Wednesday, August 28, 2019

Moć Perfekta, složenog prošlog vremena u Nemačkom jeziku

Ukoliko niste pročitali prethodni post Preterit, prosto prošlo vreme; najbolje bi bilo da to prvo naučite pa tek onda da učite Perfekat, složeno prošlo vreme. Perfekat označava radnju u prošlosti koja se u sadašnjosti završila ili su njene posledice još uvek u sadašnjosti. Većina ljudi koji po prvi put uči gramatiku Nemačkog jezika; mnogi ljudi više puta uči i ponavlja gramatiku; smatraju da je Perfekat najteži deo Nemačke gramatike. Ja lično baš i ne mislim tako, ali se slažem daPerfekat jeste složeno prošlo vreme i jeste komplikovano ali je i interesantno. Potrebno je da naučite niz određenih gramatičkih konstrukcija i da ih pravilno složite kako bi ste sastavili pravilno rečenicu. Ukoliko upotrebite i malo saveta za učenje mislim da će te se brzo naviknuti. Tačno je da se Perfekat u Nemačkom jeziku uglavnom najčešće koristi u govoru ali kad ste početnik često ga je teško i brzo primenjivati u govoru. Npr. Kada neko kaže nešto na Nemačkom jeziku u Perfektu; Vi bukvalno morate saslušati celu rečenicu šta je ta osoba koja govori rekla pa tek onda da prevedete šta je osoba tačno rekla. Kad neko priča na Engleskom jeziku Vi jednostavno dok osoba govori; Vi prevodite i dalje slušate šta osoba priča, ali u Nemačkom jeziku samo zato što u Perfektu, glavni glagol u Participu stoji na kraju rečenice, Vam može praviti zastoj u prevodu. Još ako osoba tokom govora na Nemačkom jeziku zareda više rečenica u Perfektu, onda će te verovatno morati prekinuti vašeg sagovornika:
  • Wiederholen Sie bitte noch ein mal. – Molim Vas ponovite još jednom.
  • Sprechen Sie bitte langsamer. – Molim Vas, govorite sporije.( U Nemačkoj se Perfekat najčešće koristi u govoru )

Isto tako i Vi kad sami pravite rečenicu u Perfektu, potrebno će Vam biti neko vreme da Vi prvo u mislima složite svu konstrukciju rečenice u Perfektu pa tek onda da je izgovorite. Tek posle višegodišnjeg iskustva u prepoznavanju Perfektu u govoru, i njegovog delimičnog prevođenja dok ne čujete glavni glagol na kraju rečenice. Mi nismo svi isti i svako ima neki svoj način kako prevazilazi neku prepreku; tako na primer ovu teškoću možete ublažiti ako promenite oblik kako Vi prevodite na Srpski jezik. Npr.
  • Ich bin am Samstag zur Schule gegangen. – Ja sam išao u školu u subotu.
  • Ich habe im Auto geschlafen. – Spavao sam u autu.
možete prevoditi kao:
  • Ja u subotu u školu sam išao.
  • U autu sam spavao.

Na ovaj način Vi jednostavno ne morate čekati da sagovornik kaže gegangen ili geschlafen da počnete prevoditi rečenicu već ste do tog glagola već preveli rečenicu. Naravno ovo su kratke rečenice, dok kod dugačkih rečenica, posebno gde se grade različita vremena će Vam biti mnogo jasnije šta pokušavam da vam olakšam. Prvi zastoji kad prevodite sa Nemačkog jezika na Srpski jezik pre Perfekta će Vam praviti Modalni glagoli, jer kod njih se glavni glagol takođe stoji na kraju rečenice, ali to je nešto lakša situacija jer modalni glagoli imaju neko značenje kada kreiraju neku rečenicu dok pomoćni glagoli haben – imati i sein - biti se ne prevode jer gube svoje značenje. Pefekat kao složeno prošlo vreme može takođe da izražava Futur II ili buduću radnju. Npr.
  • Morgen um diese Zeit ist sie wieder abgereist. – Sutra u ove vreme opet je otputovala.  

Tako da ne budete zbunjeni ako Vaš sagovornik spomene Pefekat u sasvim drugom kontekstu. Za sada ne bi da komplikujem više, nego najbolje da se za sada koncentrišete isključivo na prošlost i da savladate pravilno građenje Pefekta.

Kako se gradi perfekat u Nemačkom jeziku?

Najjednostavnije rečeno Pefekat se gradi od:

POMOĆNI GLAGOL U PREZENTU SEIN ILI HABEN + PARTICIP PERFEKTA

Obavezno morate upamtiti da pomoćni glagol uvek stoji na drugom mestu u rečenici i menja se po licima dok Particip perfekta uvek stoji na kraju rečenice i nikad se ne menja.

S obzirom da će te u Pefektu uvek koristiti pomoćne glagole sein – biti i haben – imati, najbolje je da ponovimo kako se oni menjaju u Prezentu:

haben – imati

ich habe – ja imam
du hast – ti imaš
er/sie/es hat – on/ona/ono ima
wir haben – mi imamo
ihr habt – vi imate
sie/Sie haben – oni/Vi imaju/imate

sein – biti

ich bin – ja sam
du bist – ti si
er/sie/es ist – on/ona/ono je
wir sind – mi smo
ihr seid – vi ste
sie/Sie sind – oni/Vi su/ste

Ova dva pomoćna glagola morate u svako doba noći kad Vas probude znati kako se menjaju prema licima u Prezentu, sadašnjem vremenu. Možete se pitati kako da kažete sein - biti i haben - imati Pefektu. To se kaže ovako:

haben – imati

ich habe gehabt – imao sam
du hast gehabt – imao si
er/sie/es hat gehabt – imao/imala/imalo je
wir haben gehabt – imali smo
ihr habt gehabt – imali ste
sie/Sie haben gehabt – imali su/ste

sein – biti

ich bin gewesen – bio sam
du bist gewesen – bio si
er/sie/es ist gewesen – bio /bila/bilo je
wir sind gewesen – bili smo
ihr seid gewesen – bili ste
sie/Sie sind gewesen – bili su/ste

werden – postati

ich bin geworden – postao sam
du bist geworden – postao si
er/sie/es ist geworden – postao/postala/postalo je
wir sind geworden – postali smo
ihr seid geworden – postali ste
sie/Sie sind geworden – postali su/ste

Međutim ako mene pitate, mislim da se čak i u govoru glagoli sein – biti i haben - imati više govore u  Preteritu. Zato kad hoćete da kažete da ste negde bili ili imali bolje je da koristite  Preterit. Npr. 
  • Ich hatte … Ich wurde… . 
Kad se gradi Perfekat sa pomoćnim glagolom haben a kad sa sein?

Sa pomoćnim glagolom haben Perfekat grade:

·         Svi prelazni glagoli:

Ich habe gesehen. – Video sam.

·         Svi povratni glagoli:

Ich habe mich gefreut. – Bio sam srećan.

·         Svi bezlični glagoli:

Es hat geregnet. – Padala je kiša.

·         Mnogi neprelazni trajni glagoli:

Ich habe gestanden. – Stajao sam.

Sa pomoćnim glagolom sein Perfekat grade:

·         Neprelazni trenutni glagoli:

Das Bild ist verschwunden. – Slika je nestala.

·         Glagoli kretanja, promena mesta ili kretanja ka cilju:

Ich bin gelaufen. – Ja sam trčao.

U suštini kada učite glagole Vi učite glagole u svim njihovim oblicima gde su u raznim glagolskim tabelama označeni slovima s. ili h ili s./h. Međutim, postoji lakši način da znate kada koristite pomoćni glagol sein a kada haben. Jednostavno shvatite da u Nemačkom jeziku postoji oko pedeset glagola koji koriste pomoćni glagol sein dok svi ostali koriste haben. Jednostavno naučite tih oko pedeset glagola, koji koriste pomoćni glagol sein a za sve ostale koristite haben.

·         aufwachen – ist – aufgewacht – probuditi
·         auswandern – ist – ausgewandert – emigrirati
·         begegnen – ist – begegnet – upoznati
·         bersten – ist – geborsten – pući
·         bleiben – ist – geblieben – ostati
·         bleichen – ist – geblichen – pobledeti
·         erschallen – ist – erschollen – odjeknuti
·         explodieren – ist – explodiert – eksplodirati
·         fahren – ist – gefahren – voziti
·         fallen – ist – gefallen – pasti
·         flogen – ist – gefolgt – letiti
·         fliegen – ist – geflogen – letiti
·         fließen – ist – geflossen – teći
·         gedeihen – ist – gediehen – napredovati
·         gehen – ist – gegangen – ići
·         gelingen – ist – gelungen – poći za rukom
·         genesen – ist – genesen – ozdraviti
·         genießen – ist – genossen – uživati
·         geschechen – ist – geschehen – dogoditi se
·         gleiten – ist – geglitten – kliziti
·         klettern – ist – geklettert – penjati se
·         klimmen – ist – geklommen – penjati se
·         kommen – ist – gekommen – doći
·         kriechen – ist – gekrochen – puzati
·         landen – ist – gelandet – sletiti
·         laufen – ist – gelaufen – trčati
·         quellen – ist – gequollen – izvirati
·         reisen – ist – gereist – putovati
·         rennen – ist – gerannt – juriti
·         rinnen – ist – geronnen – teći
·         schleichen – ist – geschlichen – šunjati se
·         schliefen – ist – geschloffen – izmigoljiti se
·         schmelzen – ist – geschmolzen – topiti
·         schreiten – ist – geschritten – koračati
·         schwellen – ist – geschwollen – oteći, naduti se
·         schwinden – ist – geschwunden – iščeznuti
·         sein – ist – gewesen – biti
·         sinken – ist – gesunken – tonuti
·         springen – ist – gesprungen – skočiti
·         sprießen – ist – gesprossen – klijati
·         starten – ist – gestartet – započeti
·         steigen – ist – gestiegen – penjati se
·         sterben – ist – gestorben – umreti
·         stieben – ist – gestoben – rasprštati se
·         treten – ist – getreten – ući
·         wachsen – ist – gewachsen – rasti
·         wandern – ist – gewandert - pešačiti
·         werden – ist – geworden – postati
·         weichen – ist – gewichen – odstupiti
·         zurückkehren – ist – zurückgekehrt – vratiti se

Naravno postoje izuzeci, tj. glagoli koji mogu da koriste i pomoćni glagol sein i haben. Naučite i njih napamet. 

·         dringen – ist/hat – gedrungen – podreti
·         fliehen – ist/hat – geflohen – bežati, uteći
·         frieren – ist/hat – gefroren – mrznuti, zepsti
·         gären – ist/hat – gegoren – vreti
·         reißen – ist/hat – gerissen – kidati
·         reiten – ist/hat – geritten – jahati
·         scheiden – ist/hat – geschieden – odvojiti, lučiti
·         schleißen – ist/hat – geschlissen – kidati, guliti
·         schwimmen – ist/hat – geschwommen – plivati
·         sitzen – ist/hat – gesessen – sediti
·         stehen – ist/hat – gestanden – stojati
·         streichen – ist/hat – gestrichen – gladiti
·         treiben – ist/hat – getrieben – terati
·         treten – ist/hat – getreten – stupiti  
·         verderben – ist/hat – verdorben – pokvariti
·         ziehen – ist/hat – gezogen – vući

Sada kada ste upoznati sa pravilima kada se koristi pomoćni glagol sein a kada haben, potrebno je da znate i kako glasi neki glagol u Participu perfekta. U principu Particip perfekta se gradi ovako:

·         Slabi glagoli

GE + INFINITIVNA OSNOVA + (e)T

ge-mach-t, ge-arbeit-et …

·         Jaki glagoli

GE + PERFEKTSKA OSNOVA + EN

ge-komm-en, ge-fahr-en …

·         Glagoli sa odvojenim prefiksom

PREFIKS + GE + INFINITIVNA OSNOVA + (e)T / EN

auf-ge-mach-t, an-ge-rufen …

E sad se možete pitati kako ja da znam koji su to jaki a koji slabi glagoli. Slabi ili pravilni glagoli su Vam u suštini glagoli koji nemaju neku svoju specifičnost, nego se povinuju pravilima konjugacije, dok jaki glagoli su nepravilni glagoli kod kojih dolazi do promene osnovnog vokala i samoglasnika. Kod gradnje Participa perfekta postoje i izuzeci.

·         Glagoli stranog porekla u Particip perfektu nemaju prefiks GE - . Ove glagole možete prepoznati tako što se oni završavaju na – IEREN.

Sie haben das Haus renoviert. – Renovirali ste kuću.

·         Glagoli sa nerazdvojnim prefiksom u Particip perfektu nemaju prefiks GE-. Nenaglašeni i neodvojivi prefiksi su BE-, EMP-, ENT-, ER-, GE-, MISS-, VER- i ZER-.

Sie haben ein Geschenk bekommen. – Dobila je poklon.

·         Glagoli sa odvojivim prefiksom u Particip perfektu imaju prefiks GE- između razdvojivog prefiksa i glagola. Naglašeni i odvojivi prefiksi su AB-, AN-, AUF-, AUS-, BEI-, EIN-, HER-, HIN-, MIT-, NACH-, VOR-, WEG-, ZU-, ZURÜCK-, ZUSAMMEN- itd.

Er hat mit dem Rauchen aufgehört. – Ostavio je pušenje.

Kad učite i koristite Nemački jezik, Vi ćete sva ova komplikovana pravila često analizirati ali mnoge glagole i glagolske oblike će te najverovatnije pamtiti napamet. Znaćete dosta rečenica poput fraza. Neke glagole će te često koristiti dok neke veoma retko ili možda nikad. Jaki ili nepravilni glagoli se u suštini uvek i uče napamet, ili bar uvek trebate imati tabelu nepravilnih glagola kako bi ste znali njihov oblik u Participu. Ukoliko nemate, uvek možete posetiti ovaj blog, i pronaći glagole koji Vam trebaju.

Lista jakih i nepravilni glagola

·         Glagol                   3 l. Prezent         3 l. Preterit         Perfekt                                

·         backen                bäckt                     buk                      hat gebacken               peći
·         beginnen             beginnt                 begann                 hat begonnen              početi
·         bekommen          bekommt              bekam                 hat bekommen            dobiti
·         beschreiben         beschreibt            beschrieb             hat beschrieben           opisati
·         beschließen         beschließt             beschloss            hat beschlossen           odlučiti
·         bewegen              bewegt                 bewog                 hat bewogen                pokrenuti
·         biegen                  biegt                    bog                      hat/ist gebogen            pokrenuti
·         binden                  bindet                  band                    hat gebunden               vezati
·         bitten                    bittet                    bat                      hat gebeten                   moliti
·         bieten                   bietet                    bot                     hat geboten                    nuditi
·         bleiben                 bleibt                    blieb                  ist geblieben                  ostati
·         braten                   brät                      briet                    hat gebraten                  peći
·         brechen                bricht                    brach                  hat/ist gebrochen     (s)lomiti
·         brennen                brennt                  brannte               hat gebrannt                  goreti
·         bringen                 bringt                   brachte              hat gebracht                   doneti
·         denken                 denkt                    dachte                hat gedacht                    misliti
·         dürfen                  darf                       durfte                hat gedurft                     smeti
·         empfehlen           empfiehlt               empfhal            hat empfohlen                preporučiti
·         erschrecken         erschrickt              erschrak            ist erschrocken               uplašiti (se)
·         essen                   isst                                               hat gegessen                   jesti
·         fahren                  fährt                      fuhr                   ist gefahren                     voziti/putovati
·         fallen                    fällt                       fiel                    ist gefallen                      pasti
·         fangen                  fängt                      fing                  hat gefangen                   hvatati
·         finden                   findet                    fand                  hat gefunden                   naći
·         fliegen                  fliegt                     flog                  ist geflogen                     leteti
·         fliehen                  flieht                     floh                  hat/ist geflohen               uteći, bežati
·         fließen                  fließt                     floss                 ist geflossen                    teći
·         frieren                  friert                      fror                  hat gefroren                     smrzavati
·         geben                   gibt                        gab                  hat gegeben                     dati
·         gefallen                gefällt                   gefiel               hat gefallen                     dopadati se
·         gehen                   geht                       ging                 ist gegangen                    ići
·         gewinnen            gewinnt                  gewann            hat gewonnen                  pobediti
·         gießen                  gießt                      goss                 hat gegossen                   zalivati
·         greifen                 greift                     griff                  hat gegriffen                   hvatati
·         haben                   hat                         hatte                 hat gehabt                       imati
·         halten                   hält                        hielt                 hat gehalten                    držati
·         hauen                   haut                       hieb                 hat gehauen                     klesati
·         hängen                 hängt                   hing                   hat gehangen                  visiti
·         heben                   hebt                      hob                   hat gehoben                    podići
·         heißen                  heißt                     hieß                  hat geheißen                   zvati se
·         helfen                   hilft                        half                 hat geholfen                   pomoći
·         kennen                 kennt                    kannte               hat gekannt                    poznavati
·         klingen                 klingt                     klang               hat geklungen               zvoniti
·         kommen               kommt                 kam                   ist gekommen               doći
·         laden                    lädt                        lud                   hat geladen                    tovariti
·         lassen                   lässt                       ließ                  hat gelassen                   pustiti
·         laufen                   läuft                       lief                  ist gelaufem                   trčati
·         lesen                     liest                        las                  hat gelesen                     čitati
·         liegen                   liegt                       lag                  hat gelegen                     ležati
·         lügen                    lügt                        log                 hat gelogen                     lagati
·         messen                 misst                     maß                hat gemessen                  meriti
·         mögen                  mag                       mochte           hat gemocht                   voleti, želeti
·         müssen                 muss                     musste            hat gemusst                    morati
·         nehmen                nimmt                   nahm              hat genommen                uzeti
·         nennen                 nennt                    nannte             hat genannt                     imenovati
·         raten                     rät                          riet                hat geraten                      savetovati
·         rennen                  rennt                     rannte            ist gerannt                        juriti
·         reiten                    reitet                     ritt                 hat/ist geritten                  jahati
·         rufen                     ruft                        rief               hat gerufen                       zvati
·         schlafen                schläft                   schlief          hat geschlafen                  spavati
·         schaffen                schafft                  schuf             hat geschaffen                  stvarati
·         schießen               schießt                 schoss            hat geschossen                  pucati
·         schreien                schreit                  schrie             hat geschrien                    vikati
·         schweigen            schweigt              schwieg          hat geschwiegen               ćutati
·         schwimmen          schwimmt           schwamm       ist geschwommen             plivati
·         sehen                    sieht                      sah                hat gesehen                       videti
·         sein                        ist                           war             ist gewesen                       biti
·         senden                   sendet                  sandte           hat gesandt                        poslati
·         singen                    singt                      sang            hat gesungen                     pevati
·         sitzen                     sitzt                        saß             hat gesessen                      sedeti
·         sprechen                spricht                  sprach          hat gesprochen                  govoriti
·         springen                springt                  sprang          ist gesprungen                  skočiti
·         stehen                    steht                     stand            hat gestanden                    stajati
·         steigen                   steigt                     stieg            ist gestiegen                      penjati se
·         sterben                   stirbt                     starb            ist gestorben                     umreti
·         tragen                    trägt                      trug              hat getragen                      nositi
·         treffen                   trifft                       traf              hat getroffen                     sresti
·         treten                     tritt                        trat              hat getreten                       stupiti
·         trinken                   trinkt                     trank           hat getrunken                    piti
·         tun                         tut                          tat               hat getan                           činiti
·         vergessen              vergisst                 vergaß          hat vergessen                   zaboraviti
·         verliern                 verliert                 verlor            hat verloren                      izgubiti
·         verzeihen              verzeiht               verzieh          hat verziehen                    oprostiti
·         wachsen               wächst                  wuchs           ist gewachsen                   rasti
·         werden                 wird                       wurde          ist geworden                     postati
·         werfen                  wirft                      warf             hat geworfen                    baciti
·         wissen                  weiß                      wusste          hat gewusst                      nati
·         ziehen                  zieht                      zog               hat/ist gezogen                 vući
·         zwingen               zwingt                   zwang          hat gezwungen                 primorati

Modalni glagoli u perfektu

Pravljenje PerfektaNemačkom jeziku je složena konstrukcija, ali pravljenje Modalnih glagolaPerfektu je pre svega interesantno. Još na početku ovog posta sam se pitao, dobro; ali kako se pravi Perfekat od Modalnih glagola? Pa, da vidimo. Modalni glagoli grade Perfekat na sledeći način:

POMOĆNI GLAGOL HABEN + PARTICIP PERFEKTA MODALNOG GLAGOLA

Ako smo ovo dobro razumeli, izgleda da se Modalni glagoli uvek grade pomoćnim glagolom haben. Ali kako kad u rečenici imamo dva ili čak tri glagola, kako da ih pravilno poređamo u rečenici?

·         Sie wollte mich besuchen, aber sie hat es nicht gekonnt. – Htela je da me poseti ali nije mogla.

Ali šta ako u konstrukciji imamo pomoćni glagol i dva Infinitiva?

POMOĆNI GLAGOL HABEN + INFINITIV GLAVNOG GLAGOLA + INFINITIV MODALNOG GLAGOLA
·         Ich habe nicht geradeaus fahren dürfen. – Nisam smeo da vozim pravo napred.

Međutim iako nismo još učili slaganje vremena; u zavisnim rečenicama pomoćni glagol ne stoji na poslednjem mestu, nego ispred Infinitiva glavnog i Modalnog glagola.

·         Es ist schade, dass ich nicht geradeaus hat fahren dürfen. - Šteta, što nisam smeo da vozim pravo napred.

Još jednu važnu stvar o Modalnim glagolima treba da znate, da glagoli hören – čuti, sehen – videti i helfen – pomoći; ukoliko imaju dopunu u Infinitivu, grade Perfekat isto kao Modalni glagoli.

·         Ich habe sie kommen sehen. – Video sam je da dolazi.

Modalni glagoli u Perfektu glase:

dürfen – smeti

ich habe gedurft – smeo sam
du hast gedurft – smeo si
er/sie/es hat gedurft – on/ona/ono smeo/smela/smeo je
wir haben gedurft – smeli smo
ihr habt gedurft – smeli ste
sie/Sie haben gedurft – oni/Vi smeli su/smeli ste

können – moći

ich habe gekonnt – mogao sam
du hast gekonnt – mogao si
er/sie/es hat gekonnt – on/ona/ono mogao/mogla/moglo je
wir haben gekonnt – mogli smo
ihr habt gekonnt – mogli ste
sie/Sie haben gekonnt – oni/Vi mogli su/mogli ste

mögen – mariti

ich habe gemocht – mario sam
du hast gemocht – mario si
er/sie/es hat gemocht – on/ona/ono mario/marila/marilo je
wir haben gemocht – marili smo
ihr habt gemocht – marili ste
sie/Sie haben gemocht – oni/Vi marili su/marili ste

müssen – morati

ich habe gemußt – morao sam
du hast gemußt – morao si
er/sie/es hat gemußt – on/ona/ono morao/morala/morao je
wir haben gemußt – morali smo
ihr habt gemußt – morali ste
sie/Sie haben gemußt – oni/Vi morali su/morali ste

sollen – trebati

ich habe gesollt – trebao sam
du hast gesollt – trebao si
er/sie/es hat gesollt – on/ona/ono trebao/trebala/trebao je
wir haben gesollt – trebali smo
ihr habt gesollt – trebali ste
sie/Sie haben gesollt – oni/Vi trebali su/trebali ste

wollen – hteti

ich habe gewollt – hteo sam
du hast gewollt – hteo si
er/sie/es hat gewollt – on/ona/ono hteo/htela/htelo je
wir haben gewollt – hteli smo
ihr habt gewollt – hteli ste
sie/Sie haben gewollt – oni/Vi hteli su/hteli ste

wissen – znati

ich habe gewusst – znao sam
du hast gewusst – znao si
er/sie/es hat gewusst – on/ona/ono znao/znala/znalo je
wir haben gewusst – znali smo
ihr habt gewusst – znali ste
sie/Sie haben gewusst – oni/Vi znali su/znali ste
No comments:

Post a Comment