Friday, November 03, 2023

Efikasni saveti za korišćenje Microsoft Word-a, kako brzo i jednostavno formatirati tekst

U našim prethodnim postovima, detaljno smo razmatrali Microsoft Office i pružili sveobuhvatno razumevanje ovog softverskog paketa. Ako ste propustili taj post, slobodno ga možete pogledati ovde za osnovne informacije o Microsoft Office-u i njegovoj instalaciji. U suštini, postoji i potpuno besplatna verzija Microsoft Office-u dostupna, ali važno je naglasiti da besplatna verzija ima svoja ograničenja koja mogu uticati na funkcionalnost i korisničko iskustvo. Zbog tih ograničenja, obično ne preporučujemo besplatnu verziju za ozbiljnu upotrebu. Zatim smo napisali post o najosnovnijim stvarima, pogledajte ovde; kako da kreirate, otvorite, snimite i obrišete dokument u Microsoft Word-u. Takođe smo otkucali nešto teksta bez ikakvog formatiranja. Da bi cela stvar bila još jasnija u prethodnom postu, pogledaj ovde; mi smo se posvetili jedan post na blogu i tastaturi i prečicama koje se najčešće koriste prilikom korišćenja Microsoft Word-a. Međutim, od ovog posta, počinjemo da se bavimo profesionalnim korišćenjem Microsoft Word-a, ali da to opet bude što jednostavnije i efikasnije. I pored toga što formatiranje teksta zahteva konstantno učenje, praksu i iskustvo; olakšavajuća okolnost je da svaka stavka u Microsoft Word-u ima svoj ToolTip – kratki opis; elementa; koji možete videti kada pređete preko ili se zadržite pomeranjem miša na elementu. To vas može podsetiti za šta ta stavka služi. Međutim, ništa ne može zameniti praksu i korišćenje što bolje i više Microsoft Word-a u vlastite svrhe. Zato, potrudite se i obraćajte pažnju i na najmanje detalje kada učite i koristite ovaj izuzetan kancelarijski program za obradu teksta.


( Formatiranje teksta u Microsot Word-u je jednostavno zahvaljujući traci sa korisnim alatkama )

Microsoft Word, jedan od najpopularnijih alatki za obradu teksta na svetu, nudi neograničene mogućnosti za kreiranje dokumenata profesionalnog izgleda. Međutim, da biste iskoristili pun potencijal ovog programa i postigli brzo i jednostavno formatiranje teksta, potrebno je poznavati ključne tehnike i savete. U ovom postu, istražićemo najjednostavnije ali efikasne metode za formatiranje teksta u Microsoft Word-u, koje će vam pomoći da poboljšate svoju produktivnost i stvorite dokumente koji će ostavljati snažan utisak. Formatiranje teksta u Microsoft Word-u uključuje korišćenje stilova, brzo pristupanje komandama i funkcijama koje menjaju font, paragrafe, liste itd. Značajno razlikujući se od pojedinačnog formatiranja teksta u Microsoft Word-u, proces formatiranja celog dokumenta obuhvata širu paletu zadataka. To uključuje pravilno oblikovanje slika i tabela, uvoz različitih delova dokumenata kreiranih u drugim programima unutar Microsoft Office ekosistema, kao i stvaranje veb stranica i PDF dokumenata, o čemu ćemo detaljnije razgovarati u narednim postovima unutar našeg Microsoft Word tutorijala. Za sada ćemo se ograničiti na formatiranje teksta, koristeći pristup preko Home panela - Home kartice i Ribbon trake - trake sa alatkama. Ovi alati nam omogućavaju da efikasno oblikujemo i organizujemo sadržaj naših dokumenata, predstavljajući osnovu za dalje razumevanje naprednih tehnika i veština unutar Microsoft Word-a.

Formatiranje teksta u Microsoft Word-u

Pokrenite Microsoft Word aplikaciju na vašem računaru, kreirajte novi prazan dokument, nazovite ga 
03. Text Formatting i snimite dokument u folder microsoft_word_tutorial. Pogledajte dobro okruženje Microsoft Word-a i u njemu Home karticu, sa trakom sa alatkama.


( Ribbon traka - traka sa alatkama )

Pogledajte panele koji se nalaze na traci poslova, zatim otkucajte sledeći tekst u dokument.

TEXT FORMATTING

 

HOME PANEL

 

-          Clipboard

-          Font

-          Paragraph

-          Styles

-          Editing

-          Collapse the Ribbon

 

Selektujte naslov tako što ćete mišem držeći pritisnut desni taster miša, preći preko naslova. I dok je naslov selektovan; to vidite tako što selektovan tekst ima pozadinsku boju sivu; kliknite na dugme B. Vaš naslov će se podebljati ili informatički rečeno boldovati. 


TEXT FORMATTING

 

Isto to uradite sa podnaslovom, ali umesto dugmeta B pritisnite dugme I. Vaš podnaslov će se za nijansu malo nakriviti. Ovu akciju informatičkim rečnikom nazivamo kurziv.

 

HOME PANEL

 

Što se ostalog teksta tiče, koristeći crticu – vi automatski pokrećete da se vaš tekst prikazuje kao Bullets lista. Ispod liste napišite podnaslov podnaslova; tako što ćete ga otkucati velikim slovima.

 

TEXT FORMATTING

 

HOME PANEL

 

-          Clipboard

-          Font

-          Paragraph

-          Styles

-          Editing

-          Collapse the Ribbon

 

CLIPBOARD

 

Ukoliko pogledate panel Clipboard na traci poslova, tamo se nalaze funkcije i komande za sečenje, kopiranje i nalepljivanje selektovanog teksta. Takođe možete videti i Format Painter što bi na Srpskom jeziku preveli kao prebaci ili preuzmi format. U svakom slučaju ovu funkcionalnost koristimo kada hoćemo da kopiramo neki već primenjen format i primenimo ga na drugoj reči, rečenici ili paragrafu. Ukucajte sledeće komande u dokument i onda primenite iste.

 

Copy text!

Paste text!

Cut text!

Use Format Painter!

 

Some text. – copy

Some text. – paste

Some text. – cut and paste

 

This is red text.

This is red text after using Format Painter.

 

Ukoliko kliknete na malu strelicu u desnom donjem uglu Clipboard panela, otvoriće vam se veći panel sa mogućnošću da vidite šta sve držite u Clipboard-u. Dodajte sledeću rečenicu u vaš dokument.

 

TEXT FORMATTING

 

HOME PANEL

 

-          Clipboard

-          Font

-          Paragraph

-          Styles

-          Editing

-          Collapse the Ribbon

 

CLIPBOARD

 

Copy text!

Paste text!

Cut text!

Use Format Painter!

 

Some text. – copy

Some text. – paste

Some text. – cut and paste

 

This is red text.

This is red text after using Format Painter.

 

You can see all the items you’ve copied to the Clipboard.

 

Pogledajte sada drugi panel na traci poslova koji je posvećen formatiranju fonta. Napišite naslov font velikim slovima i zatim formatirajte sledeće rečenice tako što ćete promeniti naziv fonta.

 

FONT

 

This is Calibry font.

This is Arial font.

This is Times New Roman font.

 

Ukoliko ste uspeli da izvršite ovo formatiranje, pređite na sledeći zadatak da promenite veličinu fonta.

This is 11 points sizes.

This is 18 points sizes.

This is 24 points sizes.

 

Veličina fonta se određuje u posebnim mernim jedinicama point-ima. 1 point je isto što i 1/72 inch-a ili oko 0.04 centimetra. Primenite sada formatiranje tako što ćete koristiti komande Increase i Decrease veličine fonta. Ove komande uvećavaju i smanjuju veličinu fonta samo za 1 point.

 

Some text. – increase

Some text. – decrease

 

Zamislite da imate čitav spisak reči ali su pisana velikim slovom. U tom slučaju nećete ispravljati svaku reč po reč, nego jednostavno selektujete sve reči koje hoćete da ispravite i izvršite formatiranje komandom lowercase – mala slova, koja se nalazi na padajućem dugmetu Change Case. Pogledajte sledeća formatiranja.

 

Some text. – sentence case

some text. – lowercase

SOME TEXT. – uppercase

Some Text. – capitalize each word

sOME TEXT. – toggle case

 

Primenite sledeća formatiranja.

 

Some text. – bold

Some text. – italic

Some text. – underline

 

Otkucajte sledeće dve rečenice i primenite na njih sva tri formata, podebljanje, kurziv i podvučenu liniju. Zatim selektujte drugu rečenicu i nju formatirajte komandom koja čisti sva formatiranja.

Some formatted text.  

Some formatted text after Clear All Formatting. 

Odradite sledeća formatiranja; selektovani tekst precrtajte linijom, primenite formatiranje subscript i superscript, koristite umetničke efekte, promenite pozadinsku i boju fonta.

 

Some text. – strikethrough

Some text. – subscript bellow

Some text. – subscript above

 

Some text. – text effects and typography

Some text. – text effects and typography

Some text. – text effects and typography

 

Some text. – text highlight color

Some text. – font color

 

Ukoliko kliknete na malu strelicu u desnom donjem uglu Font panela, otvoriće vam se forma sa mogućnošću da primenite veća i dublja formatiranja. Dodajte sledeću rečenicu.

 

You can add a variety of styles and colors to your text, as well as visual effects.

 

Pređite sad na treći panel i napišite naslov paragraph velikim slovima.

 

PARAGRAPH

 

Liste su pasusi koji počinu znakom koji se ističu na levom kraju svake stavke, formatirajući se visećom uvlakom. Zahvaljujući alatkama koje vidite u Paragraph panelu, vi možete od pasusa kreirati liste, uvlačiti tekst, sortirati ga i pomerati ga u levo, desno, centar ili ga poravnati. Kreirajte pasus koji sadrži tri rečenice i onda primenite i testirajte formatiranje koje se može izvršiti na pasuse.

 

PARAGRAPH

 

This is the first sentence in the paragraph.

This is the second sentence in the paragraph.

This is the third sentence in the paragraph.

 

Bullets list

 

·         This is the first sentence in the paragraph.

·         This is the second sentence in the paragraph.

·         This is the third sentence in the paragraph.

 

Numbering list

 

1.       This is the first sentence in the paragraph.

2.       This is the second sentence in the paragraph.

3.       This is the third sentence in the paragraph.

 

Multilevel list

 

v  This is the first sentence in the paragraph.

Ø  This is the second sentence in the paragraph.

§  This is the third sentence in the paragraph.

 

Decrease indent

 

This is the first sentence in the paragraph.

This is the second sentence in the paragraph.

This is the third sentence in the paragraph.

  

Increase indent

 

This is the first sentence in the paragraph.

This is the second sentence in the paragraph.

This is the third sentence in the paragraph.

 

Sort list

 

This is the third sentence in the paragraph.

This is the second sentence in the paragraph.

This is the first sentence in the paragraph.

 

Show/Hide – Show paragraph marks and other hidden formatting symbols.

 

Align left

 

This is the first sentence in the paragraph.

This is the second sentence in the paragraph.

This is the third sentence in the paragraph.

 

Align Center

 

This is the first sentence in the paragraph.

This is the second sentence in the paragraph.

This is the third sentence in the paragraph.

 

Align right

 

This is the first sentence in the paragraph.

This is the second sentence in the paragraph.

This is the third sentence in the paragraph.

 

Justify

 

This is the first sentence in the paragraph.

This is the second sentence in the paragraph.

This is the third sentence in the paragraph.

 

Line and paragraph Spacing

 

This is the first sentence in the paragraph.

This is the second sentence in the paragraph.

This is the third sentence in the paragraph.

Shading

 

This is the first sentence in the paragraph.

This is the second sentence in the paragraph.

This is the third sentence in the paragraph.

 

Borders

 

This is the first sentence in the paragraph.

This is the second sentence in the paragraph.

This is the third sentence in the paragraph.

 

Pored toga što sami možete biti kreativni po pitanju formatiranja i uređivanja dokumenta na kojem radite, takođe možete koristiti već gotove stilove na vaš selektovani tekst. Pogledajte i sami primenite neki od već gotovih stilova na vaš tekst, zahvaljujući alatkama u Styles panelu.

 

STYLES

 

This is some text. – Heading 2

This is some text. – Intense Quote

Styles give you document a consistent, polished look.

 

Alatke u Editing panelu, vam omogućavaju da pretražujete tekst u dokumentu, da pronađete i promenite neke reči ili čitave rečenice u pasusu. Padajuće dugme Select vam omogućava da selektujete na primer sav tekst u vašem dokumentu ili da selektujete određeni objekat koji ste uvezli u vaš dokument. Otkucajte sledeći tekst.

 

EDITING

 

Find – find text in the document

Replace – search and replace some text in the document

Select – text or objects in your document

 

Za kraj ovog posta obratite pažnju kako da sakrijete ili prikažete traku alatki i kako da podelite vaš dokument sa drugim korisnicima tako što će te ga snimiti u oblake. Otkucajte sledeći tekst.

 

COLLAPSE THE RIBBON

 

You can collapse the ribbon so only the tab names show.

 

Share button is a shortcut to save the document to Cloud and then you can share it with others.

 

Kako sve ovo izgleda, možete pogledati i u sledećem video-u:


( Microsoft Word - 3. Text Formatting )


 

 

 

 


 

 

 

No comments:

Post a Comment