Thursday, December 26, 2019

Moć imenica, unapredite svoje veštine engleskog jezika

Mala deca čak iako ne umeju da definišu šta su to imenice, oni znaju da pokažu rukama na stvari oko njih. Za njih su imenice svaka stvar koju vide. Najjednostavnija definicija za imenice za koji sam čuo glasi da su imenice reči kojima nešto imenujemo. Ja sam kao dete u školi učio da su imenice reči koje označavaju bića, predmete i pojave. Ali hajde da to kažemo kako to drugi kažu; Imenice su vrste reči koje označavaju ljude, životinje, predmete, stanja, događaje, osećanja i apstraktne pojmove. Jednostavno, reč Noun – imenica je nastala od latinske reči nomen koja znači ime. U Engleskom jeziku u rečenicama, imenica može biti subjekat ili predikat i mogu biti definisani pridevom kao u srpskom jeziku, ali mogu biti i definisani određenim i neodređenim članovima što nemamo u srpskom jeziku. Određene i neodređene članove u Engleskom jeziku pogledajte ovde. Ali da ne komplikujemo, ako mene pitate po pitanju imenica najbitnije je da razumete da li je imenica brojiva ili nebrojiva i kako se pravi njena množina. Ali ajmo redom, da se upoznamo sa svim podelama i pravilima.


( Imenice u engleskom jeziku se uglavnom pišu malim slovima )

Engleskom jeziku postoje vlastite imenice, opšte imenice, zbirne imenice, apstraktne imenice, gradivne imenice, brojive imenice i nebrojive imenice. Za razliku od Nemačkog jezika, kao i kod nas imenice se u Engleskom jeziku  uglavnom pišu malim slovom ali postoje izuzeci što vas može zbunjivati. Na primer, dani u nedelji, meseci i praznici se uvek pišu velikim slovom.

Is it tomorrow Thursday? – Da li je sutra četvrtak.
My birthday is September 1st. – Moj rođendan je prvog septembra.
Happy New Year. – Srećna nova godina.

Ako pogledate naslov ovog posta, videćete da sam napisao u Engleskom jeziku; zamenicu velikim slovom. To gramatički nije pravilno, ali ja sam to uradio namerno da bi istakao … Engleskom jeziku… i smatram da je to prihvatljivo. Međutim nešto tako nemojte nikada da radite u Engleskom jeziku. Ne možete koristiti prvo veliko slovo da bi ste nešto istakli. U Engleskom jeziku  uvek morate precizno znati kad se koristi veliko slovo a kada malo. Druga stvar po pitanju imenica je da imenice u Engleskom jeziku mogu imati jedini padežni oblik genitiv; što ne znači da Engleski jezik  nema padeže već ih ima samo tri. Nominativ, genitiv i akuzativ. Međutim, genitiv se jedini odnosi na imenice, dok se svi mogu odnositi na zamenice. I još nešto, genitiv se pravi jednostavno tako što dodate ‘s imenici u jednini ili samo apostrof ako se imenica završava na slovo s. Toliko jednostavno. Niste ni svesni koliko ste srećni što ne učite padeže u Nemačkom jeziku, čast izuzecima. Za njih se nadam da će im ovaj blog olakšati učenje. Pogledajmo neki primer.

Women's shoes are more expensive. – Ženine cipele su skuplje.
James’ computer is broken. – James-ov kompjuter je pokvaren.
Manuel’s car is new. – Manuelova kola su nova.

Podela imenica u engleskom jeziku


Pre nego što napravimo podelu imenica u Engleskom jeziku, hteo bih da ukažem na još neke važne stvari po pitanju imenica u Engleskom jeziku. Na primer, za razliku od srpskog jezika i posebno za razliku od Nemačkog jezika, imenice koja označavaju lica u Engleskom jeziku mogu biti istovremeno i muškog i ženskog roda. Pogledajte sledeće primere:

Where is the boss? She is there. – Gde je šef ? Ona je tamo.
Who is the guest? She is a student. – Ko je gost? Ona je studentkinja.
A customer is coming. Is she rich? – Mušterija dolazi. Jel ona bogata?

Kao što vidite kada kažete student to može biti i student i studentkinja. Znači neke imenice mogu biti i muškog i ženskog roda. Vi možete jedino na osnovu konteksta odrediti da li se radi o muškom ili ženskom rodu. U Nemačkom jeziku morate da znate kako se kaže i student i studentkinja i studentkinje i studenti dok u Engleskom jeziku. to je samo jedna reč. Zar to nije još jedan od razloga zašto toliko ljudi lako uči i govori Engleski jezik.. Životinje, biljke i stvari su uglavnom srednjeg roda, ali i oni često mogu biti i muškog i ženskog roda.

Where is the dog? Its running. She is my dog. – Gde je pas? Trči. Ona je moj pas.
It is a cat. It’s so beautiful. He is my cat. – To je mačka. Tako je lepa. On je moj mačak.


( Podela imenica u engleskom jeziku bez podele na brojive i nebrojive imenice )

I konačno, pogledajmo sada na šta se dele imenice:

·         Proper nouns - vlastite imenice su imenice kojima imenujemo pojedinačna bića i stvari.

Have you been in London? – Da li si bio u Londonu.
Larisa is a beautiful name. – Larisa je lepo ime.

·         Common nouns - opšte imenice su imenice kojima imenujemo sva bića i stvari iste vrste.

I would like to buy a new computer. – Želim da kupim novi kompjuter.
You are a good little girl. – Ti si dobra mala devojčica.

·         Collective nouns - zbirne imenice su imenice koje označavaju neku množinu u jednini.

An army is coming. – Dolazi armija.
The flour has gone up. – Brašno je poskupilo.

·         Abstract nouns - apstraktne imenice su imenice koje označavaju neko stanje.

             It’s luck. – To je sreća.
             How is your health? – Kako je tvoje zdravlje.

·         Material nouns – gradivne imenice su imenice koje označavaju materiju.

This is made of wood. – Ovo je pravljeno od drveta.
The ice is malting. – Led se topi.

·         Countable - brojive imenice su imenice koje možete brojati.

I read three books this week. – Pročitao sam tri knjige ove sedmice.
Give me eight apples. – Dajte mi osam jabuka.
Samo brojive imenice mogu imati neodređen član. A few i few se mogu staviti ispred brojive imenice ili da zamene imenicu.

Do you want oranges? Give me a few. – Hoćeš li narandže? Daj mi nekoliko.

·         Uncountable – nebrojive imenice su imenice koje ne možete brojati.

I want coffee with sugar, please. – Ja želim kafu sa šećerom, molim.
The water is clean for swimming. – Voda je čista za plivanje.

Zamenu za nebrojive imenice, možete koristiti a little ili little.

Would you like tee? I’d like a little. – Da li bi ste hteli čaj. Htela bih malo čaja.

Ponekad nebrojive imenice mogu biti brojive, zavisi kako ih upotrebljavate.

Coca Cola and Fanta are the finest carbonated juices. – Koka kola i Fanta su najbolji gazirani sokovi.

Obratite pažnju da su neke reči u Engleskom jeziku. nebrojive koje nisu u drugim jezicima, poput money, information, news, work, traffic itd.


( Neke imenice u engleskom jeziku imaju samo množinu, neke su iste )


Množina imenica

Kada učite Nemački jezik vi morate znati kod imenice i kako glasi The plural of noun - množina imenice. Možete ih pokušati praviti od jednine ali to je izuzetno komplikovano. Međutim u Engleskom jeziku to je mnogo jednostavnije iako neke engleske reći imaju svoju nepravilnu množinu i nju učite napamet. Ali u najvećem broju imenice množinu pravite jednostavno što imenici dodate nastavak s ili es.

They are good boys. – Oni su dobri dečaci.
We are going to make three bridges. – Napravićemo tri mosta.

Imenice koje se završavaju na s, ss, sh, ch, tch, x i z grade množinu sa nastavkom es.

Where are our buses? – Gde su naši autobusi?
Open all boxes. – Otvori sve kutije.

Imenice koje se završavaju na y ispred kojih se nalazi suglasnik, menjaju y u i i dobijaju nastavak es.

I have visited many countries. – Posetio sam mnoge zemlje.
I received many replies. – Dobio sam mnoge odgovore.

Postoje imenice koje imaju dvostruke oblike.

She has scarfs. – Ona ima marame.
She has scarves. – Ona ima marame.

Imenice koje se završavaju na o ispred koga se nalazi suglasnik dobijaju nastavak es.

Have you got tomatoes? – Imate li paradajza?
They are heroes. – Oni su heroji.

Međutim to se ne odnosi na imenice stranog porekla.

She has two pianos. – Ona ima dva klavira.

Postoje imenice koje imaju nepravilnu množinu i njih uglavnom učite napamet.

There are mice. – Tamo su miševi.
As soon as i get up I brush my teeth first. – Čim ustanem, prvo perem zube.

Neke imenice koje se uglavnom sastoje od istih delova upotrebljavaju se u množini.

Have you see my pants. – Da li si videla moje pantalone.
Give me the scissors. – Daj mi makaze.

Postoje imenice koje imaju samo oblik množine.

The enemy jaid down their arms. – Neprijatelj je položio svoje oružje.
This is her goods. – To je njena roba.

Neke imenice imaju isti oblik u jednini i množini.

There is a sheep. – Tamo je ovca.
There are sheep. – Tamo su ovce.

Neke imenice se u zbirnom značenju upotrebljavaju samo u jednini.

The fruit is fresh. – Voće je sveže.
The fish are still small. – Ribe su još male.

Neke imenice imaju različito značenje u jednini i množini.

This is the custom. – To je običaj.
Customs is ahead of us. – Ispred nas je carina.

Množina kod složenih imenica

Složene imenice grade množinu dodavanjem nastavka s na glavnu reč.

Sisters in low are coming. – Dolaze snaje.
Show me writing tables. – Pokažite mi pisaće stolove.

Neke imenice samo menjaju man u men.

She is a journalist woman. – Ona je novinarka.
They are journalists women. – One su novinarke.

Neke imenice koje ne sadrže ni jednu imenicu takođe grade množinu dodavanjem nastavka s.

You are grown up. – Ti si odrastao čovek.
You are growns ups. – Vi ste odrasli ljudi.

No comments:

Post a Comment