26/09/2023

Korak po korak, kako kreirati u Django-u jednostavnu tabelu i koristiti Django administraciju?

Ukoliko ste pročitali, prostudirali, instalirali i pripremili sve neophodno za početak učenja Django radnog okvira, pogledajte prethodni post ovde; onda ste spremni za prva, početna i osnovna podešavanja projekta django_tutorial. U prošlom postu našeg tutorijala smo pored kreiranja projekta, takođe kreirali aplikaciju main i super korisnika. Proverili smo da se naš projekat pokreće na lokalnom serveru, portu 8000 uspešno i da se možemo ulogovati na Django administraciju. Da bi nastavili dalje sve iz prethodnog posta mora biti odrađeno uspešno. Ukoliko to nije slučajno vratite se na prošli post ovog Django tutorijala ovde i sve korak po korak ponovo odradite. Ako ste sve uradili kako treba, pokrenite Visual Studio Code ili IDE – Integrisano razvojno okruženje, koje vi koristite; i u njemu otvorite projekat django_tutorial. Proverite da li je meni opcija File -> Auto Save čekirano da se vaš svaki progres automatski sačuva i da ne morate konstanto pritiskati Save dugme. Zatim otvorite panel terminal na View -> Terminal i pokrenite aktivaciju vašeg projekta na sledeći način:

manuel@manuel-virtual-machine:~/django_tutorial$ source env/bin/activate

(env) manuel@manuel-virtual-machine:~/django_tutorial$

Proverite da li vaš projekat ima grešaka, tako što ćete pokrenuti razvojni server:

(env) manuel@manuel-virtual-machine:~/django_tutorial$ cd django_tutorial/

(env) manuel@manuel-virtual-machine:~/django_tutorial:~/django_tutorial$

(env) manuel@manuel-virtual-machine:~/django_tutorial:~/django_tutorial$ python3.11 manage.py runserver

Ukoliko ste dobili rezultat kao na sledećoj slici, onda je sve u redu i možemo nastaviti tačno tamo gde smo stali u prethodnom postu.


( Uspešno pokrećanje Django razvojnog servera )

I pored toga što ste kreirali aplikaciju main u projektu django_tutorijal, to nije dovoljno; nego se kreirana aplikacija mora definisati u fajlu projekta koji se zove settings.py . To je bitan korak koji omogućuje Django radnom okviru da razume i pravilno konfiguriše vašu aplikaciju unutar projekta. Zato, prvo definišite aplikaciju, tako što ćete dodati sledeći kôd u fajl settings.py

# Application definition

INSTALLED_APPS = [

    'django.contrib.admin',

    'django.contrib.auth',

    'django.contrib.contenttypes',

    'django.contrib.sessions',

    'django.contrib.messages',

    'django.contrib.staticfiles',

    'main',

]

Sledeća podešavanja bez kojih aplikacija ne može funkcija su URL-ovi. Ali šta je URL? URLDjango-u predstavlja Uniform Resource Locator - uniformni resursni lokator, odnosno adresu na kojoj se može pristupiti određenom delu vaše veb aplikacije. URL-ovi se koriste za mapiranje zahteva od korisnika na odgovarajuće views - poglede u vašoj aplikaciji. Bez obzira koliko je mala ili velika vaša aplikacija u projektu, ona će da koristi URL-ove koje joj definišete. S obzirom da jedan projekat može imati mnogo URL-ovaDjango preferira da svaka aplikacija ima svoj fajl u kojoj se definišu URL-ovi. Tako da se u glavnom projektu umesto URL-ova, pozivaju fajlovi koji imaju definisane URL-ove na nivou aplikacije. Zato sledeći korak je podešavanje URL-ova kako bi naša  aplikacija bila funkcionalna.

Podešavanja URL-ova u Django projektu i aplikaciji

20/09/2023

Sve što trebate znati o Pluskvamperfektu, primena u svakodnevnom govoru i pisanju

Kako smo krenuli putem glagolskih oblika u Srpskom jeziku, pamtimo i ponavljamo naše gramatičko putovanje pre nego što usvojimo novo glagolsko vreme. Sećamo se, prvo je bio prezent, zatim perfekat i u prošlom postu smo učili aorist. Sad je vreme da učimo pluskvamperfekat. Ukoliko ste stranac nemačkog govornog područja ili vam je maternji jezik Nemački jezik ili jednostavno znate Nemački jezik; onda vam je glagolski oblik pluskvamperfekat itekako poznat. Međutim, za razliku od Nemačkog jezikapluskvamperfekatSrpskom jeziku se ne pravi korišćenjem pomoćnih glagola u preteritu. Isto tako, ukoliko ste stranac engleskog govornog područja ili vam je Engleski jezik maternji jezik ili jednostavno znate Engleski jezik; onda vam je glagolski oblik pluskvamperfekat poznat glagolski oblik u Engleskom jeziku kao Past Perfect Tense – davno prošlo vreme. Za razliku od Engleskog jezika, pluskvamperfekat se ne pravi od pomoćnog glagola have - imati,u prošlom vremenu had – imao; nego ćete više biti koncentrisani na pomoćni glagol biti - be. Ali rezultat pluskvamperfekta je u svakom stranom jeziku koji ima ovaj glagolski oblik isti. Uvek govorimo o radnji koja se desila u prošlosti pre neke druge radnje koja se takođe odigrala u prošlosti. Toliko jednostavno. Pre nego što razjasnimo šta je pluskvamperfekat, pogledajte u sledećoj hijerarhiji glagolskih oblika u Srpskom jeziku gde se pluskvamperfekat nalazi.

 • Glagolski oblici
  • Lični
   • Vremena
    • Prezent
    • Perfekat
    • Aorist
    • Pluskvamperfekat


( Pluskvamperfekat davno prošlo vreme )

Pluskvamperfekat ili davno prošlo vreme je složen i ličan glagolski oblik koji pokazuje radnju koja se odigrala u prošlosti pre neke druge prošle radnje. Postoji u mnogim indoevropskim jezicima. Pogledajmo prvo neke primere ovog glagolskog oblika.
 • Kad pogledah u njen krevet, ona već beše ustala. - When I looked at her bed, she was already up. - Als ich auf ihr Bett schaute, war sie schon aufgestanden.
 • Pre nego što sam stigao u Beograd, ona je već došla i smestila se u hotel. - Before I arrived in Belgrade, she had already arrived and settled in the hotel. - Bevor ich in Belgrad ankam, war sie bereits angekommen und hatte sich im Hotel niedergelassen.
 • Kad smo došli oni su već popili svo pivo. - When we arrived they had already drunk all the beer. - Als wir ankamen, hatten sie bereits das ganze Bier ausgetrunken.
 • Kad se vratih sa posla, ona je već bila otišla u restoran. -  When I came back from work, she had already gone to the restaurant. - Als ich von der Arbeit zurückkam, war sie bereits ins Restaurant gegangen.
 • Ja bejah tvitovao kad su me prekinuli. - I was tweeting when I was interrupted. - Ich habe gerade getwittert, als ich unterbrochen wurde.
 • Kad sam stigao na pumpu, oni su me prestigli. - When I got to the pump, they overtook me. - Als ich an der Zapfsäule ankam, überholten sie mich.

Kako možete videti u prethodnim primerima, možete primetiti da se neka radnja desila pre neke druge radnje. Ili još bolje rečeno; pluskvamperfekat glagolski oblik jednostavno pomaže u uspostavljanju redosleda događaja i naglašava da se određena radnja desila pre nego što se dogodila druga radnja. Inače, pluskvamperfekat se često koristi za opisivanje uzročno-posledičnih odnosa između događaja u prošlosti i pomaže u preciznijem izražavanju vremenskih odnosa među radnjama.

Kako se gradi pluskvamperfekat u Srpskom jeziku?

18/09/2023

Putovanje kroz vreme, razumevanje aorista u Srpskom jeziku

Naše putovanje kroz glagolske oblike u srpskoj gramatici je započeto u sadašnjem vremenu prezentom, onda smo otputovali u prošlo vreme perfekat i sad putujemo u prošlo svršeno vreme aorist. Ukoliko ste stranac nemačkog ili engleskog porekla, možete biti malo zbunjeni ovim glagolskim oblikom. U Nemačkom jeziku postoji ekvivalent aoristu i umesto aorist glagolskog oblika prošlog svršenog vremena koristi se perfekat, dok u Engleskom jeziku ovaj glagolski oblik aorist nema ni jedan svoj ekvivalent bez obzira na sve različite prošle glagolske vremenske oblike u Engleskom jeziku. Ali postoji u drugim stranim jezicima poput Grčkog jezika itd. U Srpskom jeziku, aorist glagolski oblik nije obavezan. Umesto njega takođe možete koristiti perfekat ali je obavezan u školama i ravnopravno se uči sa drugim glagolskim oblicima. AoristSrpskom jeziku uglavnom opstaje i najviše se sa njim možete susretati u srpskoj književnosti. Ukoliko niste upoznati sa glagolskim oblicima i njihovom podelom u Srpskom jeziku pogledajte ovde. U sledećoj hijerarhiji pogledajte gde se aorist nalazi.

 • Glagolski oblici
  • Lični
   • Vremena
    • Prezent
    • Perfekat
    • Aorist


( Aorist prosto svršeno vreme )

Aorist ili prosto svršeno vreme je prost i ličan glagolski oblik koji pokazuje radnju koja se odigrala neposredno pre trenutka govora u neposrednoj prošlosti. Takođe može predstavljati i radnju koja se odigrala neposredno pre neke druge radnje u prošlosti. AoristSrpskom jeziku može da čujete u svakodnevnom govoru i pripovedanju kad želite da ono bude neposredno i življe. Najbolje, pogledajte primere i kroz njih naučite pre svega da prepoznate aorist.

 • Pobeže mi tramvaj. - The tram ran away from me. - Die Straßenbahn lief vor mir weg.
 • Sad ti ispričah ovo i nikad više! - Now I told you this and never again! - Jetzt habe ich dir das gesagt und nie wieder!
 • Odoh ja u banku. – I went to the bank. - Ich bin zur Bank gegangen.
 • Pobegosmo iz sela pre nego što dođoše. - We escaped from the village before they came. - Wir sind aus dem Dorf geflohen, bevor sie kamen.
 • Zatvoriše se sva vrata u autobusu. - All the doors in the bus are closed. - Alle Türen im Bus sind geschlossen.
 • Reče mi jedna devojka koja je poznaje. - A girl who knows her told me. - Ein Mädchen, das sie kennt, hat es mir erzählt.

Prema navedenim primerima možete i sami zaključiti da se aorist često prepoznaje po specifičnim oblicima glagola, koji se razlikuju od oblika drugih vremenskih oblika. Važno je napomenuti da se aoristSrpskom jeziku može koristiti u različitim kontekstima i da postoje različite varijacije ovog vremenskog oblika, kao što su perfektni aorist, imperfektni aorist itd. Upotreba aoristaSrpskom jeziku može biti složena i zahteva dobro razumevanje gramatike i konteksta u kojem se koristi. Ali kao što i sami možete videti njena primena izgleda tako jednostavna.

Kako se gradi aorist u Srpskom jeziku?

16/09/2023

Kako se izražava prošlo vreme u Srpskom jeziku? Upoznajte se sa perfektom!

U prethodnom postu smo objasnili prezent ili sadašnje vreme u Srpskom jeziku, pogledajte ovde. I odmah posle njega učimo glagolski oblik za prošlo vreme perfekat. Ukoliko se pitate da li je pravilno reći perfekat ili perfekt, treba da znate da je oboje pravilno i podjednako upotrebljavano u Srpskom jeziku. Kada koristite padeže nominativ ili akuzativ, kod stranih i latinski imenica koji se završavaju na -kt, pravilno je da koristite oba oblika perfek(a)t. Imajte samo u vidu da oblik perfekt može češće da asocira na nešto što je super, odlično ili perfektno. Ukoliko niste upoznati sa glagolskim oblicima i njihovom podelom u Srpskom jeziku, pogledajte ovde. U sledećoj hijerarhiji pogledajte gde se perfekat nalazi.

 • Glagolski oblici
  • Lični
   • Vremena
    • Prezent
    • Perfekat

 


( Perfekat prošlo vreme )

Perfekat ili prošlo vreme je složen i lični glagolski oblik koji označava radnju, stanje ili zbivanje koje je započeto u prošlosti ili se u potpunosti završilo u prošlosti. Pogledajte sledeće primere.

 • Bio sam dve sedmice u Beogradu. - I was in Belgrade for two weeks.Ich war zwei Wochen in Belgrad.
 • Ostavila mi je ključeve od njenog auta. - She left me the keys to her car. - Sie hinterließ mir die Schlüssel zu ihrem Auto.
 • Prošle godine, Katarina je počela da uči programiranje. - Last year, Katarina started learning programming. - Letztes Jahr begann Katarina, Programmieren zu lernen.
 • Da li si gledala ovaj film? - Have you seen this movie? - Hast du diesen Film gesehen?
 • Otišao je na more u Grčku. - He went to sea in Greece. - Er fuhr in Griechenland zur See.
 • Jesu li deca otišla jutros u školu? - Did the children go to school this morning? - Sind die Kinder heute Morgen zur Schule gegangen?

Prema navedenim primerima možete i sami zaključiti da se perfekat upotrebljava za radnju koja se desila u prošlosti, preciznije za radnju koja se desila pre trenutka govora i za radnju koja je započeta u prošlosti. Kad je Srpski jezik u pitanju, smatra se da je perfekat glagolsko vreme koje se najčešće koristi. U Srpskom jeziku je perfekat mnogo značajnije glagolsko vreme nego na primer u Nemačkom jeziku. Danas u savremenom Srpskom jeziku možete perfekat koristiti da zamenite glagolska vremena aorist, imperfekat i pluskvamperfekat. Tako je za svakog stranca olakšanje iako se i druga glagolska vremena moraju naučiti i znati. Pogledajte kako se gradi perfekat i šta je to krnji perfekat?

Kako se gradi perfekat u Srpskom jeziku?

11/09/2023

Otkrijte potencijal operatora u JavaScript programskom jeziku

Pre nego što pređete na učenje operatora u JavaScript programskom jeziku, podrazumeva se da ste već prostudirali promenjive u JavaScript programskom jeziku, pogledajte ovde; i da imate već započet JavaScript projekat js_tutorial. Operatori u JavaScript programskom jeziku kao i u drugim programskim jezicima su simboli koji se koriste za izvođenje različitih operacija nad vrednostima, promenljivim i izrazima. Oni igraju ključnu ulogu u izračunavanju i manipulaciji podacima u JavaScript programskom jeziku jer omogućavaju programerima da izračunavaju vrednosti, kontrolišu tok programa i izrađuju kompleksne logičke izraze. Razumevanje kako operatori rade i kako se koriste od suštinskog je značaja za razvoj JavaScript aplikacija. Operatori u JavaScript-u nisu znatno različiti od operatora u drugim programskim jezicima. Većina programskih jezika ima slične osnovne operatore, ali ima i nekih razlika u ponašanju i sintaksi. Tako što se tiče osnovnih operatora, JavaScript  programski jezik po tom pitanju uopšte ne zaostaje za mnogo razvijenijim programskim jezicima. JavaScript podržava različite vrste operatora, uključujući sledeće:  

 • Arithmetic operators – aritmetički operatori
 • Assignment operators – operatori dodeljivanja
 • Unary (Increment and Decrement) operators – Unarni operatori, operatori inkrementa i dekrementa
 • Comparison operators – operatori poređenja
 • Logical operators – logički operatori
 • Comma operator – zarez operator
 • Ternary (Conditional) operator – ternarni ili uvetni operator
 • Nullish Coalescing operator – Nullish koalirajući operator
 • Optional Chaining operator – opcioni lančani operator
 • Bitwise operators – bit operatori pomeranja
 • Itd.

 


(Operatori u JavaScript programskom jeziku )

Kad su u pitanju ternarni, nulish koalirajući, opcioni lančani, bit operatori pomeranja i itd.; sa njima ćemo se baviti u nekim drugim budućim postovima ovog tutorijala, kako budu dolazili na red u praktičnim primerima. Za sada bi bilo odlično da naučite i poznajete najosnovnije operatore koje ćete najčešće koristiti u vašim projektima. Prvo ćemo krenuti od aritmetičkih operatora, predstaviti ostale osnovne operatore u JavaScript programskom jeziku, na jednoj veb stranici. Dok ćemo kreirati i drugu veb stranicu i na njoj predstaviti jednostavan digitron. Tako da će vam projekat dobiti dve nove lekcije. Naša  kreacija digitrona će vam definitivno pokazati i pravo majstorstvo u izradi CSS-a i stilizaciji koja je toliko jednostavna da se u četvrtoj lekciji neće uopšte koristiti Bootstrap.

Aritmetički operatori

03/09/2023

Revolucija u veb dizajnu, CSS stilizovanje veb sajta

Malo je onih koji se sećaju polovinom 90tih, kako su izgledali veb sajtovi zasnovanim na tabelama i pretrpani sadržajem. Tad se tačno 17 septembra 1996 godine pojavio CSS - Cascading Style Sheets, jezik za formatiranje pomoću kog se definiše izgled elemenata stranice. Ali još bitnije, CSS je bio predstavljen kao način razdvajanja veb dizajna od sadržaja. Međutim, veb dizajneri nisu tu genijalnu promenu olako prihvatili i bile su potrebne godine da se CSS prihvati sve dok nisu videli šta se sve može postići na vizualnom planu veb sajta. Tek kod CSS verzije 3 je CSS u potpunosti prihvaćen. Što se tiče stariji pretraživača, oni jednostavno kada nalete na CSS3 parametre koje ne mogu obraditi, oni ih jednostavno preskoče. U prethodnom postu smo učili kako da dizajnirate veb stranice koristeći tagove. Takođe smo vas upoznali sa tagom span koji omogućava povezivanje stilova i stilizovanjem. Danas ćemo predstaviti početak rada sa CSS3-om. I pored toga što CSS3 ne možete naučiti kroz jedan post ili čak kroz celu knjigu jer CSS3 se uči praksom i godinama, ovaj post možete shvatiti kao uvod u CSS3 i učenje istog ćemo takođe nastaviti kroz sledeće postove HTML5CSS3 tutorijala. Za sada treba da upamtite da korišćenjem jezika CSS - Cascading Style Sheets je jedan od osnovnih načina za stilizovanje i formatiranje veb stranica. CSS3 omogućava odvajanje dizajna i izgleda veb stranice od njenog sadržaja i strukture, što olakšava održavanje i pruža veću fleksibilnost u prilagođavanju izgleda.


( CSS3 menja vizualni deo veb sajta, olakšava održavanje i pruža veću fleksibilnost )

Prvo vam predstavljamo nekoliko ključnih aspekata korišćenja CSS-a za stilizovanje sajta. To su:
 • Selektori - CSS koristi selektore da identifikuje HTML elemente koje želite stilizovati. Selektori se mogu bazirati na imenu elementa, klasama, ID-jevi ili drugim atributima elemenata.
 • Pravila - CSS pravila definišu kako odabrani elementi treba da izgledaju. Pravila se sastoje od svojstava, poput color – boja, font, margin – margina i vrednosti koje se dodeljuju tim svojstvima.
 • Kaskadiranje - osnovna osobina CSS-a je kaskadiranje, što znači da se više pravila može primeniti na isti element, a konačan izgled se određuje prema specifičnosti selektora i redosledu pravila.
 • Box model - CSS definiše box model za svaki HTML element, što uključuje marginu, padding, border i sam sadržaj elementa. Ovo omogućava precizno upravljanje prostorom i pozicioniranjem elemenata.
 • Responzivnost - CSS omogućava izradu responzivnog veb dizajna, prilagodljivih različitim veličinama ekrana, uređajima i orijentacijama.
 • Pseudo-elementi i pseudo-klase - CSS omogućava stilizovanje posebnih stanja elemenata, kao što su hover, to je događaj kad korisnik pređe mišem preko elementa ili active, to je događaj kad korisnik pritisne element. 
 • Klase i ID-jevi – oni omogućavaju ciljanje specifičnih grupa elemenata ili pojedinačnih elemenata, omogućavajući precizno stilizovanje. 
 • Eksterni i ugrađeni stilovi - CSS pravila se mogu definisati unutar samih HTML datoteka, u zaglavljima <style> odeljaka, ili se mogu držati u eksternim CSS datotekama koje se povezuju sa HTML dokumentima.
 • CSS prelazi - ovo je tehnika koja omogućava postupno prelazak između različitih stilova, npr. za animacije ili tranzicije.

 • Fleksibilnost i modularnost - CSS omogućava dizajnerima da kreiraju različite slojeve stila i primenjuju ih na različite delove sajta, što olakšava održavanje i skaliranje.

U suštini, CSS je ključan alat za oblikovanje i stilizovanje veb stranica tako da one izgledaju vizualno atraktivno i funkcionalno. I korak po korak ćete savladati stilizovanje najbolje kroz višegodišnju praksu.

Kreiranje stilova na nivou veb stranice

Formatiranje i rad sa tekstom u HTML5, saveti za elegantno stilizovanje vašeg teksta

 Do sada smo prvo razjasnili šta je HTML5 i kako se započinje pravljenje web sajta u Microsoft Visual Studio-u, možete pogledati ovde. Zatim smo naučili kako se prave paragrafi i detaljno objasnili kako se prave sve vrste listi, možete pogledati ovde i u zadnjem postu smo naučili kako se prave linkovi i sidra u HTML5, možete pogledati ovde. Ovo sam vam sve naveo jer to su stvari koji morate znati i bez poznavanja isti nema smisla nastavljati dalje. Zato ako niste dobro prostudirajte sva tri prethodna posta. U ovom postu ćemo se više fokusirati na mnogobrojne tagove koji će vam itekako trebati kada budete formatirali tekst ili recimo koristili specijalne znakove u vašim HTML5 projektima. Takođe ćemo učiti kako da poravnate tekst i kako da promenite font. Ponekad me ljudi pitaju, zašto da učim HTML5 i radim sve od nule kada svako danas koristi WordPress platformu? Kako tehnologija stalno napreduje, mogu vam reći da je to dobro pitanje. Danas, ne morate znati HTML da bi ste pravili sajtove, ali je bolje za vas da znate. Ponekad ne postoji već napravljen šablon za to što vi hoćete na vašem veb sajtu ili ponekad želite nešto da promenite ili dodate na već postojeći veb sajt; tada treba da intervenišete.


( Formatiranje teksta u HTML5 )

Tačno je da kompanije imaju određene veb developere i da njih uvek angažuju čak i kada treba da objave jednu običnu tabelu na veb sajtu kompanije. Bez obzira da li vi studirate programiranje, ili učite samostalno ili vam je to čisto neki hobi; vi kao programer bi ste bili smešni da morate da platite nekog drugog da to uradi umesto vas. To se jednostavno mora znati kao i T-SQL i mnoštvo drugih programski jezika koji su u suštini pratnja C# programskom jeziku. Kakav je to C# programer koji ne zna da radi sa bazama podataka? Tako morate znati i HTML i CSS i sve što možete naučiti, ne ograničavajte se jer ne znate kad će vam to zatrebati. Programiranje je odavno pomereno na Internet ali čak i da radite sa nekim proračunima u običnom terminalu od vas se može tražiti da vaš program kreira izveštaje u *.html datoteci. Kako ćete to izvesti ako ne znate HTML? Učite, eksperimentišite sami i najvažnije čuvajte svaki vaš kod bez obzira koliko vam može izgledati nebitan. Iskusni programeri imaju stotine korisni funkcija, klasa ali CSS datoteka. Oni na taj način ništa ne rade od nule. Ali najvrednije u njima je ono što oni znaju pa čak iako se s vremena na vreme moraju podsetiti. Pređimo sada na učenje novih tagova.

Semantički HTML tagovi