25/04/2020

Numerički tipovi podataka u Python programskom jeziku

Skoro je prošlo čak godinu dana i 8 meseci kada sam zadnji put pisao post o Python programskom jeziku. Mislim da je krajnje vreme da malo poguramo ovaj tutorijal Python programski jezik je odavno postao prvi na listi programskih jezika dok je C# programski jezik pao. Razlog je verovatno što Python programski jezik ne zahteva skupe licence; već je besplatan; zatim i svi ostali troškovi i lakoća korišćenja Python programskog jezika je superiorna. Opet ne bi potcenio moć C# programskog jezika, s obzirom da on nije skriptni jezik već se kompajlira. To znači da je brži ali i bolji za komercijalnu upotrebu ako koristite Windows okruženje. U Python programskom jeziku svako može da zaviri u kod vašeg programa i da nešto promeni ali tako ponašanje se i očekuje kod Linux korisnika. U svakom slučaju je interesantan; još ako koristite Linux operativni sistem, terminal, pravite skripte, pravite forme samo pisajući kod i dodate mu PostgretSQL bazu podataka; prestaćete od uzbuđenja da spavate; ko zna možda će te postati i haker ali će te definitivno mnogo da tipkate. To ne znači da trebate u potpunosti da napustite C# programski jezik i promenite totalno tehnologiju, već da čuvate znanje koje imate ali i da zaronite u novo i drugačije.
Podsetite se; pročitajte prvo Uvod u Python programski jezik a zatim prostudirajte Boolean tip podataka u Python programskom jeziku. Možete se začuditi zašto sam dao celi post Boolean tipu podataka ali recimo da je u Python programskom jeziku ovaj tip podataka itekako bitan i da se češće koristi. Ako ste me poslušali i prostudirali prethodna dva navedena posta; možemo krenuti sa numeričkim tipovima.


( Numerički tipovi podataka u Python programskom jeziku )

Podsetimo se prvo koje sve to tipove podataka Python programski jezik ima:

  •  bool - boolean tip se koristi za podatke čija vrednost može biti samo True ili False
  •  int – integer – koristi se za celobrojni numerički tip podataka
  •  long – produženi integer numerički tip podataka za veće celobrojne brojeve koji takođe mogu prikazivati vrednost u oktan ili heksadecimalnom obliku
  •  float – numerički tip podataka je namenjen brojevima sa pokretnim zarez
  •  complex – kompleksan tip podataka koji se koristi sa različitim matematičkim funkcijam
  •  str – string tip se koristi za podatke koji su ispisani slovima i drugim karakterima
  •  list – tip podataka list koji može sadržavati različite tipove podataka u istoj listi
  •  tuple – tip podataka sličan list tipu podataka, ali se podaci mogu samo čitati
  •  dictionary – tip podataka rečnik je neka vrsta hash table korisna za key-value pairs podatke

Obratite pažnju da tip longPython programskom jeziku verziji 3.x ne postoji. Već se umesto njega koristi tip integer i da je ovaj tip za celobrojne vrednosti jednostavno nema ograničenja i može biti proizvoljne dužine. To prvo znači da numerički brojevi imaju samo tri tipa podataka: integer, float i complex. Neki se mogu pitati pa gde decimal tip podataka. Taj tip se najčešće koristi za novac i ima veću preciznost od float tipa podataka. Njega ako hoćete da koristite, moraće te importovati klasu Decimal u vaš program. Ukoliko ste početnik u programiranju; jednostavno shvatite da u Python programskom jeziku za cele brojeve koristite integer, za brojeve sa zarezom koristite float; ako hoćete veću preciznost možete da uvezete u vaš program klasu Decimal i da onda koristite tip decimal i na kraju ako se baš razumete u matematiku ili radite matematičke zadatke, onda će te verovatno koristiti i complex tip podataka za kompleksne brojeve. Ovo sve teoretski može da zvuči za iskusnije programere jednostavnije dok za početnike zbunjujuće. Zato je najbolje da napravimo tri jednostavna programa i da vidite kako se koriste brojevi; tačnije numerički tipovi podataka u Python programskom jeziku.

Integer – int – tip podataka


S obzirom da postoji mnogo načina na koji možete instalirati i koristiti Python programski jezik, ja ću ovaj put koristiti Visual Studio Code; nikako da se odvojim od Microsoft korporacije; dok vi možete šta god želite. Samo prvo proverite da li imate instaliran Python programski jezik verziju 3.x. Ukoliko je sve u redu, kreirajte novi fajl i nazovite ga integer_data_type.py Zatim unesite sledeće linije koda:

''' integer_data_type
    Manuel Radovanovic
    25-avg-2020 '''

# int - integer data type used for whole positive and negative numbers

import sys

# assign a single integer value
intValue1 = 1
print(intValue1)
print(type(intValue1))

Prvo smo naveli ime programa, ime autora i zatim datum. Zatim smo dodali jedan komentar i naveli da je integer tip podataka koji se koristi za cele pozitivne i negativne brojeve. Zatim smo uveli u naš program klasu sys koja predstavlja sistem jer će nam kasnije trebati. Inače ne treba vam ova klasa da izvršite navedeni kod. To bi u C# programskom jeziku bilo nemoguće. Sledećim linijama koda pokazujemo kako se deklariše i dodaje vrednost promenjivoj tipa integer. Kao što vidite vi uopšte nemate nikakvu ključnu reč za deklaraciju promenjivih kao što imate u C# programskom jeziku i mnogim drugim. Jednostavno dodajte promenjivoj celi broj i vaša promenjiva postaje automatski promenjiva tipa integer. Obratite pažnju da ime promenjive ne možete nazvati sa čudnim znacima, imati razmak ili započeti naziv promenjive brojem, itd. ( br$j, pozitivan broj, 8broj … ). Isto tako Python programski jezik je case-sensitive što znači da razlikuje mala od velikih slova. ( Broj i broj nije isto, nego su to dve različite promenjive). Posle dodeljivanja vrednost promenjivoj, sledeća linija koda štampa nam na terminal vrednost promenjive i u zadnjoj liniji koda proveravamo da li je naša promenjiva zaista tipa integer. Takođe obratite pažnju da u Python programskom jeziku nema vitičasti zagrada { } niti se linije koda završavaju tačka zarezom ; kao u C# programskom jeziku. Pokrenite kod i rezultat je očigledan.

1
<class 'int'>

Ne to nije celi program; dodajte sledeće linije koda:

# assign a single integer value to several variables at the same time
intValue2 = intValue3 = intValue4 = -2
print(intValue2)
print(intValue3)
print(intValue4)

U navedenom kodu možete videti kako na kraći način možete deklarisati tri promenjive sa istom vrednošću.

-2
-2
-2

Unesite sledeći kod:

# assign multiple integer value to multiple variables
intValue5, intValue6, intValue7 = 234
print(intValue5)
print(intValue6)
print(intValue7)

U navedenom kodu možete videti kako na nešto malo kraći način možete deklarisati tri promenjive sa različitom vrednošću.

2
3
4

Unesite sledeći kod:

# assign a result from more numbers
intValue8 = 14 + intValue6 * 3 - 8
print()
print(intValue8)

U navedenom kodu možete videti kako da dodelite promenjivoj celi neki proračun.

15

Unesite sledeći kod:

''' there is no longer a limit of integer value
    it depends only about your 32/64 bit OS and Python shell
    what you will see on the screen, but you will not catch mistake
    if the result is higher '''

intValue9 = sys.maxsize 
print()
print(intValue9)
intValue9 *= 3 # the same intValue9 = intValue9 * 3
print(intValue9)
print(type(intValue9))

C# programskom jeziku za svaki numerički tip podataka možete videti maksimalni broj tipa numeričke promenjive. Ako bi ste za samo jedan broj uvećali maksimalnu vrednost dobili bi ste grešku prekoračenja tipa podataka. Navedeni kod nam pokazuje da vrednost integera zavisi jedino od 32/64 bit-a operativnog sistema i Python okruženja. Da bi smo proverili u Python programskom jeziku kolika je maksimalna vrednost integer-a, pozvali smo metodu maxsize klase sys koju smo importovali na početku programa. Zatim smo tu istu vrednost uvećali čak trostruko i proverili da li je naš tip podataka promenjen. I znate šta, uopšte nismo dobili ni grešku. Jednostavno kao što sam vam već rekao; tip integer u Python programskom jeziku jednostavno nema ograničenja i može biti proizvoljne dužine. Možete računati ogromne cifre bez ikakvih problema.

2147483647
6442450941
<class 'int'>  
    
Unesite sledeći kod:

# how you can assign a binary value
intValue = 0b10111010010
print()
print(bin(1490)) # 0b10111010010
print(intValue) # 1490
print(type(intValue)) 

U navedenom kodu možete videti kako da dodelite promenjivoj binarnu vrednost.

0b10111010010
1490
<class 'int'>

Unesite sledeći kod:

# how you can assign an octal value
intValue = int(oct(100), 8)
print()
print(oct(100)) # 0o144
print(intValue) # 100
print(type(intValue)) 

U navedenom kodu možete videti kako da dodelite promenjivoj oktalnu vrednost.

0o144
100
<class 'int'>

# how you can assign a hexdecimal value
intValue = 0x9ff
print()
print(hex(0x9ff)) 
print(intValue) # 2559
print(type(intValue)) 

U navedenom kodu možete videti kako da dodelite promenjivoj heksadecimalnu vrednost.

0x9ff
2559
<class 'int'>

I za kraj ovog prvog programa unesite sledeću vrednost:

# how to input an integer number from user
print()
intValue10 = int(input("Enter any whole number: "))
print(intValue10)
print(type(intValue10))

Navedeni kod vam pokazuje kako da uzmete od korisnika vrednost tipa integer. Kao što vidite sve što uzimate od korisnika sa terminala jeste tipa string. Zato morate pretvoriti tip string u tip integer pre nego što dodelite vrednost nekoj promenjivoj.

Enter any whole number: 2020
2020
<class 'int'>

Pogledajte sad kako izgleda kod celog programa:

''' integer_data_type
    Manuel Radovanovic
    22-avg-2020 '''

# int - integer data type used for whole positive and negative numbers

import sys

# assign a single integer value
intValue1 = 1
print(intValue1)
print(type(intValue1))

# assign a single integer value to several variables at the same time
intValue2 = intValue3 = intValue4 = -2
print(intValue2)
print(intValue3)
print(intValue4)

# assign multiple integer value to multiple variables
intValue5, intValue6, intValue7 = 234
print(intValue5)
print(intValue6)
print(intValue7)

# assign a result from more numbers
intValue8 = 14 + intValue6 * 3 - 8
print()
print(intValue8)

''' there is no longer a limit of integer value
    it depends only about your 32/64 bit OS and Python shell
    what you will see on the screen, but you will not catch mistake
    if the result is higher '''

intValue9 = sys.maxsize 
print()
print(intValue9)
intValue9 *= 3 # the same intValue9 = intValue9 * 3
print(intValue9)
print(type(intValue9))

# how you can assign a binary value
intValue = 0b10111010010
print()
print(bin(1490)) # 0b10111010010
print(intValue) # 1490
print(type(intValue)) 

# how you can assign an ocal value
intValue = int(oct(100), 8)
print()
print(oct(100)) # 0o144
print(intValue) # 100
print(type(intValue)) 

# how you can assign a hexdecimal value
intValue = 0x9ff
print()
print(hex(0x9ff)) 
print(intValue) # 2559
print(type(intValue)) 

# how to input an integer number from user
print()
intValue10 = int(input("Enter any whole number: "))
print(intValue10)
print(type(intValue10))

Kad izvršite navedeni kod rezultat će biti sledeći u zavisnosti koji ste uneli celi broj kao korisnik.

1
<class 'int'>
-2
-2
-2
2
3
4

15

2147483647
6442450941
<class 'int'>

0b10111010010
1490
<class 'int'>

0o144
100
<class 'int'>

0x9ff
2559
<class 'int'>

Enter any whole number: 2020
2020
<class 'int'>
  
Kako to sve izgleda možete pogledati i na video-u:


( Python - 4. An Integer Data Type in Python )

Float tip podataka

Float tip podataka se koristi za brojeve sa pokretnim zarezom. Međutim kod ovog tipa podataka uvek morate biti oprezni kod zadnje cifre jer se brojevi u računarima drugačije obračunavaju. Mi ljudi koristimo brojni sistem sa bazom 10 dok računari binarni sistem sa bazom 2. Zbog toga možete imati neki deo procenta sa greškom kada zaokružujete brojeve na manje decimale. Zbog toga se u važnim proračunima koristi decimal tip podataka koji ima veću preciznost pa je ta greška manja ili više zanemarljiva. Kreirajte novi program i nazovite ga float_data_type.py Unesite sledeći kod.

#! /bin/python3

import sys
from decimal import Decimal

# declare float data type
floatValue = 2.55
print(floatValue)
print(type(floatValue))
print()

Kao i u prethodnom primeru počinjemo tako da vidite kako se deklariše promenjiva ali ovog puta tipa float. Isto tako možete primetiti da smo početak programa započeli komentarom koje koriste većina skripti tipično kreirani u Linux operativnim sistemima. Ovde ne unosite ime projekta, vaše ime i datum, osim ako vi tako hoćete. Već samo dajete do znanja da vaša datoteka koristi Python3 programski jezik.

2.55
<class 'float'> 

Unesite sledeći kod:

# how float data types work ???

# from integers
print(float(255))
# from floats
print(float(2.55))
# from strings
print(float("2.55"))
print(float("       2.55"))
print(float("2.55\n"))
print()

U navedenom kodu možete videti kako možete druge tipove podataka konvertovati u tip float podataka.

255.0
2.55
2.55
2.55
2.55

Unesite sledeći kod:

# assign a result from more numbers
floatValue = 2.55 * 100
print("You always must be careful with float data type!")
print()
print("Pay attentation... 2.55 * 100 is not 255, it's: ", floatValue)
floatValue = 0.1 + 0.2
print("Pay attenttion... 0.1 + 0.2 is not 0.3, it's: ", floatValue)
print()

# try to use decimal
decimalValue = Decimal(0.1 + 0.2)
print("Pay attention... when we use decimal: ", decimalValue)
print()

Iz sledećeg koda možete zaključiti da za float tip podataka vrednost 2.55 * 100 nisu 255, već približno. Isto tako 0.1 + 0.2 nisu 0.3 već približno što može biti pogrešno za neke proračune. Zato dobro obratite pažnju i oprez kad koristite float tip podataka. Da li je šta bolje sa tipom decimal; mislim da nije osim što je preciznost veća i time greška manja.

You always must be careful with float data type!

Pay attentation... 2.55 * 100 is not 255, it's:  254.99999999999997
Pay attenttion... 0.1 + 0.2 is not 0.3, it's:  0.30000000000000004

Pay attention... when we use decimal:  0.3000000000000000444089209850062616169452667236328125

Unesite sledeći kod:

# try to round float
floatValue = round(2.551)
print("Pay attention... round from 2.55 is not 2.6, it's :", floatValue)
print()

# try to use format
print("When we use format...")
print(format(floatValue, '0.1f'))
print()

U navedenom kodu možete videti da funkcija round neće zaokružiti broj na veću cifru ako je zadnja cifra 5; na primer 2.55 na 2.6. Isto ako ne želite da zaokružujete brojeve možete koristiti funkciju format koja će prikazati onoliko cifara iza tačke; koliko vi navedete kao argument.

Pay attention... round from 2.55 is not 2.6, it's : 2.5

When we use format...
2.5

Unesite sledeći kod:

# try to compare float
floatValue = 0.1
print(floatValue == 0.1)

print(Decimal(0.1) == 0.1)
print(floatValue == Decimal(0.1))
print(Decimal(0.1))
print()

Kad poredite dva broja tipa float ili decimal, ili jedan sa drugim tipom; tu nema greške.

True
True
True
0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625

Unesite sledeći kod:

# what is the maximum float
print(sys.float_info)
print()

Ako vas baš interesuje koliki je maksimalni ili minimalni broj tipa float, ovaj deo koda će vam dati neke informacije. Ali ovaj rezultat ne mora da znači da su te informacije iste na svakom računaru.

sys.float_info(max=1.7976931348623157e+308, max_exp=1024, max_10_exp=308, min=2.2250738585072014e-308, min_exp=-1021, min_10_exp=-307, dig=15,
mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2, rounds=1)

I za kraj drugog programa unesite sledeći kod:

# for NaN
print(float('nan'))
print(float('NaN'))
print(float('NAN'))
print()

# for inf - infinity
print(float('inf'))
print(float('InF'))
print(float('InfINITY'))
print(float('infinity'))
print()

U navedenom kodu možete videti kako možete zadati vrednost promenjivoj ništa ili beskonačno. Obratite pažnju da i pored toga što je Python case-sensitive kao i većina drugih programskih jezika, kad su argumenti u pitanju kod nekih funkcija poput navedenih postoje izuzeci.

nan
nan
nan

inf
inf
inf
inf

Pogledajte kako sada izgleda celi kod:

#! /bin/python3

import sys
from decimal import Decimal

# declare float data type
floatValue = 2.55
print(floatValue)
print(type(floatValue))
print()

# how float data types work ???

# from integers
print(float(255))
# from floats
print(float(2.55))
# from strings
print(float("2.55"))
print(float("       2.55"))
print(float("2.55\n"))
print()

# assign a result from more numbers
floatValue = 2.55 * 100
print("You always must be careful with float data type!")
print()
print("Pay attentation... 2.55 * 100 is not 255, it's: ", floatValue)
floatValue = 0.1 + 0.2
print("Pay attenttion... 0.1 + 0.2 is not 0.3, it's: ", floatValue)
print()

# try to use decimal
decimalValue = Decimal(0.1 + 0.2)
print("Pay attention... when we use decimal: ", decimalValue)
print()

# try to round float
floatValue = round(2.551)
print("Pay attention... round from 2.55 is not 2.6, it's :", floatValue)
print()

# try to use format
print("When we use format...")
print(format(floatValue, '0.1f'))
print()

# try to compare float
floatValue = 0.1
print(floatValue == 0.1)

print(Decimal(0.1) == 0.1)
print(floatValue == Decimal(0.1))
print(Decimal(0.1))
print()

# what is the maximum float
print(sys.float_info)
print()

# for NaN
print(float('nan'))
print(float('NaN'))
print(float('NAN'))
print()

# for inf - infinity
print(float('inf'))
print(float('InF'))
print(float('InfINITY'))
print(float('infinity'))
print()

Kad izvršite navedeni kod rezultat će biti isti:

2.55
<class 'float'>

255.0
2.55
2.55
2.55
2.55

You always must be careful with float data type!

Pay attentation... 2.55 * 100 is not 255, it's:  254.99999999999997
Pay attenttion... 0.1 + 0.2 is not 0.3, it's:  0.30000000000000004

Pay attention... when we use decimal:  0.3000000000000000444089209850062616169452667236328125

Pay attention... round from 2.55 is not 2.6, it's : 2.5

When we use format...
2.5

True
True
True
0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625

sys.float_info(max=1.7976931348623157e+308, max_exp=1024, max_10_exp=308, min=2.2250738585072014e-308, min_exp=-1021, min_10_exp=-307, dig=15,
mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2, rounds=1)

nan
nan
nan

inf
inf
inf
inf

Kako to sve izgleda možete pogledati i na video-u:


( Python - 5. A Float Data Type in Python )

Complex tip podataka

Kompleksnim brojevima se uglavnom bave matematičari. Vizualno kompleksni broj može biti predstavljen kao par brojeva koji formiraju vektor na dijagramu, kojeg matematičari nazivaju Argandov dijagram čime se predstavlja kompleksna ravan. Da budem iskren ja u C# programskom jeziku nikad nisam koristio kompleksne brojeve i za complex tip podataka sam čuo tek kad sam učio Python programski jezik. U C# programskom jeziku postoji tip podataka Complex koji možete koristiti ako koristite imenski prostor System.Numerics gde su ulazni argumenti dve vrednosti tipa double, dok u Python programskom jeziku complex tip podataka ne morate da importujete jer spada Python tipove podataka. Najbolje; da odmah krenemo sa praktičnim delom i zato kreirajte novi program i nazovite ga complex_data_type.py Zatim unesite sledeći kod:

#! /bin/python3

import cmath

# complex number is complex data type which assign float or decimal types of arguments

# assign a complex number - the first way
complexValue = 19.75 + 20.2j
print("The real part of complex number: "end="")
print(complexValue.real)
print("The imaginary part of complex number: "end="")
print(complexValue.imag)
print(complexValue)
print(type(complexValue))
print()

Prvo pišemo komentar koji bi rekao ovo je Python skripta. Zatim uvozimo modul cmath i to ne zbog complex tipa podataka već zato što ćemo koristiti neke funkcije koje zahtevaju complex tip podataka. Postoje dva načina kako možete deklarisati promenjivu tipa complexPython programskom jeziku. Ovde je prikazan prvi način. Vrednost complex tipa podataka se sastoji od realnog i imaginarnog broja tipa float ili decimal. Dovoljno je da između realnog i imaginarnog broja stavite + i imaginarnom broju dodate oznaku j. Vaša promenjiva će biti deklarisana i inicijalizovana tipa complex.

The real part of complex number: 19.75
The imaginary part of complex number: 20.2
(19.75+20.2j)
<class 'complex'>     

Unesite sledeći kod:

# assign a complex number - the second way
complexValue = complex(20.219.9)
print("The real part of complex number: "end="")
print(complexValue.real)
print("The imaginary part of complex number: "end="")
print(complexValue.imag)
print(complexValue)
print(type(complexValue))
print()

U navedenom kodu vidite drugi način kako da deklarišete i inicijalizujete promenjivu tipa complex.

The real part of complex number: 20.2    
The imaginary part of complex number: 19.9
(20.2+19.9j)
<class 'complex'>

Dodajte sledeći kod:

# using a phase function you need complex number as an argument
x = -1.0
y = 0.0

complexValue = complex(x, y)
print("The phase of complex number ( " + str(x) + " and " + str(y) + "j ) is: "end="")
print(cmath.phase(complexValue))

y = -0.0

complexValue = complex(x, y)
print("The phase of complex number ( " + str(x) + " and " + str(y) + "j ) is: "end="")
print(cmath.phase(complexValue))
print()

U navedenom kodu možete videti kako se koristi funkcija phase.

The phase of complex number ( -1.0 and -0.0j ) is: -3.141592653589793

The moduls and argument of polar complex number: (1.4142135623730951, 0.7853981633974483)

I za kraj našeg trećeg programa unesite sledeći kod:

# converting complex number into polar and rectagular
x = 1
y = 1

complexValue = complex(x, y)

print("The moduls and argument of polar complex number: "end="")
print(cmath.polar(complexValue))
print()

print("The rectangular form of complex number is: "end="")
complexValue = cmath.rect(1.41421356237309510.7853981633974483)

print("The real part of complex number: "end="")
print(complexValue.real)
print("The imaginary part of complex number: "end="")
print(complexValue.imag)
print(complexValue)
print(type(complexValue))
print()
print("x = " + str(x))
print("y = " + str(y))
print()

U navedenom kodu koristimo funkcije polar i rect sa vrednostima realnog i imaginarnog broja 1.0.

The rectangular form of complex number is: The real part of complex number: 1.0000000000000002
The imaginary part of complex number: 1.0
(1.0000000000000002+1j)
<class 'complex'>

x = 1
y = 1

Pogledajte sad kako izgleda kod celog programa:

#! /bin/python3

import cmath

# complex number is complex data type which assign float or decimal types of arguments

# assign a complex number - the first way
complexValue = 19.75 + 20.2j
print("The real part of complex number: "end="")
print(complexValue.real)
print("The imaginary part of complex number: "end="")
print(complexValue.imag)
print(complexValue)
print(type(complexValue))
print()

# assign a complex number - the second way
complexValue = complex(20.219.9)
print("The real part of complex number: "end="")
print(complexValue.real)
print("The imaginary part of complex number: "end="")
print(complexValue.imag)
print(complexValue)
print(type(complexValue))
print()

# using a phase function you need complex number as an argument
x = -1.0
y = 0.0

complexValue = complex(x, y)
print("The phase of complex number ( " + str(x) + " and " + str(y) + "j ) is: "end="")
print(cmath.phase(complexValue))

y = -0.0

complexValue = complex(x, y)
print("The phase of complex number ( " + str(x) + " and " + str(y) + "j ) is: "end="")
print(cmath.phase(complexValue))
print()

# converting complex number into polar and rectagular
x = 1
y = 1

complexValue = complex(x, y)

print("The moduls and argument of polar complex number: "end="")
print(cmath.polar(complexValue))
print()

print("The rectangular form of complex number is: "end="")
complexValue = cmath.rect(1.41421356237309510.7853981633974483)

print("The real part of complex number: "end="")
print(complexValue.real)
print("The imaginary part of complex number: "end="")
print(complexValue.imag)
print(complexValue)
print(type(complexValue))
print()
print("x = " + str(x))
print("y = " + str(y))
print()

Kad pokrenete navedeni program rezultati će biti sledeći:

The real part of complex number: 19.75
The imaginary part of complex number: 20.2
(19.75+20.2j)
<class 'complex'>

The real part of complex number: 20.2    
The imaginary part of complex number: 19.9
(20.2+19.9j)
<class 'complex'>

The phase of complex number ( -1.0 and 0.0j ) is: 3.141592653589793
The phase of complex number ( -1.0 and -0.0j ) is: -3.141592653589793

The moduls and argument of polar complex number: (1.4142135623730951, 0.7853981633974483)

The rectangular form of complex number is: The real part of complex number: 1.0000000000000002
The imaginary part of complex number: 1.0
(1.0000000000000002+1j)
<class 'complex'>

x = 1
y = 1

Kako to sve izgleda možete pogledati i na video-u:


( Python - 6. A Complex Data Type in Python )

Nema komentara:

Objavi komentar