Saturday, October 31, 2015

Standardne funkcije u C++ programskom jeziku

Najčešće standardne funkcije koje se najviše koriste u C++ programskom jeziku su C-String funkcije, funkcije za pojedinačne znakove, matematičke funkcije, funkcije za slučajno biranje brojeva i funkcije za datum i vreme. Rad sa funkcijama iz standardne biblioteke je zaista velika pomoć prilikom programiranja i pored toga što se na primer u C# programskom jeziku, ništa ne može porediti sa .NET Framework klasama, tako se ništa ne može porediti sa konstantnom upotrebom biblioteke standardni funkcija u C programskom jeziku, ali za  C++ programski jezik, standardna biblioteka nije baš bezbedna dok postoje i bolja rešenja. Ono što izdvaja standardne funkcije je njihova jednosatvna upotreba i navika C programera. Upotreba standardne biblioteke zahteva da uvezete određeni header fajl u vaš program. Najbolje će te shvatati standardne funkcije njihovom upotrebom kodiranjem.


( The C++ Standard Library )

C-String funkcije

C-String funkcije se primenjuju na klasične char* stringove, C programskog jezika <cstring>. Nemojte to da mešate sa funkcijama klase string <string> o kojoj je bilo više reči u postu „Rad sa stringovima u C++ programskom jeziku“. Ja lično ne preporučujem da koristite <cstring> ili objekte Cstring u vašim C++ programima. Uvek koristite <string>. Ali pošte će te često nailaziti na ovakav kod u nekim primerima i starijim projektima, čisto da prepoznate o kakvim funkcijama se radi. Upotreba <cstring> funkcija nije bezbedno koristiti i zato će Microsoft Visual Studio prijavljivati vam grešku kad pokušate da koristite <cstring> osim ukoliko ne naznačite da ne prijavljuje; kliknite desnim tasterom miša na Project u Solution Explorer.

Project -> Properties -> C/C++ -> Preprocessor -> Preprocessor Definitions

Unesite:

               _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

Pogledajte primer i analizirajte kod programa kako se upotrebljavaju <cstring> funkcije:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
       /* I do not recommend that you use <cstring> or Cstring objects in C++!
          To use <cstring> is not safe, so if you just want to see how it works in vs then
          you must add _CRT_SECURE_NO_WARNINGS in
         
          Project -> Properties -> C/C++ -> Preprocessor -> Preprocessor Definition */

       char firstname[50];
       char lastname[50];
       char fullname[100];

       cout << "Please enter your name: ";
       cin.getline(firstname, 50);

       cout << "Please, enter your last name: ";
       cin.getline(lastname, 50);

       fullname[0] = '\0';

       strcat(fullname, firstname);
       strcat(fullname, " ");
       strcat(fullname, lastname);

       cout << endl << "Your name is: " << fullname << endl << endl;

       cout << "Your first name have " << strlen(firstname) << " letters." << endl;
       cout << "Your last name have " << strlen(lastname) << " letters." << endl;

       if (strcmp(firstname, "Manuel") == 0)
       {
             cout << "Manuel, that's my first name too." << endl;

       }
       else
       {
           cout << firstname << ", that's not my first name." << endl;

    }
            
       cout << endl;
       system("PAUSE");
       return 0;

}

Kad pokrenete program, rezultati će izgledati slično:

Please enter your name: Manuel
Please, enter your last name: Radovanovic

Your name is: Manuel Radovanovic

Your first name have 6 letters.
Your last name have 11 letters.
Manuel, that's my first name too.

Press any key to continue . . . 


Kako program funkcioniše možete pogledati i na video-u:

 

( C++ Tutorial - 16. Standard Library - Cstring )

Funkcije za pojedinačne znakove

Da bi ste koristili funkcije za pojedinačne znakove, uključite <cctype> biblioteku zaglavlja u vaš projekat. Većina funkcija u ovoj standardnoj biblioteci ispituje pojedinačan znak i vraća true ili false. Takođe vrši i konverziju velikog slova u malo i obratno. Ukoliko unesete neki karakter koji nije slovo, konverzija se neće izvršiti, već će funkcija vratiti isti karakter bez prijavljivanja greške. Pogledajte kod:


#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <cctype>
using namespace std;

int main()
{
       char ch = '\0';

       cout << "Enter a character: ";
       cin >> ch;

       cout << endl << "Does your character is alphanumeric ( letter or number )? ";
       if (isalnum(ch)) cout << "True"; else cout << "False";
   
       cout << endl << "Does your character is a letter? ";
       if (isalpha(ch)) cout << "True"; else cout << "False";

       cout << endl << "Does your character is a control character? ";
       if (iscntrl(ch)) cout << "True"; else cout << "False";

       cout << endl << "Does your character is a digit number? ";
       if (isdigit(ch)) cout << "True"; else cout << "False";

       cout << endl << "Does your character is visible? ";
       if (isgraph(ch)) cout << "True"; else cout << "False";

       cout << endl << "Does your character is a little letter? ";
       if (islower(ch)) cout << "True"; else cout << "False";

       cout << endl << "Does your character is a big letter? ";
       if (isupper(ch)) cout << "True"; else cout << "False";

       cout << endl << "Does your character can print? ";
       if (isprint(ch)) cout << "True"; else cout << "False";

       cout << endl << "Does your character is a punctuation of character? ";
       if (ispunct(ch)) cout << "True"; else cout << "False";

       cout << endl << "Does your character is empty space? ";
       if (isspace(ch)) cout << "True" << endl; else cout << "False" << endl;
      
       ch = toupper(ch);
       cout << endl << "Make a big letter! " << ch << endl;

       ch = tolower(ch);
       cout << endl << "Make a little letter! " << ch << endl << endl;
            
       system("PAUSE");
       return 0;

}

Kad pokrenete program, rezultati će izgledati slično:

Enter a character: M

Does your character is alphanumeric ( letter or number )? True
Does your character is a letter? True
Does your character is a control character? False
Does your character is a digit number? False
Does your character is visible? True
Does your character is a little letter? False
Does your character is a big letter? True
Does your character can print? True
Does your character is a punctuation of character? False
Does your character is empty space? False

Make a big letter! M

Make a little letter! m

Press any key to continue . . .


Kako program funkcioniše možete pogledati i na video-u:( C++ Tutorial - 17. Standard Library - Cctype )

Matematičke funkcije

Da bi ste koristili matematičke funkcije , uključite <cmath> biblioteku zaglavlja u vaš projekat. Matematičke funkcije prihvataju i vraćaju tip podataka double iako možete uneti ceo broj jer taj ceo broj se unapređuje i kompajler vam neće prijaviti grešku. Ali ako dodeljujete rezultat double promenjivoj integer bez konverzije, dobićete grešku. Većina C++ programera koristi static_cast za konvertovanje kad imaju potrebu za tim. Rad sa matematičkim funkcijama je jednostavan i ne razlikuje se mnogo od matematike koju učite u školi. Pogledajte primer i analizirajte kod programa:

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

#define PI 3.14159265

int main()
{
       double n = 0.0;
       cout << "Enter a number: ";
       cin >> n;

       cout << endl << "abs - returns the absolute value: " << abs(n) << endl;
       cout << "acos - returns the angle whose cosine is the specified number: " << acos(n) * 180 / PI  << " degrees." << endl;
       cout << "asin - returns the angle whose sine is the specified number: " << asin(n) * 180 / PI << " degrees." << endl;
       cout << "atan - returns the angle whose tanges is the specified number: " << atan(n) * 180 / PI << " degrees." << endl;
       cout << "atan2 - returns the angle whose tangent is the quotient of two numbers. "
         << endl << "\tIn this case, other number is -5.0: " << atan2(n,-0.5) * 180 / PI << " degrees." << endl;
       cout << "cos - returns the cosine of the specified angle: " << cos(n) << endl;
       cout << "sin - returns the sine of the specified angle: " << sin(n) << endl;
       cout << "tan - returns the tangent of the specified angle: " << tan(n) << endl;
       cout << "cosh - returns the hyperbolic cosine of the specified angle: " << cosh(n) << endl;
       cout << "sinh - returns the hyperbolic sine of the specified angle: " << sinh(n) << endl;
       cout << "tanh - returns the hyperbolic tangent of the specified angle: " << tanh(n) << endl;
       cout << "exp - returns e raised to the specified power: " << exp(n) << endl;
       cout << "floor - returns the largest integer less than or "
              << endl << "equal to the specified double-precision floating-point number: " << floor(n) << endl;
       cout << "log - returns the natural (base e) logarithm of a specified number: " << log(n) << endl;
       cout << "sqrt - returns the square root of a specified number: " << log(n) << endl;
       cout << "pow - returns a specified number raised to the specified power." << endl
              << "\tIn this case, specifed power is 5 : " << pow(n,5) << endl << endl;
      
       system("PAUSE");
       return 0;

}

Kad pokrenete program, rezultati će izgledati slično:

Enter a number: 0.5

abs - returns the absolute value: 0.5
acos - returns the angle whose cosine is the specified number: 60 degrees.
asin - returns the angle whose sine is the specified number: 30 degrees.
atan - returns the angle whose tanges is the specified number: 26.5651 degrees.
atan2 - returns the angle whose tangent is the quotient of two numbers.
In this case, other number is -5.0: 135 degrees.
cos - returns the cosine of the specified angle: 0.877583
sin - returns the sine of the specified angle: 0.479426
tan - returns the tangent of the specified angle: 0.546302
cosh - returns the hyperbolic cosine of the specified angle: 1.12763
sinh - returns the hyperbolic sine of the specified angle: 0.521095
tanh - returns the hyperbolic tangent of the specified angle: 0.462117
exp - returns e raised to the specified power: 1.64872
floor - Returns the largest integer less than or
equal to the specified double-precision floating-point number: 0
log - returns the natural (base e) logarithm of a specified number: -0.693147
sqrt - returns the square root of a specified number: -0.693147
pow - returns a specified number raised to the specified power.
In this case, specifed power is 5 : 0.03125

Press any key to continue . . .


Kako program funkcioniše možete pogledati i na video-u:


( C++ Tutorial - 18. Standard Library - Cmath )


Funkcije za slučajno biranje

Da bi ste koristili biranje slučajnih brojeva neophodno je da uključite i <cstdlib> i <ctime> biblioteke zaglavlja u vaš projekat. Slučajno izabrani celi broj se vraća preko funkcije rand. Međutim prvo mora da se pozove funkcija srand koji vraća raspon od 0 do RAND_MAX broja, tako što uzima broj tipa unsigned int koji se poziva u funkciji rand. Pozivanjem funkcije time(NULL) prosleđuje se sistemsko vreme kao početna vrednost. Sve ovo vam verovatno zvuči komplikovano i nejasno, ali ako pogledate i analizirate kod sledećeg programa, možete uočiti da biranje slučajnih brojeva i nije toliko komplikovano kao što zvuči:

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

int main()
{
       short menu, random;

       do
       { 
             cout << endl << "\tLOTTO" << endl << endl;
           cout << endl << "\t\t1. Random numbers" << endl;
             cout << "\t\t0. Exit" << endl << endl;
          
             cout << "Enter 0 for exit or 1 for random lotto numbers: ";
             cin >> menu;
            
             cout << endl;

           srand((unsigned)time(0));
          
             for (int index = 0; index < 7; index++)
             {
                    random = (rand() % 39) + 1;
                    cout << random << "\t";

             }
            
             cout << endl << endl;
            
       } while (menu != 0);

       return 0;

}

Kad pokrenete program, rezultati će izgledati slično:

                                     LOTTO
 

1. Random numbers
0. Exit

Enter 0 for exit or 1 for random lotto numbers: 1

24        38         29        27         39         22         13 


Kako program funkcioniše možete pogledati i na video-u:


( C++ Tutorial - 19. Standard Library - Ctime and Cstdlib - Random )

Funkcije za vreme i datum

U C++ programskom jeziku rad sa funkcijama standardni biblioteka po pitanju vremena i datuma nije regulisano jednostavno kao što omogućavaju klase u C# programskom jeziku. Prvo treba da uključite datoteku zaglavlja <cstring> kako bi se dobila vrednost trenutnog vremena kao broj tipa unsigned long iz funkcije time. Samo u takvom obliku se vrednost prosleđuje funkcijama gmtime koji prihvata pokazivač i vraća Greenwich Mean Time – vreme po Grinču i localtime koji vraća pokazivač na lokalno vreme. Možete koristiti i funkcije asctime i ctime za dobijanje određenih formata. Microsoft Visual Studio smatra i neke funkcije <ctime> kao nebezbedne, pa će te morati uneti:

_CRT_SECURE_NO_WARNINGS

u

Project -> Properties -> C/C++ -> Preprocessor -> Preprocessor Definitions

Inače program se neće kompajlirati. Programeri danas umesto <ctime> koriste < ctime_s> i druge alternative. Najbolje, pogledajte sledeći program i analizirajte sledeći kod:

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <ctime>
using namespace std;

int main()
{
       /* I recommend that you use <ctime_s> instead of <ctime> and other alternatives in C++
       To use some functions in <ctime> is not safe, so if you just want to see how it works in vs than
       you must add _CRT_SECURE_NO_WARNINGS in

       Project -> Properties -> C/C++ -> Preprocessor -> Preprocesor Definition */

       time_t timeNow = time(0);
       char* dateTimeNow = ctime(&timeNow);
      
       cout << "DATE AND TIME" << endl << endl;
       cout << "Current date and time based on current system " << endl
              << "in unsigned long number is: " << timeNow << endl << endl;
       cout << "The local date and time is: " << dateTimeNow << endl;
      
       tm *dateTimeUTC = gmtime(&timeNow);
       dateTimeNow = asctime(dateTimeUTC);
      
       cout << "The UTC date and time is: " << dateTimeNow << endl << endl;


       tm *localTime = localtime(&timeNow);

       // use tm structure in <ctime>

       cout << "Year: " << 1900 + localTime->tm_year << endl;
       cout << "Month: " << 1 + localTime->tm_mon << endl;
       cout << "Day: " << localTime->tm_mday << endl;
       cout << "Time: " << localTime->tm_hour << ":";
       cout << localTime->tm_min << ":";
       cout << localTime->tm_sec << endl;
       cout << endl;

       system("PAUSE");
       return 0;

}

Kad pokrenete program, rezultati će izgledati slično u zavisnosti od trenutnog vremena:

DATE AND TIME

Current date and time based on current system
in unsigned longer number is: 1446234184

The local date and time is: Fri Oct 30 20:43:04 2015
The UTC date and time is: Fri Oct 30 19:43:04 2015

Year: 2015
Month: 10
Day: 30
Time: 20:43:4

Press any key to continue . . .


Kako program funkcioniše možete pogledati i na video-u:


( C++ Tutorial - 20. Standard Library - Ctime - Date and Time )No comments:

Post a Comment