Sunday, September 05, 2021

Navigacija Nemačkim jezikom, razumevanje i korišćenje Predloga

Sa našim zadnjim tekstom Prilozi u Nemačkom jeziku; posle glagolskih vremena; mi smo započeli jedan novi ciklus; ciklus u kome proučavamo nepromenjive reči u Nemačkom jeziku. Zato je neophodno da pre Predloga dobro prostudirate Priloge i nemojte mešati ove dve stvari. Kasnije ćemo učiti i Veznike i Uzvike. Dobra vest je da su nepromenjive reči nepromenjive ali opet imaju neke svoje gramatičke trikove i mnoštvo nekih pravila što vam lako može pomutiti um. Zato na ove stvari gledajte više posmatrački i vraćajte se s vremena na vreme na Gramatiku Nemačkog jezika. Što se tiče Priloga ali i svih nepromenjivi reči imajte u vidu da Vi bez obzira koji nivo Nemačkog jezika učite; Vi nepromenjive reči već koristite. Najbolja stvar za učenje Nemačkog jezika je da učite pored reči kompletne rečenice i fraze koje se često koriste i da ih Vi što češće koristite. Ponekad čak i Nemci automatski odgovaraju na pitanja čitavim frazama na Nemačkom jeziku a da uopšte i ne koriste gramatički sklop neke rečenice. Nemojte se začuditi ako čujete Nemca da u govoru posle upotrebe weil – jer, ne koristi glagol na kraju rečenice. Možete pomisliti pa to nije ispravno gramatički. Ali u govoru Nemac ne misli da tu pravi neku grešku već da je to nešto što oni tako govore. Fraze su jako bitne i ako one često nama nemaju neku logiku. Npr.

Das Oktoberfest macht Spaß! – Oktobar FEST je zabavan!

U bukvalnom prevodu Vi ne možete reći Nemcu da je Oktobar FEST zabavan, već da on pravi zabavu. I u Nemačkom jeziku reč machen - praviti ima mnoga značenja koje samo napamet kroz fraze možete naučiti. Isto tako mi možemo reći trinke Bear - pijem pivo ali Nemcu morate reči ko pije pivo iako to za nas može zvučati egoistično da stalno govorite Ja… Zato ponavljam, nemojte se previše sablazniti Gramatikom Nemačkog jezika već to više posmatrajte kao da Vi saznajete svaki dan neka nova pravila za koja niste znali. I prepoznajte tu gramatiku u raznim frazama i sklopovima rečenica. Na YouTube-u imate gomilu video-a i materijala za slušanje i gledanje, pa koristite to. Gledajte, slušajte i čitajte na Nemačkom jeziku, samo izaberite neki zanimljiv sadržaj koji Vas interesuje i obavezno zapišite nešto ili uradite neku vežbu. Posebno obratite pažnju na razne dijaloge. Ako vi sto puta čujete i vidite neku frazu, vi ćete je pamtiti i još lakše izgovarati.


( Predloge u Nemačkom jeziku često srećete spojene sa određenim članom )

I pored moje velike želje da vam olakšam i prenesem neka iskustva u što lakšem učenju Nemačkog jezika, vraćamo se na temu ovog posta. Ako ste prostudirali prethodni post Prilozi u Nemačkom jeziku; onda razumete da su Prilozi reči koje su najčešće Priloške odredbe a mogu biti i Predikati i Atributi. Međutim, šta su to Die Präpositionen - predlozi u Nemačkom jeziku. Predlozi su nepromenjive reči koje stoje uz imenice i zamenice i određuje im padež. Predlozi izražavaju odnos prema objektu i prilogu. Za razliku od PrilogaNemačkom jeziku; Predlozi nikad ne stoje samostalno. Predlozi određuju odnos između bića i stvari i obratno. Uvek stoje ispred imenica ili zamenica. Da bi ste razumeli Predloge morate da poznajete i padeže u Nemačkom jeziku. Kako koristite neki Predlog zavisi isključivo od padeža i njihova upotreba se deli prema padežima. PredloziNemačkom jeziku uglavnom zahtevaju samo jedan padež ali nije sporno da ponekad zahteva i dva padeža. Pa da vidimo kako te podele izgledaju jedna po jedna.

Šta predlozi mogu da izražavaju?

Pre nego što vidimo podele Predloga prema padežima; trebamo napomenuti da Predlozi označavaju mesto, vreme i uzrok. Pogledajmo neke najosnovnije primere.

Mesto:

 • Ich fahre über Salzburg nach München. – Idem u Minhen preko Salzburga.
 • Die Uhr hängt an der Wand. – Sat visi na zidu.

Vreme:

 • Am Montag habe ich ein Date mit einem hübschen Mädchen aus Berlin. - U ponedeljak imam sastanak sa jednom lepom devojkom iz Berlina.
 • Ihr Flugzeug kommt um 11 Uhr an. – Njen avion dolazi u 11 sati.

 Uzrok:

 • Sie weinten vor Glük. – Oni su plakali od sreće.
 • Wegen des schlechten Wetters werden wir nicht schwimmen gehen. – Zbog lošeg vremena nećemo ići na plivanje.

Predlozi sa genitivom

Predlozi sa genitivom uglavnom opisuju vremensko trajanje, razloge ili suprotnosti. Predlozi koji se slažu sa genitivom su:

 • abseits – sa strane
 • angesichts – s obzirom na
 • anlässlich - povodom
 • anstatt - umesto
 • außerhalb – osim, izvan
 • bezüglich – u smislu
 • halber - zbog
 • diesseits – sa ove strane
 • infolge - usled
 • innerhalb – unutar, u roku
 • inmitten - usred
 • jenseits – sa one strane
 • kraft – silom
 • längs – duž
 • oberhalb – više, iznad, povrh
 • statt - umesto
 • laut - prema
 • mittels - pomoću
 • seitens – od strane
 • statt – umesto
 • trotz - uprkos
 • ungeachtet – bez obzira na
 • unterhalb - ispod
 • unweit - nedaleko
 • um … willen – zbog
 • vermittels – posredovanjem
 • vermöge - bogastvom
 • vonseiten – od strane
 • während – za vreme
 • wegen - zbog
 • zufolge – prema
 • zugunsten – u korist

 Primeri:

 • Sie wohnt außerhalb der Stat. – Ona stanuje izvan grada.
 • Trotz seiner Jahre spielt der Vater noch immer Fußball. – Uprkos svojim godinama otac još uvek igra fudbal.
 • Das Oktoberfest findet nicht außerhalb der Stadt statt. – Oktobat FEST se ne održava izvan grada.

Predlozi sa dativom

Predlozi sa dativom uglavnom izražavaju kada – vremenske odnose, kuda – kretanje i gde – mesto. Obratite pažnju da u ovom slučaju Predlozi mogu imati iznenađujuće raznovrsno značenje. Predlozi koji se slažu sa dativom su:

 • ab - od
 • aus – iz, ,od, sa
 • außer – osim, izvan
 • bei – kod, pri
 • binnen - unutar
 • dank - zahvaljujući
 • entgegen – protiv, prema, u susret
 • entlang – uz cestu, zajedno
 • gegenüber – nasuprot, prema
 • gemäß – prema
 • laut - prema
 • mit - sa
 • nach – po, prema, ka, za, posle
 • nächst – sledeći
 • nebst – osim toga
 • seit – od pre
 • samt - sa
 • von – od, o
 • zu – ka, prema

Primeri:

 • Seit zwei Stunden warte ich schon auf dich. – Čekam te već dva sata.
 • Es ist zehn nach zehn. – Sada je deset i deset.
 • Sie kam aus dem Wald. – Došla je iz šume.

Predlozi sa akuzativom

Predlozi sa akuzativom izražavaju kretanje, suprotnost, kao i  primanje i isključivanje. Predlozi koji se slažu sa akuzativom su:

 • bis – do
 • durch – kroz, po, preko
 • entlang – duž
 • für – za
 • gegen – protiv, oko
 • ohne – bez
 • sondern -
 • um – oko, okolo, u, o, za
 • wider – protiv

Primeri:

 • Bist du für oder gegen meinen Vorschlag? – Da li si ti za ili protiv mog predloga?
 • Er fährt mit dem Fahrrad um die Schule. – Vozi biciklo oko škole.
 • Ich bewerbe mich um die Stelle. – Ja konkurišem za posao. 

Predlozi sa dativom i akuzativom

Predlozi sa dativom i akuzativom ili kako ih još zovu Dvosmernim Predlozima su predlozi koji mogu da se koriste i u dativu i u akuzativu u zavisnosti od značenja. U zavisnosti da li Predlozi označavaju mirovanje ili kretanje, da li odgovaraju na pitanje wo – gde ili wohin - kuda zavisi da li će uz te Predloge stojati dativ ili akuzativ. Predlozi koji se slažu sa dativom i akuzativom su:

 • an – na
 • auf – na
 • hinter – iza
 • in – u
 • neben – kraj
 • über – iznad
 • unter – ispod
 • vor – pred
 • zwischen – između

Primeri: 

DATIV: Ich stehe im Stadion. – Ja stojim na stadionu.

AKUZATIV: Ich gehe ins Stadion. – Ja idem na stadion.

DATIV: Meine Kinder sind um sieben Uhr im Bett. – Moja deca su u sedam sati u krevetu.

AKUZATIV: Meine Kinder gehe um sieben Uhr ins Bett. – Moja deca idu u sedam sati u krevet.


( Ovih 9 predloga u dativu i akuzativu se najčešće koristiti od svih ostalih )

Većina Predloga se stapa sa oblicima dativa i akuzativa određenog člana. Zato ih poznajete u sledećem obliku:

Sa dativom:

am + dem = am

bei + dem = beim

hinter + dem = hinterm

in + dem = im

von + dem = vom

zu + dem = zum

zu + der = zur

Sa akuzativom:

an + das = ans

auf + das = aufs

durch + das = durchs

in + das = ins

um + das = ums

unter + das = unters

hinter + den = hintern

Predlozi se mogu spajati i sa zamenicama poput pokaznih, upitni i relativni zamenica. Pogledajte spajanje Predloga sa pokaznim zamenicama:

da – ispred suglasnika:

da – bei = bei dem

da – durch = durch das

da – für = für das

da – gegen = gegen das

da – hinter = hinter dem

da – mit = mit dem

da – nach = nach dem

da – neben = neben dem

da – von = von dem

da – vor = vor dem

da – zu = zu dem

da – r ispred samoglasnika:

da – r – auf = auf dem

da – r – aus = aus dem

da – r – in = in dem

da – r – über = über dem

da – r – unter = unter dem

Spajanje Predloga sa upitnim i relativnim zamenicama:

wo – ispred suglasnika:

wo – bei = bei + was

wo – durch = durch + was

wo – für = für + was

wo – gegen = gegen + was

wo – vor = vor + was

wo – r – ispred samoglasnika:

wo – r – an = an + was

wo – r – auf = auf + was

wo – r – über = über + was

wo – r - um = um + was

wo – r – unter + was

 


No comments:

Post a Comment