu crvenog vina!
 • Gib mir Schokolade! – Daj mi čokoladu!
 • Lies das mal vor! – Čitaj to naglas!
 • Schreib mir eine E-Mail, bitte. – Napišite mi E-Mail, molim Vas!
 • Macht eure Hausaufgabe! – Uradite domaći zadatak!
 • Bitte hilf mir! – Molim te, pomozi mi!
 • Kinder, seid bitte ruhig! – Deco, molim vas budite mirni!

 

 

 

 

 

 

 

           

 

No comments:

Post a Comment