Monday, October 31, 2022

Osvajanje sadašnjeg vremena, The Simple Present Tense – Prezent u Engleskom jeziku

Kad počinjete da učite neki strani jezik; prvo učite neke osnovne reči, zamenice, neke osnovne pojmove i nešto glagola ali uglavnom se držite sadašnjeg vremena. I dok god ne savladate odlično sadašnje vreme; ne prelazite na prošlo vreme; pa tek onda učite neko buduće vreme. Jednostavno, učenje stranog jezika se uvek počinje imenicama i njihovim promenama kroz padeže dok se posle uglavnom prioritet daje glagolima i njihovim oblicima i promenama kroz glagolska vremena. Isto tako je i sa Engleskim jezikom. Posle osnovnih i početnih stvari ali i kreiranjem osnovnih rečenica i poznavanja pozicija gde koja reč stoji u rečenici, vaš put kroz glagolska vremena počinje konjugacijom i glagolskim oblicima koje konjugacija obuhvata. Kad je Engleski jezik u pitanju; glagolski vremenski oblici izgledaju ovako:  

 • Glagolski vremenski oblici za sadašnjost
  1. The Simple Present Tense – Prezent
  2. The Present Progressive Tense – Trajni prezent
  3. The Present Perfect – Sadašnji perfekat
  4. The Present Perfect Progressive – Sadašnji trajni perfekat
 • Glagolski vremenski oblici za prošlost
  1. The Past Tense – Prošlo vreme
  2. The Past Progressive Tense – Prošlo trajno vreme
  3. The Past Perfect Tense – Pluskvamperfekt
  4. The Past Perfect Progressive Tense – Trajni Pluskvamperfekt
  5. Used + to + Infinitive – Used + to infinitivom (I used to go)
  6. Would + Infinitive – Would + infinitivom (I would go)
  7. The Participle – Particip
 • Glagolski vremenski oblici za budućnost
  1. The Simple Future Tense – Futur
  2. The Future Progressive Tense – Trajni futur
  3. The Future Perfect Tense – Budućim perfektom
  4. Going + to + Infinitive – Going + to + infinitiv
  5. To be + to + Infinitive – To + be + to + infinitive


( The Simple Present Tense - se koristi za uobičajenu radnju u sadašnjosti )

Svaki od ovih glagolski vremena je bitan u Engleskom jeziku i sva ova glagolska vremena ćemo obraditi na ovom blogu. Obratite pažnju da neka vremena mogu da predstavljaju i sadašnjost i prošlost i budućnost. Tako da glagolska vremena nisu strogo ograničena na navedenu podelu. Na primer The Present Perfect – Sadašnji perfekat pored sadašnjosti može da predstavlja i prošlost i budućnost:

 • Sadašnjost: I have always lived in Europe.Oduvek živim u Evropi.
 • Prošlost: I have bought a new book. – Kupio sam novu knjigu.
 • Budućnost: I will give you the book as soon as I have read it. – Daću vam knjigu čim je pročitam.

Ovo može da vam zvuči komplikovano ali ne brinite; sve ćete lako naučiti ali samo ako učite korak po korak. U ovom postu ćemo se prvo posvetiti The Simple Present Tense – Prezentu.

Kako se gradi The Simple Present Tense?

The Simple Present Tense – prezent ili što ga još zovu sadašnje prosto vreme se uglavnom upotrebljava za uobičajenu radnju koju obavljate u sadašnjosti ili neku radnju koja se ponavlja u razmacima. Za razliku od Srpskog jezika ili Nemačkog jezikaEngleskom jeziku nije svejedno da li se neka radnja dešava uobičajno ili na primer danas ili se dešava upravo dok o toj radnji govorite. The Simple Present Tense – prezent  se koristi za radnju koja ne mora da se dešava u istom trenutku kada o njoj govorite. Kad govorite o sadašnjosti upravo dok se radnja dešava koristite drugo glagolsko vreme za sadašnjost; The Present Progressive Tense – Trajni prezent. Obratite pažnju na primer:

 • Prezent: I read a book. – Ja čitam knjigu.
 • Trajni prezent: I am reading a book. – Ja čitam knjigu.

U prvoj rečenici vi možete da čitate knjigu tokom dana, uobičajno ili u prekidima dok u drugoj rečenici vi čitate knjigu baš sad u momentu dok o njoj govorite. U Engleskom jeziku za razliku od drugih stranih jezika vi morate koristiti obadva navedena vremena da bi ste iskazali pravilno i preciznije sadašnjost. U ovom postu se bavimo prezentom i koncentrišemo se na sadašnje vreme koje se dešava uobičajno dok ćemo trajni prezent učiti u sledećem postu. Ali prvo da vidimo kako se gradi prezent u Engleskom jezikuOn se jednostavno pravi osnovnim glagolskim oblikom; npr. to read – čitati; samo što ne pišete to. 

Infinitiv + s/es

 • I read a book. – Ja čitam knjigu.

Promena kod ovog glagola dolazi jedino u trećem licu jednine; kada je neophodno da na vaš glagol dodate slovo -s.

 • She reads a book. – Ona čitam knjigu.

Ali ako se glagol završava na samoglasnik ili suglasnike -ch, -sh, -x, i -ss, onda se dodaje nastavak -es.

 • He goes to school. – On ide u školu.
 • She washes the cloths. – Ona pere odeću.

Isto tako morate obratiti pažnju kad se glagol završava na -y. Ukoliko ispred -y stoji suglasnik -y prelazi u -ie.

 • You play video games. – Igraš video igrice.
 • The plane flies in London. – Avion leti u London.

Međutim postoje glagoli koji su izuzeci od ovih pravila poput glagola to be – biti ili to have – imati koji se često koriste kao pomoćni glagoli. Uz pomoć njih možete da gradite druga i složenija glagolska vremena.

Pomoćni glagoli u engleskom jeziku


to be – biti

I am – ja sam
you are – ti si
he, she, it is – on, ona, ono je

we are – mi smo
you are – vi/Vi ste
they are – oni su

to have – imati

I have – ja imam
you have – ti imaš
he, she, it has – on, ona, ono ima

we have – mi imamo
you have – vi/Vi imate
they have – oni imaju

to done – činiti

I do – ja sam
you do – ti si
he, she, it does – on, ona, ono je

we do – mi smo
you do – vi/Vi ste
they do – oni su

Pomoćne glagole osim što koristite za izgradnju drugih i složeniji glagolski vremena, oni se koriste da gradite upitni oblik neke rečenice ili možete praviti negaciju.

 • Do I go to school today? – Da li danas idem u školu?
 • She does not read a book. – Ona ne čita knjigu. 

Ali obratite pažnju na ovo.

 • I read a book, don’t I. – Ja čitam knjigu, zar ne.
 • She doesn’t read a book, does she. – Ona ne čita knjigu, zar ne.
 • I am the best, aren’t I. – Ja sam najbolji, zar ne.
 • You aren’t the worse, are you.Ti nisi najgori, zar ne.

Kako ćete zar ne pisati na Engleskom jeziku zavisi da li je rečenica potvrdna ili koristi negaciju, ali isto tako ukoliko se u rečenici koristi pomoćni glagol to done – činiti, koristite isti za tu svrhu. U trećoj rečenici bi ste pomislili zašto ne piše … am not I nego … aren’t I. Zato što je to izuzetak od uobičajnog pravila i ako u Engleskom jeziku nema mnogo izuzetaka, kao na primer u Nemačkom jeziku, ipak ih ima i njih morate uvek prepoznati i znati. Kao da pamtite neke trikove za koje pre niste znali. To se vremenom sve nauči. Kad smo kod trikova, The Simple Present Tense – prezent se najčešće prepoznaje zato što uz njega često ide prilozi.

 • I do not often sleep long. – Ja često ne spavam dugo.
 • She usually wakes up at 9 o’clock. – Ona se uobičajno budi u 9 sati.

Prezent isto koristite kad ukazujete na karakteristike subjekta i na primer kada govorite o opštem poznatim činjenicama.

 • She speaks Germany very well. – Ona govori veoma dobro nemački.
 • The Sava flows into the Danube. – Sava se uliva u Dunav.

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment