03/03/2024

Kali Linux dešifrovan, početničko putovanje u kibernetičku bezbednost i etičko hakovanje

Kali Linux nije Ubuntu, nije ni Linux distribucija za programere, dizajnere ili animatore; kažu da nije za početnike, ali od nečega se mora početi. Kali Linux je Linux distribucija koja je specijalno dizajnirana za testiranje bezbednosti mreža, penetracijsko testiranje i digitalno forenziku. Za razliku od standardnih operativnih sistema, Kali Linux je opremljen nizom alata i resursa koji su neophodni za istraživanje i analizu sigurnosti računarskih sistema. Za početnike u svetu kibernetičke bezbednosti, Kali Linux predstavlja idealan alat za ulazak u ovu uzbudljivu oblast. Sa njegovim jednostavnim interfejsom i bogatim setom alata, čak i potpuni početnici mogu započeti svoje putovanje u razumevanje osnova kibernetičke bezbednosti. Njegov slogan glasi The quieter you become, the more you are able to hear! - Što si tiši, to više možeš da čuješ. Jedna od ključnih karakteristika Kali Linux-a je njegova sposobnost da simulira napade hakera na mrežne sisteme, omogućavajući korisnicima da testiraju i identifikuju slabosti u njihovoj sopstvenoj infrastrukturi. Kroz proces penetracijskog testiranja, korisnici mogu da steknu dublje razumevanje ranjivosti svojih sistema i preduzmu korake kako bi ih ojačali i zaštitili od stvarnih hakerski napada. Međutim, važno je istaći da je etičko hakovanje suštinski deo korišćenja Kali Linux-a. Umesto da se koristi za nezakonite ili zlonamerne svrhe, Kali Linux se koristi za obrazovanje, testiranje i unapređenje bezbednosti računarskih sistema. Etički hakeri, poznati i kao Beli šeširi, koriste Linux distribucije poput Kali Linux-a kako bi identifikovali slabosti u sistemima i pomogli organizacijama da ih poprave pre nego što budu iskorišćene od strane stvarnih napadača. Kali Linux je alat koji može promeniti način na koji posmatrate računarsku bezbednost. Kroz njegovo korišćenje, možete naučiti kako da zaštitite svoje sisteme od napada, razvijete veštine koje su tražene u industriji kibernetičke bezbednosti i doprinesete globalnom naporu za očuvanje digitalne sigurnosti. Dakle, ukrcavanje na početničko putovanje u svet kibernetičke bezbednosti i etičkog hakovanja sa Kali Linux-om nije samo korak prema učenju novih veština, to je takođe korak prema razumevanju moći i odgovornosti koje dolaze sa znanjem o računarskoj sigurnosti. Spremni ste da započnete svoje rizično putovanje?


( Kali Linux, Xfce default desktop grafičko okruženje )

Kažem rizično, jer vremena se menjaju. Mlađi korisnici često koriste Kali Linux iz različitih razloga, iako se možda ne bave hakovanjem u klasičnom smislu. Jedan od razloga je radoznalost i želja da se istraže mogućnosti ovog seta alata. Kali Linux korisnici često vole da istražuju nove tehnologije i eksperimentišu sa različitim softverskim alatima, dok Kali Linux pruža fascinantan svet za istraživanje. Izuzetnu popularnost  Kali Linux distribucije zasigurno dugujemo i čuvenoj američkoj seriji Mr. Robot. Kroz priču o Elliout Alderson-u i njegovim aktivnostima u svetu hakovanja, Mr. Robot je stavio naglasak na upotrebu alata poput Kali Linux-a u svetu kibernetičke bezbednosti. Serija je često prikazivala Elliot-a kako koristi različite softverske alate, uključujući Kali Linux, kako bi izveo svoje hakerske akcije. Mnogi su bili inspirisani likom Elliott-a i njegovim sposobnostima, pa su počeli istraživati i koristiti alate poput Kali Linux u svojim istraživanjima i projektima, dok mnogi i to danas čine. Ono što u današnja vremena trebate da znate, Kali Linux distribucija vam daje moć u svetu lokalnih mreža i Interneta; ali to od vas zahteva i odgovornost. Što je vaša moć veća, veća je i vaša odgovornost prema, pojedincu, društvu, zajednici i celom svetu. Zato vašu edukaciju svedite samo na korišćenje vaših vlastiti uređaja, sistema, mreža da ne biste prekršili neki od zakona i završili u zatvoru. Ne igrajte se za nezakonitim aktivnostima! Danas, postoje institucije i specijalizacije u kojima se možete školovati kao etički haker. Postoje firme i kompanije koje su spremne da vas zaposle i da budete plaćeni više od bilo kog programera. Međutim, to se ne postiže lošom reputacijom. Učite sve što možete, učite da imate znanje, sačuvajte vlastito dostojanstvo i pazite sa kime se družite i šta radite. Otkriću vam jednu veliku tajnu. Za neke institucije nikad niste nevidljivi na Internetu, bez obzira šta koristite!

Kako da instalirate Kali Linux?

28/02/2024

Otkrijte skrivene nijanse nelični glagolski oblika, Infinitiv u Srpskom jeziku

Ukoliko ste čitali postove za podelu glagola u Engleskom jeziku; možete pogledati ovde; i podelu glagola u Nemačkom jeziku; možete pogledati ovde; primetićete da se tu glagoli dele drugačije ali pokrivaju slične stvari. Jednu vrstu kompleksnosti u podeli glagola imate i u Srpskom jeziku. Svaki strani jezik ima svoje podele glagola i prema njihovim podelama trebate učiti taj strani jezik. Pogledajte ovde. Obratite dobro pažnju na sledeći deo strukture glagolski oblika.

        ·      Glagolski oblici

o   Lični

§  Vremena

·         Prezent

·         Perfekat

·         Aorist

·         Pluskvamperfekat

·         Imperfekat

·         Futur I

§  Načini

·         Imperativ

·         Potencijal

·         Futur II

o   Nelični

·         Infinitiv

Kao što i sami možete zaključiti; prošlom lekcijom gde smo radili Futur II, pogledajte ovde; po pitanju glagolski oblika smo pre svega završili sa ličnim glagolskim oblicima. U ovoj lekciji obrađujemo Infinitiv i samim tim prelazimo u strukturu nelični glagolski oblika. Međutim, podsetimo se šta su to lični i nelični glagolski oblici; u čemu se razlikuju? Glavna razlika između ova dva oblika je u njihovoj funkciji i načinu na koji se koriste u rečenicama. Lični glagolski oblici se koriste kada je potrebno jasno identifikovati koje lice izvršava radnju dok se nelični oblici koriste za opisivanje radnje uopšteno, bez specifičnog vezivanja za lica.


( Infinitiv je nelični glagolski oblik )

Nelični glagolski oblici, poput Infinitiva, predstavljaju temelj srpske gramatike, pružajući bogatstvo izražavanja i nijansi u jeziku. Dok se često smatraju osnovnim neličnim oblicima glagola, Infinitiv često krije dublje slojeve značenja i mogućnosti koje otkriva iskusnim govornicima jezika. InfinitivSrpskom jeziku, kao nelični oblik, ne vezuje se za određenu osobu, lice ili broj, već predstavlja apstraktnu ideju radnje ili stanja. Ova sloboda u izražavanju omogućava Infinitivu da budu veoma svestrani i da se koriste na različite načine u rečenicama. Zato ako se pitate šta je to Infinitiv, on je jednostavno prost i neličan glagolski oblik. Kad kažemo da je Infinitiv prost glagolski oblik, to znači da se sastoji od jedne reči, glagola. On može imati funkcije drugih vrsta reči, često se koristi kao dopuna glagolima u ličnim glagolskim oblicima i uglavnom se koristi uz pomoćne glagole za građenje drugih glagolski oblika i vremena. Najjednostavnije rečeno, Infinitiv je prost i nelični glagolski oblik koji ne pokazuje ni ko, ni kada niti na koji način neko vrši radnju. Međutim, kao dopuna drugim glagolima on je izuzetne važnosti prilikom gradnje drugih glagolski oblika i vremena. Infinitiv se uvek završava na -ti, ili -ći.

Šta je infinitivna osnova u Srpskom jeziku i kako se kreira?

26/02/2024

Pogled u budućnost, upoznajte Future II u Srpskom jeziku

Kao što već stalno napominjemo, gramatika svakog stranog jezika se uči prema strukturi glagolski oblika jezika kojeg učite. To znači da se glagolski oblici u Srpskom jeziku razlikuju od glagolski oblika u Engleskom jeziku, Nemačkom jeziku i drugim jezicima. Ako poštujete ovo pravilo lakše ćete naučiti i savladati već dovoljno komplikovanu gramatiku Srpskog jezika. Svi mi kojima je Srpski jezik  maternji jezik možemo samo pretpostaviti kako je strancima komplikovano da menjaju i da znaju kako koju imenicu da izgovore prema padežima kada razgovaraju. Isto tako može biti zbunjujuće kada shvatite da se isto glagolsko vreme može razlikovati od stranog jezika i maternjeg jezika i to prema formi ali i prema upotrebi čak iako izražavaju radnju na isti način. Dok postoje i neki glagolski oblici koji u nekim stranim jezicima i ne postoje. Zato poređenje glagolski oblika u Srpskom jeziku sa glagolskim oblicima u Engleskom jezikuNemačkom jeziku ili nekom drugom je opravdano i poželjno. Ali učenje gramatike u Srpskom jeziku zahteva da znate strukturu glagolski oblika u Srpskom jeziku. Pogledajte ovde. Obratite dobro pažnju na sledeći deo strukture glagolski oblika.

·                     Glagolski oblici

o        Lični

§     Vremena

     • Prezent 
     • Perfekat
     • Aorist
     • Pluskvamperfekat
     • Imperfekat
     • Futur I

o        Načini

§     Imperativ

§     Potencijal

§     Future II

Prvo što ćete primetiti da na primer Futur I i Futur II jesu obadva lična glagolska oblika ali Futur I je glagolsko vreme dok Futur II je glagolski način. Futur I se naziva glagolskim vremenom jer se odnosi na radnju koja će se desiti u budućnosti, dok se Futur II koristi za izražavanje radnje koja će biti završena u budućnosti pre neke druge buduće tačke u vremenu, stoga je više povezan sa načinom realizacije radnje nego sa samim vremenom. Zato Futur II nije kao Futur I glagolsko vreme već glagolski način. Što se tiče našeg učenja sa Future II završavamo i sa ličnim glagolskim oblicima i sa ličnim glagolskim načinima i u sledećoj lekciji počinjemo sa učenjem neličnih glagolskih oblika. Sad kad vidite veću sliku šta radimo, možemo se koncentrisati na Futur II glagolski način.


( Futur II se koristi isključivo u složenim zavisnim rečenicama )

Znači, Futur I ili kako ga još zovu buduće vreme u Srpskom jeziku je prosto ili složeno lično glagolsko vreme koje služi za opisivanje radnje, stanja i zbivanja koje će se desiti u budućnosti. Dok Futur II je složen i ličan glagolski način koji označava neostvarenu radnju za koju pretpostavljamo da će se izvršiti u budućnosti, pre, posle ili istovremeno sa nekom budućom radnjom. Futur II se uglavnom koristi u složenim rečenicama, u oblikovanju zavisne rečenice gde je glavna rečenica u Futur I. Tako da u Futur II složenoj rečenici imate i glavnu rečenicu u Futur I.

 • Futur I: Kupiću nov auto. - I will buy a new car. - Ich werde ein neues Auto kaufen.
 • Futur II: Čim budem imao novac, kupiću nov auto. - As soon as I have money, I will buy a new car. - Sobald ich Geld habe, werde ich ein neues Auto kaufen.
 • Futur I: Posetićemo Berlin. - We will visit Berlin. - Wir werden Berlin besuchen.
 • Futur II: Posetićemo Berlin kad budemo imali vremena. - We will visit Berlin when we have time. - Wir werden Berlin besuchen, wenn wir Zeit haben.

Futur I rečenicama mi smo poprilično sigurni da će osoba kupiti nov auto i da će posetiti Berlin. Da će se to desiti u budućnosti. Međutim, u Futur II mi samo pretpostavljamo da će osoba kupiti novi auto i da će posetiti Berlin, da se to uopšte i ne mora desiti u budućnosti jer sve zavisi da li će se uslovi desiti. I samo ako se uslovi ispune u budućnosti, tek posle njih će se i ostvariti radnja.

Kako se gradi Futur II glagolski način?

24/02/2024

U susret mogućnostima, sve o Srpskom glagolskom načinu; Potencijalu

Kao što smo već naveli u prethodnim tekstovima gramatike Srpskog jezika, glagolski oblici u Srpskom jeziku se razlikuju od glagolski oblika u Engleskom jeziku, Nemačkom jeziku i drugim stranim jezicima. To isto znači da se gramatika svakog jezika uči prema strukturi glagolski oblika jezika kojeg učite. To isto znači da se glagolski oblici Srpskog jezika uči prema glagolskim jezicima kako to nalaže srpska gramatika. Zato prvo pogledajte glagolske oblike u Srpskom jeziku, ovde. Obratite dobro pažnju na sledeći deo strukture glagolski oblika.

 • Glagolski oblici
  • Lični
   • Vremena
    • Prezent
    • Perfekat
    • Aorist
    • Pluskvamperfekat
    • Imperfekat
    • Futur I
  • Načini
   • Imperativ
   • Potencijal

Kao što možete i sami zaključiti, od prošle glagolske lekcije koja predstavlja Imperativ; pogledajte ovde; mi smo završili sa glagolskim vremenima u Srpskom jeziku i prešli na učenje glagolski načina. U ovoj lekciji učimo Potencijal. Međutim, ukoliko je vaš maternji jezik Engleski jezikNemački jezik ili neki drugi možete se itekako pitati šta je to Potencijal, zato što nemate takav glagolski oblik u vašim jezicima.


( Potencijal glagolski način u Srpskom jeziku se najčešće koristi za izražavanje neke mogućnosti koja bi se mogle dogoditi )

Potencijal je složen i ličan glagolski oblik kojim se izriče želja, mogućnost ili namera da se izvrši neka radnja. On nema nikakvo vremensko značenje već označava neku neostvarenu radnju. Potencijal govori o radnji i pokazuje stav govornika prema izvršenoj radnji, ili zbivanju. Govornik svojim stavom samo procenjuje da li postoji mogućnost, želja, spremnost, namera i uslov sa se radnja izvrši. Radnja iskazana ovim glagolskim oblikom nije izvršena i mi nismo sigurni da li će se ta radnja uopšte i izvršiti. Zato Potencijal spada u glagolski način.  

 • Mogućnost: Ja bi vam to bolje isprogramirao. - I would program it better for you. - Ich würde es besser für dich programmieren.
 • Uslov: Ako bi zaslužila oproštaj, onda bi joj oprostio. -  If she deserved forgiveness, then I would forgive her. - Wenn sie Vergebung verdient hätte, dann würde ich ihr vergeben. 
 • Želja: Kad bi samo imao dovoljno novca. - If only I had enough money. - Wenn ich nur genug Geld hätte.

Engleskom jeziku bi ste umesto Potencijal glagolskog načina verovatno koristili modal verbs - modalne glagole. Ovi glagoli se koriste za izražavanje mogućnosti, sposobnosti, dozvole, obaveze, želje, ili da se izrazi stepen sigurnosti ili nesigurnosti u vezi sa nekom radnjom.

 • Would you like to go out some time? - Da li bi želela da nekada izađemo?

Međutim, često se koristi i Kondicional sa sve 4 vrste kondicionala koja su kategorisana prema stepenu verovatnoće ispunjenja uslova. 

 • If I won the lottery, I would buy my island. - Da dobijem na lutriji, kupio bih svoje ostrvo.

Dok se u Nemačkom jeziku umesto Potencijal glagolskog načina može koristiti Konjunktiv II koji se koristi  za izražavanje mogućnosti, želja, hipotetičkih situacija ili izražavanje nečega što je verovatno nerealno ili imaginarno.

 • Wenn ich Zeit hätte, würde ich gerne reisen. - Kada bih imao vremena, voleo bih da putujem.

Postoje i strani jezici koji imaju nešto veoma slično srpskom glagolskom načinu Potencijal, na primer u gramatici Španskog jezika. U Španskom jeziku imate modo potencial – potencijalni način.

 • Yo podría ir mañana. - Mogao bih ići sutra.

Kako se gradi Potencijal glagolski način u Srpskom jeziku?

19/02/2024

Pogled u budućnost, Top 50 Linux distribucija koji će obeležiti 2024 godinu

Linux distribucija ili distro je varijanta operativnog sistema Linux koja uključuje jezgro Linux-a kernel i dodatne softverske pakete poput biblioteka, alata za upravljanje sistemom, aplikacija i korisničkog interfejsa. Osnovna svrha distribucije je da omogući korisnicima da lako instaliraju i koriste Linux, prilagođavajući ga svojim potrebama i preferencijama. Linux distribucija se uglavnom sastoji od jezgra, sistemski alata, biblioteka, korisnički interfejsa i aplikacija. Mnoge Linux distribucije imaju svoje standardne sličnosti, većina koristi ista grafička okruženja, aplikacije, paket menadžere dok isto tako mogu da se totalno razlikuju od svega na šta ste navikli i šta očekujete od Linux distribucije. Bez obzira koliko dugo ste korisnik Linux operativnog sistema i koliko visok nivo znanja posedujete, uvek se možete susresti sa nekom Linux distribucijom za koju nikad niste ni čuli. Pored nekih izuzetno popularnih postoji toliko drugih, tako da izbor perfektne Linux distribucije za vas; može biti izuzetno komplikovana odluka. Postoje čak eksperti u oblasti Linux distribucija koji su sposobni da kreiraju svoju vlastitu Linux distribuciju totalno prema vlastitim potrebama. Dok različiti Linux korisnici imaju svoje različite potrebe. Isto tako ako se vama sviđa neka Linux distribucija, to ne znači da će se ista svideti nekom drugom Linux korisniku. Zato se svake godine prave, diskutuju, sugerišu i anketiraju top Linux liste prema mnogobrojnim vrednostima, koji vam na  neki način pomažu da suzite ogroman izbor Linux distribucija. Isto tako često se dešava da ni sam korisnik Linux operativnog sistema nema baš jasnu ideju koja bi Linux distribucija odgovarala baš njemu. Čak i kad odaberete neku od  Linux distribuciju za vas, vaš izbor grafičkog okruženja ili totalno bez njega je takođe vaš izbor. Zatim izbor aplikacija takođe može zahtevati od vas dodatne instalacije.


( Ponekad izbor Linux distribucije nije baš jednostavan izbor, zato postoje Top distro-s liste )

Menjanje neki stvari u vašoj Linux distribuciji prema vašoj želji često počne od grafičkog okruženja dok ne počnete kopati mnogo dublje. Vi možete promeniti totalno izgled foldera, ikonica, pokazivač miša, terminal i učiniti čak da vaša Linux distribucija izgleda identično kao na primer macOS. Možete čak i automatizovati neke procese i poslove. Šta ćete vi napraviti od vaše Linux distribucije i kako će ona na kraju izgledati, koliko će biti jedinstvena zavisi od vaših odluka, istraživanja, učenja i truda. To je najveći uspeh, lepota, samomotivacija i beskrajna igra koju teško mogu razumeti korisnici ograničeni na samo Windows operativni sistem. Međutim, sve počinje od vašeg izbora Linux distribucije. Danas postoje razne kategorije top Linux distribucija prema različitim potrebama. Pogledajte samo neke:

 • Top lista Linux distribucija za početnike
 • Top lista Linux distribucija za iskusne korisnike
 • Top lista Linux distribucija za dnevnu upotrebu
 • Top lista Linux distribucija najpopularniji distribucija
 • Top lista Linux distribucija za programere
 • Top lista Linux distribucija za gamer-e
 • Top lista Linux distribucija za hakere
 • Top lista Linux distribucija za dizajnere
 • Top lista Linux distribucija za biznis
 • Top lista Linux distribucija za stare računare
 • Top lista Linux distribucija za laptopove
 • Itd. 

Top lista Linux distribucija koju predstavljamo u ovom postu našeg bloga je rezultat istraživanja Google kompanije baziranom prosečnom sedmičnim brojevima pretraživanja u Google pretraživača za period od januara 2023 do 2024 godine. Samo za vas smo izdvojili prvih 50 rangirani Linux distribucija i verovatno za neke Linux distribucije niste ni čuli. Ova top lista nije definitivno lista i rangiranje kako bi ste očekivali da bude i može biti predmet velikih diskusija. Imajte samo na umu da je ovo statistika i nije ničija sugestija. Ponekad je dobro istražiti više lista na Internetu

Top 50 Linux distribucija za 2024 godinu

06/02/2024

Ključne razlike u organizaciji koda, CommonJS i ES6 formati modula u Node.js

Za svakog početnika koji počinje sa učenjem i korišćenjem Node.js platforme, bez obzira na kom su nivou poznavanja JavaScript-a; može biti jako zbunjujuće da Node.js koristi i CommonJS i ES6 formate modula. Još kad vas pitaju, šta je sa ES7 specifikacijom skriptnog jezika, mislim da je to prva stvar koju treba objasniti. CommonJS je pre svega nastao kao projekat za standardizaciju ekosistema modula za JavaScript programski jezik izvan veb pretraživača. CommonJS-ova specifikacija o tome kako moduli treba da rade se danas široko koristi za JavaScript programski jezik na strani servera sa Node.js platformom, ali takođe se koristi za JavaScript programski jezik na strani veb pretraživača. Međutim, taj kôd mora biti upakovan sa transpilerom pošto pretraživači ne podržavaju CommonJS. Znači, CommonJS je stariji standard koji se koristi u Node.js platformi za format modula i sad se tretira kao default. Većina ugrađeni modula je kreirano u CommonJS format modula. Dolaskom, ECMAScript 2015 ili skraćeno ES6 format modula je postalo veliko poboljšanje za ceo svet JavaScript programskog jezika, tako i novijih verzija Node.js platforme. Danas, Node.js podržava i CommonJS i ES6 formate modula i bez obzira što su oba modul formata konceptualno slični, oni se praktično na različite načine itekako razlikuju. Što se tiče novijeg ES7 formata modula u Node.js platformi, tako nešto ne postoji jer ES7 nije doneo ništa novo po pitanju formata modula, već se ES7 uglavnom fokusira na druge programsko jezičke karakteristike. Šta će se menjati u budućnosti, za sada možemo samo da pretpostavljamo; ali do tada trenutna podrška za Node.js platformu se isključivo oslanja na CommonJS i ES6 formate modula. ES6 format modula postaje sve popularniji i bolji izbor za novije projekte, naročito u novijim Node.js verzijama, ali se CommonJS definitivno koristi.


( ES6 format modula je namenjen svim JavaScript okruženjima )

Što se tiče razlike između CommonJS i ES6 formata modula u Node.js, prva razlika je u tome što CommonJS moduli moraju biti učitani iz spremišta modula, kao što je npm. Drugo, CommonJS modulima se može pristupiti samo iz konteksta Node.js aplikacije. CommonJS moduli nemaju eksporte ili prototipove kao što to imaju ES6 moduli. Konačno, funkcija require u CommonJS-u nije ekvivalentna funkciji import u ES6 modulima. Glavna razlika između CommonJS i ES6 modula je struktura foldera. Sa CommonJS, sve zavisnosti za projekat su pohranjene u jednom folderu koji se zove node_modules. Sa ES6 modulima, svaka zavisnost je pohranjena u svojim datotekama. Ovo omogućava programerima da bolje kontrolišu kako se koriste njihove zavisnosti i olakšava verziju softvera. Ali isto tako trebate znati da CommonJS je sistem modula inspirisan Microsoft-ovim AMD API-jem. Omogućava da se moduli pišu na sličan način kao AMD moduli, sa glavnom razlikom što se CommonJS moduli mogu učitati u bilo koje okruženje Node.js. ES6 moduli su novi sistem modula koji je razvila Google kompanija koja omogućava veću modularnost i ponovnu upotrebu u različitim programskim jezicima. Prednost korišćenja ES6 modula je u tome što se oni mogu prevesti u izvorni kôd što ih čini bržim i efikasnijim od CommonJS modula. Međutim, ono što je najbitnije za svakog početnika po pitanju Node.js platforme jeste jednostavno da CommonJS podržava dinamičko učitavanje modula, što znači da možeš uvoziti module tokom izvršavanja programa. Učitavanje modula u CommonJS je sinhrono, što znači da se izvršava blokirajuće. Ovo može dovesti do problema u performansama u nekim situacijama. Promenjive definisane unutar modula su privatne i nevidljive izvan modula, čime se postiže lokalni opseg. Međutim, ES6 predstavlja značajno ažuriranje 
JavaScript programskog jezika, donoseći brojne nove funkcionalnosti i poboljšanja. Tu izdvajamo arrow funkcije koje pružaju kraći i čitljiviji način za definisanje funkcija, a takođe održavaju vrednost this unutar funkcije na vrednosti koja je bila aktuelna kada je funkcija definisana. ES6 omogućava destrukturiranje objekata i nizova kako bi se jednostavno izvlačili podaci, ali i takođe uvodi promises za bolje rukovanje asinhronim operacijama, umesto korišćenja callback funkcija. I ovako bi mogli nabrajati do sutra. Zato je najbolje da razlike prepoznate kroz praksu i korišćenje oba formata modula u Node.js.

Kako da promenimo modul koji je kodiran u CommonJS u ES6 format modula?

03/02/2024

Od ideje do realizacije, kako početi sa kreiranjem i pokretanjem Node.js modula?

Ukoliko ste se upoznali sa tim šta je Node.js ali i šta nije, pogledajte ovde; i ako ste već instalirali Node.js u vaš računar; odradili lekciju 1; kreirali mali program Hello World. Još ako koristite Linux operativni sistem; npr. Ubuntu distribuciju pa makar i na virtualnoj mašini i da pri tome imate instaliran i Visual Studio Code; onda ste definitivno spremni za učenje i kodiranje u globalu JavaScript programskog jezika koristeći Node.js platformu. Kažemo u globalu jer neće baš svaki JavaScript kôd da radi na Node.js platformi. Neke stvari se kodiraju drugačije. Da, tačno je da ovaj naš Node.js tutorijal možete da pratite na kojem hoćete operativnom sistemu; isto tako umesto Visual Studio Code-a možete da koristite koje god hoćete IDE – Integrisano razvojno okruženje, naša preporuka ostaje Ubuntu i Visual Studio Code. Naravno, izbor je uvek na vama. Za razliku od raznih Framework – radni okvira, kada govorimo o Node.js, onda govorimo o platformi, tačnije o višeplatformskom okruženju. Node.js platforma nam omogućava da JavaScript programski jezik izvršavamo na serverskoj strani ili totalno van Internet pretraživača. Node.js poseduje arhitekturu na događajima koji su sposobni da obavljaju asinhrone ulaze i izlaze. Što u suštini takođe znači i da je celi Node.js ekosistem baziran na modulima preko kojih se izvršavaju takvi događaji. Ali šta su moduli?


( Modules - module u Node.js; možete posmatrati kao set funkcija koje hoćete uključiti u projekat ) 

Module najlakše možete shvatiti kao da su to manji gradivni blokovi kôda koji dele aplikaciju u manje delove ili čak mogu da se koriste u sasvim drugim delovima programa i drugim programima. Moduli u Node.js platformi uglavnom sadrže neke funkcionalnosti iskodirane u JavaScript programskom jeziku, ali tako da skrivaju implementaciju i omogućavaju eksplicitno deklarisan API - Application Programming Interface za modul. Postoje dva osnovna tipa modula u Node.js. Prvi je ugrađeni ili Core moduli dok su drugi nestandardni ili Custom moduli. Kad su u pitanju ugrađeni moduli, njih mogu da proizvode i razni drugi proizvođači. Ugrađeni moduli se uglavnom instaliraju u projekat na kojem radite i instaliran modul nazivamo paket. Spremište npm paketa je ogromna biblioteka modula koja vam stoji na raspolaganju da što lakše, bolje i brže kreirate i razvijete vašu Node.js aplikaciju. Što se tiče nestandardnih modula, njih možete da kreirate i koristite u vlastitom projektu. Ovi moduli su korisnički definisani i nisu ugrađeni u Node.js po defaultu. Koriste se kada želite organizovati svoj kôd u više fajlova radi bolje čitljivosti i održavanja. Ali isto tako možete da objavite i svoje vlastite pakete, koje onda mogu da koriste i drugi programeri. Kad je Node.js kreiran tada ES6 format modula nije ni postojao, nego se tada koristio jedino CommonJS format modula. Danas se koriste obadva, ES6 format modula možete prepoznati i po ekstenziji datoteke *.mjs iako se Node.js može konfigurisati da prepozna *.js datoteke ES6 formata modula. Obe vrste modula su konceptualno slični ali se na različite načine praktično znatno razlikuju. Rad sa modulima u Node.js je ogroman koncept koji se proteže kroz celi Node.js tutorijal i tek kroz praktičan rad sa mnogo lekcija će te imati pravi uvid u module u Node.js. Zato ovu lekciju smatrajte samo početkom putovanja kroz module u Node.js. Vreme je da pređemo na praktičan nivo i da se kroz praktične male korake upoznajete sa velikim mogućnostima i stvarima koje Node.js nudi.

Kako da kreiram i izvršim svoj vlastiti Node.js modul?