Monday, August 05, 2019

Razvite svoje programerske veštine sa Java programskim jezikom

Za programski jezik Java se kaže da je najviše korišćen programski jezik u savremenom svetu i da je najbolji izbor za razvijanje veb aplikacija. Ja bi dodao i Android mobilnih aplikacija što mu je definitivno dalo krila zadnjih godina. I pored toga što možete napraviti android aplikaciju bez poznavanja Java programskog jezika. Inače Java programski jezik kao i C# programski jezik je objektno orjentisan programski jezik. Programski jezik Java je nastao početkom 1990-tih godina i zvali su ga Oak - hrast, dok mu je prva verzija zvanično objavljena u proleće 1995 godine pod imenom Java. I da se razumemo; Java programski jezik nije proizvod Microsoft korporacije već su ga stvorili Džejms Gosling, Patrik Noton, Kris Vort, Ed Frenk i Majk Šeridan iz korporacije Sun Microsystems, Inc. Njih nemojte da mešate sa glavnim saradnicima na usavršavanju prvobitnog prototipa: Bil Džoj, Artur van Hof, Džonatan Pejn, Frenk Jelin i Tim Lindholm. Ali upamtite da od 2010 godine, Java programski jezik je vlasništvo Oracle korporacije. I pored toga što se Java programski jezik bazirao na konceptu Oberon programskog jezika kojeg je razvio Niklaus Virta tvorac Paskal programskog jezika. Java programski jezik je preuzeo sintaksu C programskog jezika i mnoge objektno orjentisane osobine Jave su nastale pod uticajem C++ programskog jezika. Zato za sve Vas koji poznajete sintaksu C , C++ ili C# programskog jezika, učenje Java programskog jezika će Vam biti lako jer mnoge stvari će Vam biti familijarne iako je Java programski jezik totalno drugačiji programski jezik. Ono što izdvaja Java programski jezik je definitivno prilagođavanje izmenjenom okruženju i novoj primeni. Već tri decenije Java programski jezik redovno ugrađuje poboljšanja i novine iz oblasti programiranja. Mnogi programeri misle da je glavni pokretač za Java bio Internet; istina je da Internet jeste bio odskočna daska Java programskom jeziku ali glavni motiv Java programskog jezika je bila potreba za programskim jezikom koji će biti potpuno nezavisan od bilo koje programske platforme i arhitekture što je Java programski jezik i uspeo.


( Java programski jezik za C# programere je lak za učenje )

To takođe znači da Java programski jezik možete da učite na svim operativnim sistemima. Mnogi programski jezici se za razliku od Java programskog jezika jer pri prevođenju u binarni oblik moraju usmeriti na određeni procesor ili imati potpun kompajler namenjen konkretnom ciljnom procesoru, što je skupo i sporo za pravljenje kompajlera. Java programski jezik je jednostavno prenosiv i pojavom Interneta je zbog prenosivosti postao programski jezik broj jedan. Java programski jezik je takođe utemeljen, oblikovan i poboljšava se na potrebama i iskustvu istih profesionalnih programera koji ga stvaraju i koriste. Ukoliko tražite programski jezik koji je jednostavan, bezbedan, prenosiv, objektno orjentisan, višenitan, nezavisan od platforme, interpretiran, višenitan, robusan, visoko efikasan, distributivan i dinamičan onda je Java programski jezik pravi izbor i definitivno zaslužuje divljenje svakog programera. Pogledajte istoriju Java programskog jezika.

·         1991 godine, preteča programskog jezika Jave, namenjena mrežnom kućnom okruženju
·         1994 godine, usmerenje prema Internetu
·         1995 godine, lansiran Java programski jezik na SunWorld konferenciji
·         23 januar 1996 godine, Sun razvija JDK 1.0 (kodno ime Oak)
·         19 februar 1997 godine, izlazi JDK 1.1 sa mnogo značajnijim promenama koje bi ste mogli pretpostaviti, dodato je mnogo novih biblioteka, redefinisani su na način na koje apleti obrađuju događaje i iznova su konfigurisane mnoge osobine biblioteka i potisnute mnoge osobine JDK 1.0 kao zastarele
·         8 decembar 1998 godine, pojavljuje se Java 2 sa oznakom J2SE 1.2, gde 2 predstavlja novu generaciju Java programskog jezika i prelomni događaj tadašnjeg modernog doba. Uvode se nove mogućnosti poput Swing i Collections Framework i velika poboljšanja
·         8 maj 2000 godine, izlazi J2SE 1.3 koje nosi manje ali važnih izmena, veliko poboljšanje J2SE 1.2 postojećih funkcija i bolje zategnuto razvojno okruženje
·         6 februar 2002 godine, izlazi J2SE 1.4 sa više nadogradnji, poboljšanja i dodataka
·         30 Septembar 2004 godine, izlazi J2SE 5.0 – interna oznaka J2SE 1.5 donosi revolucione promene koje iz osnova proširuju doseg, moć i oblast Java programskog jezika. Donela je sa sobom generičke tipove, anotacije, automatsko pakovanje i raspakovanje, nabrajanja, poboljšana petlja for u stilu for-each, metode s promenjivim brojem argumenata, uvoženje statičkih članova, U/I operacije s formatiranim podacima i skup klasa za konkurentno programiranje
·         11 decembar 2006 godine, Sun objavljuje Java SE6 – Java Platform, Standard Edition 6, donosi poboljšanja nad prethodnom verzijom, proširuje biblioteke API funkcija, uneseno nekoliko novih paketa i poboljšano je razvojno okruženje
·         2010 godine, Java programski jezik postaje vlasništvo Oracle korporacije
·         28 juli 2011 godine, izlazi Java SE7 i uvodi mnoge nove mogućnosti poput značajnog proširenja jezika i biblioteka API funkcija, zatim nadogradnje Java izvršnog okruženja za druge programske jezike, dopunu Java API biblioteka, proširenja NIO Framework-a i dodavanje Fork/Join Framework-a
·         18 mart 2014 godine, izlazi Java SE8 i razvojni paket JDK 8, uvodi lambda izraze, novi operator strelica -> i nov sintaksni elemenat, novi API za rad sa tokovima, poboljšana implementacija interfejsa, novi API za rad sa datumima i vremenima, i podrška za JavaFX
·         21 septembar 2017 godine, izlazi Java SE9 i razvojni paket JDK 9, donosi poboljšanje samog jezika, dodaju se moduli koji Vam omogućavaju da u kodu aplikacije zadate međusobne veze i zavisnosti, više novih ključnih reči, donosi JShell alatku koja podržava interaktivno eksperimentisanje i Java apleti se ne preporučuju u novim programima
·         20 mart 2018 godine, Java SE10 i razvojni paket JDK 10
·         25 septembar 2018 godine, Java SE11 i razvojni paket JDK 11
·         19 mart 2019 godine, Java SE12 i razvojni paket JDK 12 itd. - nastavljaju se poboljšanja i razvojni paketi. Trenutno od 20 septembra 2022 je u upotrebi razvojni paket JDK 19. 

Šta da instaliram i kako da počnem sa učenjem Java programskog jezika?

S obzirom da Vi možete birati sa kojim operativnim sistemom Vi želite da učite Java programski jezik, ja vam preporučujem Linux i Ubuntu distribuciju. Izbor operativnog sistema neće ništa uticati da možete pratiti ovoj blog i ako vi koristite neki drugi operativni sistem. Za početak, proces instaliranja je sličan. Prvo treba da otvorite Vaš pregledač kako danas zovu Internet eksplorere i da odete na ovu veb adresu ovde. Možda će ova veb adresa u budućnosti biti premeštena ali zahvaljujući Google uvek možete u pretragu ukucati Java SE.


( Zvanična Oracle veb stranica preko koji se linkuje download Java platforme )

U desnom gornjem uglu veb stranice imate dugme Download. Kliknite na to dugme. Kad Vam se otvori nova stranica na njoj imate izbor koji razvojni paket da skinete. Uvek pogledajte koja je najnovija verzija. Znači ako koristite Windows operativni sistem, pogledajte link za Java SE Development Kit za Windows. Pre ste mogli da birate 32-bitnu ili 64-bitnu instalaciju u zavisnosti od vašeg operativnog sistema, ali to više nije mogućnost. Kod Windows korisnika će se skinuti instalacioni fajl koji kad pokrenete će pokrenuti instalaciju. Instalacioni proces nije komplikovan ali može da potraje. Potvrdite sve i završite instalaciju. Međutim, Vi kao korisnik Windows operativnog sistema treba da povežete Vaš Java Development Kit. Kako se to radi, pogledajte video: 


( Windows - 7. How to install Java SE Development Kit? )

Ukoliko koristite Linux operativni sistem, onda pogledate sledeći video:


( Linux - 8. How to install Java SE Development Kit? )

Vaš prvi program u Java programskom jeziku

Da bi ste počeli da učite osnove Java programskog jezika, preporučujemo vam da koristite neko IDE - integranisano razvojno okruženje za Java programski jezik, poput IntelliJ IDEA Community Edition zato što je odličan, popularan u svetu Java programera i besplatan. Naravno, postoje i druga integranisana okruženja za kodiranje Java programskog jezika kao npr. Eclipse besplatan IDE for Java  programski jezik ali i druge programske jezike. Bitno je da razumete da je to vaš izbor i da on treba da vam omogući što prijatnije okruženje za kodiranje. Vi možete da koristite i bilo koji tekstualni editor. Time rizikujete mnogo grešaka i gubljenja vremena, osim ako vam to više odgovara da bolje učite. Za početak ukoliko ste instalirali Java SE Development Kit na vaš operativni sistem; otvorite bilo koji tekstualnio editor i otkucajte sledeći kod:

public class hello {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello World!");
}
}

Pogledajte video kako to izgleda kada koristite gedit tekstualni editor u Ubuntu


( Java - 1. My First Java Program! )

Zatim otvorite Command Promt ili Terminal i ukucajte sledeću komandu u istom direktorijum gde ste snimili vaš fajl.

javac hello.java

Ukoliko je sve u redu, neće biti prikazana nikakva greška ali ako Vam piše greška; pogledajte ponovo kod koji ste otkucali i pregledajte da niste negde pogrešili u kucanju, pa to ispravite. Ukoliko je sve u redu, pogledajte Vaš direktorijum i vidi ćete da imate kreiran novi fajl koji se zove hello.class. Otkucajte hello i program će se izvršiti. Ne morate kucati hello.class Pogledajte šta ste dobili:

Hello World!

Analizirajmo sada kod. Prvo što ćete primetiti u kodu je da se Java programski jezik sastoji od klasa. Tek u klasi svaki Java program mora da ima main metodu koja je start za pokretanje programa. Na isti način funkcioniše i C# programski jezik. Java programski jezik kao i C# programski jezik vode računa i razlikuje mala i velika slova, što znači da Main i main nije isto. Komanda println se koristi kada hoćete da ispišete neki ispis ili rezultat na konzoli ali da posle ispisa kursor pređe u novi red dok naredbu print koristite isto za ispis, ali želite da kursor ostane u istom redu. Postoji i komanda printf koja se koristi kad hoćete da prikazujete formiran tekst. Upamtite samo da se sve tri komande pišu malim slovom. Pogledajte sad kako da instalirate IntelliJ IDEA Community Edition i kako da vam on prikaže Hello World.


 ( Windows - 8. How to install IntelliJ Idea Community Edition?)


Pogledajte kako se isto integranisano razvojno okruženje instalira na Linux operativnom sistemu:  


( Linux - 9. How to install IntelliJ Idea Community Edition? )

I za kraj ovog posta da nešto kažemo i o komentarima u Java programskom jeziku. 

/**
* This is a multiline comment for documentation
*
*/
Komentar koji počinje sa /** i završava se sa */ je više linijiski komentar u kom se piše dokumentacija direktno u kodu.

/*
This is a simple multiline comment
*/

Komentar koji počinje sa /* i završava se sa */ je takođe više linijski komentar sa kojim možete da komentarišete kod u više linija editora.

// This is one-line comment

Komentar koji samo počinje sa // i nema završetak je jednolinijski komentar i njega ćete najčešće da koristite.  


No comments:

Post a Comment