Friday, April 06, 2018

Uvod u Windows forme


Znam da će se mnogi čitaoci mog bloga sada malo začuditi; zašto idem u prošlost i sad pišem o Windows formama kad se danas prave WPF aplikacije. Razloga je više ali pre svega radi vaših pitanja. Mnoga pitanja za C# koja mi postavljaju su i danas vezana za aplikacije bazirane na Windows formama. Pretpostavljam da se u školama još uvek uče Windows forme; u poslovnom svetu C++ programeri još uvek razvijaju projekte bazirane na Windows formama. Ja ću pokušati na svom blogu da pokrijem sve vrste aplikacija koje se pišu u C# programskom jeziku u narednim mesecima, iako je to mnogo komplikovano i zahtevno i trebaće mnogo vremena. Bez obzira što ja lično Windows forme smatram zastarelom tehnologijom; isto tako smatram da one i pored toga nisu za odbaciti jer sa njima imate tu dosta toga da se nauči i neke korisne stvari mogu da se takođe koriste i u drugim aplikacijama često uz neke manje izmene. Postoji i mnoge druge prednosti programiranja Windows formi, npr. brzo učenje, lakše programiranje poslovnih aplikacija, mnoštvo materijala i kontrola mnogobrojnih različitih proizvođača i mnoštvo materijala za učenje.


 ( Windows Forms Designer )

Sve u svemu što se mene tiče osim vremena, ali ja nigde ne žurim; nemam šta da izgubim; dok korist od ovih postova će te vi videti i sami. Npr. mnogo ljudi ne zna code koji šalje dokument na štampanje i slične stvari koje se sa Windows formama lako obrađuju. Sve što vidite kad pokrenete pravljenje Windows Forms aplikacija u Microsoft Visual Studio Net-u su u stvari objekti i klase zasnovane na .NetFramework-u koje omogućavaju isključivo razvoj aplikacija za Windows operativni sistem. Ne možete praviti Windows Forms aplikacije u Linux-u, niti bi to imalo kakve logike. Za formiranje bogatog korisničkog okruženja kod Windows formi se najviše primenjuje standardna tehnika; prevuci, pusti i podesi propertije. Kod WPF  aplikacija se radi slično ali se mnogo češće piše XAML code, nego što se povlače kontrole. Kod Windows Forms aplikacija ćete maksimalno koristiti Windows Forms Designer dok ćete u prozoru Properties Window najčešće podešavati Name, Size, Anchor i Location propertije. Zato vaš IDE okruženje unapred pripremite sa prozorima ToolBox i Properties Window da su vam uvek vidljivi i pri ruci. Windows forme se najlakše uče isključivo svakodnevnim radom i kreativnošću, pa je zato najbolje da odmah kreirate svoju prvu aplikaciju. Prosto će te se iznenaditi koliko je to jednostavno.

Vaša prva Windows Forms aplikacija


Pokrenite Microsoft Visual Studio Net. Kliknite u meniju na File, New i Project… i sačekajte da vam se otvori prozor New Project. Sa desne strane u TreeView kontroli odaberite Visual C# granu i izaberite Windows Forms App (.NET Framework) šablon. Ukoliko ne možete da pronađete u Microsoft Visual Studio Net-u šablon za Windows Forms aplikacije, potrebno je da u vašem Windows operativnom sistemu u Control Panel-u pronađete vaš instaliran Microsoft Visual Studio Net i umesto deinstaliranja istog da pokrenete opciju Change i naknadno instalirate paket za Windows Forms aplikacije. Pre ste prilikom instaliranja Microsoft Visual Studio Net-a, po defaultu imali instaliran paket za pravljenje Windows Forms aplikacija ali to više nije slučaj. To sad trebate naknadno instalirati. Ukoliko je sve u redu, pokrenite novi projekat, odaberite folder u kojem ćete snimati vaše programe i program nazovite HelloWorld ili HelloWorldWindowsForms.


Otvorite ToolBox, dvaput kliknite na kontrolu Label i na kontrolu Button ili prevucite jednu po jednu kontrolu da formu. Otvorite prozor Properties Window iz menija View ili pritisnite F4. Zatim podesite propertije sledećim redosledom.

Form:
               Backcolor: Navy
               Text: My First Windows Application
               Size: 460, 500
Label:
               Anchor: Top, Bottom, Left, Right
               Name: lblMessage
               ForeColor: Yellow
               Font, Size: 24
               Font, Bold: True
               Location: 80, 100
               Text:
Button:
               Anchor: Top, Bottom, Left, Right
               BackColor: 128, 128, 255
               Name: lblMessage
               ForeColor: Colar
               Font, Size: 24
               Font, Bold: True
               Location: 15, 255
               Size: 400, 100
               Text: Press the Button!

Ukoliko ste podesili ispravno sve podatke u Properties Window kako sam vam naveo, vaš program će izgledati identično kao na sledećoj slici:


Može vam biti čudno, zašto se BackColor piše brojevima. Boje možete da birate na tri načina. Custom, Web i System. Kada odaberete boju u Custom tab-u, onda se ona ispisuju sa tri RGB broja, gde prvi broj predstavlja crvenu, drugi zelenu i treći broj plavu boju. Za Web i System odabir boje se ispisuje nazivom boje. Što se tiče code-a, kliknite dvaput brzo na button1 dugme i automatski će se kreirati događaj za dugme. U događaj unesite samo jednu liniju code-a i vaš program je gotov.

lblMessage.Text = "Hello, World";

Pokrenite vaš program klikom na dugme Start sa zelenom strelicom ili pritisnite F5.


Kako se kreira i kako se pravi vaša prva Windows Forms aplikacija, to možete pogledati i na video-u:


( C# Windows Forms - 1. Hello World )

No comments:

Post a Comment