15/03/2023

Glagoli – 7. Konjugacija glagola – The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme u Engleskom jeziku

Sa našim prethodnim postom The Past Tense – Prošlo vreme u Engleskom jeziku; pogledajte ovde; zakoračili smo u svet prošlosti i prošlih glagolski oblika. Danas učimo The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vremeEngleskom jeziku, koji se u novijim literaturama naziva i The Past Continuous Tense što je u suštini ista stvar. Pogledajte prvo kako izgledaju glagolski vremenski oblici za prošlost u Engleskom jeziku.

 • Glagolski vremenski oblici za prošlost
  • The Past Tense – Prošlo vreme
  • The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme
  • The Past Perfect Tense – Pluskvamperfekt
  • The Past Perfect Progressive Tense – Trajni Pluskvamperfekt
  • Used + to + Infinitive – Used + to infinitivom (I used to go)
  • Would + Infinitive – Would + infinitivom (I would go)
  • The Participle – Particip

Kad pogledamo prošlo i prošlo trajno vreme, prvo što nam pada na pamet jeste poređenje ova dva prošla vremena. Prvo; oba glagolska oblika se grade drugačije. Drugo; The Past Tense – Prošlo vreme u Engleskom jeziku koristi nepravilne glagole. Da bi ste gradili prošlo vreme morate znati nepravilne glagole napamet. Listu nepravilnih glagola pogledajte ovde; dok The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme u Engleskom jeziku ne koristi nepravilne oblike glagola niti koristi sve glagole kao ni The Present Progressive Tense – Trajni prezent; pogledajte ovde. Kad imate glagol koji se ne koristi u trajnom prošlom vremenu onda koristite njegov oblik u prošlom vremenu. Pored očiglednih razlika isto tako bitno je kada se upotrebljava jedno glagolsko vreme a kada drugo.


The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme označava radnju koja je u prošlosti duže trajala. )

Poznato vam je da se The Past Tense – Prošlo vreme u Engleskom jeziku koristi da označava da se nešto desilo u tačno nekom određenom vremenu u prošlosti i tamo završilo. Vi znate da se to desilo i završilo jer ovo glagolsko vreme uvek prati neka određena priloška fraza ili određen prilog koji označava prošlost. Ali ako pričamo o The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme u Engleskom jeziku; onda se misli na radnju koja je u prošlosti duže trajala.

 • Prošlo vreme: I programmed a program yesterday. – Juče sam isprogramirao program.
 • Prošlo trajno vreme: I was programming a program all day yesterday. -  Celi dan juče sam programirao program.

The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme u Engleskom jeziku se takođe koristi kada imate dve radnje koje se paralelno dešavaju ili kada neku dužu radnju u prošlosti je prekinula neka druga radnja u prošlosti. Ta druga radnja se često nalazi u The Past Tense – Prošlom vremenu u Engleskom jeziku.

 • While I was drinking coffee, my dog was playing with a ball. – Dok sam pio kafu, moj pas se igrao sa lopticom.
 • I was drawing a project when a fire broke out in the kitchen. – Crtao sam projekat kad je izbio požar u kuhinji.

Često se koristi uz glagol wonder – pitati se kada hoćete da budete učtivi.

 • I was wondering if you have an appointment available? – Pitao sam se da li imate slobodan termin?
 • I was wondering if you would show me around town? - Pitao sam se da li bi ste mi pokazali grad?

Koristi se i kad hoćete da kažete da se nešto menjalo ili raslo.

 • My blog was growing fast. - Moj blog je rastao brzo.
 • Was the stock rising rapidly in the stock market when you sold it? – Jesu li dionice rasle brzo na berzi kad ste ih prodali?

Kako se gradi trajno prošlo vreme u Engleskom jeziku?

10/03/2023

Glagoli – 6. Konjugacija glagola – The Past Tense – Prošlo vreme u Engleskom jeziku

Bez obzira da li učite Engleski jezik, Nemački jezik, Srpski jezik ili bilo koji drugi jezik; uvek je sve bolje i lakše kada učite sadašnjost. Koji god kurs stranih jezika upišete i pohađate; sve dok učite vremena u sadašnjosti; možete sa lakoćom da prelazite lekcije, učite nove reči i fraze i sve vam se čini lakše. Ali kad iz sadašnjosti počnete da učite prošla vremena, tek tada prestajete da budete početnik i da učite početne nivoe  stranih jezika i tek tada je neophodno da dobro zasučete rukave jer sve postaje komplikovanije. U prošlom postu smo pisali o The Present Perfect Tense - sadašnjem perfektu; pogledajte ovde; i imajte u vidu da se u nekim knjigama ovo vreme tretira i kao sadašnjost i kao prošlost. Tako da ga možete videti u obe podele. Mi smo ga smestili u vremena koja označavaju sadašnjost. Kad vam zatreba, uvek ga možete pronaći u sadržaju. Pogledajmo sad koja vremena u Engleskom jeziku svrstavamo u prošla vremena i kojima ćemo se baviti u ovom postu i u narednim postovima. Svako ovo glagolsko vreme zaslužuje ogromnu pažnju i koncentrisanost i zbog toga; svremena na vreme vraćajte se na ove stranice bloga da bi ste ponavljali ono što učite. Ponavljanje je najbitnija stvar kod pamćenja. Pogledajte kako izgledaju glagolski vremenski oblici za Engleski jezik.

 • Glagolski vremenski oblici za prošlost
  1. The Past Tense – Prošlo vreme
  2. The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme
  3. The Past Perfect Tense – Pluskvamperfekt
  4. The Past Perfect Progressive Tense – Trajni Pluskvamperfekt
  5. Used + to + Infinitive – Used + to infinitivom (I used to go)
  6. Would + Infinitive – Would + infinitivom (I would go)
  7. The Participle – Particip

The Past Tense ili The Past Simple Tense ili Past Simple je isto glagolsko vreme )

The Past Tense ili u novijim knjigama; The Past Simple Tense ili kraće Past Simple je ustvari jedno te isto i to ne treba da vas zbunjuje. To je jedno glagolsko vreme koje znači prošlo vreme ili jednostavno prošlo vreme koje označava da se nešto desilo u tačno nekom određenom vremenu u prošlosti i tamo završilo. Vi znate da se to desilo i završilo jer ovo glagolsko vreme uvek prati neka određena priloška fraza ili određen prilog koji označava prošlost.

 • I visited Switzerland several years ago. – Posetio sam Švajcarsku pre nekoliko godina.
 • What did you do yesterday? – Šta ste juče radili?  

Obratite pažnju da The Past Tense – prošlo vreme koristi samo jednu reč; tačnije glagol da označi ovo glagolsko vreme dok mi u Srpski jeziku koristimo dve reči:

 • Ja sam posetio… - I visited…

The Past Tense – prošlo vreme je jednostavno i kad jednom naučite kako se gradi, znaćete ga odlično.

Kako se gradi glagolsko prošlo vreme?

08/03/2023

Uvod u Node.js

Šta je to Node.js? Pre nego što odgovorimo na ovo pitanje, bolje je da prvo kažemo šta nije. Node.js nije poboljšani JavaScript programski jezik, niti je framework - radni okvir za JavaScript programere. Node.js je u kratkim crtama rečeno; platforma za razvoj veb aplikacija, aplikacijski servera, bilo koje vrste mrežnog servera ili klijenta i za opšte namene, razvojno okruženje koje je bazirano na JavaScript-u koji se izvršava na strani servera i platforma koja je baziran na asinhronim događajima. Kad kažemo platforma mislimo na mnogo više od platforme, mislimo na cross-platform što nema ekvivalentan prevod na Srpskom jeziku, ali znači da Node.js radi na različitim operativnim sistemima poput Windows-aMacOS, Linux-a i drugih. To je platforma open-source – otvorenog koda; naravno besplatna pod MIT licencom. To je platforma koja nije framework - radni okvir; radni okviri su samo deo ove platforme kao npr. Express.js. Vi sa Node.js kreirate visoko skalabilne i visoko performantne veb aplikacije. To je omotač oko Chrome mehanizma pregledača V8. Sa Node.js, vi jednostavno možete praviti desktop GUI aplikacije u JavaScript programskom jeziku. Osnova na kojoj su kreirani Visual Studio Code, Atom, Postman itd. je upravo Node.js. On je itekako popularan za razvoj mikro servera i u svetu loT- Internet of things – internet stvari. Prosto je neverovatno koliku moć ima ova platforma, koju kompleksnost ona pojednostavljuje i šta sve možete da uradite sa njom; da ja prosto ne znam ni kako bi to sve u kratkim crtama objasnio nekom početniku u programiranju. Node.js je inače namenjen iskusnim programerima koji odlično znaju da kodiraju aplikacije, da znaju da razvijaju veb aplikacije i da poznaju JavaScript programski jezik. Ali nema potrebe da vas sve to obeshrabri, samo ćete morati mnogo više da zasučete rukave nego što bi ste to radili kad učite JavaScript programski jezik. Čak iako znate JavaScript programski jezik to ne znači da u Node.js možete u potpunosti koristiti sve komande JavaScript programskog jezika. Npr. ovo jednostavno neće raditi u Node.js:

document.getElementById('');

Jednostavno u Node.js nije ugrađen HTML DOM. Ne možete koristiti objekte document ili window. Umesto ove linije koda bi ste koristili PuppeteerNode.js biblioteku koja vam pruža API visokog nivoa. Ali, da sada ne komplikujemo, Node.js nije takođe novi programski jezik; on koristi JavaScript programski jezik ali neke stvari radi drugačije.


( Node.js je cross-platform, razvojno okruženje bazirano na JavaScript-u ) 

Ako se vratimo unazad, još 1995 godine pod kodnim imenom Moka, pojavio se novi programski jezik LiveScript. Ali zbog popularnosti Java programskog jezika preimenovan je u JavaScript. Tačno 27 maja 2009 godine izašao je Node.jsJava programski jezik ima moto Write once, run anywhere! - Piši jednom, pokreni bilo gde! I sad Node.js ima moto JavaScript for everything! - JavaScript za sve!. Očigledno je da oba programska jezika ima tendenciju da mogu da se koriste svugde. Node.js je to omogućio da JavaScript prevaziđe neka ograničenja Java programskog jezika na taj način da vi možete koristiti i Java programski jezik u Node.js. Da li sad razumete o kakvim mogućnostima Node.js mi ovde govorimo. Još 2009 godineNode.js je bukvalno dao krila JavaScript programskom jeziku, tako da se od tada JavaScript može izvršavati na strani servera i van okvira bilo kog pretraživača, što nije slučaj sa samim JavaScript programskim jezikom. Node.js je izuzetno popularan izbor za kreiranje i razvijanje alatki komandne linije koji se koriste u izradi softvera. Babel se često koristi za prenos modernog ES-2016 koda za pokretanje starog koda za pregled na starim pregledačima. Node.js vam omogućava jednostavno testiranje veb korisničkog interfejsa. Biblioteka Puppetter omogućava kontrolu nad headless – bezglavom Chrome instancom veb pregledača. ElectronNW.js su radni okviri za razvoj desktop aplikacija i to na WindowsMacOSLinux operativnim sistemima. Aplikacije koriste HTML5, CSS3JavaScript i radne okvire poput Bootstrap, React, Vue.js ili AngularJS. Sa Node.js možete da kreirate i mobilne aplikacije. Ali obratite pažnju da Appel-ova App Store pravila ne dozvoljavaju JIT mogućnosti. Što se tiče IoT – Internet of Things – internet stvariNode.js funkcioniše na većini računara koje podržavaju ARM.

U čemu je prednost Node.js-a?

01/03/2023

Glagoli 1. Podela glagola u Srpskom jeziku

Ukoliko ste čitali postove za podelu glagola u Engleskom jeziku; možete pogledati ovde; i podelu glagola u Nemačkom jeziku; možete pogledati ovde; primetićete da se tu glagoli dele drugačije ali pokrivaju slične stvari. Jednu vrstu kompleksnosti u podeli glagola imate i u Srpskom jeziku. Svaki strani jezik ima svoje podele glagola i prema njihovim podelama trebate učiti taj strani jezik. To znači ako učite Engleski jezik, onda se koncentrišite na podelu glagola koju ima Engleski jezik, tako i Nemački jezik učite prema podelama glagola za Nemački jezik i naravno sa Srpskim jezikom posebno obratite pažnju kako se dele glagoli u Srpskom jeziku. Sve što učite, učite jedno po jedno i korak po korak. Ne pokušavajte da shvatite sve odjednom. I nemojte se čuditi ako u Srbiji čujete ili pročitate nešto što baš nije gramatički pravilno. Ako čujete da neko govori trinest – thirteen – dreizehn umesto trinaest; to nije stvar akcenta; to je gramatička greška. Ili: 

 • Ja bi išao u park. – Ja bih išao u park. - I would go to the park. - Ich würde in den Park gehen.  

Građani Srbije mogu da vam kažu i neke reči koje nikad niste čuli; žargonske reči; ili jednostavno da upotrebe neku reč koja pripada Bosanskom jeziku ili Hrvatskom jeziku. Sve u svemu nemojte da vas to  obeshrabri. Građanima Srbije je uglavnom neobično i prijatno slušati strance i njihov akcenat kad stranci pričaju Srpski jezik. Važno je da vi učite i uvek učite; i kad vi govorite i kad drugi govore, i kad vi pišete i kad čitate što su drugi napisali; i da vas drugi mogu razumeti. Ostale stvari će vremenom i praksom doći na svoje mesto. A sad da vidimo kako se na Srpskom jeziku definišu glagoli.


 ( Glagoli opisuju akciju, šta se radi i šta se dešava )

Šta su to glagoli? Glagoli su nesamostalne, promenjive reči u rečenici koje mogu označavati radnju, stanje i zbivanje. Oni opisuju akciju, šta se radi i šta se dešava. Oni izražavaju šta jeste, šta je bilo i šta će biti. Podela glagola u Srpskom jeziku može biti veoma komplikovana i neki studenti su bukvalno pravili mape uma da bi imali celi pregled. Mi ćemo koristiti sledeću podelu. Pogledajte prvo sledeću strukturu.

 ·         Podela glagola prema značenju

o   Radnja

o   Stanje

o   Zbivanje

·         Glagolski vid – podela glagola prema trajanju radnje

o   Perfektivna – svršena radnja

§  Početni

§  Završeni

§  Trenutni

o   Imperfektivna – nesvršena radnja

§  Trajni

§  Učestali

o   Dvovidska – i svršena i nesvršena radnja

·         Glagolski rod – podela glagola prema predmetu radnje

o   Tranzitivan – prelazan predmet radnje

o   Intranzitivan – ne postoji predmet radnje

o   Refleksivan – povratni glagoli

§  Pravi povratni

§  Nepravi povratni

§  Uzajamno povratni

·         Služba glagola u rečenici

·         Gramatičke kategorije

o   Lice

o   Broj

o   Rod

o   Vreme

o   Način   

·         Glagolski oblici

o   Lični

§  Vremena

·         Prezent

·         Perfekat

·         Aorist

·         Pluskvamperfekat

·         Imperfekat

·         Futur I

§  Načini

·         Imperativ

·         Potencijal

·         Futur II

o   Nelični

§  Infinitiv

·         Glagolski prilozi

o   Sadašnji

o   Prošli   

·         Glagolski pridevi

o   Radni

o   Trpni

·         Glagolski oblici prema načinu građenja

o   Prosti

o   Složeni       

Ono što su glagolski oblici u Srpskom jeziku, to možete isto tretirati kao konjugaciju glagola. S obzirom da je to jako bitna i široka oblast, sa time i sa svakim glagolskim vremenom ćemo se baviti opširnije u sledećim postovima. Za sada treba da razumemo ostale glagolske podele u Srpskom jeziku.

Podela glagola prema značenju

24/02/2023

Brojevi u Srpskom jeziku

Ukoliko ste stranac i ako ste se već premorili od imenica, padeža, prideva i zamenica u Srpskom jeziku; vreme je da se malo opustite. Brojevi se inače u gramatici mnogih stranih jezika smatraju lakšim gradivom i to važi i za Srpski  jezik. Ukoliko potičete iz govornog područja gde se koristi Engleski jezik ili Nemački jezik, brojevi u Srpskom jeziku se takođe malo razlikuju, ali daleko od toga da se menja red reči kao u Nemačkom jeziku. Pa da vidimo, šta su to brojevi? Brojevi u Srpskom jeziku su promenjive vrste reči kojima se izražava koliko ima nečega na broju ili koje je nešto po redu. Kao što znate brojevi se često koriste u svakodnevnici posebno zbog toga što ljudi trguju, gledaju u kalendar ili vrše neka druga merenja i obračune. Dobra vest je da vi već znate da pišete brojeve i da se numeričke cifre uglavnom pišu isto u mnogim stranim jezicima. Ali kad je u pitanju tačka . ili zarez , tu već stvari mogu biti obrnute. Ukoliko recimo živite u Sjedinjenim Američkim Državama onda verovatno pišete broj za pokretnim zarezom ovako; 1,234.56 . Međutim, u Srbiji isti ovakav broj se piše ovako; 1.234,56 . U Sjedinjenim Američkim Državama datum se često piše ovako: 2/24/2023, gde prvo ide mesec, dan i godina. U Srbiji se uvek prvo piše dan, mesec i godina; 24.2.2023. Ovo nije srpski ali se može videti ponekad: 24/2/2023. Ukoliko se bavite programiranjem možete videti u kompjuterskim programima da se datum piše ovako: 2023-02-24 i to je nešto novija kultura usvojena u informatici kao prilagođavanje novim tehnologijama da se izbegne konfuzija. Takođe, zaboravite na milje i neke druge merne jedinice. U Srbiji se koriste kilometri, metri, centimetri, tone, kilogrami, litre itd. 


( Brojevi u Srpskom jeziku su lakša gramatička lekcija )

Ukoliko dođete u Srbiju, verovatno ćete menjati novac u menjačnici, banci ili ćete jednostavno ići u šoping ili restoran. Za razliku od Evropske unije koja koristi novčanu valutu evro; u Srbiji  se koristi dinar. Međunarodni kod valute se piše skraćeno RSD. Ali nemojte da se zbunite ako u trgovinama naletite na cene ili vidite neke proračune gde piše 1.234,56 Din. Slova su skraćenica za dinar i to možete videti u prodavnicama. U Srbiji se koriste platne kartice ali se još uvek više koristi novac kao sredstvo plaćanja. Uvek treba da imate i keš kod sebe. Za razliku od Sjedinjeni Američki Država u Srbiji kao i u Nemačkoj ili Švajcarskoj računi su jasni. Tačno možete videti šta ste platili i koliko to košta. Retko, uglavnom kod skupljih artikala poput televizora, nameštaja itd. moguće je da vidite cenu bez PDV-a. Ali pored cene to mora i da piše da je cena bez PDV-a. Ali na računu tačno piše šta i koliko ste platili sa PDV-om. I koliko od toga ide za porez na dodatu vrednost. Nikako da vi plaćate više jer je u Sjedinjenim Američkim Državama; račun na kasi uvek nešto veći za različite takse. Ukoliko iznajmljujete stan to se češće plaća u evrima nego u dinarima. Ali to je neka druga priča. Ukoliko pogledate Engleski jezik videćete da se u gramatici Engleski jezika brojevi dele na čak 6 podela; pogledajte ovde. Kad je u pitanju Nemački jezik postoji dve glavne podele na osnovne i redne brojeve. Ali postoje i neke druge podele, pogledajte ovde. Ali kad je u pitanju Srpski jezik. Svi brojevi se dele isključivo na osnovne, redne i zbirne brojeve. Tako da idemo redom i koncentrišemo se na Srpski jezik i gramatiku. Pre toga dodao bih još samo da se višecifreni brojevi pišu sa razmakom. Npr. 

9 876 543 – devet miliona osamsto sedamdeset šest hiljada pet stotina četrdeset tri

Osnovni Brojevi

21/02/2023

Glagoli 5. – Konjugacija glagola, The Present Perfect Progressive – Sadašnji trajni perfekat u Engleskom jeziku

Zaista se nadam da ste dobro prostudirali prethodni post. Jer tek sada vam dolazi totalno zbunjivanje. Kao što smo u prethodnom postu naveli; The Present Perfect – sadašnji perfekat se upotrebljava za radnju koja je počela u prošlosti; na to može da ukazuju neke vremenske odredbe; i traje u trenutku govora. Ali ako pitate šta je The Present Perfect Progressive – sadašnji trajni perfekat; reći će vam da se upotrebljava za radnju koja je počela u prošlosti; na to može da ukazuju neke vremenske odredbe; i traje u trenutku govora. Pa stanite, gde je tu razlika? Kako da znate šta je jedno a šta drugo? Posebno što ni jedno niti drugo glagolsko vreme ne postoji u Srpskom jeziku. U Srpskom jeziku se za oba glagolska vremena koristi prezent. Ali vratimo se razlici. Kada govorimo o sadašnjem glagolskom obliku The Present Perfect – sadašnjem perfektu; naveli smo uslov; a to je da u sadašnjem perfektu bitno da je težište stavljeno na radnju a ne na vreme. Znači ima neka razlika; ali otkud vi sada da znate šta je u nekoj rečenici ili više njih tu naglašeno i kada se tu težište odnosi na radnju a kada na vreme? Neko će vam reći da to određuju priloške odredbe za vreme. Iz navedenog isto proističe i da nešto traje do sadašnjeg trenutka ali i da nešto može da traje i posle trenutnog razgovora. Ali i jedna i druga definicija se definitivno upotrebljava u oba glagolska vremena. Nemojte da nasedate na to ako nešto može da traje i posle razgovora to je sadašnji trajni perfekat! Ljudi pišu svašta po sajtovima.  Pogledajte sami:

 • Sadašnji perfekatThey’ve know her for a long time. – Oni poznaju nju dugo vremena.
 • Sadašnji trajni perfekatIt’s been snowing since yesterday. – Još od juče pada sneg.
Niti su oni prestali da poznaju nju posle trenutka govorenja, niti je prestao da pada sneg posle trenutka govorenja. Očigledno je da je svejedno da li nešto traje do trenutka govora ili može da traje i dalje; to ne pravi razliku između obadva glagolska vremena.


( The Present Perfect Progressive - sadašnji trajni perfekat ne postoji u Srpskom jeziku )

Pa kako onda to da razlikujemo? Pitajte vaše profesore; ali ako mene pitate prepoznaćete najjasnije razliku u tome kako se gramatički kreiraju obadva glagolska vremena. Razlika u njihovom kreiranju je itekako jasna i to je najbolji način da razlikujete oba glagolska vremena. Tu definitivno nećete pogrešiti. Pogledajte obe navedene rečenice i videćete da se drugačije grade. Ali pre nego što vidimo kako se gradi sadašnji trajni perfekat u Engleskom jeziku; podsetimo se koji glagolski oblici predstavljaju sadašnjost.
 • Glagolski vremenski oblici za sadašnjost
  1. The Simple Present Tense – Prezent
  2. The Present Progressive Tense – Trajni prezent
  3. The Present Perfect – Sadašnji perfekat
  4. The Present Perfect Progressive – Sadašnji trajni perfekat
Takođe, iz ovog granjanja vidimo da sa ovom lekcijom završavamo sa sadašnjim vremenom i da od sledećeg posta učimo glagolske oblike za prošlost. Bez obzira što se iste stvari odnose i na sadašnji perfekat; pogledajte kad se koristi The Present Perfect Progressive – sadašnji trajni perfekat. Zatim 
pogledajmo i kako se gradi. 

U kojim se slučajevima još koristi sadašnji trajni perfekat?

19/02/2023

Glagoli 4. – Konjugacija glagola, The Present Perfect – Sadašnji perfekat u Engleskom jeziku

Još u prethodnom postu smo napomenuli da kad počnete učiti neki strani jezik; prvo učite neke osnovne reči, zamenice, neke osnovne pojmove i nešto glagola ali uglavnom se držite sadašnjeg vremena. Znam da mnoge ljude može zbuniti naslov ovog posta jer kad neko kaže perfekat, prvo što pomislimo jeste da se radi o prošlom vremenu. Posebno što ovo vreme ne postoji u Srpskom jeziku. Zato dobro upamtite, da Sadašnji perfekat pripada kategoriji sadašnjeg vremena. Pa da se podsetimo. Pogledajte glagolske oblike za sadašnjost koje učimo kad je sadašnjost u pitanju.
 • Glagolski vremenski oblici za sadašnjost
  1. The Simple Present Tense – Prezent
  2. The Present Progressive Tense – Trajni prezent
  3. The Present Perfect – Sadašnji perfekat
  4. The Present Perfect Progressive – Sadašnji trajni perfekat


( The Present Perfekt - sadašnji perfekat ne postoji u srpskom jeziku )

The Present Perfect ili u prevodu sadašnji perfekat upotrebljava se za radnju koja je počela u prošlosti; na to može da ukazuju neke vremenske odredbe; i traje u sadašnjosti. Ili još preciznije; traje u trenutku govora. Takođe se koristi i za posledice neke radnje koja se desila u prošlosti ali još uvek traju u trenutku govora. Bitno da se težište radnje na činjenici a ne na trajanju radnje.
 • Where is the money? I don’t know. I’ve lost it. – Gde je novac? Ne znam. Izgubio sam ga.
Ovde se tačno vidi da je novac izgubljen u prošlosti i da je još uvek izgubljen u trenutku govora. E sad možete pomisliti pa to su tri rečenice; tri rečenice određuje jedno vreme. Šta je sa jednom rečenicom? Konjugaciju glagola može da određuje više rečenica jer više rečenica mogu da čine jednu smislenu celinu. Ali ako baš insistirate na jednoj rečenici; kako vam ovo izgleda?
 • How long has she been here? – Koliko dugo je ovde?
Ovde je očigledno ona došla u prošlosti i u trenutku govora je još uvek ovde.

U kojim se slučajevima još koristi sadašnji perfekat?