Tuesday, August 13, 2019

Prezent, Vaš vodič za konjugaciju sadašnjeg vremena u Nemačkom jeziku

Pre nego što nastavimo sa glagolima, oni koji nisu obavezno da pročitaju prethodni post Podela glagola u Nemačkom jeziku jer je neophodno poznavati kakvu podelu glagola ima Nemački jezik, kako bi ste bolje razumeli glagole. U ovom postu ćemo se baviti Konjugacijom glagola u Nemačkom jeziku ali ćemo se posvetiti prezentu. Ostalim vremenima ćemo se baviti u narednim postovima. Pre nego što krenemo sa prezentom, prvo treba da vidite šta je Konjugacija glagola i šta ona tačno obuhvata. Znači, kao što smo u prethodnom postu naveli; Die Konjugation – konjugacija je promena glagola. Ona obuhvata:

1.       Tri lica

·         Die erste Person – prvo lice
·         Die zweite Person – drugo lice
·         Die dritte Person – treće lice

2.       Dva broja

·         Der Singular – jednina
·         Der Plural – množina

3.       Šest vremena

·         Das Präsens – prezent – sadašnje vreme
·         Das Präteritumpreterit
·         Das Perfekt – perfekat
·         Das Plusquamperfekt – pluskvamperfekat
·         Das Futur I – futur I
·         Das Futur II – futur II

4.       Dva stanja

·         Das Aktiv – aktiv
·         Das Passiv – pasiv

5.       Tri načina

·         Der Indikativ – indikativ
·         Der Konjunktiv – konjunktiv
·         Der Imperativ – imperativ

6.       Dva Infinitiva

·         Der Infinitiv I – infinitiv prezenta
·         Der Infinitiv II – infinitiv perfekta

7.       Dva Participa

·         Der Partizip I – particip I – particip prezenta
·         Der Partizip II – particip II – particip perfekta


 ( Present u nemačkom jeziku se često koristi da izrazi trajnu radnju )

Das Präsens – prezent ili sadašnje vremeNemačkom jeziku se koristi uglavnom za izražavanje sadašnjeg vremena, međutim prezent se takođe u Nemačkom jeziku često koristi za izražavanje neke radnje u budućnosti ali i prošlosti i stanja koje iskazuje trajnu radnju:

·         Sadašnja radnja:

 Was machst du da? Ich suche meine Zeitung. – Šta radiš tu? Tražim moje novine.

·         Buduća radnja:

 Vielleicht kommt sie nächste Winter nach Berlin. – Možda dolazi sledeće zime u Berlin.

·         Istorijski prezent:

 Im Jahre 1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus. – 1939 je počinje drugi svetski rat.   

·         Trajna radnja ili stanje:

 Der Mond dreht sich um die Erde. – Mesec se okreće oko zemlje.

Kako se gradi prezent?


Prezent se gradi tako što se glagolu oduzme nastavak -n ili -en i na taj način se dobije infinitivna osnova, zatim se dodaju određeni nastavci na infinitivnu osnovu:

kommen – doći

ich komme – ja dolazim
du kommst – ti dolaziš
er/sie/es – kommt – on/ona/ono dolazi
wir kommen – mi dolazimo
ihr kommt – vi dolazite
sie/Sie kommen – oni/Vi dolaze/dolazite

Kod slabih glagola čija se infinitivna osnova završava na -d ili -t ili -m ili -n u 2 i 3 licu jednine i u 2 licu množine između osnove i nastavka dodaje se tematski vokal -e.

reden – govoriti

ich rede – ja govorim
du redest – ti govoriš
er/sie/es – redet – on/ona/ono govori
wir reden – mi govorimo
ihr redet – vi govorite
sie/Sie reden oni/Vi govore/govore

Neki jaki glagoli sa osnovnim vokalom a i o i diftongom au dobijaju u 2 i 3 licu jednine Umlaut – preglas.

fahren – voziti se

ich fahre – ja vozim
du fährst – ti voziš
er/sie/es – fährt – on/ona/ono vozi
wir fahren – mi vozimo
ihr fahrt – vi vozite
sie/Sie fahren – oni/Vi voze/vozite

Kod jakih glagola sa osnovnim vokalom -e u 2 i 3 licu jednine -e prelazi u -i.

geben – dati

ich gebe – ja dajem
du gibst – ti daješ
er/sie/es – gibt – on/ona/ono daje
wir geben – mi dajemo
ihr gebt – vi dajete
sie/Sie geben – oni/Vi daju/dajete

Glagoli kod kojih se infinitivna osnova završava na -s, -ss, , -x ili -z imaju u 2 licu jednine samo nastavak -t.

stoßen – udariti

ich stoße – ja udaram
du stößt – ti udaraš
er/sie/es – stößt – on/ona/ono udara
wir stoßen – mi udaramo
ihr stoßt – vi udarate
sie/Sie stoßen – oni/Vi udaraju/udarate

Glakoli koji se završavaju na -eln, gube -e u 1 licu jednine.

sammeln – sakupiti

ich sammle – ja skupljam
du sammelst – ti skupljaš
er/sie/es – sammelt – on/ona/ono skuplja
wir sammeln – mi skupljamo
ihr sammelt – vi skupljate
sie/Sie sammeln – oni/Vi skupljaju/skupljate

Kod glagola u svim vremenima trebate obratiti pažnju da postoje i

·         Verben mit trennbaren Präfixen – glagoli sa odvojenim prefiksima:

ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, her-, hin-, mit-, nach-, vor-, weg-, zu, zurück-, zusammen-, itd.

Kod prostih glagolskih vremena oni uvek stoje na kraju rečenice.

Der Bus fährt um 8.25 Uhr ab. – Autobus polazi u 8.25.

·         Verben mit untrennbaren Präfixen – glagoli sa neodvojivim prefiksima:
be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-,

Kod prostih glagolskih vremena oni ostaju neodvojivi:

Ich empfehle Ihnen dieses Buch. – Preporučujem vam ovu knjigu.

Obratite pažnju da prefiks miss-, daje glagolu negativno značenje:

Missverstehen Sie mich bitte nicht! – Molim te, nemojte me pogrešno shvatiti.

·         Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen – glagoli sa odvojivim i neodvojivim prefiksima:

Ovi glagoli mogu biti i odvojivi i neodvojivi u zavisnosti od značenja:

Die Milch kocht über. – Mleko kipi.
Herr Manuel übernimmt bald die Firma. – Gospodin Manuel uskoro preuzima firmu.

Pomoćni glagoli u prezentu, sadašnjem vremenu

Bez obzira što smo u prethodnom postu već ispisali pomoćne i modalne glagole u sadašnjem vremenu, ipak ćemo ih ponoviti i ovde jer ih morate znati napamet zato što će te ih često koristiti:

haben – imati

ich habe – ja imam
du hast – ti imaš
er/sie/es hat – on/ona/ono ima
wir haben – mi imamo
ihr habt – vi imate
sie/Sie haben – oni/Vi imaju/imate

sein – biti

ich bin – ja sam
du bist – ti si
er/sie/es ist – on/ona/ono je
wir sind – mi smo
ihr seid – vi ste
sie/Sie sind – oni/Vi su/ste

werden – postati

ich werde – ja postojim
du wirst – ti postojiš
er/sie/es wird – on/ona/ono postoji
wir werden – mi postojimo
ihr werdet – vi postojite
sie/Sie werden – oni/Vi postoje/postojite

Modalni glagoli u prezentu, sadašnjem vremenu

dürfen – smeti

ich darf – ja smem
du darfst – ti smeš
er/sie/es darf – on/ona/ono sme
wir dürfen – mi smemo
ihr dürft – vi smete
sie/Sie dürfen – oni/Vi smeju/smete

können – moći

ich kann – ja mogu
du kannst – ti možeš
er/sie/es kann – on/ona/ono može
wir können – mi možemo
ihr könnt – vi možete
sie/Sie können – oni/Vi mogu/možete

mögen – želiti

ich mag – ja želim
du magst – ti želiš
er/sie/es mag – on/ona/ono želi
wir mögen – mi želimo
ihr mögt – vi želite
sie/Sie mögen – oni/Vi žele/želite

müssen – morati

ich muss – ja moram
du musst – ti moraš
er/sie/es muss – on/ona/ono mora
wir müssen – mi moramo
ihr müsst – vi morate
sie/Sie müssen – oni/Vi moraju/morate

sollen – trebati

ich soll – ja trebam
du sollst – ti trebaš
er/sie/es soll – on/ona/ono treba
wir sollen – mi trebamo
ihr sollt – vi trebate
sie/Sie sollen – oni/Vi trebaju/trebate

wollen – hteti

ich will – ja hoću
du willst – ti hoćeš
er/sie/es will – on/ona/ono hoće
wir wollen – mi hoćemo
ihr wollt – vi hoćete
sie/Sie wollen – oni/Vi hoće/hoćete

wissen – znati

ich weiß – ja znam
du weißt – ti znaš
er/sie/es weiß – on/ona/ono zna
wir wissen – mi znamo
ihr wisst – vi znate
sie/Sie wissen – oni/Vi znaju/znate
2 comments:

  1. Super uradjeno. Potkrala vam se greška kod glagola reden - govoriti.

    ReplyDelete
  2. Hvala Vam ... toliko radim istovremeno stvari da lako pogrešim.

    ReplyDelete