Wednesday, November 20, 2019

Budućnost u fokusu, upotreba Futura I u Nemačkom jeziku

Posle sadašnjosti i prošlosti dođosmo i do budućeg vremena. Da se podsetimo, do sada smo učili Prezent koji predstavlja sadašnjost, zatim Preterit, Perfekat i Pluskvamperfekat koji predstavlja prošlo vreme i sad je došlo vreme da pogledamo u budućnost. Kad pričamo o Nemačkom jeziku; dobra vest je da se buduće vreme ne koristi toliko često kao na primer u Engleskom jeziku. Nemci češće iskazuju budućnost Prezentom, posebno u govoru i posebno kad koristite neku od priloških odredbi. Npr.
 • Ich helfe dir. – Pomoći ću ti. (Ja ti pomažem.)
 • Sie bleibt heute etwas länger bei ihren Großeltern. – Ona će ostati danas nešto duže kod bake i deke. (Ona ostaje danas nešto duže kod bake i deke.) 

To ne znači da sad treba da izbegavate učenje Futur I. On se kao i ostala gramatika Nemačkog jezika mora znati. Kao i u Srpskom jeziku; u Nemačkom jeziku se budućnost deli na dva gramatička oblika, Futur I i Futur II. U ovom postu ćemo se detaljno posvetiti Futur I, složenom budućem glagolskom vremenu koje služi za opisivanje radnje, stanja ili zbivanja koje će se desiti u budućnosti. Šta će nam onda Futur II ? O njemu ćemo raspravljati u sledećem postu, sad je bitno da se samo koncentrišete na Futur I.


( Za budućnost, Present u govoru se više koristi nego Futur I u Nemačkom jeziku  )

U Srpskom jeziku Futur I se gradi od pomoćnog glagola hteti + infinitiva prezenta ili od skraćenog oblika hteti + infinitiva prezenta:
 • Ja ću isprogramirati igricu za mobilni telefon.
 • Isprogramiraću igricu za mobilni telefon.

Nemačkom jeziku, Futur I označava radnju koja će se desiti u budućnosti, kada nešto pretpostavljate, kada se nečemu nadate, kada dajete neku preporuku ili upozorenje ili kad jednostavno naglašavate neku svoju nameru. Izbegavajte da koristite Prezent za iskazivanje budućnosti ako ne koristite prilošku odredbu za vreme, posebno ako pišete. A što se tiče Futur I; odlična vest je u tome da se Futur I glagolski oblik gradi jednostavno.

Kako se gradi Futur I glagolski oblik?


Najjednostavnije rečeno Futur I, buduće složeno vreme se gradi od:

POMOĆNI GLAGOL U PREZENTU WERDEN + INFINITIV GLAGOLA

Jednostavno, menjate pomoćni glagol werden i dodajete mu infinitiv glagola.
 • Ich werde im Lotto gewinnen. Dobiću na lotu.
 • Ich werde dich nie verstehen. Nikad te neću razumeti.
 • Du werdest fahren. – Ti ćeš voziti.
 • Sie wird bald nach Hause gehen. Ona uskoro ide kući.

Ono što je bitno da upamtite je da pomoćni glagol werden stoji na drugom mestu u rečenici dok se infinitiv glagola ne menja kroz zamenice i uvek stoji na kraju rečenice. U složenim rečenicama o kojima ćemo pisati u nekim budućim postovima, glagol zauzima zadnje mesto u rečenici ako se nalazi u glavnoj rečenici. U upitnim rečenicama, tipa da – ne, pomoćni glagol werden stoji na prvom mestu u rečenici. Ukoliko govorite ili učite Engleski jezik, možete lako pomešati pomoćni glagol werden sa modalnim glagolom wollen što znači želeti.
 • Ich will kommen. – Ja hoću da dođem.
 • Ich werde kommen. – Doći ću.

Pomoćni glagol werdenNemačkom jeziku ima mnogo značenja ali kad se ponaša kao glavni glagol onda znači postati. Podsetimo se prvo kako se pomoćni glagol werden menja u Prezentu:

werden – postati

ich werde – ja postojim
du wirst – ti postojiš
er/sie/es wird – on/ona/ono postoji
wir werden – mi postojimo
ihr werdet – vi postojite
sie/Sie werden – oni/Vi postoje/postojite

Kad znamo kako se menja pomoćni glagol werdenPrezentu, onda vam je lako praviti Futur I sa drugim glagolima koji su takođe u Prezentu koji se ne menjaju.

haben – imati

ich werde haben – ja ću imati, imaću
du wirst haben – ti ćeš imati, imaćeš
er/sie/es wird haben – on/ona/ono će imati, imaće
wir werden haben – mi ćemo imati, imaćemo
ihr werdet haben – vi ćete imate, imaćete
sie/Sie werden haben – oni/Vi će imati/ćete imati, imaće/imaćete

sein – biti

ich werde sein – ja ću biti, biću
du wirst sein – ti ćeš biti, bićeš
er/sie/es wird sein – on/ona/ono će biti, biće
wir werden sein – mi ćemo biti, bićemo
ihr werdet sein – vi ćete biti, bićete
sie/Sie werden sein – oni/Vi će biti/ćete biti, biće/bićete

Ali šta se dešava kada hoćete da glagol werden stavite u budućnost. Tada ga menjate kao glavni glagol.

werden – postati

ich werde werden – ja ću postati, postaću
du wirst werden – ti ćeš postati, postaćeš
er/sie/es wird werden – on/ona/ono će postati, postaće
wir werden werden – mi ćemo postati, postaćemo
ihr werdet werden – vi ćete postati, postaćete
sie/Sie werden werden – oni/Vi će postati/ćete postati, postaće/postaćete

Modalni glagoli u Futur I u budućem vremenu

Dobra vest kod modalnih glagola je što ih menjate kao i svaki drugi glagol, ali zbog više glagola dolazi do specifične situacije u rečenici. Tada pomoćni glagol werden stoji na drugom mestu u rečenici dok modalni glagol stoji iza glavnog glagola. Pogledajte ovaj specifičan primer koji će vam sve objasniti: 
 • Er wird viel in München arbeiten müssen.  – On će morati mnogo da radi u Minhenu.

Pogledajte ostale modalne glagole:

dürfen – smeti

ich werde dürfen – ja ću smeti
du wirst dürfen – ti ćeš smeti
er/sie/es wird dürfen – on/ona/ono će smeti
wir werden dürfen – mi ćemo smeti
ihr werdet dürfen – vi ćete smeti
sie/Sie werden dürfen – oni/Vi će smeti/ćete smeti

können – moći

ich werde können – ja ću moći, moći ću
du wirst können – ti ćeš moći, moći ćeš
er/sie/es wird können – on/ona/ono će moći, moći će
wir werden können – mi ćemo moći, moći ćemo
ihr werdet können – vi ćete moći, moći ćete
sie/Sie werden können – oni/Vi će moći/ćete moći, moći će/moći ćete

mögen – želiti

ich werde mögen – ja ću želiti, želiću
du wirst mögen – ti ćeš želiti, želićeš
er/sie/es wird mögen – on/ona/ono će želiti, želiće
wir werden mögen – mi ćemo želiti, želićemo
ihr werdet mögen – vi ćete želiti, želićete
sie/Sie werden mögen – oni/Vi će želiti/ćete želiti, želiće/želićete

müssen – morati

ich werde müssen – ja ću morati, moraću
du wirst müssen – ti ćeš morati, moraćeš
er/sie/es wird müssen – on/ona/ono će morati, moraće
wir werden müssen – mi ćemo morati, moraćemo
ihr werdet müssen – vi ćete morati, moraćete
sie/Sie werden müssen – oni/Vi će morati/ćete morati, moraće/moraćete

sollen – trebati

ich werde sollen – ja ću trebati, trebaću
du wirst sollen – ti ćeš trebati, trebaćeš
er/sie/es wird sollen – on/ona/ono će trebati, trebaće
wir werden sollen – mi ćemo trebati, trebaćemo
ihr werdet sollen – vi ćete trebati, trebaćete
sie/Sie werden sollen – oni/Vi će trebati/ćete batiati, trebaće/trebaćete

wollen – hteti

ich werde wollen – ja ću hteti
du wirst wollen – ti ćeš hteti
er/sie/es wird wollen – on/ona/ono će hteti
wir werden wollen – mi ćemo hteti
ihr werdet wollen – vi ćete hteti
sie/Sie werden wollen – oni/Vi će hteti/ćete hteti

wissen – znati

ich werde wissen – ja ću znati, znaću
du wirst wissen – ti ćeš znati, znaćeš
er/sie/es wird wissen – on/ona/ono će znati, znaće
wir werden wissen – mi ćemo znati, znaćemo
ihr werdet wissen – vi ćete znati, znaćete
sie/Sie werden wissen – oni/Vi će znati/ćete znati, znaće/znaćete


6 comments:

 1. U Vašem genijalno pjednostavljenom stilu. Hvala

  ReplyDelete
 2. Vi ste moje otkrice godine... hvala . :)

  ReplyDelete
 3. Hvala Vam! Ja već godinu i po dana živim u Nemačkoj, a skoro 5 meseci posećujem jedan kurs. Ali Vaše objave su za mene genijalno rešenje za milion nedoumica koje imam. Hvala još jednom.

  ReplyDelete
 4. Odlično ste objasnili,hvala Vam.

  ReplyDelete