Monday, April 10, 2023

Zec - prva priča, putovanje kroz memorijske kuke od 0 do 24

Jednom davno živeo je jedan ZEC. Bio je srećan i nesputan. Voleo je da trči i skakuće okolo. Jednog sunčanog dana, dok je skakutao po vrućini, čuo je neki čudan zvuk koji je dolazio iz daljine. Bio je to zvuk koji nikada ranije nije čuo i zvučalo je kao nešto što pucketa. Pomislio je šta se to tako čuje. Napravio je nekoliko skokova prema tom zvuku i sve mu se više približavao. Osećao se pomalo uplašeno ali njegova radoznalost je bila jača. Nastavljao je da skakuće sve dok nije ugledao lep i pokvaren SAT koji ispušta čudne zvukove. ZEC je odmah počeo da radi na njemu na licu mesta. Razmišljao je kako da ga popravi. Pažljivo je spajao polomljene male delove i verovao je u sebe da može popraviti SAT Tako je ZEC popravljao SAT. Prolazili su dani ali ZEC nije prestajao da popravlja SAT sve dok se nije umorio. Kako je postajao sve umorniji, tako je postajao nespretan. SAT je polako počeo da bude klizav, iskliznuo se iz šape i onda je pao i stao da se kotrlja. SAT se kotrljao, kotrljao i kotrljao sve dok ga nije zaustavilo SENOSENO je uživao u vrućini ali zbog svoje veličine pravio je divnu hladovinu. Međutim, SENO nije bilo samo. SENO je krilo SOM-a. SOM je bio debeo i mnogo se znojio od vrućine. SOM je i pored vrućine, samo razmišljao šta će da jede. Tada je SOM stao da jede sve što je ležalo pored njega. Njegova glad se nije mogla tolerisati. Ali najukusnije mu je bilo nešto mokro, masno i oštrog mirisa što se nalazilo prosuto pored njega. On to nije ni znao, ali SOje jeo veliki SIRSIR se pravi u SELO-u.


( ZEC - predstavlja memorijsku kuku broj 0, zato što slova z, c, s predstavljaju 0 dok je slovo e neutralno u Manuelovom Vrhunskom Sistemu Pamćenja )

To obližnje malo SELO je bilo dosta vredno, kreativno i obrađivalo je velike površine. Ali bilo je poznato i po tome što je SELO pravilo veliko UŽEUŽE nije znalo šta da radi od vrućine, nikako nije podnosilo vrućinu. Zato je pao u SOK da se ohladi. Nije to bio običan SOK to je bio najlepši i najukusniji domaći SOK. Ali pošto je UŽE, padalo u SOKSOK se prosuo i prskao SOVA-u. SOVA je spavala i kad je SOK počeo da pršće po njoj, nije znala šta joj je se dogodilo. Tako je SOVA neispavana pala u SUPA-uSUPA je bila vruća ali nije bila vrela. Tako da se SOVA nije opržila, samo se totalno razbudila. A čekala je mrak da se probudi. Ali pošto je SOVA pala u SUPA-u, SUPA se prosula na STAZA-u.

***

STAZA vodi DETE i zbog tog se mnogo brinula šta će DETE jesti. I pored toga što je DETE bilo malo, ne skrećući sa STAZA-e, video je nešto okruglo što je možda moglo da se jede. Bila je to mala DINJA kome je nekom ispala. DETE je pokušalo da jede DINJA -u, ali nije znalo kako da je jede, i zato je bacilo DINJA-u. U tom trenutku, mala DINJA je pogodila neku prelepu mladu DAMA-u koja je bila lepo obučena i mirisala okolo. Ali DAMA to nije ni osetila, nije se čak ni okrenula da vidi šta se dešava. DAMA se šetala sa SESTRA-om. SESTRA je dosta ličila na nju ali su bile drugačije. SESTRA je tokom šetnje nosila SEDLO. Posle šetnje htela je predveče, kada zahladni; da ide na jahanje.

*** 

SEDLO nikad nije bilo samo. SEDLO je uvek na svom kraju, nosalo jedan mali AUTIĆ. On nije bio samo mali AUTIĆ. On je bio veoma jak. Mali AUTIĆ je vukao veliki TEGTEG je uvek bio čist i uvek je sijao od čistoće. Kad god se nije koristio, TEG je sijao u OSTAVA-i. OSTAVA je bila samo privid da vrši svoju funkciju zašta je namenjena. Naime, OSTAVA je sakrivala stari TOP i samo radi njega je napravljena. I pored toga što je TOP bio star on je funkcionisao i bio održavan kao da je nov. Kad god bi se bilo šta slavilo, TOP je pucao u SUNCE. Jer je znao da jedino do njega ne može dobaciti. Inače sve drugo bi pogodio i srušio. Ali svojim gađanjem SUNCE-a, uvek je najavljivao radost i ništa nije bilo srušeno.

***

SUNCE je uvek izgledalo kao da je blizu. Na slavljima SUNCE je uvek izlazilo i zalazilo neprimetno, tako da se samo činilo da stoji u jednom mestu. SUNCE je najviše obasjavalo NOTENOTE su uvek bile obasjane i bilo ih je jasno videti kada svirate. NOTE su prekrivale NANA-uNANA nije bila prekrivana samo radi vrućine. NANA se krije od NOJ-a. Ono što je najčudnije što je NOJ uradio jeste da je on zaobilazio NAR. Bio je poprilično inteligentan. Ali i pored toga, NAR se sam počeo kotrljati nizbrdo. I tako se kotrljao, kotrljao sve dok se nije otkotrljao u NIL.

Izvlačenje ključnih rečenica

Da bi smo izvukli ključne rečenice iz ove lančane priče, kad su u pitanju pamćenje i povezivanje memorijski kuka, oslanjamo se samo na jedno jedino pitanje: “Šta radi … ova memorijska kuka?“ Odgovor je rečenica u sadašnjosti, koja se sastoji samo od subjekta, glagola i predikata. 

 • Šta radi ZEC? … popravlja SAT.
 • Šta radi SAT? ... se kotrlja u SENO.
 • Šta radi SENO?… krije SOM-a.
 • Šta radi SOM? … jede SIR.
 • Šta radi SIR? … se pravi u SELO-u.
 • Šta radi SELO? … pravi UŽE.
 • Šta radi UŽE? … pada u SOK.
 • Šta radi SOK? … pršće SOVA-u.
 • Šta radi SOVA?... pada u SUPA-u.
 • Šta radi SUPA?... prosipa se na STAZA-u.
 • Šta radi STAZA? … vodi DETE.
 • Šta radi DETE? … baca DINJU.
 • Šta radi DINJA? … pogađa DAMA-u.
 • Šta radi DAMA? … šeta sa SESTRA-om.
 • Šta radi SESTRA? … nosi SEDLO.
 • Šta radi SEDLO? … nosi AUTIĆ.
 • Šta radi AUTIĆ? … vuče TEG.
 • Šta radi TEG? … sija u OSTAVA-i.
 • Šta radi OSTAVA? … krije TOP.
 • Šta radi TOP? … gađa SUNCE.
 • Šta radi SUNCE? … obasjava NOTE.
 • Šta rade NOTE? ... pokrivaju NANA-u.
 • Šta radi NANA? … krije se od NOJ-a.
 • Šta radi NOJ? … zaobilazi NAR.
 • Šta radi NAR … kotrlja se u NIL.

Kako onda ide scenario? Zamislite animirane kadrove za crtani film!

ZEC popravlja SAT. SAT se kotrlja u SENO. SENO krije SOM-a. SOM jede SIR. SIR se pravi u SELO-u. SELO pravi UŽE. UŽE pada u SOK. SOK pršće SOVA-u. SOVA pada u SUPA-u. SUPA se prosipa na STAZA-u. STAZA vodi DETE. DETE baca DINJA-u. DINJA pogađa DAMA-u. DAMA šeta sa SESTRA-om. SESTRA nosi SEDLO. SEDLO nosi AUTIĆ. AUTIĆ vuče TEG. TEG obasjava OSTAVA-u. OSTAVA krije TOP. TOP gađa SUNCE. SUNCE obasjava NOTE. NOTE pokrivaju NANA-u. NANA se krije od NOJ-a. NOJ zaobilazi NAR. NAR se kotrlja u NIL.

Kojih 25 memorijski kuka smo povezali?

0 – ZEC

1 – SAT

2 – SENO

3 – SOM

4 – SIR

5 – SELO

6 – UŽE

7 – SOK

8 – SOVA

9 – SUPA

10 – STAZA

11 – DETE

12 – DINJA

13 – DAMA

14 – SESTRA

15 – SEDLO

16 – AUTIĆ

17 – TEG

18 – OSTAVA

19 – TOP

20 – SUNCE

21 – NOTE

22 – NANA

23 – NOJ

24 – NAR

Ukoliko ste mladi, zdravi ili ste možda Python programer; u najboljem slučaju možete upamtiti 15 proizvoda sa spiska kojih trebate kupiti kada idete u prodavnicu. Ako ste samo pročitali jednom celi ovaj post sa razumevanjem o čemu se radi u navedenoj lančanoj priči; možete se sad odmah skloniti od vašeg ekrana, uzeti olovku i papir i tačno pravim redosledom ispisati celu listu od 25 memorijski kuka. Oko 99% će vas uspeti. Ako ste zapeli kod nekog pojma. Strpite se par sekundi i setićete se. Ako se pitate kako ste sve to upamtili? Jednostavno ste obratili pažnju i koristili tehniku Manuelovog Vrhovnog Sistema Pamćenja! Za memorijske kuke od 0 do 24!

 

 

   

 

 

 

           

No comments:

Post a Comment