Friday, October 11, 2019

Zaronite u složeno davno prošlo vreme, sve što treba znati o pluskvamperfektu u Nemačkom jeziku

Da bi ste gradili Pluskvamperfekat u Nemačkom jeziku, neophodno je da dobro poznajete Preterit; da znate pomoćne i modalne glagole u Preteritu; da dobro znate kako se pravi Perfekat; tačnije glagole u Participu perfekta. Zato je neophodno da dobro prostudirate prethodna dva posta Preterit i Perfekat pre nego što se upustite u Pluskvamperfekat, davno prošlo vreme u Nemačkom jeziku. Takođe, dobro obratite pažnju i na slabe i jake glagole. Jednostavno, slabi glagoli su oni koji se slabo menjaju. Kao što smo u prethodnim postovima naglasili; Perfekat se koristi često i najviše u govoru, dok sa Preteritom ćete se najčešće susretati kad čitate knjige i novine. Naravno ponekad Nemci koriste Preterit i u govoru jer je kraćeg gramatičkog oblika i jednostavniji, posebno kad koriste pomoćne i modalne glagole kao regularne glagole. Koliko tačno se koristi Preterit u govoru to najčešće zavisi i od dela nemačkog govornog područja gde se govori Nemački jezik. U svakom slučaju moj savet Vam je kada se govori o prošlosti oslanjajte se više na Perfekat kada govorite ali učite i Preterit oblike glagola da bi ste razumeli šta čitate. Ali što je to Pluskvamperfekat? To je kao i u Srpskom jeziku davnoprošlo složeno vreme; glagolski oblik koji označava radnju koja se izvršila pre neke druge radnje. Pluskvamperfekat se ne koristi baš često u Nemačkom jeziku kao i u Srpskom jeziku.


(Pluskvamperfekat se ne koristi često u Nemačkom jeziku)

Radnja koja se izvršava posle Pluskvamperfekta u složenoj rečenici može biti i u Perfektu ili u Preteritu, svejedno. Mada se češće koristi Preterit. Na primer:

Nachdem sie auf der Bank gewesen waren, gingen sie in ein Lederwaren Geschäft. – Pošto su bile u banci, išle su u prodavnicu kožne robe.   

Znači imamo jednu prosto proširenu rečenicu koja tvrdi da su pre prodavnice kožne robe one bile u banci. Taj deo rečenice stoji u Pluskvamperfektu. Jedna prošla radnja se već završila pre druge radnje u prošlosti, znači Pluskvamperfekat se prvo desio kada su one bile u banci, ali kad su išle u prodavnicu kožne robe, taj deo rečenice je u Preteritu. Ili.

Anna war schon gegangen, als der Chef hat nach ihr gefragt. – Anna je već izašla kad je šef pitao za nju.

Ovaj put Pluskvamperfekt se desio pre Perfekat. Iako bi ovaj oblik rečenice pre bio sa Preteritom radi kraćeg gramatičkog oblika.

Anna war schon gegangen, als der Chef nach ihr fragte. – Anna je već izašla kad je šef pitao za nju.

Kako se gradi pluskvamperfekat?


Das Plusquamperfekt – pluskvamperfekat se gradi od preterita pomoćnog glagola haben ili sein i participa perfekta. Da bi Vam bilo jasnije, Pluskvamperfekat Vam je sličan kao Perfekat, samo što umesto pomoćnih glagola koristite pomoćne glagole u Preteritu. Znači, Pluskvamperfekat se gradi od:

POMOĆNI GLAGOL U PRETERITU SEIN ILI HABEN + PARTICIP PERFEKTA

Kod Perfekta pomoćni glagol uvek stoji na drugom mestu u rečenici dok particip perfekta stoji na kraju rečenice. Međutim, to pravilo može biti promenjeno kroz pravila slaganja složenih rečenica, dok je očigledno da se Pluskvamperfekat uglavnom gradi u složenim rečenicama. O složenim rečenicama i njihovom redosledu reči ćemo pisati u nekim od narednih postova. Za sada pogledajte primer koji smo već imali:

Nachdem sie auf der Bank gewesen waren, gingen sie in ein Lederwaren Geschäft. – Pošto su bile u banci, išle su u prodavnicu kožne robe.  

Glagol u participu ne stoji na kraju rečenice, čak je stavljen pre pomoćnog glagola jer pravilo za glagol da stoji uvek na drugom mestu kod složenih rečenica nije slučaj. Takođe obratite pažnju da rečenice u Pluskvamperfektu poput složenih rečenica često sadrže neke od veznika kao što su als, weil, wenn, ob, das, nachdem itd. Pošto ćete kod Pluskvamperfekata često koristiti pomoćne glagole u Preteritu, podsetimo se kako oni glase:

Pomoćni glagoli u preteritu

sein – biti

ich war – ja bejah
du warst – ti bejaše
er/sie/es war – on/ona/ono bejaše
wir waren – mi bejasmo
ihr wart – vi bejaste
sie/Sie waren – oni/Vi bejahu/bejaste

haben – imati

ich hatte – ja imah
du hattest – ti imaše
er/sie/es hatte – on/ona/ono imaše
wir hatten – mi imasmo
ihr hattet – vi imaste
sie/Sie hatten – oni/Vi imahu/imaste

werden – postati

ich wurde – ja postadoh
du wurdest – ti postadee
er/sie/es wurde – on/ona/ono postade
wir wurden – mi postadosmo
ihr wurdet – vi postadoste
sie/Sie wurden – oni/Vi postadoše/postadoste

Ali kako da kažemo biti, imati i postati u Pluskvamperfektu?

Pomoćni glagoli u pluskvamperfektu
  
sein – biti

ich war gewesen – ja bejah bio
du warst gewesen – ti bejaše bio
er/sie/es war gewesen – on/ona/ono bejaše bio/bila/bilo
wir waren gewesen – mi bejasmo bili
ihr wart gewesen – vi bejaste bili
sie/Sie waren gewesen – oni/Vi bejahu/bejaste bili

haben – imati

ich hatte gehabt – ja bejah imao
du hattest gehabt – ti bejaše imao
er/sie/es hatte gehabt – on/ona/ono bejaše imao
wir hatten gehabt – mi bejasmo imali
ihr hattet gehabt – vi bejaste imali
sie/Sie hatten gehabt – oni/Vi bejahu/bejaste imali

werden – postati

ich war geworden – ja bijah postao
du warst geworden – ti bejaše postao
er/sie/es war geworden – on/ona/ono bejaše postao
wir waren geworden – mi bejasmo postali
ihr wart geworden – vi bejaste postali
sie/Sie waren geworden – oni/Vi bejahu/bejaste postali

A kako se prave modalni glagoli u Pluskvamperfektu?

Pomoćni glagoli u pluskvamperfektu

dürfen – smeti

ich hatte gedurft – bejah smeo
du hattest gedurft – bejaše smeo
er/sie/es hatte gedurft – on/ona/ono bejaše smeo/smela/smeo
wir hatten gedurft – bejasmo smeli
ihr hattet gedurft – bejaste smeli
sie/Sie hatten gedurft – oni/Vi bejahu/bejaste smeli

können – moći

ich hatte gekonnt – bejah mogao
du hattest gekonnt – bejaše mogao
er/sie/es hatte gekonnt – on/ona/ono bejaše mogao/mogla/moglo
wir hatten gekonnt – bejasmo mogli
ihr hattet gekonnt – bejaste mogli
sie/Sie hatten gekonnt – oni/Vi bejahu/bejaste mogli

mögen – mariti

ich hatte gemocht – bejah mario
du hattest gemocht – bejaše mario
er/sie/es hatte gemocht – on/ona/ono bejaše mario/marila/marilo
wir hatten gemocht – bejasmo marili
ihr hattet gemocht – bejaste marili
sie/Sie hatten gemocht – oni/Vi bejahu/bejaste marili

müssen – morati

ich hatte gemußt – bejah morao
du hattest gemußt – bejaše morao
er/sie/es hatte gemußt – on/ona/ono bejaše morao/morala/morao
wir hatten gemußt – bejasmo morali
ihr hattet gemußt – bejaste morali
sie/Sie hatten gemußt – oni/Vi bejahu/bejaste morali

sollen – trebati

ich hatte gesollt – bejah trebao
du hattest gesollt – bejaše trebao
er/sie/es hatte gesollt – on/ona/ono bejaše trebao/trebala/trebao
wir hatten gesollt – bejasmo trebali
ihr hattet gesollt – bejasmo trebali
sie/Sie hatten gesollt – oni/Vi bejahu/bejaste trebali

wollen – hteti

ich hatte gewollt – bejah hteo
du hattest gewollt – bejaše hteo
er/sie/es hatte gewollt – on/ona/ono bejaše hteo/htela/htelo
wir hatten gewollt – bejasmo hteli
ihr hattet gewollt – bejaste hteli
sie/Sie hatten gewollt – oni/Vi bejahu/bejaše hteli

wissen – znati

ich hatte gewusst – bejah znao
du hattest gewusst – bejaše znao
er/sie/es hatte gewusst – on/ona/ono bejaše znao/znala/znalo
wir hatten gewusst – bejasmo znali
ihr hattet gewusst – bejaste znali
sie/Sie hatten gewusst – oni/Vi bejahu/bejaše znali

Kao što smo već naveli, ukoliko znate da gradite Perfekat, znate Preterit; onda je pravljenje Pluskvamperfekta lako. Listu glagola koja koristi pomoćni glagol sein i listu participa glagola pogledajte u prethodnom postu Perfekat. Isto važi i za Pluskvamperfekat


No comments:

Post a Comment