Tuesday, September 12, 2017

Postanite stručnjak za abecedu i pravopis Engleskog jezika

Mnogo ljudi me pita kako da nauče engleski jezik? Ja im često kažem krenite od abecede, korak po korak. Kad je u pitanju srpski jezik, Vuk Karadžić je bio sasvim jasan: “Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano.” To znači da srpski jezik koristi fonetsko načelo, jedno slovo je jedan glas. E sad će neki reći, posebno stranci a šta je sa slovima , NJ i LJ ? Pa to je samo latinični oblik, predstavlja jedno slovo sastavljeno od dva slova; proverite na ćirilici su to tri slova Џ, Њ i Љ i svaki predstavlja jedan glas. U engleskom jeziku nema govora o fonetskom obliku već jedan glas može biti predstavljen sa jednim ili sa više slova. To znači da se u engleskom jeziku; niti se piše kao što se govori niti se čita kako je napisano. Zato se svaka reč u engleskom jeziku uči i kako je napisana i kako se izgovara. Znam da će mnogim ljudima koji žele da nauče engleski jezik izgledati teško, ali ako malo bolje razmislite vi već godinama slušate i čak pišete neke reči na engleskom jeziku; npr. McDonald's, Coca Cola itd. ; posebno ako ste programer jer neke engleske reči nemaju prevod na srpski jezik ili se u potpunosti isto izgovaraju.


( ABC - English Alphabet - Engleska abeceda ) 

Ukoliko živite na prostoru Balkana vi ste godinama izloženi filmovima, muzikom, informatikom, i natpisima na engleskom jeziku; tako da ćete i sami sa lakoćom umeti da prepoznate neku reč ili frazu kako se pravilno izgovara. Na ovom blogu ću vas učiti gramatiku engleskog jezika dok opšte učenje engleskog jezika prepuštam vama tako što će te da se potrudite da pričate sa strancima koji govore na engleskom jeziku, da se dopisujete na engleskom jeziku, da čitate knjige, slušate muziku na engleskom jeziku i da gledate filmove i drugi video sadržaj bez titla. Internet će vam definitivno sve to olakšati. Što se tiče gramatike, najbolje krenuti od engleske abecede. Engleska abeceda ima 26 slova i dobro pogledajte kako se izgovara svako pojedinačno slovo:

 • A, a /ei/
 • B, b /bi:/
 • C, c /si:/
 • D, d /di:/
 • E, e /i:/
 • F, f /ef/
 • G, g /dʒi:/
 • H, h /eitʃ/
 • I, i /ai/
 • J, j /dʒei/
 • K, k /kei/
 • L, l /el/
 • M, m /em/
 • N, n /en/
 • O, o /ou/
 • P, p /pi:/
 • Q, q /kju:/
 • R, r /a:/
 • S, s /es/
 • T, t /ti:/
 • U, u /ju:/
 • V, v /vi:/
 • W, w /’dablju:/
 • X, x /eks/
 • Y, y /wai/
 • Z, z /zed

Abeceda se uči kao i azbuka napamet. Ona se mora uvek znati. Zato odvojite vreme na naučite englesku abecedu napamet i da je znate u svako doba dana izrecitovati. Uzmite koliko god vremena vam je potrebno ali je naučite napamet. Raspored slova je sličan našoj abecedi osim izuzetaka. U engleskom jeziku kada vas neka osoba pita za ime i prezime, za razliku od nas; ona će možda tražiti da joj vaše ime spelujete kako bi znala vaše ime pravilno da napiše. Zbog toga je neophodno da znate da spelujete vaše ime. Npr. Ovako: 

M – em   A – ei   N – en   U – ju   E – i   L – el


Pošto svakodnevno razgovaram ili se dopisujem sa strancima, prvenstveno iz SAD; oni umesto Manuel mene često prvo zovu Menjuel dok ne nauče da pravilno izgovore moje ime. Ni ja često neka od njihovih imena ne mogu odmah da pravilno izgovorim ili zapamtim. Imati mali notes i olovku uvek kod sebe je odlična ideja ukoliko radite sa strancima. Tada kažite strancu da vam napiše njegovo ime i email i oni će to vrlo rado učiniti.

Koja slova su samoglasnici a koja suglasnici u engleskom jeziku?


U engleskom jeziku imate 44 glasa koja se dele na samoglasnike, suglasnike i dvoglasnike. Imate 6 vowel - samoglasnika, oni su kao i u srpskom jeziku, samo što imaju jedan samoglasnik više Y. Ovaj samoglasnik u nemačkom jeziku je neutralan.  

A, E, I, O, U, Y


Međutim ako gledate samoglasnike prema glasovima onda ih definitivno ima više:

ɑ ɑ: ʌ æ e ɛ ə ə: i i: o ɔ ɔ: u u:


Consonants – konsonanata ili suglasnika u engleskom jeziku imate 20

B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z


Pravopis engleskog jezika

Ukoliko se bavite pisanjem na engleskom jeziku  najbolje je da koristite Microsoft Office, zato što on automatski proverava vaš pravopis. Takođe, na Internet-u postoji mnoštvo alata koji proveravaju engleski pravopis. Npr. kad koristite Facebook, Google i slične servise; i oni proveravaju vaš pravopis. Kroz celu gramatiku engleskog jezika bavićemo se pravopisom engleskog jezika. Ali prva stvar koju treba da znate jeste šta se piše velikim slovim a šta malim. U engleskom jeziku se mala i velika slova ne upotrebljavaju isto kao u srpskom jeziku. Velikim slovima se piše:

- Lična zamenica, prvo lice jednine I (ja); se uvek piše velikim slovom bez obzira gde se nalazi u rečenici.

I am coding, now. – Ja sad kodiram.

- Prva reč u rečenici:

Is this a new laptop? – Da li je ovo novi laptop?

- Imena ljudi:

Jennifer Stephen Cooper

- Dani, meseci i praznici

I was born on Monday. – Ja sam rođen u ponedeljak.

- U naslovima se ne piše početak svake reči velikim slovom; članovi, predlozi i veznici se uvek pišu malim slovima.

Tell the Time in English! – Kažite vreme na engleskom jeziku.

Države, jezici, religija, etničke i političke grupe i izvedeni pridevi iz tih pojmova se uvek pišu velikim slovom. Zatim nazivi filmova, knjiga, magazina, pesama itd.

I za kraj preporučujem vam da čujete kako se pravilno izgovara engleska abeceda. Video je sadržaj ESL and Popular Culture YouTube kanala.


( ENGLISH ALPHABET English ABC.. BRITISH ENGLISH - Speak English, Learn English )
No comments:

Post a Comment