Saturday, September 16, 2023

Kako se izražava prošlo vreme u Srpskom jeziku? Upoznajte se sa perfektom!

U prethodnom postu smo objasnili prezent ili sadašnje vreme u Srpskom jeziku, pogledajte ovde. I odmah posle njega učimo glagolski oblik za prošlo vreme perfekat. Ukoliko se pitate da li je pravilno reći perfekat ili perfekt, treba da znate da je oboje pravilno i podjednako upotrebljavano u Srpskom jeziku. Kada koristite padeže nominativ ili akuzativ, kod stranih i latinski imenica koji se završavaju na -kt, pravilno je da koristite oba oblika perfek(a)t. Imajte samo u vidu da oblik perfekt može češće da asocira na nešto što je super, odlično ili perfektno. Ukoliko niste upoznati sa glagolskim oblicima i njihovom podelom u Srpskom jeziku, pogledajte ovde. U sledećoj hijerarhiji pogledajte gde se perfekat nalazi.

 • Glagolski oblici
  • Lični
   • Vremena
    • Prezent
    • Perfekat

 


( Perfekat prošlo vreme )

Perfekat ili prošlo vreme je složen i lični glagolski oblik koji označava radnju, stanje ili zbivanje koje je započeto u prošlosti ili se u potpunosti završilo u prošlosti. Pogledajte sledeće primere.

 • Bio sam dve sedmice u Beogradu. - I was in Belgrade for two weeks.Ich war zwei Wochen in Belgrad.
 • Ostavila mi je ključeve od njenog auta. - She left me the keys to her car. - Sie hinterließ mir die Schlüssel zu ihrem Auto.
 • Prošle godine, Katarina je počela da uči programiranje. - Last year, Katarina started learning programming. - Letztes Jahr begann Katarina, Programmieren zu lernen.
 • Da li si gledala ovaj film? - Have you seen this movie? - Hast du diesen Film gesehen?
 • Otišao je na more u Grčku. - He went to sea in Greece. - Er fuhr in Griechenland zur See.
 • Jesu li deca otišla jutros u školu? - Did the children go to school this morning? - Sind die Kinder heute Morgen zur Schule gegangen?

Prema navedenim primerima možete i sami zaključiti da se perfekat upotrebljava za radnju koja se desila u prošlosti, preciznije za radnju koja se desila pre trenutka govora i za radnju koja je započeta u prošlosti. Kad je Srpski jezik u pitanju, smatra se da je perfekat glagolsko vreme koje se najčešće koristi. U Srpskom jeziku je perfekat mnogo značajnije glagolsko vreme nego na primer u Nemačkom jeziku. Danas u savremenom Srpskom jeziku možete perfekat koristiti da zamenite glagolska vremena aorist, imperfekat i pluskvamperfekat. Tako je za svakog stranca olakšanje iako se i druga glagolska vremena moraju naučiti i znati. Pogledajte kako se gradi perfekat i šta je to krnji perfekat?

Kako se gradi perfekat u Srpskom jeziku?

Perfekat, prošlo vreme je složeno glagolsko vreme koje se gradi od nesvršenog oblika prezenta glagola jesam i radnog glagolskog prideva koji se menja.

NESVRŠEN OBLIK PREZENTA GLAGOLA JESAM + RADNI GLAGOLSKI PRIDEV

Srpskom jeziku postoje tri pomoćna glagola i to su: jesam, biti i hteti. Oni se uglavnom koriste za izgradnju složenih glagolski vremena. Kada govorimo o perfektu, za njegovu izgradnju koristimo pomoćni glagol jesam, ali obratite pažnju na njegov nesvršen ili enklitički oblik. Pojedinjeni gramatičari osporavaju postojanje glagola jesam zato što on nema infinitiv, nego ima samo prezent

jesam – be sein  

potpun oblik:

 1. ja jesam – I amich bin       
 2. ti jesi – you aredu bist 
 3. on/ona/ono jeste – he/she/it is er/sie/es ist
 1. mi jesmowe are wir sind
 2. vi jesteyou areihr seid
 3. oni jesuthey aresie sind

 enklitički ili nesvršen oblik:

 1. ja sam – I am – ich bin       
 2. ti si – you are – du bist 
 3. on/ona/ono je – he/she/it is – er/sie/es ist
 1. mi smo – we are – wir sind
 2. vi ste – you are – ihr seid
 3. oni su – they are – sie sind

Kad imate nesvršen oblik pomoćnog glagola jesam, tada u rečenici dodate radni glagolski pridev. Ali šta je radni glagolski pridev? Radni glagolski pridev je neličan i prost glagolski oblik koji govori da je radnja, stanje, ili zbivanje izvršeno i da su subjekti bili aktivni. Radni glagolski pridev ima sva tri roda, u jednini i množini, a gradi se od infinitivne osnove svršenih i nesvršenih glagola i nastavaka.

Nastavci za građenje radnog glagolskog prideva su:

 • muški rod jednine   - o           muški rod množine   - li  
 • ženski rod jednine  - la           ženski rod množine  - le  
 • srednji rod jednine  - lo          srednji rod množine  - la  

Ovo se ne odnosi na neke izuzetke poput infinitiva glagola koji se završavaju na -ći ili -sti. Sad kad ovo znate, gradnja glagolskog oblika perfekta je i pored svoje složenosti jednostavna.

 1.  ja sam čitao – I had read ich habe gelesen
 2.  ti si čitao  – you had read du hast gelesen
 3. on/ona/ono je čitao/čitala/čitalo – he/she/it had read er/sie/es er hat gelesen 
 1. mi smo čitaliwe had read wir haben gelesen
 2. vi ste čitali you had read ihr habt gelesen
 3. oni su čitalithey had read sie haben gelesen 

Upitni oblik za perfekat se gradi tako što počnete rečenicu sa da li, je li, bi li, ne bi li, jesi li, itd.

 • Da li si čitao knjigu Ive Andrića „Na Drini ćuprija“ ? - Have you read Ivo Andric’s book “On the Drina Bridge” ? - Haben Sie Ivo Andrics Buch „Auf der Drina-Brücke“ gelesen?
 • Jeste li igrali odbojku na plaži po kiši? - Have you played beach volleyball in the rain? - Haben Sie im Regen Beachvolleyball gespielt?

Odrični oblik se gradi negacijom pomoćnog glagola jesam.

 • Nisam išao u školu. - I did not go to school. - Ich bin nicht zur Schule gegangen.
 • Oni kod njega nisu ništa jeli. - They didn't eat anything at his place. - Sie haben bei ihm nichts gegessen.

Šta je to krnji perfekat?

Zato što nije stilski da se ponavljamo, često se u govoru i pisanju kad imate ponavljanje pomoćnog nesvršenog glagola jesam u perfektu, on se jednostavno izostavlja. U slučajevima kad bi se pomoćni nesvršeni glagol jesam izostavljao da ga nema više od jedanput u istoj rečenici u perfektu; nazivamo krnji perfekat.

 • Posetio sam je i držao sam je za ruku. - I visited her and held her hand. - Ich besuchte sie und hielt ihre Hand.
 • Posetio sam je i držao za ruku. - I visited her and held her hand. - Ich besuchte sie und hielt ihre Hand.

Kad su u pitanju poslovice, moguće je u potpunosti izostaviti nesvršen pomoćni glagol jesam, ali se to onda naziva poslovični ili gnomski krnji perfekat.

 • Nesta blaga, nesta prijatelja. - No treasures, no friends. - Keine Schätze, keine Freunde.

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment