Wednesday, December 22, 2021

Padeži u Srpskom jeziku, kako se izboriti sa najvećim izazovima

I pored toga što je prošlo više od tri decenije kad sam u osnovnoj školi učio padeže iz tadašnjeg Srpskohrvatskog jezika, još uvek se sećam prijatne učionice, velike zelene table i nastavnice kako otvara novu kutiju sa kredama u boji. Zatim nam crta vozić; lokomotivu sa 7 vagona na tabli i traži od nas da i mi tako crtamo u naše sveske sa linijama. Na lokomotivi je pisalo padeži a na svakom vagonu koji su bili u različitim bojama pisao je jedan od 7 padeža. I svaki vagon je imao svoje mesto, lista padeža se nije mogla tek tako pisati i crtati nasumično. I svaki vagon je imao određeno pitanje čiji odgovor automatski stavlja svaku imenicu u poziciju padeža. Vozića se sećam, možda bi i vagone mogao nabrojati njihovim redosledom ali pitanja; njih sam zaboravio. Zato mi je drago da se bavim ovim postom i ponovo istražim padeže u Srpskom jeziku. Svi mi kojima je  Srpski jezik ali i drugi jezici u okruženju maternji jezik; sa lakoćom i prirodno menjamo sve imenice kroz sve padeže iako većina nas nebi znala ni da nabrojati padeže u Srpskom jeziku. Jedino učenjem stranih jezika se ponekad dotaknemo samo nekih padeža kada za to imamo potrebu. Ukoliko ste stranac verovatno smatrate da su padeži u Srpskom jeziku užas, i da je to najteže naučiti. Za nas programere koji narednih dana nameravamo da programiramo funkcije mogu vam reći da imamo brigu i mnogo posla s obzirom na sva pravila ili još gore izuzetke u tim istim pravilima. Međutim, naše programersko razmišljanje ume da korak po korak i najkompleksnije stvari dovede do razumevanja, što u prevodu i za vas znači; postoje trikovi kako da se lako nauče i pamte padeži u Srpskom jeziku. Ali u svakom slučaju moraćete zasući rukave.


( I pored trikova za učenje padeža u Srpskom jeziku čeka vas naporan rad )

Prvo pitanje koje nam se postavlja jeste šta su to uopšte padeži? Ako pogledate Wikipedia-u, padeži su različiti nastavci iste imenske reči koji označavaju različite odnose u koje imenska reč stupa u rečenici.
Mada mislim da to jednostavnije definišu osnovne škole u Srbiji. Padeži su različiti oblici istih reči. U Srpskom jeziku ima 7 padeža. Za Engleski jezik kažemo da on skoro i da nema padeže. Istina je da ih ima 3 ali u Engleskom jeziku se reči ne menjaju po padežima, pa nama deluje kao da ih nema. Ali postoje načini kako se izražavaju padeži u Engleskom jeziku. Što se tiče Nemačkog jezika, on ima samo 4 padeža. Ali ako mislite da je 7 padeža u Srpskom jeziku mnogo; šta kažete za Mađarski jezik koji ima 18 padeža ili da vam kažem da su nekada postojali jezici koji su imali čak 68 padeža. Sve u svemu, 7 padeža neka bude neka sitnica za vas. Znači Srpski jezik ima 7 padeža i njima se ne menjaju samo imenice; nego i zamenice, pridevi i neki brojevi od 1 do 4. Padeži u Srpskom jeziku u su: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental i lokativ. Obratite pažnju da se u Srpskom jeziku i množina imenica mora menjati po padežima. Padeži se uče tako što se pamte određena pitanja koja idu uz svaki padež osim vokativa. On nema svoje pitanje, nego umesto pitanja koristi samo uzvike. Ako znate pitanje za svaki oblik padeža tada ćete znati i pravilno promeniti reč u padežima, stime da odlično znate priloge i druge delove rečenica. Najbolje je da se prvo posvetimo svakom padežu po pravilnom redu kao što smo ih nabrojali, pre svega da bi ste ih bolje upoznali i razumeli. 

Padež br. 1 : Nominativ

Kao što vidite Nominativ je prvi padež u Srpskom jeziku  kao i kod ostalih stranih jezika. Naziv za njega je nastao od latinske reči nominare što znači imenovati. On je takođe i osnovni oblik reči koji samo imenuje neku reč. To je nezavisan padež koji označava vršioca radnje, nosioca stanja, zbivanja ili osobine. U rečenici Nominativ je najčešće subjekat iako može da bude i deo imenskog predikata, dopunski predikativ, priloška odredba za način, pridevna dopuna, priloške odredbe za vreme, atribut i apozicija.  

Odgovara na pitanje Ko ili Šta?

 • Knjiga je skupa. –  The book is expensive.Das Buch ist teuer.
 • Knjige su skupe. – Books are expensive. – Bücher sind teuer.

Što se tiče programiranja funkcija koje vraćaju pravilan oblik nekog padeža; funkcija za Nominativ  se ne programira jer ga imamo kao imenicu ili koristimo funkciju za pravljenje množine. Ako koristite rečnik sve reči koje pretražujete su u Nominativu ali im mogu biti dodati i drugi nastavci za druge oblike.

Padež br. 2 : Genitiv

Kao što vidite Genitiv je drugi padež u Srpskom jeziku. Nastao je od reči genus što znači porekloGenitiv je zavisan padež koji iskazuje mnogo raznih odnosa, među kojima su pripadanje delu veće celine, odvajanje, udaljavanje, poreklo, vreme, osobinu itd. Genitiv je padež koji ima najviše značenja; 3 osnovna i ima čak 40 sporednih. On takođe ima najviše službi u rečenici kao npr. atribut, pravi objekat, nepravi objekat, logički subjekat, pridev, priloška odredba za vreme, priloška odredba za mesto, priloška odredba za način, priloška odredba za uzrok, priloška odredba za nameru, priloška odredba za izuzimanje, itd. Genitiv može da se koristi sa predlozima ili bez njih. Neki predlozi u Srpskom jeziku koji mogu da idu sa Genitivom su: blizu, ispod, ispred, iz, iza, iznad, kod, kraj, od, osim, pre, pored, posle itd.

Odgovara na pitanje (Od) Koga ili (Od) Čega?

 • To je bio drugi deo knjige. - That was the second part of the book. - Das war der zweite Teil des Buches.
 • To su bili drugi delovi knjiga. - These were other parts of the books. - Dies waren andere Teile der Bücher.

Padež br. 3 : Dativ

Kao što vidite Dativ je treći padež u Srpskom jeziku. Nastao je od reči dare što znači darivatiDativ je zavisan padež koji označava namenu, pravac i cilj kretanja. U rečenici može da se upotrebljava kao nepravi objekat, indirektni objekat, onaj koji prima neku radnju, prisvojni pridev, atribut, u priloškim konstrukcijama, osoba koja doživljava neko određeno osećanje, itd. Predlozi koji idu uz Dativ su ka, nasuprot, prema, uprkos itd. Glagoli u Srpskom jeziku koji zahtevaju Dativ su činiti se, učiniti se, gaditi se, zgaditi se, smučiti se, pomagati, pomoći, prijati, ugoditi, smetati, ometati, svideti se, verovati, zavideti, radovati se, obećati itd.

Odgovara na pitanje Kome ili Čemu?

 • Zadovoljan sam knjigom. - I am satisfied with the book. - Ich bin mit dem Buch zufrieden.
 • Zadovoljan sam knjigama. - I am satisfied with the books. - Ich bin mit den Büchern zufrieden.

Padež br. 4 : Akuzativ

Kao što vidite Akuzativ je četvrti padež u Srpskom jeziku. Nastao je od latinske reči accusare što znači optužiti. Akuzativ je zavisan padež koji zavisi od glagola, prideva i priloga koji označava objekat radnje, pravac kretanja i mesto. U rečenici može da bude bez predloga i sa predlogom. Akuzativ može da označava pravi objekat, nepravi objekat, logički subjekat, prilošku odredbu za vreme, prilošku odredbu za namere, prilošku odredbu načina, prilošku odredbu pogodbe, prilošku odredbu dopuštanja, rekcijsku dopunu prideva itd. Prilozi koji idu uz Akuzativ su: kroz, niz, uz, za, među, nad, pod, pred, u, na, o, po itd.

Odgovara na pitanje Koga ili Šta?

 • Ona čita knjigu. - She is reading the book. - Sie liest das Buch.
 • Ona čita knjige. - She is reading the books. - Sie liest die Bücher.

Padež br. 5 : Vokativ

Kao što vidite Vokativ je peti padež u Srpskom jeziku. Nastao je od latinske reči vocare što znači zvati. Ponekad ga učenici zovu padež dozivanja. Pored Nominativa Vokativ je nezavisan. Vokativ služi za dozivanje, skretanje nečije pažnje, obraćanje sagovorniku itd. Ovaj padež se uvek odvaja zarezom u rečenicama:

Ne odgovara ni na jedno pitanje nego u tu svrhu koristi neki uzvik kao npr. Hej, …

 • Hej čoveče! - Hey man! - Hey Mann!
 • Vratite se, ljudi! - Come back, people! - Kommt zurück, Leute!

Padež br. 6 : Instrumental

Kao što vidite Instrumental je šesti padež u Srpskom jeziku. Nastao je od latinske reči instrument što znači sredstvo. Instrumental je zavisan padež koji najčešće označava sredstvo kojim se obavlja neka radnja. U rečenici može da bude i bez predloga i s predlogom. U rečenici može da označava sredstvo, društvo, način i stav sa kojim se vrši neka radnja. Zatim može da označava neprecizne odredbe mesta i vremena, dopunskim predikatom samo uz neke glagole i atribut. Predlozi koji idu uz Instrumental su među, pod, nad, pred, za, s(a) itd. Glagoli u Srpskom jeziku koji zahtevaju Instrumental su trgovati, baviti se, vladati, obilovati, upravljati itd.

Odgovara na pitanje S Kim ili S Čim?

 • Došao je sa knjigom. - He came with the book. - Er kam mit dem Buch.
 • Došao je sa knjigama. - He came with the books. - Er kam mit den Büchern.

Obratite pažnju da u Nemačkom jeziku za padež Instrumental se koristi Dativ zbog priloga mit.

Padež br. 7 : Lokativ

Kao što vidite Lokativ je sedmi i zadnji padež u Srpskom jeziku. Nastao je od latinske reči locus što znači mesto.Lokativ je zavisan padež koji uvek ide sa prilogom i on označava mesto na kom se nešto nalazi ali može da označava i nepravi objekat. U rečenici može da označava prilošku odredbu za mesto, prilošku odredbu za vreme, prilošku odredbu za način i nepravi objekat. Predlozi koji idu uz Lokativ su na, o, po, prema, pri, u itd.

Odgovara na pitanja O kome ili O čemu, Na čemu, Po čemu, U čemu?

 • Stavila je novac u knjigu. - She put the money in the book. - Er hat das Geld in das Buch gesteckt.
 • Stavila je novac u knjige. - She put the money in the books. - Er hat das Geld in die Bücher gesteckt.

 

 

 

 

 

 


  

No comments:

Post a Comment