Sunday, October 01, 2017

Abeceda i pravopis nemačkog jezika, ključni koraci prema uspešnom učenju

Kako se sve više Srbija približava ulasku u Evropsku Uniju i kako sve više građana celog Balkana odlazi za poslom, boljom materijalnom situacijom i boljim životom u zemlje nemačkog govornog područja, sve je veća potreba za učenjem nemačkog jezika. Kursevi nemačkog jezika zadnjih godina postaju skuplji ali i traženiji nego npr. kursevi engleskog jezika. Mnogi programeri bi pomislili šta će mi nemački jezik kad je u svetu programiranja sve na engleskom jeziku; ali činjenica je da npr. u Nemačkoj dobiti posao programera bez svetskih priznatih sertifikata koji potvrđuju visok stepen poznavanja nemačkog jezika je nemoguća misija. Takođe ćete prepoznati da većina nemačkih kompanija retko programira projekte na engleskom jeziku, već su više naklonjene tržištu zemalja nemačkog govornog područja i većina njihovog softvera je upravo na nemačkom jeziku. Takođe se nemojte iznenaditi da većina nemačkih programera uopšte ne govori engleski jezik. Zato ako nameravate da radite u Nemačkoj, bez obzira koliko smatrali da je nemački jezik težak za učenje; najbolje je da savladate nemačku gramatiku. Znači najbolje je krenuti od nemačke abecede i svaki dan korak po korak učiti sve dok ne savladate svu nemačku gramatiku. Nemački jezik nije engleski jezik; u nemačkom jeziku je gramatika mnogo bitnija i komplikovanija. Ali jednom kad je savladate, učenje nemačkog će vam biti jednostavno. Na ovom blogu ću vas učiti gramatiku nemačkog jezika dok opšte učenje nemačkog jezika prepuštam vama tako što će te da se potrudite da pričate sa strancima koji govore nemački jezik, da se dopisujete na nemačkom jeziku, da čitate knjige i slušate muziku na nemačkom jeziku i da gledate filmove i drugi video sadržaj gde se govori nemački jezik bez titla. Internet će vam definitivno sve to olakšati.


( ABC -  Das Deutsche Alphabet - Nemačka abeceda )

Nemački jezik ima više glasova nego što nemačka abeceda ima slova. Jedno nemačko slovo može da se čita na različite načine. Za neka slova je bitno da li se nalaze na početku reči ili ispred kog slova se nalaze i od toga zavisi kakav će biti glas tog slova. Inače neki glasovi se sastoje od više slova. Zbog toga kažemo da je nemački jezik nije fonetski jezik kao srpski jezik već etimološki. Pravilo Vuka Karadžića: “Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano.” ne pije baš vodu ni u nemačkom jeziku, pogotovo kod reči koje su strane za Nemce ali prihvaćene kao deo nemačkog jezika. Međutim, nemački jezik nije kao engleski jezik toliko udaljen od izgovora, već za većinu reči postoje pravila i prema njima se može jednostavno naučiti čitati i pisati nemački jezik. Poželjno je od početka učenja nemačkog jezika da što više čitate i pišete nemački jezik. Vi možete da poznajete malo nemačkog jezika ali da umete da pročitate cele novine na nemačkom jeziku iako nećete razumeti sve što ste pročitali ali ako pre toga naučite da čitate nemački jezik prema pravopisu nemačkog jezika. Dobra vest je što većina nemačkih reči su složenice, što znači da su skup dve ili više reči koje se samo pišu sastavljeno. Kad naučite jednu jednostavnu reč vi već umete da izgovorite polovinu ili trećinu mnogih drugih reči koji su građene od reči koje poznajete. Na taj način neke reči čitate kao da pričate više reči dok se one u stvari pišu sastavljeno kao jedna reč. Nadam se da obožavate zagonetke ili enigmu; onda će vam gramatika nemačkog jezika biti jako interesantna za učenje jer ima dosta zanimljivih pravila koja ne postoje u srpskom jeziku.

Abeceda nemačkog jezika    


Nemačka abeceda ima 26 slova i 4 specijalna slova. Dobro pogledajte svako slovo kako se čita i nemačku abecedu naučite napamet.   
 • A, a /a/
 • B, b /be/
 • C, c /ce/
 • D, d /de/
 • E, e /e/
 • F, f /ef/
 • G, g /ge/
 • H, h /ha/
 • I, i /i/
 • J, j /jot/
 • K, k /ka/
 • L, l /el/
 • M, m /em/
 • N, n /en/
 • O, o /o/
 • P, p /pe/
 • Q, q /ku/
 • R, r /er/
 • S, s /es/
 • T, t /te/
 • U, u /u/
 • V, v /fau/
 • W, w /ve/
 • X, x /iks/
 • Y, y /ipsilon/
 • Z, z /cet/

Nemojte se iznenaditi ako i ova specijalna slova nađete izlistana među slovima nemačke abecede.
 • Slovo Ä /a-Umlaut/ se izgovara kao slovo E.
 • Slovo Ö /o-Umlaut/ se izgovara tako sto namestite usta za slovo O, a izgovorite E.
 • Slovo Ü /u-Umlaut/ se izgovara tako sto namestite usta za slovo U, a izgovorite I.
 • Slovo ß /Es-Zet/ se zove "oštro es" i izgovara se kao duplo slovo S.

Izgovor i pravopis nemačkog jezika

Sad pogledajte Aussprache – izgovor ostalih kombinacija slova. Slova koja nisu navedena su slova koja se isto izgovaraju kao i u srpskom jeziku:
 • Ä – e – Mädchen – devojčica
 • AI – aj – Mai – maj
 • ÄU – oj – Bäume – drveće
 • EI – aj – nein – ne
 • EU – oj – Leute – ljudi
 • IE – i – Sie – vi
 • Ö - namestite usta za slovo O, a izgovorite E – Löwe – lav
 • Ü - namestite usta za slovo U, a izgovorite I – fünf – pet
 • Y – ü ili j – Yugoslawien – Jugoslavija
 • B – P – na kraju reči ili sloga – Korb – koš
 • CH – h – Buch – knjiga
 • CHS – ks – sechs – šest
 • CK – k – Decke – plafon
 • D – t – na kraju reči ili sloga – Rad – točak
 • DT – t – Stadt – grad
 • G – k – na kraju reči ili sloga – Krieg – rat
 • IG – ih – wenig – malo
 • H – h - na početku reči ili sloga se izgovara slabije h, u sredini i na kraju se uopšte ne izgovara jer označava da je samoglasnik ispred njega dug, osim u rečima koji se završavaju na -haft ili heit – Jahr – godina
 • PH – f – Philosoph – filozof
 • QU – kv – Quadrat – kvadrat
 • S – z – na početku reči pred samoglasnikom, između dva samoglasnika, iza suglasnika i,m,n,r kada iza njih ide samoglasnik, u sufiksima -sal, -sam, -sel – sollen – morati
 • ß – s- Fuß – stopalo
 • SCH – š – Schule – škola
 • SP – šp – na početku reči i u složenicama – Spiel – igra
 • ST – št – na početku reči i u složenicama – Student – student
 • TH – t – Theater – pozorište
 • TIEN – cien – Kroatien – Hrvatska
 • TION – cion – Definition – definicija
 • TSCH – č – Deutschland – Nemačka
 • TZ – c – Katze – mačka
 • V – f – ali v u stranim rečima koji nisu nemačke – Vater – otac
 • W – v – Wasser – voda
 • X – ks – Axt – sekira
 • Z – c – Zeit – vreme

Die Vokale ( Die Selbstlaute )  - samoglasnicinemačkom jeziku, ima ih 6; stime da se kod neke literature Y tretira kao neutralno pa se ponekad kaže da ih ima 5 kao kod nas.

A, E, I, O, U, Y

U samoglasnike spadaju i specijalni Umlaut glasovi:

Ä, Ö, Ü

Ali i diftonzi - dvoglasnici:

EI, AI, AU, EU, ÄU  

Samoglasnici u nemačkom jeziku mogu biti kratki i dugi. Samoglasnici se izgovaraju dugo kada posle njih nema ništa ili ako imate u reči samo jedan samoglasnik, dok kratki samoglasnici se izgovaraju kad iza njih slede dva suglasnika.

Die Konsonant ( Die Mitlaute ) – suglasnika nemačkom jeziku kao i u engleskom jeziku imate 21 i isti su samo što se drugačije čitaju:

B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, ß, T, V, W, X, Z

Spelovanje na nemačkom jeziku je takođe prisutno kad osoba treba da popuni neki formular ili pravilno da napiše vaše ime i prezime ali i kod čitanja registracijskih tablica. Ovako bi izgledalo spelovanje mog imena. Probajte vi sa vašim.

M – em   A – a   N – en   U – u   E – e   L – l

Što se tiče pravopisa nemačkog jezika, treba da shvatite da je on imao mnogo puta reforme. Npr. još od 1950 godine u Švajcarskoj je ukinuto slovo ß i umesto njega se koristi SS. U Nemačkoj  se SS piše umesto ß posle kratko izgovoreni samoglasnika. Stavljanje zareza je obavezno kad imate nezavisnu i zavisnu rečenicu inače ga možete stavljati kad imate potrebu da ga stavite. Crtice se stavljaju kod složenica kad spajate brojeve i slova ali to se ne odnosi na godine; kad spajate dva prideva koristite između crticu; ali ako u reči imate tri ista slova tada ne stavljate crticu. I upamtite u nemačkom jeziku se imenice uvek pišu velikim slovom.

I za kraj preporučujem vam da čujete kako se pravilno izgovara nemačka abeceda. Video je sadržaj germanlanguagegroup YouTube kanala:( 001 - German Alphabet / Pronunciation )1 comment:

 1. Nepoznajem nemacki jezik, ali se nadam da cu uspeti uz vasau strucnu pomoc savladati bar a1 xa pocetak. Pozdrav!

  ReplyDelete