Wednesday, September 20, 2023

Sve što trebate znati o Pluskvamperfektu, primena u svakodnevnom govoru i pisanju

Kako smo krenuli putem glagolskih oblika u Srpskom jeziku, pamtimo i ponavljamo naše gramatičko putovanje pre nego što usvojimo novo glagolsko vreme. Sećamo se, prvo je bio prezent, zatim perfekat i u prošlom postu smo učili aorist. Sad je vreme da učimo pluskvamperfekat. Ukoliko ste stranac nemačkog govornog područja ili vam je maternji jezik Nemački jezik ili jednostavno znate Nemački jezik; onda vam je glagolski oblik pluskvamperfekat itekako poznat. Međutim, za razliku od Nemačkog jezikapluskvamperfekatSrpskom jeziku se ne pravi korišćenjem pomoćnih glagola u preteritu. Isto tako, ukoliko ste stranac engleskog govornog područja ili vam je Engleski jezik maternji jezik ili jednostavno znate Engleski jezik; onda vam je glagolski oblik pluskvamperfekat poznat glagolski oblik u Engleskom jeziku kao Past Perfect Tense – davno prošlo vreme. Za razliku od Engleskog jezika, pluskvamperfekat se ne pravi od pomoćnog glagola have - imati,u prošlom vremenu had – imao; nego ćete više biti koncentrisani na pomoćni glagol biti - be. Ali rezultat pluskvamperfekta je u svakom stranom jeziku koji ima ovaj glagolski oblik isti. Uvek govorimo o radnji koja se desila u prošlosti pre neke druge radnje koja se takođe odigrala u prošlosti. Toliko jednostavno. Pre nego što razjasnimo šta je pluskvamperfekat, pogledajte u sledećoj hijerarhiji glagolskih oblika u Srpskom jeziku gde se pluskvamperfekat nalazi.

 • Glagolski oblici
  • Lični
   • Vremena
    • Prezent
    • Perfekat
    • Aorist
    • Pluskvamperfekat


( Pluskvamperfekat davno prošlo vreme )

Pluskvamperfekat ili davno prošlo vreme je složen i ličan glagolski oblik koji pokazuje radnju koja se odigrala u prošlosti pre neke druge prošle radnje. Postoji u mnogim indoevropskim jezicima. Pogledajmo prvo neke primere ovog glagolskog oblika.
 • Kad pogledah u njen krevet, ona već beše ustala. - When I looked at her bed, she was already up. - Als ich auf ihr Bett schaute, war sie schon aufgestanden.
 • Pre nego što sam stigao u Beograd, ona je već došla i smestila se u hotel. - Before I arrived in Belgrade, she had already arrived and settled in the hotel. - Bevor ich in Belgrad ankam, war sie bereits angekommen und hatte sich im Hotel niedergelassen.
 • Kad smo došli oni su već popili svo pivo. - When we arrived they had already drunk all the beer. - Als wir ankamen, hatten sie bereits das ganze Bier ausgetrunken.
 • Kad se vratih sa posla, ona je već bila otišla u restoran. -  When I came back from work, she had already gone to the restaurant. - Als ich von der Arbeit zurückkam, war sie bereits ins Restaurant gegangen.
 • Ja bejah tvitovao kad su me prekinuli. - I was tweeting when I was interrupted. - Ich habe gerade getwittert, als ich unterbrochen wurde.
 • Kad sam stigao na pumpu, oni su me prestigli. - When I got to the pump, they overtook me. - Als ich an der Zapfsäule ankam, überholten sie mich.

Kako možete videti u prethodnim primerima, možete primetiti da se neka radnja desila pre neke druge radnje. Ili još bolje rečeno; pluskvamperfekat glagolski oblik jednostavno pomaže u uspostavljanju redosleda događaja i naglašava da se određena radnja desila pre nego što se dogodila druga radnja. Inače, pluskvamperfekat se često koristi za opisivanje uzročno-posledičnih odnosa između događaja u prošlosti i pomaže u preciznijem izražavanju vremenskih odnosa među radnjama.

Kako se gradi pluskvamperfekat u Srpskom jeziku?

Za razliku od drugih glagolski oblika čak iako niste stranac, gradnja pluskvamperfekata u Srpskom jeziku vam može izgledati čudno jer ovaj glagolski oblik u Srpskom jeziku se gradi na dva načina.

PERFEKAT POMOĆNOG GLAGOLA BITI + RADNI GLAGOLSKI PRIDEV

 ili

 IMPERFEKAT POMOĆNOG GLAGOLA BITI + RADNI GLAGOLSKI PRIDEV

Prvo pogledajte kako se gradi pluskvamperfekat sa pomoćnim glagolom biti u perfektu i radnim glagolskim pridevom. Obratite pažnju na perfekat pomoćnog glagola biti.

biti - be - sein   
 1. ja sam bio – I wasich war
 2. ti si bio – you weredu warst
 3. on/ona/ono/ je bio – he/she/it waser/sie/es war
 1. mi smo bili – we were wir waren
 2. vi ste bili – you wereihr wart
 3. oni su bili – they weresie waren
Perfekat pomoćnog glagola biti sa radnim glagolskim pridevom doći. 

doći – comekommen.
 1. ja sam bio došao – I had come – ich war gekommen
 2. ti si bio došao – you had come – du warst gekommen
 3. on/ona/ono/ je bio/bila/bilo došao/došla/došlo – he/she/it had come – er/sie/es war gekommen
 1. mi smo bili došli – we had come – wir waren gekommen
 2. vi ste bili došli – you had come – ihr wart gekommen
 3. oni su bili došli – they had come – sie waren gekommen
Pogledajte par primera:
 • Mi smo bili se povukli kad je kuća izgorela. - We had retreated when the house burned down. - Wir hatten uns zurückgezogen, als das Haus abbrannte.
 • Ona je bila završila zadaću pre nego što je čas počeo. - She had finished her homework before the class started. - Sie hatte ihre Hausaufgaben erledigt, bevor der Unterricht begann.

Zatim pogledajte kako se gradi pluskvamperfekat sa pomoćnim glagolom biti u imperfektu i radnim glagolskim pridevom. Obratite pažnju na imperfekat pomoćnog glagola biti.

biti - be - sein     

 1. ja bejah – I was – ich war
 2. ti bejaše – you were – du warst
 3. on/ona/ono/ bejaše – he/she/it was – er/sie/es war
 1. mi bejasmo – we were – wir waren
 2. vi bejaste – you were – ihr wart
 3. oni bejahu – they were – sie waren

Ovo se u Srpskom jeziku može pisati i u kraćem obliku:

 1. ja beh – I was – ich war
 2. ti beše – you were – du warst
 3. on/ona/ono/ beše – he/she/it was – er/sie/es war

 1. mi besmo – we were – wir waren
 2. vi beste – you were – ihr wart
 3. oni behu – they were – sie waren

Imperfekat pomoćnog glagola biti sa radnim glagolskim pridevom doći.

doći – come – kommen.

 1. ja bejah došao – I had come – ich war gekommen
 2. ti bejaše došao – you had come – du warst gekommen
 3. on/ona/ono/ bejaše bio/bila/bilo došao/došla/došlo – he/she/it had come – er/sie/es war gekommen
 1. mi bejasmo došli – we had come – wir waren gekommen
 2. vi bejaste došli – you had come – ihr wart gekommen
 3. oni bejahu došli – they had come – sie waren gekommen

U kraćem obliku ovo bi izgledalo ovako:

 1. ja beh došao – I had come – ich war gekommen
 2. ti beše došao – you had come – du warst gekommen
 3. on/ona/ono/ beše bio/bila/bilo došao/došla/došlo – he/she/it had come – er/sie/es war gekommen
 1. mi besmo došli – we had come – wir waren gekommen
 2. vi beste došli – you had come – ihr wart gekommen
 3. oni behu došli – they had come – sie waren gekommen

Pogledajte par primera:

 • Ti bejaše pročitao knjigu pre nego što su ti je oduzeli. - You had read the book before it was taken away from you. - Sie hatten das Buch gelesen, bevor es Ihnen weggenommen wurde.
 • Oni behu ostavili otvorenu česmu kad voda beše došla. - They had left the tap open when the water came. - Sie hatten den Wasserhahn offen gelassen, als das Wasser kam.

 
 

 

 

No comments:

Post a Comment