Sunday, October 22, 2023

Od početnika do profesionalca, iskoristite snagu poznavanja tastature i prečica u Microsoft Word-u

Prvo smo se informativno upoznali sa Microsoft Office-om, pogledajte ovde; zatim smo se upoznali sa instaliranjem istog da bi smo u prethodnom postu, pogledaj ovde; savladali najosnovnije stvari kad je u pitanju kreiranje, otvaranje, kopiranje i brisanje Microsoft Word dokumenta. Isto tako smo napisali nešto u dokumentu o sebi i bukvalno smo kreirali jednu jednostavnu to do listu i sa njom opisali korak po korak šta radimo. I sve smo to uradili na Engleskom jeziku. Na ovaj način smo predstavili našu prvu lekciju Microsoft Word tutorijala i naučili smo da pišemo jednostavan neformatiran tekst u dokument i da taj dokument sačuvamo. Ovaj post predstavlja drugu lekciju Microsoft Word tutorijala i u ovoj lekciji ćemo vas upoznati sa tastaturom i prečicama koje se često koriste sa u Microsoft Word-u. Da li ste znali da danas mnogi korisnici računara i ne razmišljaju o tastaturi kad kupuju računar? Isto tako je i sa poznavanjem efikasnog rada u Microsoft Word-u. Nadam se da će ovaj tutorijal skrenuti pažnju mnogim korisnicima kako bi u budućnosti bili mnogo efikasniji kad je u pitanju bilo kakav rad sa tekstom. Ali prvo; vratimo se malo u prošlost. Pre pojave Windows operativnog sistema, ili da budem precizniji; pre pojave grafičkog okruženja, korisnici računara su bili ograničeni na tekstualne editore koje su se koristile u DOS operativnom sistemu. Takvi editori teksta nisu imali ništa od alata za formatiranja teksta koje vam danas Microsoft Word program nudi na raspolaganju. O formatiranju teksta u Microsoft Word-u ćemo učiti u sledećoj lekciji. Što se tiče prošlosti, tekstualni editori poput plavog tekstualnog editora koji je dolazio na disketama kao deo DOS operativnog sistema, imao je mogućnost samo rada sa običnim tekstom. Ali kreativnost i velika volja i želja da se pokaže drugima šta umete da radite na računaru, činila je dokumente tako lepo oblikovanim; čak se koristio i ASCII kod da se nešto nacrta u tekstualnom editoru. U to vreme se su takođe koristili tasterske prečice i to mnogo više nego što ih danas korisnici računara koriste i poznaju. Danas Microsoft Word vam nudi takve mogućnosti; kako za kreiranje dokumenta i formatiranje tekstova; da u ta vremena niste mogli ni u najluđim snovima ni da zamislite. Zato je neophodno da obratite pažnju i da odlično poznajete i tastaturu koju koristite i tasterske prečice koje se najčešće koriste.


( Poznavanje tastature je ključno za efikasno korišćenje Microsoft Word-a )

Za razliku od mnogih korisnika koji na primer ne koriste računar previše, kao što to čine korisnici kojima je posao da koriste računar; posebno korisnici koji se bave kucanjem raznih službenih tekstova ili programeri koji kodiraju stotinama linija koda; znaju odlično kakva tastatura im je potrebna. Na primer, ja dosta koristim PC za razne stvari, ali ako treba da pišem tekstove za ovaj blog ili inače da koristim program Microsoft Word; onda mi definitivno najbolje odgovara laptop zbog tastature koju laptopovi imaju. Mehaničke tastature i one koje koriste korisnici koji vole da igraju igrice na računaru ili velike tastature sa velikim tipkama mogu da otežavaju i uspore kucanje kada kucate mnogo teksta. Za sve one koje misle da je svejedno kakvu tastaturu koristite, razmislite o bolovima u prstima. Noviji laptopovi imaju svetleće tastature što je odlično kada radite noću ili sa prigušenim svetlom. Ukoliko živite na primer u Srbiji, tu definitivno imate mogućnost da birate tastature na Srpskom jeziku ili Engleskom jeziku. Ali ako hoćete da vam tastatura bude na Nemačkom jeziku; to je sasvim druga priča. Takve tastature i ako se proizvode u Nemačkoj, iako na kutijama imaju prikazanu sliku tastature na Nemačkom jeziku; kad ih kupite u Srbiji i otvorite kutiju; umesto nemačkih slova na tasterima, naći ćete promenjene tastere na Srpskom jezik. Nekim korisnicima više odgovara da tastatura bude na ćirilici i moguće je pronaći takve, mada nikad lično nisam video da laptop ima tastaturu na ćirilici. U svakom slučaju izbor tastature je itekako bitan i mnogo je važno da obratite pažnju i priuštite sebi što vam odgovara da vama kucanje bude što udobnije i produktivnije.

Šta znače neki tasteri na tastaturi i čemu služe?

Ukoliko pogledate bilo koju tastaturu za računare, uočićete da se ona sastoji od:
  • Control keys – kontrolni tastera
  • Function keys – funkcionalni tastera
  • Typing or Alphanumeric keys – alfa numerički tastera
  • Navigation keys – navigacioni tastera
  • Numeric keypad – numeričke tastature
  • Indicator lights – indikatorska svetla

Tasterske prečice


Pored alfa numerički tastera koje verovatno znate koristiti; koncentrisaćemo se na funkcionalne, kontrolne i navigacione tastere koji se koriste i kao prečice za lakši rad u Microsoft Word-u. Kad koristimo Microsoft Word i kažemo prečice, uglavnom mislimo na tasterske prečice. Obratite pažnju kad čujete da neko kaže prečica u informatičkom smislu; to se može odnositi i na Shortcuts – ikonice na Desktop-u. Za našu drugu lekciju, otvorite Microsoft Word, kreirajte novi prazan dokument. Nazovite ga 02. Keyboard overview and shortcuts i usnimite ga u microsoft_word_tutorial direktorijum. Ukoliko ne znate kako da to uradite, pogledajte prvu lekciju ovde. Ukoliko ste uspeli, ukucajte sledeći tekst na Engleskom jeziku:

Text formatting in Microsoft Word

Keyboard

-          Control keys

-          Function keys

-          Typing or Alphanumeric keys

-          Navigation keys

-          Numeric keypad

-          Indicator lights

Sad ćemo se upoznati sa tasterima koje ćete često koristiti i sa tasterskim prečicama. Odmaknite se jedan red i otkucajte tekst na Engleskom jeziku

Some useful function keys on the keyboard

Enter - serves to separate two paragraphs and moves the cursor to a new line

Tab – serves to move a paragraph or more when they are selected by 8 characters to the right.

Tab + Shift - serves to move a paragraph or more when they are selected by 8 characters to the left.

Space - serves to create a space for one character to the right

Backspace - serves to delete one character to the left

Delete – serves to delete one character to the right or the entire selected text

Shift - it is used as an additional key for some keyboard shortcuts, e.g., if you type in lowercase letters and hold down the Shift key, the letters will be printed in uppercase letters, or vice versa if you have Caps lock on.

Insert - when it is on, it allows you to override letters into words

Kao što možemo videti; sa tasterom Enter dok kucamo prelazimo u sledeći red. Ako dvaput pritisnute taster Enter onda ćete se pored prelaska u novi red pomeriti za još jedan red i na taj način napraviti jedan prazan red dok kucate neki tekst. Taster Tab vam pomera kursor za 8 karaktera u desnu stranu. To vam je isto kao kad bi ste kucali 8 praznih karaktera ili jednostavno pritiskali na tastaturi 8 puta taster Space. Ako vam je kursor ispred nekih slova, reči, rečenice ili celog pasusa, sve će to pomeriti u desno za 8 karaktera u desno. Ako selektujete neka slova, reči, rečenice ili cele pasuse u nekoliko redova, sve što je selektovano će biti pomereno za 8 karaktera u desno. Međutim, šta ako hoćete suprotno? Šta ako hoćete da uvučete neki pasus za 8 karaktera u levo? Onda jednostavno držite pritisnut taster Shift i onda pritisnite na Tab i vaš pasus će se uvući za 8 karaktera u levo. Space je najveći i najčešće korišćen taster na tastaturi. Sa njim pravite prazan prostor za jedan karakter. Ukoliko na primer postavite kursor negde u nekoj reči, taster Space će razmaknuti tu reč sa praznim prostorom na mestu gde ste postavili kursor. Taster Backspace koristite kad hoćete da brišete slovo po slovo sa desno u levo. Ako selektujete neku reč i pritisnete taster Backspace; on će se obrisati sve što ste selektovali kao i taster Delete. Taster Delete pored toga što briše svaki tekst koji selektujete, on briše i po jedan karakter sa levo u desno. Taster Shift se uglavnom koristi kao pomoćni taster kod nekih tasterskih prečica, kao na primer kad smo ga malopre koristili da uvlačimo pasus za 8 karaktera u levo. U Microsoft Word-u se najčešće koristi na primer kada kucate malim slovima i odjednom trebate da otkucate veliko slovo. U tom slučaju jednostavno držite pritisnut taster Shift i otkucate slovo ili cele reči koje hoćete da budu otkucane velikim slovima. To funkcioniše i obratno kada pišete velikim slovima, tj. kad vam je taster Caps Look uključen i hoćete da  otkucate malo slovo. I taster Insert se koristi kada hoćete da prepravite neko slovo ili reč. Kad je ovaj taster uključen vi jednostavno pregazite svaki sledeći karakter koji je iza kursora. Međutim, ovaj taster možete testirati u Command Prompt-u; dok u Microsoft Word-u ne radi.

Navigacioni tasteri

Navigacioni tasteri nam omogućavaju da se krećemo i skačemo po celom dokumentu. Tasterske prečice za tu svrhu ćemo prvo otkucati na Engleskom jeziku. Znači odmaknite jedan red i otkucajte sledeći tekst.

Home - places the cursor at the beginning of the line

End - places the cursor at the end of the line

Page Up - scrolls the document page up

Page Down - scrolls the document page down

Ctrl + Home - places the cursor at the beginning of the document

Ctrl + End - places the cursor at the end of the document


Cursor arrows - move the cursor up, down, left and right on the screen


Ukoliko poznajete Engleski jezik i sami možete pretpostaviti šta tekst koji ste otkucali znači. Taster Home pomera kursor na početak reda. Taster End radi suprotno, postavlja kursor na kraj reda. Skrolovanje ili pomeranje dokumenta na gore se vrši pritiskom na taster Page Up, dok tasterom Page Down spuštate dokument na dole. Tasteri Ctrl + Home pomera kursor na početak dokumenta, dok Ctrl + End pomera kursor na kraj dokumenta. Što se tiče kursor strelica koje se često koriste i u računarskim igricama, sa njima se jednostavno krećete po dokumentu; gore, dole, levo i desno po svakom karakteru. Kako budemo prelazili dalje lekcije, tako ćemo učiti i druge tasterske prečice. Kako ova lekcija Microsoft Word tutorijala izgleda, možete pogledati i u sledećem video-u:


( Microsoft Word - 2. Keyboard Overview and Shortcuts )

 


 

 

 

 

 

  

No comments:

Post a Comment