Wednesday, February 08, 2023

Uzbudljivi svet zamenica, sve što trebate znati o zamenicama u Srpskom jeziku

Kao što vas i sama reč zamenice asocira da nešto zamenjujete, tako i zamenice jesu promenljiva vrsta reči koje zamenjuju imenice i prideve, te upućuju na lica, bića i predmete, na njihovu osobinu i pripadnost. Ukoliko ste čitali prethodni post; Pridevi u Srpskom jeziku onda znate da su promenjive reči one reči koje se menjaju prema rodu, broju i padežu; onda shvatate da su pored prideva i zamenice promenjiva vrsta reči. Što recimo kad su u pitanju pridevi nije slučaj u Engleskom jeziku jer pridevi u Engleskom jeziku nisu promenjiva vrsta reči. Zamenice su druga priča. I Engleski jezik i Nemački jezik imaju istu ili sličnu listu podelu zamenica samo što mi u Srpskom jeziku taj spisak delimo na imenske i pridevske zamenice; pa to sve komplikuje jednostavnu listu. Samo nemojte reći strancu Srpska posla, neće vas razumeti. I naravno, neki stranac će vas verovatno pitati šta su to nelične imeničke zamenice. Ko će mu to objasniti? Nadam se da znate da crtate i šta su mape uma. Zato zaboravite jednostavnu listu već pogledajte i koncentrišite se na hijerarhiju.


    (Zamenice u Srpskom jeziku se prvo dele na imenske i pridevske zamenice 
 • Zamenice
  • Imenske zamenice
   • Lične imeničke zamenice
   • Lična povratna zamenica
   • Nelične imeničke zamenice
    • Upitne
    • Neodređene
    • Odrične
    • Opšte
  • Pridevske zamenice
   • Prisvojne zamenice
   • Pokazne zamenice
   • Upitno - odnosne zamenice
   • Neodređene zamenice
   • Odrične zamenice
   • Opšte zamenice

Pa sad ako se snalazite idemo nekim redom. Dobra vest je da možete i bez ovih podela prepoznati zamenice u rečenici i govoru. Takođe možete iz svega izvući jedan dobar savet; "Kad učite strane jezike; više se oslonite na njihove podele zamenica." Mnogo su jednostavnije iako u suštini sve je slično. Ali za sada krenimo redom i prvo da vidimo šta su lične imeničke zamenice.

Lične imeničke zamenice

 • Zamenice
  • Imenske zamenice
   • Lične imeničke zamenice

Kao što vidite zamenice se dele na imenske i pridevske zamenice. Imenske zamenice su zamenice koje zamenjuju imenice a ne prideve. Zato se i zovu imenske zamenice. Imenske zamenice se dele na lične i nelične imeničke zamenice; ali se tu nekako uklapa i povratna lična zamenica; tako da je i ona deo imenski zamenica. I onda dolazimo do pitanja šta su to lične imeničke zamenice? Lične imeničke zamenice označavaju ili upućuju na lica. One imaju rod: muški, ženski i srednji; i broj. Kad se menjaju po padežima, mogu imati duže naglašene ili kraće nenaglašene oblike.

jednina

1.       ja – I - ich

2.       ti – you - du

3.       on – muški rod, - he - er

ona – ženski rod, - she - sie

ono – srednji rod, - ites

množina

1.       mi – we - wir

2.       vi – you - ihr

3.       oni – they sie

 • Ja učim strane jezike. - I study foreign languages. - Ich studiere Fremdsprachen.
 • Oni uče srpski jezik. - They learn the Serbian language. - Sie lernen die serbische Sprache.

Lična povratna zamenica

 • Zamenice
  • Imenske zamenice
   • Lična povratna zamenica

Lična povratna zamenica je za sva lica ista i menja se samo po padežima. U srpskom jeziku imate dosta glagola koji imaju pored sebe se kao npr. kupati se, češljati se … itd. Nemojte to mešati sa ličnim povratnim zamenicama jer u takvim slučajevima … se … nije lična povratna zamenica. Pogledajte ličnu povratnu zamenicu promenjenu prema padežima. Ona je ista za sva lica.

 1. Nominativ: -
 2. Genitiv: sebe
 3. Dativ: sebi
 4. Akuzativ: sebe/se
 5. Vokativ: -
 6. Instrumental: sobom
 7. Lokativ: sebi

 • Prestani da pričaš sam sa sobom! – Stop talking to yourself! - Hör auf, mit dir selbst zu reden!
 • Misli na sebe! - Think of yourself! - Denke an dich selbst!

 Nelične imeničke zamenice 

 • Zamenice
  • Imenske zamenice
   • Nelične imeničke zamenice
    • Upitne
    • Neodređene
    • Odrične
    • Opšte

Nelične imeničke zamenice kao i njihov naziv predstavljaju imenice koje ne razlikuju lica i imaju samo jedan oblik koji se primenjuje za sva tri roda i oba broja. Dele se na upitne, neodređene, odrične i opšte.

Upitne ( ko?, šta? )

 • Ko ti je ova devojka? -  Who is this girl of yours? - Wer ist dieses Mädchen von dir?
 • Šta ti je to na stolu? - What's that on your table? - Was ist das auf deinem Tisch?

Neodređene ( neko, nešto )

 • Neko joj je ukrao novčanik. - Someone stole her wallet. - Jemand hat ihr Portemonnaie gestohlen.
 • Nešto je u žbunju. - There's something in the bushes. - Da ist etwas im Busch.

Odrične ( niko, ništa ) 

 • Niko nije dolazio ovde. - Nobody used to come here. - Früher kam niemand hierher.
 • Ništa ti ne verujem. - I don't trust you. - Ich vertraue dir nicht.

Opšte ( svako, svašta )

 • Svako ti je bitniji od mene. - Everyone is more important to you than me. - Jeder ist dir wichtiger als ich.
 • Svašta sam čuo o tebi. - I've heard all kinds of things about you. - Ich habe alles Mögliche über dich gehört.
To bi bilo sve što se tiče imenski zamenica. Pogledajmo sad pridevske zamenice.

Prisvojne zamenice
 • Zamenice
  • Pridevske zamenice
   • Prisvojne zamenice

Za razliku od imenski zamenica; pridevske zamenice menjaju prideve. Kao i pridevi slažu se u rodu, broju i padežu. Pridevske zamenice imaju funkciju atributa ili imenskog dela predikata. Nisu samostalne u rečenici. Delimo ih na prisvojne, pokazne, upitno - odnosne, neodređene, odrične i opšte. Pogledajmo prvo prisvojne zamenice. Šta su prisvojne zamenice? To su pridevske zamenice koje označavaju pripadanje bića ili predmeta pojedinim licima.

jednina

1.       moj, moja, moje, moji, moje, moja - mine - miner

2.       tvoj, tvoja, tvoje, tvoji, tvoje, tvoja – yoursdeiner

3.       njegov, njegova, njegove, njegovi, njegove, njegova, - hisseiner 

množina

      1.       naš, naša, naše, naši, naše, naša – oursunser

2.       vaš, vaša, vaše, vaši, vaše, vaša – yours - euer

3.       njihov, njihova, njihove, njihovi, njihove, njihova – theirs ihrer

Povratne prisvojne zamenice označavaju da objekat pripada subjektu.

 • jednina: svoj, svoja, svoje – own eigen
 • množina: svoji, svoje, svoja – owneigen 

Pokazne zamenice

 • Zamenice
  • Pridevske zamenice
   • Pokazne zamenice

Pokazne zamenice se upućuju na bića, predmete i njihove osobine, količinu, veličinu itd.

1. lice:

za bića i predmete: ovaj, ova, ovo; ovi, ove, ova

za veličinu: ovoliki, ovolika, ovoliko; ovoliki, ovolike, ovolika

za osobinu: ovakav, ovakva, ovakvo; ovakvi, ovakve, ovakva  

2. lice:

za bića i predmete: taj, ta, to; ti, te, ta

za veličinu: toliki, tolika, toliko; toliki, tolike, tolika

za osobinu: takav, takva, takvo; takvi, takve, takva

3. lice:

za bića i predmete: onaj, ona, ono; oni, one, ona

za veličinu: onoliki, onolika, onoliko; onoliki, onolike, onolika

za osobinu: onakav, onakva, onakvo; onakvi, onakve, onakva

 • Ovo je moja jakna. - This is my jacket. - Das ist meine Jacke.
 • To je onolika zgrada. - It's such a building. - Es ist so ein Gebäude.
 • Onakvo ponašanje je neprihvatljivo. - Such behavior is unacceptable. - Ein solches Verhalten ist inakzeptabel.

Upitno - odnosne zamenice

 • Zamenice
  • Pridevske zamenice
   • Upitno - odnosne zamenice

Upitne zamenice se koriste u upitnim rečenicama, a odnosne se odnose na neku drugu reč u rečenici. I pored toga što upitne i odnosne zamenice imaju iste oblike, oni imaju različita značenja u rečenici.

za bića i stvari: koji, koja, koje; koji, koje, koja

za veličinu: koliki, kolika, koliko; koliki, kolike, kolika

za osobinu: kakav, kakva, kakvo; kakvi, kakve, kakva

za pripadnost: čiji, čija, čije; čiji, čije, čija

 • upitna: Koji laptop je moj? - Which laptop is mine? - Welcher Laptop gehört mir?  
 • odnosna: Moj laptop je koliki i tvoj. - My laptop is the same size as yours. - Mein Laptop ist genauso groß wie deiner.

Neodređene zamenice

 • Zamenice
  • Pridevske zamenice
   • Neodređene zamenice

Neodređene pridevske zamenice ukazuju na neodređene pojmove, nepoznatu ličnost, predmet ili nepoznate osobine imenice uz koju stoje. Grade se od rečce ... ne ... i upitno-odnosne zamenice.

za stvari i bića: neki, neka, neko; neki, neke, neka

za veličinu: nekolik, nekolika, nekoliko; nekoliki, nekolike, nekolika

za osobinu: nekakav, nekakva, nekakvo; nekakvi, nekakve, nekakva

za pripadnost: nečiji, nečija, nečije; nečiji, nečije, nečija

 • Kupio sam neke knjige. - I bought some books. - Ich habe einige Bücher gekauft.
 • Ovo su nečiji ključevi. - These are someone's keys. - Das sind die Schlüssel von jemandem.

Opšte zamenice

 • Zamenice
  • Pridevske zamenice
   • Opšte zamenice

Opšte pridevske zamenice upućuju na sva lica, predmete i osobine o kojima se govori i pomišlja.

za stvari i bića: svaki, svaka, svako; svaki, svake, svaka

za osobinu: svakakav, svakakva, svakakvo; svakakvi, svakakve, svakakva

za pripadnost: svačiji, svačija, svačije; svačiji, svačije, svačija

 • Svaki programer pravi greške. - Every developer makes mistakes. - Jeder Entwickler macht Fehler.

ma koji, ma čiji, ma kakav, ma koliki

bilo koji, bilo čiji, bilo kakav, bilo koliko

koji god, čiji god, kakav god, koliki god

 • Bilo koji pas zaslužuje ljubav i pažnju. - Any dog deserves love and attention. - Jeder Hund verdient Liebe und Aufmerksamkeit. 

 
No comments:

Post a Comment