Thursday, May 04, 2023

Poboljšajte svoju sposobnost pamćenja, ponovite 100 memorijskih kuka, od 0 do 99

Postoje mnogi načini da uspešno zapamtite memorijske kuke, a jedan od najvažnijih je svakako ponavljanje istih onih koje smo do sada učili. Kada ponavljate memorijske kuke koje ste usvojili, vi osvežavate svoje pamćenje i jačate svoje sposobnosti pamćenja. U početku, potrebno je češće ponavljati memorijske kuke koje učite, dok kasnije to postaje manje potrebno. U slučaju Manuelovog Vrhovnog SistemaPamćenja, nakon ponavljanja memorijskih kuka; jednostavno prelazite i na još jedan način pamćenja; a to je korišćenje memorijskih kuka u praksi. To dodatno jača vaše pamćenje. Kao rezultat toga, na kraju jednostavno znate sve memorijske kuke koje ste naučili i ne zaboravljate tako lako na mnogo duži period. Kada pamtite i prisećate se memorijski kuka, najbitnije je pitanje koje ćete često postavljati sami sebi. A to je „Šta radi ova memorijska kuka?“. Kad znate šta radi neka memorijska kuka, onda znate i koja je sledeća u nizu. Na taj način lako vam je pamtiti memorijske kuke njihovim redom bez obzira koliko je memorijski kuka povezano. To vam je isto kao brojanje. Bez obzira od kojeg od kojeg broja brojite, vi uvek znate da brojite. Tako ćete znati i sve memorijske kuke. Zato, ponavljamo prvih 100 memorijski kuka koje smo do sada učili. Njih ćete najviše koristiti u vašem životu i da znaćete iste u bilo koje doba dana i noći kao što sad znate brojeve u matematici. 


( Ponavljanje jača i produžuje vaše pamćenje naučenog) 

Možda se pitate, zašto da ponavljamo svaki 100 memorijski kuka, zašto to nismo radili pre?  Jednostavno, što u svetu memorijski kuka 100 i nije neki veliki broj. Pokušajte da zamislite Manuelov Vrhunski Sistem Pamćenja koji ima 10 000 memorijski kuka, kao neku zgradu. Onda je to definitivno ogromna zgrada sa 100 spratova. Zgrada ima 10 nivoa jer svaki nivo broji 10 spratova. Na svakom spratu ima 100 stanova. Svaki sprat je podeljen na 4 zone. Svaka zona ima 25 stanova. Kad učite jednu priču vi učite jednu zonu u zgradi. Svaka priča ima svoje jedinstveno ime. Tako i svaka zona ima svoj naziv. Potpuno isto kao i svaka priča. Svaka priča ima 25 memorijski kuka, tako i svaka zona ima 25 stanova. Znači, svaka memorijska kuka je jedan stan. I kad nešto budete pamtili, povezujući stvari koje pamtite sa memorijskim kukama; vi ćete u stvari samo čuvati to što pamtite u određenom stanu. Ista ta zgrada, svi ti nivoi, spratovi, zone i stanovi će biti najjača mentalna konstrukcija u vašem umu. Upravo u toj zgradi ćete pamtiti sve što ikad hoćete da pamtite. I kad hoćete da se prisetite nečega, vi u stvari znate u kom se stanu nalazi ta informacija. Po pitanju tehnika pamćenja ovo vas može asocirati na tehniku pamćenja Rimska soba. Recimo da je ovo mnogo više od sobe, ali princip je isti. Imajte samo na umu da se Manuelov Vrhovnski Sistem Pamćenja bazira na više tehnika pamćenja. Ne možete mi pretpostaviti koliko će vam sve to biti korisno, ali vremenom i kroz praksu ćete shvatiti.

Ponavljamo memorijske kuke od 0 do 100

ZEC popravlja SAT. SAT se kotrlja u SENO. SENO krije SOM-a. SOM jede SIR. SIR se pravi u SELO-u. SELO pravi UŽE. UŽE pada u SOK. SOK pršće SOVA-u. SOVA pada u SUPA-u. SUPA se prosipa na STAZA-u. STAZA vodi DETE. DETE baca DINJA-u. DINJA pogađa DAMA-u. DAMA šeta sa SESTRA-om. SESTRA nosi SEDLO. SEDLO nosi AUTIĆ. AUTIĆ vuče TEG. TEG obasjava OSTAVA-u. OSTAVA krije TOP. TOP gađa SUNCE. SUNCE obasjava NOTE. NOTE pokrivaju NANA-u. NANA se krije od NOJ-a. NOJ zaobilazi NAR. NAR se kotrlja u NIL.  

***

NIL krije AEO-la. AEO topi SNEG. SNEG pada u SENF. SENF leti u NEBO. NEBO se nadvija nad MIS. MIS skuplja MED. MED pada na MINA-u. MINA baca ZMAJ-a. ZMAJ pada u MORE. MORE prekriva ZEMLJA-u. ZEMLJA se smeje JEŽ-u. JEŽ trči u ZAMAK. ZAMAK lovi MUVA-u. MUVA sleće na MAPA-u. MAPA vodi do SRCE-a. SRCE čeka RODA-u. RODA sleće na SIRENA-u. SIRENA prosipa RUM. RUM pršće ORAH. ORAH se kliže na RELI. RELI miriše RUŽA-u. RUŽA miriše RAK-u. RAK se igra sa CRV-om. CRV beži od RIBA-e. RIBA pliva ULICA-om.

***

ULICA raznosi ZLATO. ZLATO jaše SLON-a. SLON se boji OLUJA-e. OLUJA čupa CELER. CELER se ljulja na LJULJA-i. LJULJA se ljulja na LAĐA-i. LAĐA prevozi SELJAK-a. SELJAK jaše LAV-a. LAV se penje na LIPA-u. LIPA hrani ZEČICA-u. ZEČICA beži u ŽITO. ŽITO hrani IN-a. IN pije ČAJ. ČAJ se prosipa na ŠAH. ŠAH pada u ŠOLJA-u. ŠOLJA pada u ČAŠA-u. ČAŠA se prevrće na ČEK. ČEK potpisuje ŠEF. ŠEF vozi IP. IP vozi KOZA-u. KOZA se zaljubila u KIT-a. KIT pliva OKEAN-om. OKEAN ljulja SKIJE. SKIJE nose CEGER. CEGER tone na KOALA-u. 

***

KOALA baca GAĆE. GAĆE padaju u KAKAO. KAKAO se prosipa na KAFA-u. KAFA se prosipa na KAPA-u. KAPA pada na OVCA-u. OVCA pije VODA-u. VODA se prevozi AVION-om. AVION prevozi ZAVOJ. ZAVOJ odmotava EVRO. EVRO se kotrlja VILA-i. VILA nosi USISIVAČ. USISIVAČ usisava VUK-a. VUK juri FIFI-ja. FIFI beži u VIP. VIP ima PSA. PAS baca PITA-u. PITA pada na PAUN-a. PAUN juri PUMA-u. PUMA beži kod ZUBAR-a. ZUBAR nosi PILE. PILE skače na PUŽ-a. PUŽ ide kod BAKA-e. BAKA pije PIVO. PIVO se prosipa na BEBA-u. BEBA puže na TASOS.

Kojih 100 memorijski kuka smo povezali?

0 – ZEC

1 – SAT

2 – SENO

3 – SOM

4 – SIR

5 – SELO

6 – UŽE

7 – SOK

8 – SOVA

9 – SUPA

10 – STAZA

11 – DETE

12 – DINJA

13 – DAMA

14 – SESTRA

15 – SEDLO

16 – AUTIĆ

17 – TEG

18 – OSTAVA

19 – TOP

20 – SUNCE

21 – NOTE

22 – NANA

23 – NOJ

24 – NAR

25 – NIL

26 – ANĐEO

27 – SNEG

28 – SENF

29 – NEBO

30 – MIS

31 – MED

32 – MINA

33 – ZMAJ

34 – MORE

35 – ZEMLJA

36 – JEŽ

37 – ZAMAK

38 – MUVA

39 – MAPA

40 – SRCE

41 – RODA

42 – SIRENA

43 – RUM

44 – ORAH

45 – RELI

46 – RUŽA

47 – RAK

48 – CRV

49 – RIBA

50 – ULICA

51 – ZLATO

52 – SLON

53 – OLUJA

54 – CELER

55 – LJULJA

56 – LAĐA

57 – SELJAK

58 – LAV

59 – LIPA

60 – ZEČICA

61 – ŽITO

62 – DŽIN

63 – ČAJ

64 – ŠAH

65 – ŠOLJA

66 – ČAŠA

67 – ČEK

68 – ŠEF

69 – DŽIP

70 – KOZA

71 – KIT

72 – OKEAN

73 – SKIJE

74 – CEGER

75 – KOALA

76 – GAĆE

77 – KAKAO

78 – KAFA

79 – KAPA

80 – OVCA

81 – VODA

82 – AVION

83 – ZAVOJ

84 – EVRO

85 – VILA

86 – USISIVAČ

87 – VUK

88 – FIFI

89 – VIP

90 – PAS

91 – PITA

82 – PAUN

93 – PUMA

94 – ZUBAR

95 – PILE

96 – PUŽ

97 – BAKA

98 – PIVO

99 – BEBA

Sad kad znate prvih 100 memorijski kuka, već možete povezivati i pamtiti sve što ima na spisku 100 stavki. Kažemo 100 zato što se sve stavke koje pamtimo broje od broja 1 i memorijske kuke broj 1. Memorijska kuka ZEC – C – 0 je rezervisana i nikad se ne koristi za bilo kakva nabrajanja. I ona se ne koristi u brojanju. Na primer ne možete reći da je 0 prvi dan u sedmici. Ali reći da je 1 prvi dan u sedmici, to već ima smisla. Po ovom pravilu vi imate na raspolaganju 99 memorijski kuka. Međutim, setite se šta radi BEBA – BB – 99. Ona puže na TASOS – TSS – 100. Znači imate i 100-tu memorijsku kuku u sledećem nizu kuka kad vam zatreba. To se naravno ne odnosi na memorijsku kuku 9 999 . Pogledajte u sledećem postu kako koristimo memorijske kuke u praksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment