05/08/2019

Uvod u Java Programski Jezik

Za programski jezik Java se kaže da je najviše korišćen programski jezik u savremenom svetu i da je najbolji izbor za razvijanje veb aplikacija. Ja bi dodao i Android mobilnih aplikacija što mu je definitivno dalo krila zadnjih godina. Inače Java programski jezik kao i C# programski jezik je objektno orjentisan programski jezik. Programski jezik Java je nastao početkom 1990-tih godina i zvali su ga Oak - hrast, dok mu je prva verzija zvanično objavljena u proleće 1995 godine pod imenom Java. I da se razumemo; Java programski jezik nije proizvod Microsoft korporacije već su ga stvorili Džejms Gosling, Patrik Noton, Kris Vort, Ed Frenk i Majk Šeridan iz korporacije Sun Microsystems, Inc. Njih nemojte da mešate sa glavnim saradnicima na usavršavanju prvobitnog prototipa: Bil Džoj, Artur van Hof, Džonatan Pejn, Frenk Jelin i Tim Lindholm. Ali upamtite da od 2010 godine, Java programski jezik je vlasništvo Oracle korporacije. I pored toga što se Java programski jezik bazirao na konceptu Oberon programskog jezika kojeg je razvio Niklaus Virta tvorac Paskal programskog jezika; Java programski jezik je preuzeo sintaksu C programskog jezika i mnoge objektno orjentisane osobine Jave nastale pod uticajem C++ programskog jezika. Zato za sve Vas koji poznajete sintaksu C , C++ ili C# programskog jezika, učenje Java programskog jezika će Vam biti lako jer mnoge stvari će Vam biti familijarne iako je Java programski jezik totalno drugačiji programski jezik. Ono što izdvaja Java programski jezik je definitivno prilagođavanje izmenjenom okruženju i novoj primeni. Već 24 godine Java programski jezik redovno ugrađuje poboljšanja i novine iz oblasti programiranja. Mnogi programeri misle da je glavni pokretač za Java bio Internet; istina je da Internet jeste bio odskočna daska Java programskom jeziku ali glavni motiv Java programskog jezika je bila potreba za programskim jezikom koji će biti potpuno nezavisan od bilo koje programske platforme i arhitekture što je Java programski jezik i uspeo.


( Java programski jezik za C# programere je lak za učenje )

To takođe znači da Java programski jezik možete da učite na svim operativnim sistemima. Mnogi programski jezici se za razliku od Java programskog jezika pri prevođenju u binarni oblik moraju usmeriti na određeni procesor ili imati potpun kompajler namenjen konkretnom ciljnom procesoru, što je skupo i sporo za pravljenje kompajlera, dok je Java programski jezik jednostavno prenosiv i pojavom Interneta je zbog toga postao programski jezik broj jedan. Java programski jezik je takođe utemeljen, oblikovan i poboljšava se na potrebama i iskustvu istih profesionalnih programera koji ga stvaraju i koriste. Ukoliko tražite programski jezik koji je jednostavan, bezbedan, prenosiv, objektno orjentisan, robusan, višenitan, nezavisan od platforme, interpretiran, višenitan, robusan, visoko efikasan, distributivan i dinamičan onda je Java programski jezik pravi izbor i definitivno zaslužuje divljenje svakog programera. Pogledajte istoriju Java programskog jezika.

·         1991 godine, preteča programskog jezika Jave, namenjena mrežnom kućnom okruženju
·         1994 godine, usmerenje prema Internetu
·         1995 godine, lansiran Java programski jezik na SunWorld konferenciji
·         23 januar 1996 godine, Sun razvija JDK 1.0 (kodno ime Oak)
·         19 februar 1997 godine, izlazi JDK 1.1 sa mnogo značajnijim promenama koje bi ste mogli pretpostaviti, dodato je mnogo novih biblioteka, redefinisani su na način na koje apleti obrađuju događaje i iznova su konfigurisane mnoge osobine biblioteka i potisnute mnoge osobine JDK 1.0 kao zastarele
·         8 decembar 1998 godine, pojavljuje se Java 2 sa oznakom J2SE 1.2, gde 2 predstavlja novu generaciju Java programskog jezika i prelomni događaj tadašnjeg modernog doba. Uvode se nove mogućnosti poput Swing i Collections Framework i velika poboljšanja
·         8 maj 2000 godine, izlazi J2SE 1.3 koje nosi manje ali važnih izmena, veliko poboljšanje J2SE 1.2 postojećih funkcija i bolje zategnuto razvojno okruženje
·         6 februar 2002 godine, izlazi J2SE 1.4 sa više nadogradnji, poboljšanja i dodataka
·         30 Septembar 2004 godine, izlazi J2SE 5.0 – interna oznaka J2SE 1.5 donosi revolucione promene koje iz osnova proširuju doseg, moć i oblast Java programskog jezika. Donela je sa sobom generičke tipove, anotacije, automatsko pakovanje i raspakovanje, nabrajanja, poboljšana petlja for u stilu for-each, metode s promenjivim brojem argumenata, uvoženje statičkih članova, U/I operacije s formatiranim podacima i skup klasa za konkurentno programiranje
·         11 decembar 2006 godine, Sun objavljuje Java SE6 – Java Platform, Standard Edition 6, donosi poboljšanja nad prethodnom verzijom, proširuje biblioteke API funkcija, uneseno nekoliko novih paketa i poboljšano je razvojno okruženje
·         2010 godine, Java programski jezik postaje vlasništvo Oracle korporacije
·         28 juli 2011 godine, izlazi Java SE7 i uvodi mnoge nove mogućnosti poput značajnog proširenja jezika i biblioteka API funkcija, zatim nadogradnje Java izvršnog okruženja za druge programske jezike, dopunu Java API biblioteka, proširenja NIO Framework-a i dodavanje Fork/Join Framework-a
·         18 mart 2014 godine, izlazi Java SE8 i razvojni paket JDK 8, uvodi lambda izraze, novi operator strelica -> i nov sintaksni elemenat, novi API za rad sa tokovima, poboljšana implementacija interfejsa, novi API za rad sa datumima i vremenima, i podrška za JavaFX
·         21 septembar 2017 godine, izlazi Java SE9 i razvojni paket JDK 9, donosi poboljšanje samog jezika, dodaju se moduli koji Vam omogućavaju da u kodu aplikacije zadate međusobne veze i zavisnosti, više novih ključnih reči, donosi JShell alatku koja podržava interaktivno eksperimentisanje i Java apleti se ne preporučuju u novim programima
·         20 mart 2018 godine, Java SE10 i razvojni paket JDK 10
·         25 septembar 2018 godine, Java SE11 i razvojni paket JDK 11
·         19 mart 2019 godine, Java SE12 i razvojni paket JDK 12

Šta da instaliram i kako da počnem sa učenjem Java programskog jezika?

S obzirom da Vi možete birati sa kojim operativnim sistemom Vi želite da učite Java programski jezik, ja biram Kali Linux okruženje i to neće ništa uticati da možete pratiti ovoj blog i ako vi koristite neki drugi operativni sistem. Za početak, proces instaliranja je sličan. Prvo treba da otvorite Vaš pregledač kako danas zovu Internet eksplorere i da odete na ovu veb adresu ovde. Možda će ova veb adresa u budućnosti biti premeštena ali zahvaljujući Google uvek možete u pretragu ukucati Java SE.


( Jedna od Oracle veb stranica preko koji se linkuje download Java platforme )

U desnom gornjem uglu veb stranice imate Top Downloads i New Downloads. Prva link stavka će vam biti Java SE. Kliknite na taj link. Kad Vam se otvori nova stranica kliknite na ikonicu Java Download. Trenutno najnovija verzija je Java Platform (JDK) 12.0. Kod Vas će biti ista ili neka novija verzija. Zatim pogledajte na novoj stranici tabelu Java SE Development Kit 12.2 ili noviju. Čekirajte opcionalno dugme da se slažete sa pravilima korporacije Oracle i pronađite link za download JDK za operativni sistem koji vi koristite. Znači ako koristite Windows operativni sistem, pogledajte link za download JDK za Windows ali 32-bitni ili 64-bitni u zavisnosti od vašeg operativnog sistema. Kod Windows korisnika će se skinuti instalacioni fajl koji kad pokrenete će pokrenuti instalaciju. Instalacioni proces nije komplikovan ali može da potraje. Potvrdite sve i završite instalaciju. Međutim, Vi kao korisnik Windows operativnog sistema treba da povežete Vaš Java Development Kit. Zato, idite u Control Panel -> System -> Advanced System Settings i kliknite na dugme Environment Variables… Kliknite na New dugme i unesite u Textbox-ove za Variable name: Path i za Path variable: C:\Program Files\Java\jdk-12.02\bin ili noviji jdk; proverite u Vašem Explorer-u koji jdk najnoviji imate instaliran. Zatim potvrdite sa Ok. Otvorite Command Promt i u konzoli ukucajte komandu javac. Ako ne dobijte grešku u kojoj se Vaša komanda javac ne prepoznaje kao komanda, onda ste uspešno pripremili JDK za korišćenje. Ukoliko niste, verovatno ste negde pogrešili pa pokušajte da uradite sve ponovo kako sam Vam napisao na ovom postu. Najbolje je da pogledate ovaj video sa verzijom 13, možda će vam biti jasnije:( Java for Beginners - 03. How to Install Java SE Development Kit 13.0.2 on Windows )

Ukoliko koristite Linux operativni sistem, onda Vam predlažem da pogledate sledeći video:


( Java for Beginners - 01. How to Install JDK - Java Development Kit on Kali Linux )


Vaš prvi program u Java programskom jeziku

Da bi ste počeli da učite osnove Java programskog jezika, nije vam potreban neki ozbiljan IDE, ali kasnije bi mogli da instalirate Eclipse besplatan IDE for Java ali i druge programske jezike. Za sada možete da koristite bilo koji tekstualni editor. Ukoliko koristite Windows operativni sistem preporučujem Vam da instalirate mali program Notepad++ dok ukoliko koristite Linux operativni sistem možete koristiti ViM hakerski editor. U oba slučaja morate pažljivo paziti šta kucate jer dovoljna je i najmanja greška u pravopisu i nećete moći pokrenuti Vaš program. ( Java for Beginners - 04. How to Install Notepad++ 7.8.4 on Windows )

U suštini, ne bi ste trebali da programirate na ovakav način, ali malo stare škole Vam neće škoditi da ojačate pamćenje pisanja osnovnog koda. Ukoliko ste spremni, otvorite Vaš tekstualni editor i otkucajte sledeći kod:

class hello {
             /* Hello World
                    03-avg-2019
                    Manuel Radovanovic */
                                                 
                   public static void main (String args[]){
                                                  
                                   System.out.println("Hello World!"); // use println
                                   System.out.print("This is my first program "); // use print
                                   System.out.println("in Java :D");
                                  
                   }
}   

Naravno umesto Manuel Radovanović, napišite Vaše ime i prezime kao i datum kada Vi pravite program. Vaš kod snimite kao hello.java Zatim otvorite Command Promt ili Terminal i ukucajte sledeću komandu u istom direktorijum gde ste snimili vaš fajl.

javac hello.java

Ukoliko je sve u redu, neće biti prikazana nikakva greška ali ako Vam piše greška; pogledajte ponovo kod koji ste otkucali i pregledajte da niste negde pogrešili u kucanju, pa to ispravite. Ukoliko je sve u redu, pogledajte Vaš direktorijum i vidi ćete da imate kreiran novi fajl koji se zove hello.class. Otkucajte:

hello i program će se izvršiti. Ne morate kucati hello.class Pogledajte šta ste dobili:

Hello World!
This is my first program in Java :D

Analizirajmo sada kod. Prvo što ćete primetiti u kodu je da se Java programski jezik sastoji od klasa. Tek u klasi svaki Java program mora da ima main metodu koja je start za pokretanje programa. Na isti način funkcioniše i C# programski jezik. Java programski jezik kao i C# programski jezik voda računa i razlikuje mala i velika slova, što znači da Main i main nije isto. Takođe, ako pogledate vidi ćete da se komentar sa više redova piše između /* i */ karaktera, dok ukoliko želite da pišete komentar u jednom redu koristite // karaktere na početku reda. Tako isto se pišu komentari i u C# programskom jeziku. Komanda println se koristi kada hoćete da ispišete neki ispis ili rezultat na konzoli ali da posle ispisa kursor pređe u novi red dok naredbu print koristite isto za ispis, ali želite da kursor ostane u istom redu. Za ovu svrhu u C# programskom jeziku koristite WriteLine i Write metodu. Zato imate tri otkucana ispisa u kodu dok on prikazuje samo dva reda, jer drugi i treći ispis se nastavljaju u istom redu pa izgledaju spojeno. Da ja sam to namerno tako uradio da bi ste razumeli razliku između ove dve naredbe. Upamtite samo da se obadve komande pišu malim slovom. Kako ovaj program se kreira i kako se izvršava možete pogledati i na video-u.


 ( Java for Beginners - 02. Hello World, The First Program in Java )


Ovaj isti program možete da kodirate jednostavnije sa IDE za Java. To je samo vaš izbor. Pogledajte na primer sledeći video kako se instalira Eclipse IDE za Enterprise Java programere na Windows operativnom sistemu:


( Java for Beginners - 05. How to install Eclipse IDE for Enterprise Java Developers 2019-12 4.14 )
Nema komentara:

Objavi komentar