Sunday, February 19, 2023

Od prošlosti do sadašnjosti, The Present Perfect – Sadašnji perfekat u Engleskom jeziku

Još u prethodnom postu smo napomenuli da kad počnete učiti neki strani jezik; prvo učite neke osnovne reči, zamenice, neke osnovne pojmove i nešto glagola ali uglavnom se držite sadašnjeg vremena. Znam da mnoge ljude može zbuniti naslov ovog posta jer kad neko kaže perfekat, prvo što pomislimo jeste da se radi o prošlom vremenu. Posebno što ovo vreme ne postoji u Srpskom jeziku. Zato dobro upamtite, da Sadašnji perfekat pripada kategoriji sadašnjeg vremena. Pa da se podsetimo. Pogledajte glagolske oblike za sadašnjost koje učimo kad je sadašnjost u pitanju.
 • Glagolski vremenski oblici za sadašnjost
  1. The Simple Present Tense – Prezent
  2. The Present Progressive Tense – Trajni prezent
  3. The Present Perfect – Sadašnji perfekat
  4. The Present Perfect Progressive – Sadašnji trajni perfekat


( The Present Perfekt - sadašnji perfekat ne postoji u srpskom jeziku )

The Present Perfect ili u prevodu sadašnji perfekat upotrebljava se za radnju koja je počela u prošlosti; na to može da ukazuju neke vremenske odredbe; i traje u sadašnjosti. Ili još preciznije; traje u trenutku govora. Takođe se koristi i za posledice neke radnje koja se desila u prošlosti ali još uvek traju u trenutku govora. Bitno da se težište radnje na činjenici a ne na trajanju radnje.
 • Where is the money? I don’t know. I’ve lost it. – Gde je novac? Ne znam. Izgubio sam ga.
Ovde se tačno vidi da je novac izgubljen u prošlosti i da je još uvek izgubljen u trenutku govora. E sad možete pomisliti pa to su tri rečenice; tri rečenice određuje jedno vreme. Šta je sa jednom rečenicom? Konjugaciju glagola može da određuje više rečenica jer više rečenica mogu da čine jednu smislenu celinu. Ali ako baš insistirate na jednoj rečenici; kako vam ovo izgleda?
 • How long has she been here? – Koliko dugo je ovde?
Ovde je očigledno ona došla u prošlosti i u trenutku govora je još uvek ovde.

U kojim se slučajevima još koristi sadašnji perfekat?

Isto tako sadašnji perfekat može da predstavlja radnju koja se desila neposredno pred trenutka govora:
 • The bus station is empty. The bus has left. – Autobuska stanica je prazna. Autobus je otišao.
Ovde vidite da je autobuska stanica još u prošlosti postala prazna i to traje u sadašnjosti zato što je otišao autobus. Ali isto predstavlja i da je autobus otišao i da se osete posledice u trenutku govora tako što je ostavio iza sebe autobusku stanicu praznu. Sadašnji perfekat se takođe koristi i kada govorite o nekom iskustvu ali ne pominjete kad se to desilo.
 • I have seen that man. – Video sam tog čoveka.
Očigledno je da ste ga videli u prošlosti i da to iskustvo traje u trenutku govora ali bez napomene kad ste ga videli. Sledeći primer može da asocira isto iskustvo ali to nije sadašnji perfekat.
 • I know that man. – Ja znam ovog čoveka.
Ovo nije sadašnji perfekat pre svega jer se sadašnji perfekat gradi na drugačiji način. U ovom slučaju on predstavlja neku uobičajenu radnju u sadašnjosti, pa sa pravom možemo reći da je ovo rečenica u prezentu. Međutim ako kažete nešto ovako:
 • I’ve known that man for years. – Znam ovog čoveka godinama.
To je onda druga priča. Sadašnji perfekat se koristi kad se neka radnja ponavlja više puta između prošlosti i sadašnjosti:
 • I’ve been to Switzerland three times. – Bio sam u Švajcarskoj.
Sadašnji perfekat se koristi i kad se upravo nešto dešava. Ali obratite pažnju na ovo upravo, kako je to rečeno i koje priloške odredbe za vreme su uključene za to u Engleskom jeziku.
 • I have just come home. – Upravo sam došao kući.
Kako se gradi sadašnji perfekat?

The Present Perfect – sadašnji perfekat se gradi od:

Subjekat + has/have + prošli particip glagola

 • I have worked as a programmer for 26 years. – Radim kao programer 26 godina.
To ste do sada mogli i da predpostavite. Ali obratite pažnju da u govoru kad je u pitanju Engleski jezik; stranci često umesto I have govore I have got.
 • I’ve got a lot of money. – Ja imam mnogo novca.
Kad to tako kažete to jeste sadašnji perfekat, ali ovo nije.
 • I have a lot of money. – Ja imam mnogo novca.
Isto tako do sada smo uglavnom predstavili neke potvrdne rečenice u sadašnjem perfektu. Pogledajte kako sadašnji perfekat izgleda u odričnom i upitnom obliku.

Odrični i upitni oblik u sadašnjem perfektu

Odrični oblik ili negacija u The Present Perfect - sadašnjem perfektu se gradi sa odričnim oblikom pomoćnog glagola to have.
 
I have not (haven’t) worked as a programmer for 26 years. – Ne radim kao programer 26 godina.
You have not (haven’t) worked as a programmer for 26 years. – Ne radiš kao programer 26 godina.
He, she, it has not (hasn’t) worked as a programmer for 26 years. – On, ona, ono ne radi kao programer 26 godina.

We have not (haven’t) worked as a programmers for 26 years. – Ne radimo kao programeri 26 godina.
You have not (haven’t) worked as a programmers for 26 years. – Ne radite kao programeri 26 godina.
They have not (haven’t) worked as a programmers for 26 years. – Ne rade kao programeri 26 godina.

Upitni oblik u The Present Perfect - sadašnjem perfektu se gradi jednostavno što zamenite mesta subjekta i pomoćnog glagola to have.

Have I worked as a programmer for 26 years? – Radim li kao programer 26 godina?
Have you worked as a programmer for 26 years? – Radiš li kao programer 26 godina?
Has he, she, it worked as a programmer for 26 years? – Da li on, ona, ono radi kao programer 26 godina?

Have we worked as a programmers for 26 years? – Radimo li kao programeri 26 godina?
Have you worked as a programmers for 26 years? – Radite li kao programeri 26 godina?
Have they worked as a programmers for 26 years? – Rade li kao programeri 26 godina?

I za kraj pogledajte koje najčešće priloške odredbe za vreme određuju da je rečenica u Engleskom jeziku sadašnji perfekat.

 • Since - I’ve been so happy ever since you came here. – Ja sam tako srećan od kako si došla ovde.
 • For - I've been saving money for years. – Štedim novac godinama.
 • Ever/never - I've never been to Germany. – Nikad nisam bio u Nemačkoj.
 • Already - I've already worked there. – Ja sam već radio tamo.
 • Always - I've always had pets. – Uvek sam imao kućne ljubimce.
 • JustShe has just left. – Upravo je izašla.
 • Yet. - Has the dog had breakfast, yet. – Da li je pas već doručkovao?
 • Itd.
















No comments:

Post a Comment