Friday, March 10, 2023

Otključavanje tajni prošlog vremena, The Past Tense – Prošlo vreme u Engleskom jeziku

Bez obzira da li učite Engleski jezik, Nemački jezik, Srpski jezik ili bilo koji drugi jezik; uvek je sve bolje i lakše kada učite sadašnjost. Koji god kurs stranih jezika upišete i pohađate; sve dok učite vremena u sadašnjosti; možete sa lakoćom da prelazite lekcije, učite nove reči i fraze i sve vam se čini lakše. Ali kad iz sadašnjosti počnete da učite prošla vremena, tek tada prestajete da budete početnik i da učite početne nivoe  stranih jezika i tek tada je neophodno da dobro zasučete rukave jer sve postaje komplikovanije. U prošlom postu smo pisali o The Present Perfect Tense - sadašnjem perfektu; pogledajte ovde; i imajte u vidu da se u nekim knjigama ovo vreme tretira i kao sadašnjost i kao prošlost. Tako da ga možete videti u obe podele. Mi smo ga smestili u vremena koja označavaju sadašnjost. Kad vam zatreba, uvek ga možete pronaći u sadržaju. Pogledajmo sad koja vremena u Engleskom jeziku svrstavamo u prošla vremena i kojima ćemo se baviti u ovom postu i u narednim postovima. Svako ovo glagolsko vreme zaslužuje ogromnu pažnju i koncentrisanost i zbog toga; svremena na vreme vraćajte se na ove stranice bloga da bi ste ponavljali ono što učite. Ponavljanje je najbitnija stvar kod pamćenja. Pogledajte kako izgledaju glagolski vremenski oblici za Engleski jezik.

 • Glagolski vremenski oblici za prošlost
  1. The Past Tense – Prošlo vreme
  2. The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme
  3. The Past Perfect Tense – Pluskvamperfekt
  4. The Past Perfect Progressive Tense – Trajni Pluskvamperfekt
  5. Used + to + Infinitive – Used + to infinitivom (I used to go)
  6. Would + Infinitive – Would + infinitivom (I would go)
  7. The Participle – Particip

The Past Tense ili The Past Simple Tense ili Past Simple je isto glagolsko vreme )

The Past Tense ili u novijim knjigama; The Past Simple Tense ili kraće Past Simple je ustvari jedno te isto i to ne treba da vas zbunjuje. To je jedno glagolsko vreme koje znači prošlo vreme ili jednostavno prošlo vreme koje označava da se nešto desilo u tačno nekom određenom vremenu u prošlosti i tamo završilo. Vi znate da se to desilo i završilo jer ovo glagolsko vreme uvek prati neka određena priloška fraza ili određen prilog koji označava prošlost.

 • I visited Switzerland several years ago. – Posetio sam Švajcarsku pre nekoliko godina.
 • What did you do yesterday? – Šta ste juče radili?  

Obratite pažnju da The Past Tense – prošlo vreme koristi samo jednu reč; tačnije glagol da označi ovo glagolsko vreme dok mi u Srpski jeziku koristimo dve reči:

 • Ja sam posetio… - I visited…

The Past Tense – prošlo vreme je jednostavno i kad jednom naučite kako se gradi, znaćete ga odlično.

Kako se gradi glagolsko prošlo vreme?

Postoje dva načina kako se gradi The Past Tense – prošlo vreme i to uglavnom zavisi da li koristite pravilan ili nepravilan glagol u rečenici. Da, ali kako da znate da li je glagol pravilan ili nepravilan. Vrlo jednostavno; treba da naučite da razmišljate programerski. Pravilni glagoli su svi oni koji nisu nepravilni. A nepravilni glagoli su svi oni koji su na listi nepravilni glagola u Engleskom jeziku. Pogledajte tabelu nepravilni glagola u Engleskom jeziku ovde. Sve nepravilne glagole i njihove oblike mora da znate napamet. Možete ih učiti napamet a možete ih i koristiti dok ih ne naučite ili prepoznate u rečenicama ili frazama. Kada znate nepravilne glagole onda znate i pravilne. Logično, zar ne? Na primer ako učite suglasnike i samoglasnike, onda samo učite one koje imaju manje slova, a to su samoglasnici. Kad znate samoglasnike onda znate i suglasnike jer znate šta nisu samoglasnici. Zato ja to zovem programerska logika. Hajde prvo da vidimo kako se pravi The Past Tense – prošlo vreme sa pravilnim glagolima.

Infinitiv + ed

 • I worked all three shifts yesterday. – Radio sam juče sve tri smene.
 • The day before yesterday we watched a movie marathon. – Prekjuče smo gledali filmski maraton. 

Ukoliko se pravilan glagol završava na slovo -e, onda se dodaje samo slovo -d.

 • She closed the windows this morning. – Jutros je zatvorila prozore.

Ukoliko se pravilan glagol završava sa samoglasnikom plus suglasnikom, tako da se završava kratkim slogom; onda se suglasnik udvostručuje.

 • He stopped paying the loan four months ago. Prestao je da plaća kredit pre četiri meseca.

Ukoliko se pravilan glagol završava na -y ali pre njega stoji suglasnik; onda se -y menja u -i pre dodavanja nastavka -ed.

 • She studied computer science last year. - Studirala je informatiku prošle godine.

Obratite pažnju da nije bitno u kom se licu glagoli menjaju jer promena je ista za sva lica. To važi i za nepravilne glagole osim izuzetaka nepravilnog glagola to be - biti. On se menja. Što se nepravilni glagola tiče, obratite takođe pažnju na drugu kolonu u tabeli nepravilni glagola u Engleskom jeziku. Pogledaj ovde. Njima se ne dodaje nikakav nastavak. Oni se koriste kako su napisani u tabeli.

 • I was at a wedding on Sunday. – Bio sam na svadbi u nedelju. 

Ali…

 • We were at a wedding on Sunday. – Bili smo na svadbi u nedelju.

Inače…

 • I wrote my first book last year. – Napisao sam svoju prvu knjigu prošle godine.
 • We wrote our first book last year. – Napisali smo našu prvu knjigu prošle godine.

Pomoćni glagoli u prošlom vremenu

to be – biti

I was at the zoo two months ago. – Ja sam bio u zoološkom vrtu pre dva meseca.

You were at the zoo two months ago. – Ti si bio u zoološkom vrtu pre dva meseca.

He, she, it was at the zoo two months ago. – On, ona, ono su bili u zoološkom vrtu pre dva meseca.

We were at the zoo two months ago. – Mi smo bili u zoološkom vrtu pre dva meseca.

You were at the zoo two months ago. – Vi ste bili u zoološkom vrtu pre dva meseca.

They were at the zoo two months ago. – Oni su bili u zoološkom vrtu pre dva meseca.

Što se tiče pomoćni glagola to have - imati i to do – činiti; oni se ne menjaju kroz lica.

 • I did it yesterday. – Uradio sam to juče.
 • We did it yesterday. – Uradili smo to juče.
 • I had a project last year. - Imao sam projekat prošle godine.
 • We had a project last year. - Imali smo projekat prošle godine.

Pomoćne glagole osim što koristite za izgradnju drugih i složeniji glagolski vremena, oni se koriste da gradite upitni oblik neke rečenice ili možete praviti negaciju.

Upitni oblik: Did I turn off the stove this morning. – Da li sam isključio šporet jutros.

Odrični oblik: I didn't turn off the stove this morning. – Nisam isključio šporet jutros.

Vremenske odrednice koje se najčešće koriste za izgradnju The Past Tense – prošlog vremena su:      

 • eight hours ago – pre osam sati
 • yesterday – juče
 • the day before yesterday – prekjuče
 • a month ago – prošli mesec
 • four months ago – pre 4 meseca
 • a years ago – prošle godine
 • last Saturday – prošle subote,
 • in 1941 – 1941-ve
 • etc.

  

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment