Friday, November 17, 2023

Nove dimenzije budućnosti, otkrivanje Futur I, budućeg vremena u Srpskom jeziku

Kad je u pitanju naše putovanje kroz gramatiku Srpskog jezika; preciznije put glagolski oblika onda definitivno možemo reći da sa današnjom lekcijom Futur I završavamo lična glagolska vremena. Prvo smo objasnili šta su glagolski oblici u Srpskom jeziku; pogledaj ovde; pojasnili kompletnu strukturu glagolski oblika u Srpskom jeziku koja se definitivno razlikuje od struktura kada učite Engleski jezik, Nemački jezik i druge strane jezike. Prvo smo učili prezent, zatim perfekat, aorist, pluskvamperfekat, imperfekat i danas putujemo u budućnost i učimo Futur I. I pre nego što počnemo; pogledajmo deo strukture glagolski oblika da vidimo gde se trenutno nalazimo.

 •   Glagolski oblici

o        Lični

     Vremena

     Prezent

     Perfekat

     Aorist

     Pluskvamperfekat

     Imperfekat

     Futur I

Dakle, sa današnjom Futur I gramatičkom lekcijom završavamo sa glagolskim vremenima u Srpskom jeziku i u sledećoj lekciji nastavljamo sa glagolskim načinima, koji se takođe svrstavaju u lične glagolske oblike jer se menjaju prema licima.( Futur I buduće vreme određuje radnju koja će se desiti u budućnosti )

Futur I ili kako ga još zovu buduće vreme u Srpskom jeziku je prosto ili složeno lično glagolsko vreme koje služi za opisivanje radnje, stanja i zbivanja koje će se desiti u budućnosti posle trenutka govorenja. Futur I inače vrši službu predikata i to je njegovo indikativno značenje u Srpskom jeziku. Obrati pažnju na sledeće primere.

 • Pokisnućeš ako ne poneseš kišobran. - You'll get wet if you don't bring an umbrella.Du wirst nass, wenn Sie keinen Regenschirm mitbringen.

U ovoj rečenici možete videti da glagol pokisnuti u Futur I ima prost oblik. Međutim ako se infinitiv glagola završava na -ći, on ne može biti prost pa postaje složen. Dok ostali glagoli mogu da se kreiraju i kao prosti i kao složeni. 

 • Prići ću joj sutra posle škole. - I'll talk to her tomorrow after school. - Ich werde sie morgen nach der Schule ansprechen.

U drugoj rečenici imamo složen oblik od infinitiva glagola prići koji se završava na -ći i kratkog oblika pomoćnog glagola hteti -> hoću -> ću. Zato kažemo da je Futur I prosto ili složeno vreme. Pogledajte sad kako se gradi Futur I.

Od čega se gradi Futur I u srpskom jeziku?

U zavisnosti od toga da li gradimo prost ili složen glagolski oblik Futur I; on se jednostavno može graditi na dva načina. Ali pre tih načina gradnje Futur I, neophodno je da poznajete skraćeni oblik pomoćnog glagola hteti.

Pomoćni glagol hteti promenjen prema licima:


Ja hoću sok. - I want juice. Ich werde Saft.

Ti hoćeš sok. - You want juice. – Du wirst Saft.

On/ona/ono hoće sok. – He/she/it wants juice. – Er/sie/es wird Saft.

 

Mi hoćemo sok. – We want juice. – Wir werden Saft.

Vi hoćete sok. – You want juice.  Ihr werdet Saft.

Oni hoće sok. - They want juice. – Sie werden Saft.

 

Skraćeni oblik pomoćnog glagola hteti promenjen prema licima izgleda ovako:

 

Ja ću sok. - I want juice. Ich werde Saft.

Ti ćeš sok. - You want juice. – Du wirst Saft.

On/ona/ono će sok. – He/she/it wants juice. – Er/sie/es wird Saft.

 

Mi ćemo sok. – We want juice. – Wir werden Saft.

Vi ćete sok. – You want juice.  Ihr werdet Saft.

Oni će sok. - They want juice. – Sie werden Saft.

 

Sad kad ste dobro upoznati sa pomoćnim glagolom hteti na Srpskom jeziku i dok ste upoznati sa njegovim kraćim oblikom, gradnja budućeg vremena Futur I će vam biti jednostavna.

 

KRAĆI OBLIK PREZENTA POMOĆNOG GLAGOLA HTETI + INFINATIVNA OSNOVA

Pogledajte jedan primer promenjen prema licima:

 

Čitaću knjigu. - I will read a book. Ich werde ein Buch lesen.

Čitaćeš knjigu. - You will read a book. – Du wirst ein Buch lesen.

Čitaće knjigu. – He/she/it will read a book. – Er/sie/es wird ein Buch lesen.

 

Čitaćete knjigu. – We will read a book. – Wir werden ein Buch lesen.

Čitaće knjigu. – You will read a book.  Ihr werdet ein Buch lesen.

Čitaće knjigu. - They will read a book. – Sie werden ein Buch lesen.

 

Na osnovu prethodnog primera možete i sami kreirati ili prepoznati slične rečenice u Futur I:


 • Neću ti dati novac za kockanje. - I will not give you money to gamble. - Ich werde Ihnen kein Geld zum Spielen geben.
 • Voleću te do kraja života. - I will love you for the rest of my life. - Ich werde dich für den Rest meines Lebens lieben.
 • Upaliću kompjuter i završiti program. - I will turn on the computer and finish the program. - Ich werde den Computer einschalten und das Programm beenden.
 • Zvaću je sutra ujutro jer sad je kasno. - I'll call her tomorrow morning because it's late now. - Ich rufe sie morgen früh an, weil es jetzt schon spät ist. 
 • Primiće te na posao, samo se pojavi na intervju. - They will hire you, just show up for the interview. - Sie werden Sie einstellen, kommen Sie einfach zum Vorstellungsgespräch.

Pogledajte sad kako se gradi Futur I na složeniji način:


SKRAĆEN OBLIK POMOĆNOG GLAGOLA HTETI + INFINITIV GLAGOLA

Pogledajte isti prethodni primer promenjen prema licima kao složeni Futur I:

 

Ja ću čitati knjigu. - I will read a book. Ich werde ein Buch lesen.

Ti ćeš čitati knjigu. - You will read a book. – Du wirst ein Buch lesen.

On/ona/ono će čitati knjigu. – He/she/it will read a book. – Er/sie/es wird ein Buch lesen.

 

Mi ćemo čitati knjigu. – We will read a book. – Wir werde ein Buch lesen.

Vi ćete čitati knjigu. – You will read a book.  Ihr werde ein Buch lesen.

Oni će čitati knjigu. - They will read a book. – Sie werde ein Buch lesen.

 

Na osnovu prethodnog primera možete i sami kreirati ili prepoznati slične rečenice u Futur I:

 

 • Ja ću programirati samo u Python programskom jeziku. - I will only program in the Python programming language. - Ich werde ausschließlich in der Programmiersprache Python programmieren.
 • Večeras će oni ići u izviđanje, mi smo premoreni. - Tonight they will go scouting, we are tired. - Heute Abend gehen sie auf Erkundungstour, wir sind müde.
 • Mi ćemo ići na Oktoberfest u Nemačku sledeće godine. - We are going to Oktoberfest in Germany next year. - Wir gehen nächstes Jahr zum Oktoberfest in Deutschland.
 • Ona će ti poslati pozivnicu pre njenog rođendana. - She will send you an invitation before her birthday. - Sie wird Ihnen vor Ihrem Geburtstag eine Einladung schicken.
 • Oni će biti srećni u Berlinu. - They will be happy in Berlin. - Sie werden in Berlin glücklich sein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment