Friday, February 24, 2023

Brojevi u Srpskom jeziku, sve što trebate znati o pravilnom oblikovanju

Ukoliko ste stranac i ako ste se već premorili od imenica, padeža, prideva i zamenica u Srpskom jeziku; vreme je da se malo opustite. Brojevi se inače u gramatici mnogih stranih jezika smatraju lakšim gradivom i to važi i za Srpski  jezik. Ukoliko potičete iz govornog područja gde se koristi Engleski jezik ili Nemački jezik, brojevi u Srpskom jeziku se takođe malo razlikuju, ali daleko od toga da se menja red reči kao u Nemačkom jeziku. Pa da vidimo, šta su to brojevi? Brojevi u Srpskom jeziku su promenjive vrste reči kojima se izražava koliko ima nečega na broju ili koje je nešto po redu. Kao što znate brojevi se često koriste u svakodnevnici posebno zbog toga što ljudi trguju, gledaju u kalendar ili vrše neka druga merenja i obračune. Dobra vest je da vi već znate da pišete brojeve i da se numeričke cifre uglavnom pišu isto u mnogim stranim jezicima. Ali kad je u pitanju tačka . ili zarez , tu već stvari mogu biti obrnute. Ukoliko recimo živite u Sjedinjenim Američkim Državama onda verovatno pišete broj za pokretnim zarezom ovako; 1,234.56 . Međutim, u Srbiji isti ovakav broj se piše ovako; 1.234,56 . U Sjedinjenim Američkim Državama datum se često piše ovako: 2/24/2023, gde prvo ide mesec, dan i godina. U Srbiji se uvek prvo piše dan, mesec i godina; 24.2.2023. Ovo nije srpski ali se može videti ponekad: 24/2/2023. Ukoliko se bavite programiranjem možete videti u kompjuterskim programima da se datum piše ovako: 2023-02-24 i to je nešto novija kultura usvojena u informatici kao prilagođavanje novim tehnologijama da se izbegne konfuzija. Takođe, zaboravite na milje i neke druge merne jedinice. U Srbiji se koriste kilometri, metri, centimetri, tone, kilogrami, litre itd. 


( Brojevi u Srpskom jeziku su lakša gramatička lekcija )

Ukoliko dođete u Srbiju, verovatno ćete menjati novac u menjačnici, banci ili ćete jednostavno ići u šoping ili restoran. Za razliku od Evropske unije koja koristi novčanu valutu evro; u Srbiji  se koristi dinar. Međunarodni kod valute se piše skraćeno RSD. Ali nemojte da se zbunite ako u trgovinama naletite na cene ili vidite neke proračune gde piše 1.234,56 Din. Slova su skraćenica za dinar i to možete videti u prodavnicama. U Srbiji se koriste platne kartice ali se još uvek više koristi novac kao sredstvo plaćanja. Uvek treba da imate i keš kod sebe. Za razliku od Sjedinjeni Američki Država u Srbiji kao i u Nemačkoj ili Švajcarskoj računi su jasni. Tačno možete videti šta ste platili i koliko to košta. Retko, uglavnom kod skupljih artikala poput televizora, nameštaja itd. moguće je da vidite cenu bez PDV-a. Ali pored cene to mora i da piše da je cena bez PDV-a. Ali na računu tačno piše šta i koliko ste platili sa PDV-om. I koliko od toga ide za porez na dodatu vrednost. Nikako da vi plaćate više jer je u Sjedinjenim Američkim Državama; račun na kasi uvek nešto veći za različite takse. Ukoliko iznajmljujete stan to se češće plaća u evrima nego u dinarima. Ali to je neka druga priča. Ukoliko pogledate Engleski jezik videćete da se u gramatici Engleski jezika brojevi dele na čak 6 podela; pogledajte ovde. Kad je u pitanju Nemački jezik postoji dve glavne podele na osnovne i redne brojeve. Ali postoje i neke druge podele, pogledajte ovde. Ali kad je u pitanju Srpski jezik. Svi brojevi se dele isključivo na osnovne, redne i zbirne brojeve. Tako da idemo redom i koncentrišemo se na Srpski jezik i gramatiku. Pre toga dodao bih još samo da se višecifreni brojevi pišu sa razmakom. Npr. 

9 876 543 – devet miliona osamsto sedamdeset šest hiljada pet stotina četrdeset tri

Osnovni Brojevi

Osnovni brojevi, ponekad se zovu i glavni brojevi su brojevi koji nam govore koliko ima nečega na broju.

0. nula – zero null

1. jedan one eins

2. dva two zwei

3. tri three drei

4. četiri four vier

5. pet fivefünf

6. šest sixsechs

7. sedam sevensieben

8. osam eightacht

9. devet nineneun

10. deset tenzehn

11. jedanaest – eleven elf

12. dvanaest – twelve zwölf

13. trinaest – thirteen dreizehn

14. četrnaest – fourteen vierzehn

15. petnaest – fifteen fünfzehn

16. šesnaest – sixteen sechzehn

17. sedamnaest – seventeensiebzehn

18. osamnaest – eighteenachtzehn

19. devetnaest – nineteenneunzehn

20. dvadeset – twentyzwanzig

21. dvadeset jedan – twenty-one einundzwanzig

22. dvadeset dva – twenty-two zweiundzwanzig

23. dvadeset tri – twenty-three dreiundzwanzig

30. trideset – thirtydreißig

40. četrdeset – fourtyvierzig

50. pedeset – fiftyfünfzig

60. šesdeset – sixtysechzig

70. sedamdeset – seventysiebzig

80. osamdeset – eightyachtzig

90. devedeset – ninetyneunzig

100. sto – (a/one) hundert (ein)hundert

101. sto jedan – (a/one) hundred and one (ein)hunderteins

121. sto dvadeset jedan – (a/one) hundred and twenty-one (ein)hunderteinundzwanzig

1000. hiljada – (a/one) thousand (ein)tausend

2000. dve hiljade – two thousand zweitausend

1 000 000. million – (a/one) million eine Million

2 000 000. dva miliona – two million zwei Millione

1 000 000 000. bilion – (a/one) billion eine Milliarde

Osnovni brojevi su promenjivi jedino od broja 1 do 4. Što znači da se samo brojevi od 1 do 4 menjaju po padežima, dok se po rodu menjaju samo brojevi 1 i 2. Promena po padežima:

                 padež. muški rod, ženski rod, srednji rod

 • N. jedan, jedna, jednodva, dve, dvatri, tri, tričetiri, četiri, četiri
 • G. jednog, jedne, jednogdrugog, druge, drugogtrećeg, treće, trećeg
 • D. jednom, jednoj, jednom drugom, drugoj, drugomtrećem, trećoj, trećemčetvrtom, četvrtoj, četvrtom
 • A. jednog, jednu, jednodrugog, drugu, drugotrećeg, treću, trećečetvrtog, četvrtu, četvrto
 • V. jedan, jedna, jednodva, dve, dvatri, tri, tričetiri, četiri, četiri
 • I. jednim, jednom, jednimdva, dve, dvatri, tri, tričetiri, četiri, četiri
 • L.jednom, jednoj, jednomdrugom, drugoj, drugomtrećem, trećoj, trećemčetvrtom, četvrtoj, četvrtom

Brojevi kao što su 100 - sto, 1000 - hiljadu, 1 000 000 – milion itd. su ovde samo u funkciji brojeva, Inače to su imenice i one se menjaju kao imenice.

 • Video sam jednog čoveka. – I saw a man. – Ich habe einen Mann gesehen.
 • Spasio sam dve žene.I saved two women. – Ich habe zwei Frauen gerettet.
 • Pronašao sam troje dece.I found three children. – Ich habe drei Kinder gefunden.
 • Vozio sam četvoro ljudi.I was driving four people. – Ich fuhr vier Personen.

Redni brojevi

Redni brojevi su brojevi koji označavaju redosled, koje je neko lice ili predmet po redu ili u kom se redu nalazi neko ili nešto.

1. prvi – firsteins

2. drugi – second zwei

3. treći third drei

4. četvrti fourth vier

5. peti fifthfünf

6. šesti sixtxsechs

7. sedmi seventhsieben

8. osmi eighthacht

9. deveti ninthneun

10. deseti tenthzehn

11. jedanaesti – eleventh elf

12. dvanaesti – twelfth zwölf

13. trinaesti – thirteenth dreizehn

14. četrnaesti – fourteenth vierzehn

15. petnaesti – fifteenth fünfzehn

16. šesnaesti – sixteenth sechzehn

17. sedamnaesti – seventeenthsiebzehn

18. osamnaesti – eighteenthachtzehn

19. devetnaesti – nineteenthneunzehn

20. dvadeseti – twentiethzwanzig

21. dvadeset prvi – twenty-first einundzwanzig

22. dvadeset drugi – twenty-second zweiundzwanzig

23. dvadeset treći – twenty-third dreiundzwanzig

30. trideseti – thirtiethdreißig

40. četrdeseti – fourtiethvierzig

50. pedeseti – fiftiethfünfzig

60. šesdeseti – sixtiethsechzig

70. sedamdeseti – seventiethsiebzig

80. osamdeseti – eightiethachtzig

90. devedeseti – ninetiethneunzig

100. stoti – (a/one) hundredth (ein)hundert

101. sto prvi – (a/one) hundred first (ein)hunderteins

121. sto dvadeset prvi – (a/one) hundred and twenty-first (ein)hunderteinundzwanzig

1000. hiljaditi – (a/one) thousandth (ein)tausend

2000. dve hiljaditi – two thousandth zweitausend

1 000 000. millionski – (a/one) millionth eine Million

2 000 000. dvomilionski – two millionth zwei Millione

1 000 000 000. bilionski – (a/one) billionth eine Milliarde

U višečlanim rednim brojevima samo je poslednji redni broj dok su svi ostali osnovni brojevi. Redni brojevi se inače menjaju kao pridevi određenog vida i imaju oblike za sva tri roda.

 • Stajao sam sedamnaesti u redu ispred apoteke. - I was seventeenth in line in front of the pharmacy. - Ich stand als Siebzehnter in der Schlange vor der Apotheke.
 • Dobio sam nagradu kao milioniti kupac. - I was awarded as the millionth customer. - Ich wurde als millionster Kunde ausgezeichnet.

Zbirni brojevi

Zbirni brojevi su brojevi koji označavaju tačan broj pojmova imenicama sa značenjem mladih bića ili skup osoba muškog i ženskog pola. Zbirni brojevi se ne menjaju po rodu i broju ali se retko menjaju prema padežima. Ako koristite višecifrene brojeve u svrhu zbirnih brojeva, samo zadnja cifra se tretira kao zbirni broj dok se ostale tretiraju kao osnovni brojevi.

sto jedan dalmatinac

 • Udomio sam sedmero mačića.I adopted seven kittens.Ich habe sieben Kätzchen adoptiert.
 • Tri drugarice su mi kupile poklon za rođendan. - Three friends bought me a present for my birthday. - Drei Freunde kauften mir ein Geschenk zu meinem Geburtstag.
No comments:

Post a Comment